Склад суду, який розглядає кримінальну справу, секретар, учасники судового розгляду, прізвище, ім'я і по батькові прокурора, захисника, відомості про особу підсудного.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Склад суду, який розглядає кримінальну справу, секретар, учасники судового розгляду, прізвище, ім'я і по батькові прокурора, захисника, відомості про особу підсудного.13.У якому випадку порушується таємниця нарадчої кімнати?

1) у нарадчій кімнаті під час постановлення вироку у справі про розбій, поєднаний з проникненням у житло, перебували три судді, які входили до складу суду в даній справі;

2) якщо під час постановлення вироку в нарадчій кімнаті перебували запасний суддя та секретар судового засідання;

3) судді перервали обговорення вироку у нарадчій кімнаті у зв'язку з настанням нічного часу

4) у нарадчій кімнаті під час постановлення вироку у справі про умисне вбивство, вчинене на замовлення,
перебували 2 судді і 3 народні засідателі;

14.Апеляційне провадження закривається у разі:

1) примирення сторін;

2) непідтвердження апеляційних вимог новими доказами;

 

3) відмови особи, яка подала апеляцію від своїх вимог і при відсутності апеляцій інших учасників судового розгляду;

4) відкликання апеляції до початку розгляду справи в апеляційному суді особою, яка її подала.

15.В якому варіанті відповіді неправильно вказана підстава для скасування або зміни виправдувального
вироку:

1) істотне порушення кримінально-процесуального закону;

2) неправильне застосування кримінального закону;

3) істотне порушення прав обвинуваченого;

4) невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого.

Модуль № 5.3.

1.Спробуйте визначити підсудність справ, які належать до компетенції декількох однойменних судів.

1) В разі об'єднання в одному провадженні кримінальних справ по обвинуваченню декількох осіб у вчиненні декількох злочинів, коли ці справи підсудні двом або декільком однойменним судам, справу розглядає вищестоящий суд.

В разі об'єднання в одному провадженні кримінальних справ по обвинуваченню декількох осіб у вчиненні декількох злочинів, коли ці справи підсудні двом або декільком однойменним судам, справу розглядає той суд, в районі діяльності якого було порушено кримінальну справу або закінчено досудове слідство чи дізнання.

3) В разі об'єднання в одному провадженні кримінальних справ по обвинуваченню декількох осіб у вчиненні декількох злочинів, коли ці справи підсудні двом або декільком однойменним судам, справа розглядається судом у складі двох суддів і трьох народних засідателів.

4) В разі об'єднання в одному провадженні кримінальних справ по обвинуваченню декількох осіб у вчиненні декількох злочинів, коли ці справи підсудні двом або декільком однойменним судам, справу розглядає суддя одноособово в тому суді, в районі діяльності якого було порушено кримінальну справу.

2.У якому з наведених варіантів дії суду є правильними якщо суд у судовому засіданні виявив, що справа
підсудна вищестоящому суду або військовому
суду?

1) Суд, виявивши в судовому засіданні, що справа підсудна вищестоящому суду або військовому суду, продовжує розгляд справи, коли це не може завдати шкоди повноті і об'єктивності дослідження обставин справи.

2) Суд, виявивши в судовому засіданні, що справа підсудна вищестоящому суду або військовому суду продовжує розгляд справи, коли це не може завдати шкоди повноті і об'єктивності дослідження обставин справи. Коли ж не можна забезпечити повноти і об'єктивності дослідження обставин справи, суд надсилає справу за підсудністю, про що виносить ухвалу.

3) Суд, виявивши в судовому засіданні, що справа підсудна вищестоящому суду або військовому суду, надсилає її за підсудністю.

4) Суд, виявивши в судовому засіданні, що справа підсудна вищестоящому суду або військовому суду звертається до Голови Верховного Суду України чи його заступника для визначення підсудності справи.

3.Справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не пізніше (.......... ) діб, а у випадках складності

справи - не пізніше (..... ) діб з дня її надходження до суду.

1)15,20; 2)15,30; 3) 10. 20; 4)10,30.

4.У якій відповіді правильно вказаний пропущений складовий елемент даного законодавчого положення: "Попередній розгляд справи починається з (..... ) щодо можливості призначення справи до судового розгляду"?

1) пояснень потерпілого щодо можливості призначення справи до судового розгляду;

2) доповіді судді про те, яка справи вноситься на попередній розгляд та про те, який процесуальний порядок розгляду справи;

3) доповіді прокурора щодо можливості призначення справи до судового розгляду;

4) клопотання захисника про закриття кримінальної справи або винесення виправдувального вироку.

5.Назвіть особливості попереднього розгляду в справах, які порушуються за скаргою потерпілого.

1) Процесуальний порядок попереднього розгляду справи, яка порушується за скаргою потерпілого, ідентичний процесуальному порядку попереднього розгляду всіх інших кримінальних справ, завиключенням того, що в цих випадках можливі зустрічні обвинувачення, які об'єднуються в одну справу.

2) Процесуальний порядок попереднього розгляду справи, яка порушується за скаргою потерпілого, ідентичний процесуальному порядку попереднього розгляду всіх інших кримінальних справ,

Суддя, одержавши від потерпілого скаргу з проханням порушити справу, приймає одне із таких рішень: залишити скаргу без розгляду, якщо вона не відповідає вимогам закону; за наявності до того підстав відмовити в порушенні кримінальної справи або надіслати її за належністю прокурору; порушити кримінальну справу і призначити її до розгляду. Підсудному не пізніше як за три доби до дня слухання справи повинна бути вручена копія скарги потерпілого, копія постанови судді про порушення кримінальної справи та повістка про виклик його в судове засідання. Зустрічні обвинувачення можуть бути об'єднані в одну справу.

4) Суддя, одержавши від потерпілого скаргу з вимогою порушити справу, досконало вивчає її і після вивчення
приймає одне із таких рішень: залишити скаргу без розгляду; відмовити в порушенні кримінальної справи, оскільки суд не має права порушувати кримінальну справу та надсилає її за належністю прокурору для порушення кримінальної справи.

6.В якій відповіді правильно вказані повноваження головуючого в судовому засіданні?

1) Головуючий в судовому засіданні керує іншими суддями, народними засідателями, дає, якщо це необхідно, вказівки прокурору, захиснику, спрямовує хід судового засідання, підтримує порядок в залі судового засідання, усуває осіб, які його порушують або накладає на них відповідне стягнення, передбачене законом, забезпечує належний виховний рівень для всіх учасників процесу;

2) Головуючий в судовому засіданні керує судовим засіданням, спрямовує судове слідство на забезпечення здійснення сторонами своїх прав, усуває з судового слідства все те, що не стосується розглядуваної справи, і забезпечує належний виховний рівень судового процесу;

3) Головуючий в судовому засіданні керує іншими суддями, народними засідателями, зачитує обвинувальний висновок, роз'яснює права учасникам судового розгляду, підтримує порядок в залі судового засідання, особисто вирішую заявлені клопотання, забезпечує дотримання принципів кримінального процесу, оголошує перерви для відпочинку.

4) Головуючий в судовому засіданні керує судовим засіданням, забезпечує безпосередність та усність судового розгляду, рівність прав сторін, забезпечую участь прокурора, підсудного, його захисника, потерпілого в судовому засіданні,

роз'яснює їм їх процесуальні права та спрямовує весь хід судового засідання на їх забезпечення, дотримується розпорядку в залі судового засідання та застосовує заходи, які сприяють порядку судового засідання.

7.У яких відповідях неправильно вказано суб'єктів процесу, право на відвід яких зобов'язаний роз'яснити головуючий у підготовчій частині судового розгляду?

1) експерт; захисник; прокурор; секретар судового засідання;

2) потерпілий; підсудний, цивільний позивач;

3) народний засідатель, суддя, прокурор;

4) перекладач, суддя, захисник, спеціаліст

8.З якого моменту починається судове слідство у справі?

1) судове слідство починається з читання обвинувального висновку, а у справах приватного обвинувачення - з оголошення скарги потерпілого;

2) судове слідство як у справах публічного так і в справах приватного обвинувачення починається з винесення ухвали суду (постанови судді) про закінчення підготовчої частини судового розглянута переходу до судового слідства;

3) судове слідство починається з винесення головуючим постанови про початок судового слідства;

4) судове слідство починається з оголошення прокурором постанови про порушення кримінальної справи та
обвинувального висновку.

9.У якої відповіді правильно наведені внутрішні та зовнішні властивості вироку?

1) чесність; обов'язковість; законність; обізнаність; моральність, етичність; порядність; відповідальність;
справедливість;

2) доброчесність; мотивованість; законність; обізнаність; обгрунтованість; моральність; чесність.

3) законність; обґрунтованість; мотивованість; винятковість, обов'язковість;

4) законність; обґрунтованість; мотивованість; винятковість, обов'язковість; чесність; обізнаність; моральність, етичність, важливість, неприпустимість зловживання правом.

10.У якій відповіді правильно вказаний строк, протягом якого заінтересовані особи мають право подати свої заперечення на апеляцію?

1) 7 днів;

2) 5 діб;

3) 10 днів;

4) 3 доби.

11.Вирок, ухвала чи постанова суду першої інстанції перевіряється апеляційним судом:

1) в повному обсягу;

2) в межах апеляції;

3) в межах, визначених постановою судді чи ухвалою суду при попередньому розгляді справи апеляційним судом;

4) в межах, визначених учасниками апеляційного розгляду.

12.Касаційний суд перевіряє законність та обгрунтованість судового рішення:

1) в повному обсягу;

2) в межах, визначених ухвалою суду;

3) в тій частині, в якій воно було оскаржене;

4) в частині інтересів особи, яка подала апеляцію.

13.У якій відповіді правильно вказаний пропущений складовий елемент даного положення КПК України: "Перегляд виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи за нововиявленими обставинами допускається лише протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і не пізніше ( ) з дня виявлення нових обставин"?

1) одного місяця;

2) п'яти років;

3) трьох місяців;

Одного року.

14.У якій відповіді правильно названий день виявлення нововиявлених обставин щодо свідка, потерпілого, судового експерта, перекладача у зв'язку з дачею ними завідомо неправдивих показань, завідомо неправильного висновку, пояснень чи перекладу?

1) день порушення кримінальної справи щодо цих осіб у зв'язку з дачею ними завідомо неправдивих показань, завідомо неправдивого висновку, пояснень чи перекладу.

2) день виявлення прокурором факту надання завідомо неправдивих показань, завідомо неправильного висновку, пояснень чи перекладу;

3) день повідомлення прокурора відповідними особами, яким стало відомо про завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправдивий висновок експерта, чи завідомо неправильний переклад.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.01 с.)