Передумови відродження Олімпійських ігор сучасності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Передумови відродження Олімпійських ігор сучасностіНаприкінці XIX ст. в багатьох країнах Європи, а також Північної Америки, було створено середовище, в якому могла би бути підтримана ініціатива відродження ОІ, як події міжнародного масштабу.

Це було наслідком докорінної зміни світогляду людей, соціальних і економічних умов життя, характерних для найбільш розвинутих європейських країн в XV-XVI ст., в той період, який в подальшому увійшов в історію як епоха Ренесансу (Відродження).

В цей період була відхилена середньовічна схоластична система навчання. Їй була протиставлена нова система, в основі якої – всебічний розумовий і фізичний розвиток людини, формування у неї моральних і вольових якостей.

Епоха Ренесансу багато в чому представлена в античних образах, які повертаються з минулого на зміну середньовічним догмам.

В 30-40-х рр. XIX ст. в Греції, а особливо в Афінах, починається період відродження античної спадщини.

Звільнення Греції від османського іга і спрямованість народу до відродження своєї культури, вивчення і відновлення спадщини старогрецької цивілізації. У багатьох працях цього періоду велика увага приділялася описам старогрецької культури і особливе місце у них виділялося саме Олімпії і олімпійським святкуванням, які проводилися там в античний період, в яких найважливішою і найбільш яскравою частиною були ОІ.

Зацікавленість культурною спадщиною стародавньої Греції, в тому числі і ОІ багато в чому була зумовлена виданням у Венеції у 1516 р. Марком Мусурісом твору старогрецького Мандрівника і письменника Павсанія «Опис Еллади», в якому детально були описані найважливіші події життя Стародавньої Греції, тому числі праця містила і детальний зміст Олімпійських свят загалом і Олімпійських ігор зокрема.

Німецький поет Ганс Сакс (1494—1576 рр.), якому в житті довелося бути і актором, і керівником театральної трупи, теми для багатьох своїх віршів, сповнених повчальністю і спостережливістю, побудував на матеріалі Ігор Олімпіад старовини.

Один із видатних поетів і драматургів епохи Відродження англієць Джордж Чапмен (1559— 1634 рр.) споглядавв в старогрецьких Олімпійських іграх зразки героїзму і справедливості.

Надихали Олімпійські ігри і знаменитого англійського поета-романтика Джорджа Байрона (1788-1824 рр.).

У творах багатьох письменників і поетів, включаючи таких видатних, як англієць Уїльям Шекспір (1564—1616 рр.), німець Іоганн Гете (1749—1832 рр.), француз Гюстав Флобер (1821—1880 рр.), згадки про Олімпійські ігри ототожнюються з такими поняттями, як духовність, натхнення, божественне втручання, благородство, честь, скромність, перевага, гуманізм, патріотизм, слава, пошана. Олімпійський оливковий вінок стає популярним поетичним символом чистоти, благородства і святості, захисту від дегуманізації суспільства, проти жадності і прагнення до збагачення.

Американський письменник-романтик Едгар По (1809—1849 рр.) чітко розрізняв культуру Стародавньої Греції і Стародавнього Риму: "слава, якою була Греція", "пишність, якою був Рим".

Знатний німецький історик Оскар Йегер в своєму двотомному творі "Історія Греції", опублікованому в 1865 р., представив старогрецькі Олімпійські ігри як яскраве свято єднання еллінів. Цікаво, що призначення своєї праці О. Йегер бачив у вихованні підростаючого юнацтва, яке автор бажав ввести "в придбаний на всі часи світ тих, які вже досить давно стали основою розвитку в моїй вітчизні і повинні залишатися нею в майбутньому".

До найбільш значних праць з історії стародавнього світу відноситься і твір відомого німецького археолога, топографа і історика Ернста Курциуса "Історія Стародавньої Греції" в п'яти томах. Серед його досягнень — організація і здійснення розкопок в Олімпії, знахідок, що проводилися в 1875—1881 рр. і принесли безліч знахідок і відкриттів. Зацікавленість Е. Курциуса Олімпією і старогрецькими Олімпійськими іграми, вивченням яких він займався впродовж ряду років, дозволили йому не лише описати Олімпійські ігри, що відбувалися в Стародавній Греції, але і показати їх роль як однієї з найважливіших сторін життя народу, органічно пов'язаної з релігією, історією, традиціями, національними особливостями і цінностями.

Історична і культурна спадщина Стародавньої Греції надихала і знатних представників живопису. "Повернення до старовини" характерне для багатьох художників того часу (Пітер Пауль Рубенс, Жак Луі Давид, Жан-П'єр Сен-Урс, Карл Гун та ін.).

Активізація всіх сфер духовного життя, розширення кола інтересів і захоплень підвищували вимоги до здоров'я і фізичних можливостей людей. Починаючи з XIV—XV ст. у побут активно проникають різні форми рухової активності, формуються їх форми змагань, починають широко проводитися змагання. Танці, народні ігри з м'ячем, фехтування, веслування, кінний спорт, змагання гондольєрів набувають широкої популярності в Італії. У Англії розвиваються привезені колоністами з Індії крикет і крокет, які надалі набувають популярності у Франції і в Нідерландах. За рівнем розвитку коневодства і кінного спорту, за кількістю і популярністю кінних змагань Англія стає лідером в Європі.Набувають популярності в цій країні також гольф, футбол, більярдний спорт, фехтування. У Франції активно розвиваються різні види ігор з м'ячем і ракеткою — попередники тенісу. Тут же набувають популярності шахи. У Швеції проводяться змагання з бігу, боротьби, метання молота, подібні до гандболу і хокею ігри, скачки на конях. У Голландії біг на ковзанах стає однією з улюблених фізичних вправ. Поява ковзанів з металевими полозами призвела до захоплення танцями на льоду, а також іграми, які стали попередниками хокею. У різних країнах Європи на зміну захопленню стрільбою з луку приходять змагання в кульовій стрільбі, проводяться змагання з бігу, метання каменів, зі стрибків, різних видів єдиноборств.

Відомі гуманісти і мислителі, розробляючи наукові основи педагогіки, серйозну увагу приділяли фізичному вихованню. Неоціненним в цьому відношенні був вклад чеського мислителя — гуманіста і педагога, автора єдиної шкільної системи Яна Амоса Коменського (1592—1670 рр.), який в своїй праці "Велика дидактика" (написаному в 1632 р., а виданому в 1657 р.) обґрунтував необхідність включення фізичного виховання в школах як органічної і невід'ємної частини освіти і виховання. Він обґрунтував роль різних вправ, ігор і спортивних змагань, охарактеризував взаємозв'язок фізичної підготовки з естетичним і духовним вихованням. Англійський філософ-матеріаліст Джон Локк (1632—1704 рр.) серед багатьох напрямів своєї діяльності серйозну увагу приділив дослідженням в області педагогіки, показавши великий вплив середовища на виховання, неоціненну роль фізичних вправ для збереження і зміцнення здоров'я, придбання приємних манер і упевненості.

Відомий французький просвітитель, філософ, педагог, письменник Жан-Жак Руссо (1712—1778 рр.) був активним поборником фізичного виховання, звертав увагу на те, що вишуканість і слабкість аристократичної молоді, на відміну від людей, зайнятих фізичною працею, є наслідком малорухливого способу життя, зверхнього відношення до фізичної праці. Він основну увагу приділяв вправам, що вимагають серйозних зусиль, здатним загартувати людину, зробити її сильною, сміливою, витривалою, близькою до природи і здібною до подолання її випробувань. Руссо звертав увагу на необхідність активного фізичного виховання дітей починаючи з раннього віку, справедливо вважаючи, що лише таким чином можна прищепити людині любов до праці, здібність до подолання труднощів, всебічно розвинути її фізичні якості.

Для вирішення завдань всебічного фізичного виховання Песталоцци класифікував фізичні вправи, упорядкував методику їх застосування в залежності від тих або інших педагогічних завдань. Запропоновану систему використання всіляких фізичних вправ він рекомендував не лише як засіб поліпшення самопочуття, зміцнення здоров'я і різних внутрішніх органів, але і як ефективну попередню роботу для подальшої спеціальної підготовки у фехтуванні, боротьбі, іграх, танцях та інших спеціальних видах руху.

У тому, що гімнастика почала розвиватися як один з науково-практичних напрямів педагогіки, важливу роль відіграв німецький педагог Гутс- Мутс, автор виданої в 1793 р. книги "Гімнастика для молоді", вміст якої багато в чому був визначений педагогічними ідеями Руссо, досвідом стародавніх греків і практикою вживання тілесних вправ в європейських країнах.

У XIX ст. поступово сформувалися ефективні і оригінальні національні системи фізичного виховання, відбувся інтенсивний розвиток спорту, завершальною це століття яскравою сторінкою в його історії.

Англійська система ФВ. Реформа шкільної освіти, що почалася у 20-х рр. XIX ст., передбачає широке використання ігрової і змагальної діяльності, як основи системи фізичного виховання.

Результати цієї реформи детально описані у праці вітчизняного спеціаліста у сфері навчання і виховання А . Д. Бутовського «Виховання і тілесні вправи в англійських школах»

А.Д. Бутовський з дивною точністю дав загальну характеристику англійської системи фізичного виховання, виявивши ті ж межі і основоположні принципи, які зумовлювали її кардинальну відмінність від будь-якої, навіть найбільш розвиненої континентальної системи.

Неважко помітити, що внутрішнім вмістом англійської системи фізичного виховання були ті ж основоположні принципи, які були характерні для Стародавньої Греції і зумовили введення безлічі змагань античності, включаючи Олімпійські ігри. Тому цілком природно, що саме Англія була країною, в якій отримав інтенсивний розвиток змагальний спорт, визначалися правила змагань, ініціювалося створення спортивних об'єднань і проведення масштабних змагань.

Звідси черпали свої ідеї і ентузіасти розвитку спорту з інших країн, в числі яких були і такі видатні люди, як Пьер де Кубертен, Віктор Бальк, Жорж Демені, Фернан Лагранж, Олексій Бутовський. Саме захоплення англійським досвідом багато в чому визначило ентузіазм і переконаність П. де Кубертена в необхідності відродження Олімпійських ігор, було рушійною силою для В. Валька, що прагнув поставити спорт поряд із знаменитою шведською гімнастикою в якості не менш важливої частини виховання і культурного життя, стимулювало А.Д. Бутовського до активної діяльності з розвитку спорту в Росії.

Видатним діячем того часу в Англії був Томас Арнольд (директор коледжу «Регбі»). В основі його педагогіки було виховання дитини як християнина і джентльмена. Він всіляко заохочував прагнення учнів до самостійності, до вільного прояву духовних і фізичних сил, уміло направляючи їх в русло, сприятливе для ефективного навчання і виховання. Співпрацю з учнями він зумів побудувати на повній довірі, відсутності брехні і лицемірства, пошані до даного слова. Будучи джентльменом до мозку кісток Т. Арнольд особисто виховував старших учнів, а потім доручав їм молодших дітей.

Французька система ФВ. Фізичне виховання у Франції, як і в більшості інших європейських країн, носило в XIX ст. явно виражений характер довоєнної підготовки і відображало відповідну політику міністерства освіти і військового міністерства. Така система фізичного виховання не користувалася популярністю в суспільстві, її не підтримували ні керівники шкіл, ні батьки, ні самі учні.

Зміни почали відбуватися лише в другій половині 80-х років XIX ст.

У суспільстві було активно сприйнято напрям в розвитку фізичного виховання, згідно з яким фізичні вправи повинні були компенсувати недоліки шкільної освіти і виховання, сприяти повноцінному відпочинку, розвагам, відволіканню від навчальних занять і зміцненню здоров'я. Змінилося і відношення до засобів рухової активності. На перший план вийшли природні вправи, які відповідали інтересам тих, хто займається. Інтенсивно впроваджувалися спортивні ігри, постійно зростала популярність різних видів спорту. Реформується і гімнастика, в якій основне місце приділяється вправам, що сприяють зміцненню життєво важливих органів, підвищенню сили і гнучкості, розвитку м'язової системи. Реалізуються різні підходи, проте кожен з них є зрозумілим і цікавим для тих, хто займаються.

Поширенню спорту у Франції також сприяли приватні атлетичні товариства, які відігравали роль об'єднуючих організацій. У 80-х роках XIX ст. у Франції діяли два атлетичні товариства. Одне з них, засноване Жюлем Симоном і П'єром де Кубертеном в 1887 р., носило назву "Союз спортивних суспільств Франції", а друге, головним діячем якого був Паськаль Груссе, мало назву "Ліга фізичного виховання". Обидва ці товариства діяли в одному і тому ж руслі і прагнули до об'єднання атлетичних товариств і асоціацій, до розширення кількості навчальних закладів, зацікавлених в розвиткові спорту, надавали допомогу цим організаціям в їх становленні, організовували і проводили змагання.

Велику роль в розвиткові фізичного виховання у Франції відіграла заснована в 1832 р. в Парижі Жуанвільськая школа гімнастики і фехтування. Вона з часом перетворилася не лише на основний центр підготовки викладачів гімнастики і фехтування для військ, але й істотно вплинула на розвиток фізичного виховання і спорту в цивільних навчальних закладах.

Шведська система ФВ. У становленнішведської гімнастичної системи у XIX ст. вирішальна роль належала Стокгольмському королівському гімнастичному центральному інституту, заснованому згідно наказу короля Швеції у 1813 р.

За своєю спрямованістю, складу вправ, методиці їх використання шведська гімнастика принципово відрізнялася від інших гімнастичних систем, що отримали розвиток в XIX ст. Всі вправи шведської гімнастики, при їх величезному різноманітті, відрізнялися природністю поз і рухів, відсутністю максимальних зусиль, жорстких і грубих рухів. Снаряди, що застосовувалися в шведській гімнастиці, використовувалися виключно для полегшення виконання вправ, а не для ускладнення умов, створення додаткових труднощів і перешкод, як це мало місце у воєнізованих німецькій або французькій системах.

Існував тісний зв'язок між різними розділами шведської гімнастики. Лікарська гімнастика, що робить свого роду контролюючий вплив на весь склад гімнастичних вправ, змінювала їх вміст відповідно до медичних і фізіологічних вимог. У свою чергу, лікарська гімнастика запозичувала багато вправ, розроблених в гімнастиці для здорових, застосовуючи їх відповідно до завдань лікарської практики.

Німецька система ФВ. Німецьку гімнастику як самостійний напрям прийнято вважати заслугою Фрідріха Людвіга Яна (1778 1852 рр.), який переконливо показав залежність військового мистецтва і ефективності дій військ від їх фізичної підготовки, володіння солдатами різними прийомами, що вимагають спеціальних навиків, сили, витривалості. Стройові вправи, вправи на брусах і на перекладині, різні вправи на місцевості з подоланням перешкод, перенесенням важких предметів, вправи з зброєю лягли в основу гімнастики Ф.Л. Яна, яку він упроваджував з фанатичною завзятістю, уміло граючи на національних почуттях німців і антинаполеонівських настроях.

На противагу Л. Яну Герхард Фіт (вчитель математики) всебічно обґрунтував користь, яку можуть принести фізичні вправи для збереження здоров'я, збільшення м'язової сили, розвитку красивих форм тіла, точності, упевненості, рішучості. Герхард Фіт розробив класифікацію фізичних вправ і методику їх використання. Велику увагу він приділив ролі педагога, значущості медичних спостережень, вживанню методів загартування.

Проте фундаментальність праці Г. Фіта виявилася недостатньою для його широкого сприйняття суспільством. Після наполеонівських загарбницьких воєн в Німеччині краще сприймався військово-патріотичний підхід до фізичного виховання, характерний для Гутс-Мутса, Яна і їх прибічників.

Чеська система ФВ. Базуючись на основах французької, англійської , шведської та німецької систем ФВ чеська система набула властивих лише їй специфічних рис, що дозволило виділити її в окремий напрям.

Одним з таких напрямів вияви вилося товариство «Сокіл», яке було створено 1862 р. Тут було розроблено своєрідну систему фізичного виховання, яка передбачала спрямованість до фізичного і вольового вдосконалення народу, на розвиток у ньому національних почуттів.

Проглядалися в цій системі і риси античної гімнастики.

Мирослав Тирш розробив чітку класифікацію фізичних вправ, кожна з яких відповідала конкретній меті і завданням.

Прагнення сокільського руху до збільшення долі спортивної складової було природним: не лише для багаточисельних структур "Сокола", але і для засновника руху Мирослава Тирша. Цікаво відзначити, що сокільський рух, як гімнастичний, розвинувся поступово з чисто спортивних напрямів. У 1865 р. на зустрічі в празькому гімнастичному залі "Сокіл" Тирш взяв участь в установі "Чеської спортивної корпорації", основу для якої заклали два клуби — плавальний і веслярський.

 

Важливою передумовою для відродження ОІ був інтенсивний розвиток у XIX ст. змагального спорту. Починають організовуватися гуртки та секції з різних видів спорту.

В Англії і США утворюються клуби з футболу, легкої атлетики, крикету, веслування, бейсболу, кінного спорту.

Поступово почали формуватися спортивні союзи, асоціації, федерації, які брали на себе керівництво тим чи іншим видом спорту та проведення змагань. Національна федерація бейсболу була створена у США в 1858 р., пізніше в Англії, 1863 р., була започаткована Футбольна асоціація. Згодом подібні організації почали створюватися і в інших видах спорту (гімнастики, легкої атлетики, плавання, регбі, велоспорту та ін.).

Спрямованість до міжнародної співпраці була стимулом для створення міжнародних керівних організацій з видів спорту. Першою такою організацією стала Міжнародна федерація гімнастики (1881 р.). За нею були створені Міжнародний союз теслярського спорту та Міжнародний союз ковзанярів (1892 р.).

З середини XIX ст. почали проводитися міжнародні змагання. В Англії систематично проводилися кінні змагання, в Австралії в 1858 р. відбулась міжнародна першість з плавання. В ряді країн популярності набули змагання зі стрільби та фехтування.

 

Олімпійські ігри в XVII—XIX століттях. Важливе місце в історії посіли Олімпійські Ігри, які проводилися у Великобританії доктором Вільямом Бруксом у XIX ст.

Ідея відродження ОІ виникала багаторазово і в багатьох випадках втілювалися у вигляді спортивних свят. Проводилися такі заходи не лише у великих містах, але і у маленьких містечках. Прикладом є проведення ОІ в Рамлесі – термальному курорті, який розташований на Півдні Швеції. В їх програмі був біг на короткі і довгі дистанції, стрибки у висоту і стрибки з жердиною, боротьба, скелелазіння, гімнастика.

Проте це була не перша така ініціатива. Ще у 1624 р. капітаном Р. Стоуером були проведені «ОІ», в програму яких входили біг. Боротьба, метання молота, гра подібна до гандболу, ігри з ключками, народні танці та перегони зайців.

За сто років до початку діяльності П'єра де Кубертена шведський граф Фредерік Богислаус Шверін вийшов з амбітним планом розвитку в Швеції спорту шляхом будівництва у всіх провінціях країни спортивних майданчиків і організації на них спортивних заходів.

У ці ж роки спортивні свята під назвою "Олімпійський фестиваль" проводилися в канадському Монреалі. Олімпійське товариство Ліверпуля у Великобританії провело в 1862 р. перший Олімпійський фестиваль в Ліверпулі. Подібні фестивалі проводилися там ще кілька разів, а останній з них відбувся в 1867 р.

Національна олімпійська асоціація Англії в 1866 р. провела в Лондоні перші Олімпійські ігри. За ними в 1867 і 1868 рр. послідували другі і треті ігри, проведені, відповідно, в Бірмінгемі і у Велінгтоні. Після шестирічної перерви, в 1874 р., в Мач Венлоці були проведені четверті Олімпійські ігри, а потім в 1877 р. — п'яті, які відбулися в Шрусбері. Шості ігри, що виявилися останніми, проводилися Національною олімпійською асоціацією Англії в 1883 р. в Хедлі Шропширі.

Спроби відродження Олімпійських ігор робилися і в Греції. Після позбавлення цієї країни від турецького іга в 1821 р. пропонувалося відродити проведення Олімпійських ігор у вигляді Грецьких національних ігор, проте ця ідея не була здійснена. Нарешті, в 1858 р. майор грецької армії: Євангеліс Цаппас, який володів колосальною енергією і великими фінансовими можливостями, запропонував королеві Греції відновити проведення Олімпійських ігор. Е. Цаппас на власні засоби створив фонд олімпійців і побудував великий зал для змагань. Королівським указом створюється оргкомітет, і в 1859 р. проводяться Ігри в Афінах, названі "Панеллінською"Олімпіадою. Аналогічні ігри, що планувалися на 1863 р., не відбулися через смерть короля і викликаного нею політичного напруження в країні. Проте надалі такі змагання проводилися в Афінах ще кілька разів.

Перші ігри, які пишно святкувалися як Олімпійські ігри та були проведені на основі ідей Роберта Дувра, відбулися в 1612 р. і з тих пір стали проводитися регулярно при постійному розширенні і уточненні спортивної частини програми. Центральне місце займали кінні і собачі перегони.

Ці види змагань поступово доповнювалися різними легкоатлетичними дисциплінами — бігом, стрибками, метанням ковальського молота. У програму включалися також змагання в умінні володіти списами, у фехтуванні, в різних видах боротьби.

Паралельно із спортивною частиною програм цих Ігор проводилися танцювальні конкурси, змагання з шахів, ігри в карти. Змагальна частина програми доповнювалася виступом акробатів, музикантів, продажем напоїв і закусок. Переможці змагань нагороджувалися різними призами і відзнаками: срібна тура — за перемогу в кінних перегонах, значки, банти, стрічки — за перемогу в інших видах спорту.

Під керівництвом Роберта Дувра ігри проводилися близько 30 років — аж до 1642 р., коли їх проведення було перерване через політичні і релігійні протиріччя, що призвели до громадянської війни в Англії. Роберт Дувр помер в 1652 р.

Відновлені ці Ігри були в 1660 р. і регулярно проводилися протягом подальших двохсот років.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 229; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.015 с.)