Чи є попередній розгляд справи суддею самостійною стадією кримінального процесу?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи є попередній розгляд справи суддею самостійною стадією кримінального процесу?Чи є попередній розгляд справи суддею самостійною стадією кримінального процесу?

1)Ні, самостійними стадіями кримінального процесу є стадії порушення кримінальної справи, досудового розслідування, судового розгляду, апеляційного провадження, касаційного провадження, виконання вироку та перегляду судових рішень в порядку виключного провадження.

2) Так, це стадія кримінального процесу, яка полягає в тому, що суддя одноособово у встановленому законом процесуальному порядку вирішує питання про достатність підстав для призначення справи до судового розгляду і про підготовку судового засідання.

3) Ні, попередній розгляд справи суддею не може бути самостійною стадією кримінального процесу, тому що це тільки етап стадії судового розгляду кримінальної справи.

4) Так, це самостійна стадія кримінального процесу, але тільки в тих випадках, коли до розгляду призначається справа про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у виді довічного позбавлення волі.

3.Справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не пізніше (…) діб, а у випадках складності справи -не пізніше (…) діб з дня її надходження до суду.

1)15,20;

2)15, 30;

3)10, 20;

4)10, 30.

4.Факт вручення копій яких нижчевказаних документів підсудному, повинен перевірити суд у підготовчій частині судового розгляду?

1) постанова про визнання особи підсудним;

2) обвинувальний висновок;

3) постанова про притягнення як обвинуваченого;

4) повістка про виклик до суду та постанова про призначення справи до судового розгляду;,

5.У якому з наведених варіантів правильно визначено послідовність дій суду. в підготовчій частині судового розгляду?

1) відкриття судового засідання; видалення свідків із залу суду; перевірка явки учасників судового розгляду, перекладача і роз'яснення його обов'язків; оголошення складу суду, прізвищ окремих суб'єктів процесу і роз'яснення права заявлення їм відводу; роз'яснення підсудному його прав; заявлення сторонами клопотань і їх вирішення судом;

2) відкриття судового засідання; оголошення складу суду, прізвищ окремих суб'єктів процесу і роз'яснення права заявлення їм відводу; перевірка явки учасників судового розгляду, перекладача і роз'яснення його обов'язків; видалення свідків із залу суду; роз'яснення підсудному його прав; заявлення сторонами клопотань і їх вирішення судом;

3) відкриття судового засідання; перевірка явки учасників судового розгляду, перекладача і роз'яснення його обов'язків; встановлення особи підсудного і часу вручення йому копії обвинувального висновку; оголошення складу суду і роз'яснення права відводу; вирішення питання про можливість розгляду справи у випадку неявки кого-небудь із учасників; видалення свідків із залу суду; роз'яснення прав підсудному; роз'яснення прав і обов'язків особам, що беруть участь у справі; заявлення і розв'язання клопотань учасників;

4) відкриття судового засідання; перевірка явки учасників судового розгляду, перекладача і роз'яснення його обов'язків; оголошення складу суду; прізвищ окремих суб'єктів процесу і роз'яснення права заявлення їм відводу; видалення свідків із залу суду; роз'яснення підсудному його прав; заявлення сторонами клопотань і їх вирішення судом, видалення суду у нарадчу кімнату для рішення питання про можливість слухання справи.

6.Які наслідки неявки прокурора в судове засідання?

1) Якщо в судове засідання не з'явиться прокурор, і якщо неможливо замінити його іншим, слухання справи належить відкласти.

2 )Якщо в судове засідання не з'явиться прокурор, протягом 72 годин його слід замінити іншім, надати новому прокуророві час для ознайомлення з матеріалами справи та для підготовки до участи в судовому засіданні.

3) Якщо в судове засідання не з'явиться прокурор, суд повинен повідомити про це відповідний орган для застосування до прокурора заходів дисциплінарного характеру.

4) Якщо в судове засідання не з'явиться прокурор, протягом 72 годин його слід замінити іншім, надати новому прокуророві час для ознайомлення з матеріалами справи та повідомити про неявку прокурора відповідний орган для застосування заходів дисциплінарного характеру.

7.У якому з наведених варіантів правильно вказано умову, дотримання якої дозволяє прокурору оголосити всудовому засіданні лише резолютивну частину обвинувального висновку?

1) одержання на це дозволу суду у зв'язку із великим обсягом обвинувального висновку;

2) надмірна натуралізація опису події злочину у обвинувальному висновку;

3) наявність в обвинувальному висновку інформації про заходи безпеки застосовані щодо суб'єктів процесу;

4) згода сторін процесу;

8.Яка з перерахованих груп процесуальних прав належить під час судового розгляду підсудному?

1) заявляти відводи; порушувати перед судом клопотання про витребування і приєднання до справи нових доказів; брати участь у дослідженні доказів; мати побачення з підсудним; заявляти клопотання; викладати суду свою думку про клопотання інших учасників судового розгляду; брати участь у судових дебатах; висловлювати свою думку про значення перевірених доказів у справі, про наявність обставин, які виправдовують підсудного чи пом'якшують його відповідальність, а так само міркування щодо, кваліфікації діяння підсудного та міри покарання; оскаржувати процесуальні рішення суду.

2) заявляти відводи і клопотання, висловлювати свою думку про клопотання інших учасників судового розгляду;

подавати докази і брати участь у їх дослідженні; брати участь в судових дебатах; підтримувати державне обвинувачення викладати свої міркування з приводу застосування кримінального закону та міри покарання щодо підсудного; відмовитися від обвинувачення, якщо воно не знаходить свого підтвердження у суді; пред'являти та підтримувати пред'явлений цивільний позов якщо цього вимагає охорона інтересів держави, а також громадян, які за станом здоров'я та зінших поважних причин не можуть захистити свої права; оскаржувати процесуальні рішення суду;

3) заявляти відводи і клопотання; висловлювати свою думку про клопотання інших учасників судового розгляду; давати показання з приводу обставин справи; задавати питання свідкам, спеціалістові, іншим учасникам процесу, які допитуються в суді: брати участь в огляді речових доказів, документів, місця події; звертати увагу суду на обставини, які мають значення для вирішення справи; підтримувати обвинувачення у справах приватного обвинувачення; брати участь в судових дебатах; вимагати продовження розгляду справи у разі відмови прокурора від обвинувачення і підтримувати обвинувачення; оскаржувати процесуальні рішення суду.

Заявляти відводи і клопотання та висловлювати свою думку про клопотання інших учасників судового розгляду; давати пояснення щодо обставин, які мають значення для справи; подавати докази; брати участь в дослідженні доказів; брати участь е судових дебатах щодо доведеності вчинення злочину і його цивільно-правових наслідків; подавати скарги на процесуальні рішення суду в частині, що стосується вирішення цивільного позову.

9.У якій відповіді дане правильне визначення вироку суду?

1) рішення суду першої або апеляційної інстанції, постановлене в судовому засіданні з питання про винуватість або невинуватість підсудного та про призначення або непризначення йому покарання;

2) рішення суду першої, апеляційної або касаційної інстанції, постановлене здотриманням Конституції України та законів України при розгляді кримінальної справи з питання про винуватість або невинуватість підсудного та про призначення або непризначення йому покарання;

3) рішення суду першої, апеляційної або касаційної інстанції, постановлене при розгляді кримінальної справи з питання про винуватість або невинуватість підсудного, призначення або непризначення йому покарання, застосовування або незастосування інших заходів процесуального примусу;

4) рішення місцевого суду, постановлене при розгляді кримінальної справи з питання про винуватість або невинуватість підсудного та про призначення або непризначення йому покарання;

10.У якому порядку суд розглядає питання, що вирішуються при постановленні вироку: 1 –як саме міра покарання повинна бути призначена підсудному: 2 - чи є обставини, що обтяжують або пом'якшують покарання підсудного, і які саме: 3 - чи має це діяння склад злочину і якою саме статтею кримінального закону він передбачений; 4 - чи винен підсудний у вчиненні цього злочину: 5 - чи підлягає підсудний покаранню за вчинений ним злочин: 6 - чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний.

1) 1, 2, 3 , 4, 5, 6

2) 5, 2, 1, 3, 6, 4

3) 6, 3, 4, 5, 2, 1

4) 5, 1, 6, 4, 2,3

11.У якому з наведених варіантів правильно вказаний строк для подання апеляції на вироки, ухвалені місцевими судами, які не набрали законної сили?

1) 7 діб;

2) 3 доби;

3) один місяць;

Діб.

12.Назвіть, в яких випадках неправильно вказані істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону, які перешкоджали чи могли перешкодити суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний, обгрунтований і справедливий вирок чи постанову?

1) коли порушено право обвинуваченого на захист;

2) порушено право обвинуваченого користуватися рідною мовою чи мовою, якою він володіє, і допомогою перекладача;

3) порушено таємницю наради суддів;

Модуль № 5.2

1.Визначити підсудність означає з'ясувати:

1) Питання щодо колегіального чи одноособового розгляду кримінальної справи;

2) Склад суду;

3) Той суд, який повинен розглядати справу і склад суду;

4) Суд, який має розглядати справу по перший інстанції.

2.За чинним законодавством розгляд кримінальних справ по перший інстанції можливий:

1) Мировим суддею одноособово, судом у складі трьох суддів та двох народних засідателів, судом у складі двох
суддів і трьох народних засідателів.

2) Мировим суддею одноособово, слідчим суддею, судом у складі трьох суддів та двох народних засідателів, судом у складі двох суддів і трьох народних засідателів.

3) Мировим суддею одноособово, слідчим суддею одноособово, судом у складі двох суддів і трьох народних засідателів, судом присяжних.

4) 10, 30.

4.У якій відповіді правильно вказано рішення, яке не вправі прийняти суддя за результатами попереднього
розгляду справи?

1) про зупинення провадження у справі;

2) про повернення справи прокуророві або на додаткове розслідування;

3) про направлення справи за підсудністю;

Модуль № 5.3.

1.Спробуйте визначити підсудність справ, які належать до компетенції декількох однойменних судів.

1) В разі об'єднання в одному провадженні кримінальних справ по обвинуваченню декількох осіб у вчиненні декількох злочинів, коли ці справи підсудні двом або декільком однойменним судам, справу розглядає вищестоящий суд.

В разі об'єднання в одному провадженні кримінальних справ по обвинуваченню декількох осіб у вчиненні декількох злочинів, коли ці справи підсудні двом або декільком однойменним судам, справу розглядає той суд, в районі діяльності якого було порушено кримінальну справу або закінчено досудове слідство чи дізнання.

3) В разі об'єднання в одному провадженні кримінальних справ по обвинуваченню декількох осіб у вчиненні декількох злочинів, коли ці справи підсудні двом або декільком однойменним судам, справа розглядається судом у складі двох суддів і трьох народних засідателів.

4) В разі об'єднання в одному провадженні кримінальних справ по обвинуваченню декількох осіб у вчиненні декількох злочинів, коли ці справи підсудні двом або декільком однойменним судам, справу розглядає суддя одноособово в тому суді, в районі діяльності якого було порушено кримінальну справу.

2.У якому з наведених варіантів дії суду є правильними якщо суд у судовому засіданні виявив, що справа
підсудна вищестоящому суду або військовому
суду?

1) Суд, виявивши в судовому засіданні, що справа підсудна вищестоящому суду або військовому суду, продовжує розгляд справи, коли це не може завдати шкоди повноті і об'єктивності дослідження обставин справи.

2) Суд, виявивши в судовому засіданні, що справа підсудна вищестоящому суду або військовому суду продовжує розгляд справи, коли це не може завдати шкоди повноті і об'єктивності дослідження обставин справи. Коли ж не можна забезпечити повноти і об'єктивності дослідження обставин справи, суд надсилає справу за підсудністю, про що виносить ухвалу.

3) Суд, виявивши в судовому засіданні, що справа підсудна вищестоящому суду або військовому суду, надсилає її за підсудністю.

4) Суд, виявивши в судовому засіданні, що справа підсудна вищестоящому суду або військовому суду звертається до Голови Верховного Суду України чи його заступника для визначення підсудності справи.

3.Справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не пізніше (.......... ) діб, а у випадках складності

справи - не пізніше (..... ) діб з дня її надходження до суду.

1)15,20; 2)15,30; 3) 10. 20; 4)10,30.

4.У якій відповіді правильно вказаний пропущений складовий елемент даного законодавчого положення: "Попередній розгляд справи починається з (..... ) щодо можливості призначення справи до судового розгляду"?

1) пояснень потерпілого щодо можливості призначення справи до судового розгляду;

2) доповіді судді про те, яка справи вноситься на попередній розгляд та про те, який процесуальний порядок розгляду справи;

3) доповіді прокурора щодо можливості призначення справи до судового розгляду;

4) клопотання захисника про закриття кримінальної справи або винесення виправдувального вироку.

5.Назвіть особливості попереднього розгляду в справах, які порушуються за скаргою потерпілого.

1) Процесуальний порядок попереднього розгляду справи, яка порушується за скаргою потерпілого, ідентичний процесуальному порядку попереднього розгляду всіх інших кримінальних справ, завиключенням того, що в цих випадках можливі зустрічні обвинувачення, які об'єднуються в одну справу.

2) Процесуальний порядок попереднього розгляду справи, яка порушується за скаргою потерпілого, ідентичний процесуальному порядку попереднього розгляду всіх інших кримінальних справ,

Суддя, одержавши від потерпілого скаргу з проханням порушити справу, приймає одне із таких рішень: залишити скаргу без розгляду, якщо вона не відповідає вимогам закону; за наявності до того підстав відмовити в порушенні кримінальної справи або надіслати її за належністю прокурору; порушити кримінальну справу і призначити її до розгляду. Підсудному не пізніше як за три доби до дня слухання справи повинна бути вручена копія скарги потерпілого, копія постанови судді про порушення кримінальної справи та повістка про виклик його в судове засідання. Зустрічні обвинувачення можуть бути об'єднані в одну справу.

4) Суддя, одержавши від потерпілого скаргу з вимогою порушити справу, досконало вивчає її і після вивчення
приймає одне із таких рішень: залишити скаргу без розгляду; відмовити в порушенні кримінальної справи, оскільки суд не має права порушувати кримінальну справу та надсилає її за належністю прокурору для порушення кримінальної справи.

6.В якій відповіді правильно вказані повноваження головуючого в судовому засіданні?

1) Головуючий в судовому засіданні керує іншими суддями, народними засідателями, дає, якщо це необхідно, вказівки прокурору, захиснику, спрямовує хід судового засідання, підтримує порядок в залі судового засідання, усуває осіб, які його порушують або накладає на них відповідне стягнення, передбачене законом, забезпечує належний виховний рівень для всіх учасників процесу;

2) Головуючий в судовому засіданні керує судовим засіданням, спрямовує судове слідство на забезпечення здійснення сторонами своїх прав, усуває з судового слідства все те, що не стосується розглядуваної справи, і забезпечує належний виховний рівень судового процесу;

3) Головуючий в судовому засіданні керує іншими суддями, народними засідателями, зачитує обвинувальний висновок, роз'яснює права учасникам судового розгляду, підтримує порядок в залі судового засідання, особисто вирішую заявлені клопотання, забезпечує дотримання принципів кримінального процесу, оголошує перерви для відпочинку.

4) Головуючий в судовому засіданні керує судовим засіданням, забезпечує безпосередність та усність судового розгляду, рівність прав сторін, забезпечую участь прокурора, підсудного, його захисника, потерпілого в судовому засіданні,

роз'яснює їм їх процесуальні права та спрямовує весь хід судового засідання на їх забезпечення, дотримується розпорядку в залі судового засідання та застосовує заходи, які сприяють порядку судового засідання.

7.У яких відповідях неправильно вказано суб'єктів процесу, право на відвід яких зобов'язаний роз'яснити головуючий у підготовчій частині судового розгляду?

1) експерт; захисник; прокурор; секретар судового засідання;

2) потерпілий; підсудний, цивільний позивач;

3) народний засідатель, суддя, прокурор;

4) перекладач, суддя, захисник, спеціаліст

8.З якого моменту починається судове слідство у справі?

1) судове слідство починається з читання обвинувального висновку, а у справах приватного обвинувачення - з оголошення скарги потерпілого;

2) судове слідство як у справах публічного так і в справах приватного обвинувачення починається з винесення ухвали суду (постанови судді) про закінчення підготовчої частини судового розглянута переходу до судового слідства;

3) судове слідство починається з винесення головуючим постанови про початок судового слідства;

4) судове слідство починається з оголошення прокурором постанови про порушення кримінальної справи та
обвинувального висновку.

9.У якої відповіді правильно наведені внутрішні та зовнішні властивості вироку?

1) чесність; обов'язковість; законність; обізнаність; моральність, етичність; порядність; відповідальність;
справедливість;

2) доброчесність; мотивованість; законність; обізнаність; обгрунтованість; моральність; чесність.

3) законність; обґрунтованість; мотивованість; винятковість, обов'язковість;

4) законність; обґрунтованість; мотивованість; винятковість, обов'язковість; чесність; обізнаність; моральність, етичність, важливість, неприпустимість зловживання правом.

10.У якій відповіді правильно вказаний строк, протягом якого заінтересовані особи мають право подати свої заперечення на апеляцію?

1) 7 днів;

2) 5 діб;

3) 10 днів;

4) 3 доби.

11.Вирок, ухвала чи постанова суду першої інстанції перевіряється апеляційним судом:

1) в повному обсягу;

2) в межах апеляції;

3) в межах, визначених постановою судді чи ухвалою суду при попередньому розгляді справи апеляційним судом;

4) в межах, визначених учасниками апеляційного розгляду.

12.Касаційний суд перевіряє законність та обгрунтованість судового рішення:

1) в повному обсягу;

2) в межах, визначених ухвалою суду;

3) в тій частині, в якій воно було оскаржене;

4) в частині інтересів особи, яка подала апеляцію.

13.У якій відповіді правильно вказаний пропущений складовий елемент даного положення КПК України: "Перегляд виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи за нововиявленими обставинами допускається лише протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і не пізніше ( ) з дня виявлення нових обставин"?

1) одного місяця;

2) п'яти років;

3) трьох місяців;

Одного року.

14.У якій відповіді правильно названий день виявлення нововиявлених обставин щодо свідка, потерпілого, судового експерта, перекладача у зв'язку з дачею ними завідомо неправдивих показань, завідомо неправильного висновку, пояснень чи перекладу?

1) день порушення кримінальної справи щодо цих осіб у зв'язку з дачею ними завідомо неправдивих показань, завідомо неправдивого висновку, пояснень чи перекладу.

2) день виявлення прокурором факту надання завідомо неправдивих показань, завідомо неправильного висновку, пояснень чи перекладу;

3) день повідомлення прокурора відповідними особами, яким стало відомо про завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправдивий висновок експерта, чи завідомо неправильний переклад.

Модуль № 5.4.

Модуль № 5.5.

1.У якому з наведених варіантів правильно визначена підсудність справ військовим судам гарнізонів як суду першої інстанції?

1) Військовим судам гарнізонів як суду першої інстанції підсудні справи про злочини осіб, які мають
військове звання до лейтенанта, капітана першого рангу включно, крім тих справ, які підсудні військовим судам
вищого рівня.

2) Військовим судам гарнізонів як суду першої інстанції підсудні справи про злочини осіб, які мають військове звання до підполковника, капітана другого рангу включно, крім тих справ, які підсудні військовим судам вищого рівня.

3) Військовим судам гарнізонів як суду першої інстанції підсудні справи про злочини осіб, які мають військове звання до генерала, адмірала включно, крім тих справ, які підсудні військовим судам вищого рівня.

4) Військовим судам гарнізонів як суду першої інстанції підсудні „справи про всі злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил України та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини.

2.Розгляд справ у апеляційному і касаційному порядку здійснюється:

1) відповідно апеляційними і касаційними судами у складі трьох суддів та двох народних засідателів;

2) відповідно апеляційними і касаційними судами у складі трьох суддів;

3) відповідно апеляційними і касаційними судами у складі трьох суддів та трьох народних засідателів;

4) відповідно апеляційними і касаційними судами у складі не менш трьох суддів.

3.Справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не пізніше (.................. ) діб, а у випадках

складності справи - не пізніше (..... ) діб з дня її надходження до суду.

1)15,20; 2)15,30; 3)10.20; 4)10,30.

4.У якій відповіді правильно вказано, що є завданням стадії попереднього розгляду справи суддею?

1) завданням стадії попереднього розгляду справи суддею є перевірка достатності зібраних доказів у справі;

2) завданням стадії попереднього розгляду справи суддею є перевірка того, чи немає підстав для призначення судової експертизи або проведення інших слідчих дій;

3) завданням стадії попереднього розгляду справи суддею є здійснення контролю за дотриманням органами досудового розслідування всіх вимог кримінально-процесуального закону та виконання підготовчо-організаційних дій -для належного розгляду справи;

4) завданням стадії попереднього розгляду справи суддею є з'ясування обставин справи та визначення
винності підсудного.

5.В якій відповіді правильно вказані повноваження головуючого в судовому засіданні?

1) Головуючий в судовому засіданні керує іншими суддями, народними засідателями, дає, якщо це необхідно, вказівки прокурору, захиснику, спрямовує хід судового засідання, підтримує порядок в залі судового засідання, усуває осіб, які його порушують або накладає на них відповідне стягнення, передбачене законом, забезпечує належний виховний рівень для всіх учасників процесу;

2) Головуючий в судовому засіданні керує судовим засіданням, спрямовує судове слідство на забезпечення здійснення сторонами своїх прав, усуває з судового слідства все те, що не стосується розглядуваної справи, і забезпечує належний виховний рівень судового процесу;

3) Головуючий в судовому засіданні керує іншими суддями, народними засідателями, зачитує обвинувальний висновок, роз'яснює права учасникам судового розгляду, підтримує порядок в залі судового засідання, особисто вирішую заявлені клопотання, забезпечує дотримання принципів кримінального процесу, оголошує перерви для відпочинку.

4) Головуючий в судовому засіданні керує судовим засіданням, забезпечує безпосередність та усність
судового розгляду, рівність прав сторін, забезпечую участь прокурора, підсудного, його захисника, потерпілого в
судовому засіданні, роз'яснює їм їх процесуальні права та спрямовує весь хід судового засідання на їх забезпечення,
дотримується розпорядку в залі судового засідання та застосовує заходи, які сприяють порядку судового засідання.

6.У якій відповіді правильно вказані учасники судового розгляду, які належать до сторони захисту?

1) захисник підсудного, підсудний, свідки на стороні підсудного, цивільний відповідач і його представник;

2) захисник підсудного, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники, законний представник неповнолітнього підсудного;

 

3) підсудний, законний представник неповнолітнього підсудного, захисник, цивільний відповідач і його представник;

4) підсудний, його захисник та прокурор, який відмовився від обвинувачення, оскільки докази на його думку, не підтверджують обвинувачення, а також цивільний відповідач.

7.У якому випадку порушується таємниця нарадчої кімнати?

1) у нарадчій кімнаті під час постановлення вироку у справі про розбій, поєднаний з проникненням у житло, перебували три судді, які входили до складу суду в даній справі;2) якщо під час постановлення вироку в нарадчій кімнаті перебували запасний суддя та секретар судового засідання;

3) судді перервали обговорення вироку у нарадчій кімнаті у зв'язку з настанням нічного часу

4) у нарадчій кімнаті під час постановлення вироку у справі про умисне вбивство, вчинене на замовлення, перебували 2 судді і 3 народні засідателі;

8.Якщо один із суддів не згоден з вироком суду та висловлює окрему думку?

1) справа повертається для нового судового розгляду в новому складі суду;

Діб.

10.З якого моменту починає обчислюватися строк, протягом якого можливе подання апеляції на вироки, ухвалені місцевими судами, які не набрали законної сили?

1) з моменту виготовлення протоколу судового засідання і підписання його головуючим і секретарем
судового засідання;

2) з моменту проголошення вироку, а якщо засуджений перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії вироку;

3) з моменту виготовлення протоколу судового засідання, підписання його головуючим і секретарем судового засідання та розгляду всіх зауважень на протокол судового засідання;

4) з моменту виготовлення протоколу судового засідання, підписання його головуючим і секретарем судового засідання, остаточного виготовлення технічного запису судового засідання, розгляду всіх зауважень на протокол судового засідання.

11.У якій відповіді правильно вказано, що повинен зробити головуючий у разі одержання апеляції, поданої з пропуском встановленого строку на апеляційне оскарження та за відсутності клопотання про його відновлення?

1) головуючий постановою закриває апеляційне провадження;

2) головуючий повертає апеляцію особі;

3) постановою визнає апеляцію такою, що не підлягає розгляду;

4) виносить постанову про залишення апеляції без руху.

12.У якому варіанті відповіді правильно вказаний строк на касаційне оскарження вироків, ухвал і постанов апеляційного суду, постановлених ним як судом першої інстанції та вироків і постанов апеляційного суду, постановлених ним в апеляційному порядку?

1) 6 місяців;

2) 3 місяці; 3)15 діб;

4) один місяць;

13.У якій відповіді неправильно названо прокурора, який вправі внести касаційне подання на вироки та постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків та постанов?

1) Генеральний прокурор України;

2) прокурор міста Києва;

3) прокурор, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції;

Модуль № 5.6.

1.У якому з наведених варіантів правильно визначена територіальна підсудність?

1) Кримінальна справа розглядається в тому суді, в районі діяльності якого закінчено дізнання чи досудове слідство в даній справі.

2) Кримінальна справа розглядається в тому суді, в районі діяльності якого вчинено злочин. Якщо місця вчинення злочину встановити не можна, то справа повинна бути розглянута судом за місцем знаходження більшості свідків.

3) Кримінальна справа розглядається в тому суді, в районі діяльності якого вчинено злочин. Якщо місця вчинення злочину встановити не можна, то справа повинна бути розглянута судом за місцем знаходження більшості свідків або знаходження потерпілого.

Кримінальна справа розглядається в тому суді, в районі діяльності якого вчинено злочин. Якщо місця вчинення злочину встановити не можна, то справа повинна бути розглянута судом, в районі діяльності якого закінчено дізнання чи досудове слідство в даній справі.

2.Чи ведеться протокол при попередньому розгляді справи в суді?

1) При попередньому розгляді справи суддею протокол ведеться, якщо про це заявляють клопотання
обвинувачений, його захисник, потерпілий, його законний представник, державний обвинувач або цивільний позивач і цивільний відповідач.

Суддя, одержавши від потерпілого скаргу з проханням порушити справу, приймає одне із таких рішень: залишити скаргу без розгляду, якщо вона не відповідає вимогам закону; за наявності до того підстав відмовити в порушенні кримінальної справи або надіслати її за належністю прокурору; порушити кримінальну справу і призначити її до розгляду. Підсудному не пізніше як за три доби до дня слухання справи повинна бути вручена копія скарги потерпілого, копія постанови судді про порушення кримінальної справи та повістка про виклик його в судове засідання. Зустрічні обвинувачення можуть бути об'єднані в одну справу.

4) Суддя, одержавши від потерпшого скаргу з вимогою порушити справу, досконало вивчає її і після вивчення приймає одне із таких рішень: залишити скаргу без розгляду; відмовити в порушенні кримінальної справи, оскільки суд не має права порушувати кримінальну справу та надсилає її за належністю прокурору для порушення кримінальної справи.

4.У якомуз наведених варіантів повно і правильно визначене коло осіб, які можуть бути допитані судом у підготовчій частині судового розгляду у зв'язку із відкладенням судового розгляду справи?

1) свідки, експерт, спеціаліст, потерпілий, підсудний, цивільний позивач і відповідач, або їх представники;

2) прокурор, свідки, експерт, спеціаліст, понятий, підсудний, цивільний позивач і відповідач, або їх представники;

3) свідки, експерт, спеціаліст, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представники;

4) прокурор, свідки, експерт, спеціаліст, понятий, заявник, потерпілий, цивільний позивач і відповідач та їх представники.

5.З якого моменту починається судове слідство у справі?

1) судове слідство починається з читання обвинувального висновку, а у справах приватного обвинувачення -з оголошення скарги потерпілого;

2) судове слідство як у справах публічного так і в справах приватного обвинувачення починається з винесення ухвали суду (постанови судді) про закінчення підготовчої частини судового розгляду та переходу до судового слідства;

3) судове слідство починається з винесення головуючим постанови про початок судового слідства;

4) судове слідство починається з оголошення прокурором постанови про порушення кримінальної справи та обвинувального висновку.

6.У яких відповідях правильно вказано, чим визначаються межі судового розгляду?

1) розгляд справи провадиться тільки відносно підсудних і потерпілих, в межах обвинувального висновку;

Чи є попередній розгляд справи суддею самостійною стадією кримінального процесу?

1)Ні, самостійними стадіями кримінального процесу є стадії порушення кримінальної справи, досудового розслідування, судового розгляду, апеляційного провадження, касаційного провадження, виконання вироку та перегляду судових рішень в порядку виключного провадження.

2) Так, це стадія кримінального процесу, яка полягає в тому, що суддя одноособово у встановленому законом процесуальному порядку вирішує питання про достатність підстав для призначення справи до судового розгляду і про підготовку судового засідання.

3) Ні, попередній розгляд справи суддею не може бути самостійною стадією кримінального процесу, тому що це тільки етап стадії судового розгляду кримінальної справи.

4) Так, це самостійна стадія кримінального процесу, але тільки в тих випадках, коли до розгляду призначається справа про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у виді довічного позбавлення волі.

3.Справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не пізніше (…) діб, а у випадках складності справи -не пізніше (…) діб з дня її надходження до суду.

1)15,20;

2)15, 30;

3)10, 20;

4)10, 30.

4.Факт вручення копій яких нижчевказаних документів підсудному, повинен перевірити суд у підготовчій частині судового розгляду?

1) постанова про визнання особи підсудним;

2) обвинувальний висновок;

3) постанова про притягнення як обвинуваченого;

4) повістка про виклик до суду та постанова про призначення справи до судового розгляду;,

5.У якому з наведених варіантів правильно визначено послідовність дій суду. в підготовчій частині судового розгляду?

1) відкриття судового засідання; видалення свідків із залу суду; перевірка явки учасників судового розгляду, перекладача і роз'яснення його обов'язків; оголошення складу суду, прізвищ окремих суб'єктів процесу і роз'яснення права заявлення їм відводу; роз'яснення підсудному його прав; заявлення сторонами клопотань і їх вирішення судом;

2) відкриття судового засідання; оголошення складу суду, прізвищ окремих суб'єктів процесу і роз'яснення права заявлення їм відводу; перевірка явки учасників судового розгляду, перекладача і роз'яснення його обов'язків; видалення свідків із залу суду; роз'яснення підсудному його прав; заявлення сторонами клопотань і їх вирішення судом;

3) відкриття судового засідання; перевірка явки учасників судового розгляду, перекладача і роз'яснення його обов'язків; встановлення особи підсудного і часу вручення йому копії обвинувального висновку; оголошення складу суду і роз'яснення права відводу; вирішення питання про можливість розгляду справи у випадку неявки кого-небудь із учасників; видалення свідків із залу суду; роз'яснення прав підсудному; роз'яснення прав і обов'язків особам, що беруть участь у справі; заявлення і розв'язання клопотань учасників;

4) відкриття судового засідання; перевірка явки учасників судового розгляду, перекладачаПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.018 с.)