ЧИ ПРОВОДИТИ ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЧИ ПРОВОДИТИ ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ?ВАТ «Магнолія» було створено в січні 1995 року, статутний фонд підприємства становить 1304530 грн. Номінальна вартість акцій - 0,25 грн. Середньоспискова чисельність працівників - 104 особи, в т. ч. 42 особи - працівники апарату управління.

Акції підприємства розподіляються так: 2348254 акції належать трудовому колективу (в т. ч. 53,5% - працівникам апарату управ­ління); 521812 акцій - інвестиційній компанії «ІК»; 782718 акцій -фонду комунальної власності району, де розташоване підприємство; 1304530 акцій - холдинговій компанії «Довіра»; 260906 - іншим фізичним особам.

Для оперативного управління підприємством обрані правління, ревізійна комісія, наглядова рада (до якої входять 3 члени правління ВАТ). Основні показники, які характеризують фінансово-госпо­дарську діяльність підприємства, наведені у табл. 1.

У квітні 2011 року холдингова компанія «Довіра» звернулася з вимогою про проведення позачергових зборів вищого органу управління підприємства, обґрунтовуючи своє рішення тим, що:

1) зборами акціонерів утворено органи оперативного управління та контролю підприємства з порушенням чинного законодавства;

2) рішенням останніх зборів акціонерів, де були присутні власники 58% акціонерного капіталу, прийняті заходи щодо зміни спеціалізації підприємства та його асортиментної політики, що не відповідають характеристикам сучасного становища ВАТ «Магнолія»;

3) підприємство значно знизило ефективність своєї діяльності, а витрати на утримання апарату управління зросли.

Таблиця І

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ »Магнолія»

 

№ nop. Показники Одиниці вимірювання На 01.01.2010 На 01.01.2011
Товарооборот грн
Валовий дохід грн
Витрати обігу грн
Бшіансовий прибуток грн

Закінчення таблиці

 

№ nop. Показники Одиниці вимірювання На 01.01.2010 На 01.01.2011
Чистий прибуток грн
Фонд оплати праці грн
6.1 в т.ч. апарату управління грн
Власний капітал підприємства грн
Загальна площа м2
Торговельна площа м2

Таблиця 2 Аналіз показників ефективності управління підприємством

 

 

№ nop. Показники Одиниці вимірювання На 01.01.2010 На 01.01.2011 Відхилення
абсо­лют­не від­нос­не
Рентабельність обороту %        
Рентабельність витрат %        
Рентабельність власного капіталу %        
Продуктивність праці грн/осіб        
Рівень фонду оплати праці до валового доходу %        
5.1 в т.ч. апарату управління %        

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Провести аналіз показників фінансово-господар­ської діяльності ВАТ «Магнолія». Результати занести в табл. 2.

2. Проаналізувати правомірність вимог щодо скликання позачергових зборів акціонерів по кожній позиції холдингової компанії «Довіра».

3. Внесіть пропозиції по оптимізацїі діяльності ВАТ «Магнолія». Оформіть їх як службову записку.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КЕЙСІВ

Анотація кейсів

ВИБІР КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГИ КОМПАНІЇ «ЮНІВЕРСАЛ» У кейсі наведено приклад необхідності прийняття складних корпоративних рішень у процесі діяльності компанії. Студенти мають визначитися - що важливіше: інтереси працівників чи власників.

РЕЙДЕРСТВО

У кейсі розглядається проблема протиправного поглинання і захоплення підприємства.

ВОЙОВНИЧИЙ ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР

У кейсі студенти стикаються з реальною ситуацією непростого вибору: що важливіше - корпоративні цінності та імідж компанії чи постійно зростаючий прибуток?

БАНК І АКЦІОНЕРИ : КОНФЛІКТ БЕЗ ПРАВИЛ? Кейс ілюструє прийняття важливих управлінських рішень під час конфлікту інтересів акціонерів.

БІГ НА МІСЦІ

У кейсі наведено приклад невідповідності інтересів власників і менеджерів корпорації, що призводить до втрат великих сум грошей та конфлікту серед співробітників.

«ЛЕЙПЦИГ»: ІСТОРІЯ ОДНОГО ПЕРЕХОПЛЕННЯ

У кейсі розглядається проблема законності визнання недійсними засновницьких документів та легітимності рішення про звшьнення з посади голови правління.

У ПОШУКАХ ЗАСТУПНИКА

У кейсі розглядається проблема корпоративної культури, конкурентоспроможності організації та корпоративних цінностей.

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ПОРТ: ЮВІЛЕЙНЕ ПЕРЕХОПЛЕННЯ

Матеріал кейсу ілюструє прийняття стратегічного пріоритету розвитку порту.

ІДЕАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

У кейсі відображено загальний образ певної корпорації: її особливості, переваги та недоліки. Студентам пропонується розгля­нути кілька шляхів розвитку корпорації.

ЧИ ПРОВОДИТИ ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ?

У кейсі порушено проблему відповідності рішень, які прий­маються на зборах акціонерів, чинному законодавству України.


Цілі ситуаційної вправи

У процесі обговорення ситуаційної вправи учасники повинні:

1. Зрозуміти проблеми, які виникають під час здійснення корпоратив­ного управління.

2. Знаходити основні недоліки та проблеми, які виникають у процесі корпоративного управління.

3. Вивчити особливості корпоративного управління.

4. Навчитися робити висновки та вносити пропозиції щодо корпо­ративного управління.

Використання ситуаційної вправи

Кожен кейс підготовлено з метою набуття студентами прак­тичних умінь з вирішення типових управлінських задач. Студенти групи мають поділитися на підгрупи (5-6 осіб), розглянути запропо­нований їм кейс, підготувати своє рішення проблеми, що розгля­дається у кейсі, та презентувати його.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 206; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)