Методика «Чи об’єктивно ви себе оцінюєте?»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика «Чи об’єктивно ви себе оцінюєте?»ІНСТРУКЦІЯ:

 

На основі нижче поданих шкал (А, Б, В) ви можете оцінити деякі особливості свого характеру. Для цього необхідно уважно прочитати кожне твердження і залежно від того, якою мірою воно вам притаманне, поставити позначку у відповідній графі відповідей.

Шкала А

Варіанти відповідей

Твердження ніколи іноді часто

0 1 2

1. Хочу бути схожим на когось.

2. Відчуваю себе впевнено.

3. Усвідомлюю свої помилки.

4. Люблю давати поради.

5. Слухаю поради.

6. Визнаю авторитети.

7. У думках ставлю себе на місце іншого.

8. Усвідомлюю свої сильні риси.

9. Усвідомлюю свої слабкі риси.

10. Прагну стати кращим.

 

Шкала Б

Варіанти відповідей

Твердження ніколи іноді часто

0 1 2

1. Приймати рішення важко.

2. Переключення уваги з однієї сфери на іншу пов’язане із сильною нервовою напругою.

3. Майбутнє здається невизначеним і це хвилює.

4. Якщо мені роблять зауваження, то виникає відчуття, що до мене несправедливі.

5. Для мене важливо в деталях пояснювати людям нову справу.

6. Я люблю чіткі, конкретні доручення.

7. Мені важко проявити власну ініціативу.

 

Шкала В

Варіанти відповідей

Твердження ніколи іноді часто

0 1 2

1. Якщо мене хвалять, то я не приховую, що мені приємно.

2. Я люблю бути в центрі уваги.

3. Коли мене сварять, це викликає різкий протест.

4. Я ображаюсь на людей, які роблять мені зауваження.

5. Виникає бажання виділятись.

6. Коли хвалять, хочеться все робити ще краще.

 

КЛЮЧ

Заповнивши шкали, слід підрахувати суму набраних балів за кожною шкалою (цифри 0, 1, 2, які стоять під варіантами відповідей, вказують скільки балів треба поставити за ту чи іншу відповідь).

Якщо ви у шкалі А

набрали 20 балів, це означає, що ваша оцінка досить об’єктивна. Правда, у вашій поведінці іноді проявляється самовпевненість.

Якщо на половину питань ви дали відповідь «іноді», а на решту – «часто» і набрали 15 балів, можна зробити висновок, що висока самооцінка оптимально збігається у вас із критичним ставленням до себе.

Якщо в переважній більшості домінує відповідь «іноді» і ви набрали 10 балів, це означає, що ви надто критично ставитеся до себе.

Якщо ви набрали менше ніж 10 балів і з них по 2 бали одержано за 3, 4, 8 питання, а за всі решту – 0 балів, то це означає, що ви самовпевнені і не хочете працювати над собою.

Якщо ж ви набрали менше ніж 5 балів – зайва самокритичність є завадою у вашому житті.

Якщо у шкалі Б

сума набраних балів становить 7–9 – це означає, що у вас достатньо виражена така риса характеру, як рішучість. Якщо 10–13 балів – деяка впевненість і тривожність непокоїть вас. Якщо більше ніж 13 балів, вам властива зайва нерішучість і невпевненість.

Шкала Впоказує:

якщо набрано 10–12 балів, то у вас помітні прояви егоцентризму та бажання звертати увагу оточуючих на себе.

Якщо ви набрали 9 балів, вказані якості виражені у вас значною мірою, тому варто звернути увагу на їх подолання.

 

 

Методика виявлення

Комунікативних та організаторських схильностей (здібностей) (КОС-2)

Ця методика призначена для виявлення комунікативних та організаторських схильностей особистості (уміння чітко та швидко налагоджувати ділові та товариські контакти з людьми, бажання розширити контакти, участь у групових заходах, уміння впливати на людей, проявляти ініціативу і т. д.) Методика включає 40 запитань, на кожне з яких досліджуваний повинен дати відповідь “так” або “ні”. Час виконання методики – 10–15 хв. При цьому окремо визначається рівень комунікативних та організаторських схильностей.

ЗАПИТАННЯ

1. Чи є у вас потяг до вивчення різних людей та встановлення з ними знайомств?

2. Чи подобається вам займатися громадською роботою?

3. Чи довго турбує вас почуття образи, що завдав вам хто-небудь із товаришів?

4. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що склалася?

5. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся?

6. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними Вашої думки?

7. Чи правда, що вам приємніше і простіше проводити час за книжками або за яким-небудь іншим заняттям, а ніж із людьми?

8. Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні ваших намірів, чи легко вам відмовитися від них?

9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, значно старшими від вас?

10. Чи любите ви придумувати й організовувати зі своїми товаришами різноманітні ігри та розваги?

11. Чи важко вам включатися в нові для вас компанії (колективи)?

12. Чи часто ви відкладаєте на інші дні справи, котрі слід було б виконати сьогодні?

13. Чи легко вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з незнайомими людьми?

14. Чи прагнете ви, щоб ваші товариші діяли згідно з вашою думкою?

15. Чи важко вам освоюватися в новому колективі?

16. Правда, що у вас не буває конфліктів із товаришами через невиконання ними своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків?

17. Чи прагнете ви, якщо обставини сприяють цьому, познайомитися і поспілкуватися з незнайомою людиною?

18. Чи часто у вирішенні важливих справ ви берете ініціативу у свої руки?

19. Чи дратують вас оточуючі люди, чи виникає у вас бажання побути на самоті?

20. Чи правда, що ви, як правило, погано орієнтуєтесь у незнайомій для вас обстановці?

21. Чи подобається вам постійно пербувати серед людей?

22. Чи виникає у вас відчуття дискомфорту, якщо вам не вдається завершити розпочату справу?

23. Чи важко вам проявити ініціативу, щоб познайомитися з іншою людиною?

24. Чи правда, що ви втомлюєтеся від постійного спілкування з друзями?

25. Чи подобається вам брати участь у колективних іграх?

26. Чи часто ви проявляєте ініціативу під час вирішення проблем, які зачіпають інтереси ваших друзів?

27. Чи правда, що ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих?

28. Чи правда, що ви не прагнете до того, щоб довести справедливість своїх дій чи слів?

29. Чи вважаєте ви, що вам не важко внести пожвавлення в незнайоме товариство?

30. Чи брали ви участь у громадському житті школи (вузу, фірми)?

31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих?

32. Чи правда, що Ви не прагнете відстоювати свою думку чи рішення, якщо його не зразу прийняли друзі?

33. Чи відчуваєте ви себе комфортно, потрапивши в незнайому компанію?

34. Чи охоче ви беретеся до організації різних заходів для своїх товаришів?

35. Чи правда, що ви губитеся, коли треба говорити щось великій кількості людей?

36. Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?

37. У вас багато друзів?

38. Чи часто ви буваєте в центрі уваги своїх друзів?

39. Ви відчуваєте дискомфорт під час спілкування з малознайомими людьми?

40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєтеся себе в оточенні великої групи своїх друзів?

КЛЮЧ

для опрацювання даних за методикою «КОС-2»:

КОМУНІКАТИВНІ (+) «Так» 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37;

ЗДІБНОСТІ (-) «Ні» 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.

 

ОРГАНІЗАТОРСЬКІ (+) «Так» 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38;

ЗДІБНОСТІ (-) «Ні» 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.

 

Дальше підраховується кількість відповідей з кожного розділу методики, які збігаються з ключем. Оцінюючий коефіцієнт (К) комунікативних або організаторських здібностей виражений через відношення кількості відповідей з кожного розділу, що збігається, до максимально можливої кількості відповідей, які збіглися:

 

К=Х/20,

де: К – величина оцінюючого коефіцієнта;

Х – кількість відповідей, що збіглися з ключем.

 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Показники, отримані за цією методикою, можуть коливатися від 0 до 1. Показники, близькі до 1, свідчать про високий рівень комунікативних чи організаторських здібностей, близькі до 0 – про низький рівень. Оціночний коефіцієнт (К) – це первинна кількісна характеристика матеріалів випробування. Для якісної стандартизації результатів дослідження використовуються шкали оцінок, у яких тому чи іншому діапазонові кількісних показників К відповідає визначена оцінка. Наприклад, у вас кількість відповідей, що збіглися, виявилась 19 за шкалою комунікативних здібностей і 16 – за шкалою організаторських здібностей. Користуючись формулою, вираховуємо:

Кк=19/20=0,95 й Ко=16/20=0,8.

Записуємо отримані результати в бланк відповідей і порівнюємо їх зі шкалами оцінок комунікативних та організаторських здібностей.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)