Неплательщик сбора обязан не быть лесопользователем. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Неплательщик сбора обязан не быть лесопользователем. 

При выполнении всех этих требований физическое лицо согласно действующего Налогового кодекса Украины не имеет никаких обязательств по уплате налогов и сборов.

 

Пункт третий определения налогоплательщика предусматривает отсутствие налогооблагаемой деятельности. Это предпринимательская деятельность. Для выполнения этого требования достаточно не заниматься предпринимательством.

 

Пункты второй и первый предполагают отсутствие объектов налогообложения. Для физического лица такие объекты определены разделом IV НКУ.

Согласно пунктов 1, 2, 3 статьи 163.1 НКУ «Об’єктом оподаткування резидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України». Полный список таких доходов содержится в статье 164 НКУ. С ним Вы можете ознакомится в самом Кодексе. Здесь лишь позволю себе заметить, что дети до совершеннолетия и студенты, при условии, что они находятся на иждивении родителей, не получают таких доходов в 99% случаев. Еще обязательно следует заметить, что существуют доходы, которые не налогооблагаются и не включаются в состав месячного (годового) налогооблагаемого дохода - их перечень приведен в статьи 165 НКУ. Приведу здесь некоторые из них:

«п.165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

165.1.26. сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу. Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу;

165.1.39. вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі;

165.1.45. вартість побічних лісових користувань для власного споживання (заготівля лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених Лісовим кодексом України);

165.1.46. сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею в розмірі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлюється законом».

 

Таким образом, дети, находящиеся на иждивении родителей, даже если они студенты и получают стипендию, не занимающиеся вышеперечисленными видами деятельности, не имеющие в собственности имущества, плательщиками налогов не являются, и поэтому регистрации в реестре физических лиц с присвоением им «реєстраційного номера облікової картки платника податків» не подлежат.

 

Исходя из вышеизложенного, родители, которые не согласны с присвоением идентификатора личности своим детям в виде «реєстраційного номера облікової картки платника податків» должны заявить в ДПИ по месту регистрации о том, что их дети не являются плательщиками налогов. Примерный текст заявления прилагаю.

Голові ДПІ _________________________________________

району в якому отримували або відмовлялись від ІПН

гр. _________________________________________________

Від кого ПІБ та адреса______________________________________

 

Заява

Я ________________________________________________ в інтересах моєї неповнолітньої дитини ___________________________ дата та місце народження __________________, що проживає зі мною, заявляю:

Відповідно до статті 15 Податкового кодексу УкраїниN 2755-VI від 2 грудня 2010 року, платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Моя неповнолітня дитина:

немає об’єктів оподаткування. передбачених пунктами 1,2,3 статті 163.1 Податкового кодексу України, а саме не має загального місячного (річного) оподатковуваного дохіду, доходів з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), іноземних доходів;

не займається підприємницькою діяльністю;

не ввозить на територію України товари в об’ємах що підпадають оподаткуванню, не є розпорядником майна згідно договорів управління майна, не проводить операцій зі знахідками, скарбами, конфіскованим та безхазяйним майном, не отримує послуг від нерезидентів не зареєстрованих в Україні як платники податків (пп. 3,5,6 п.1 ст.180 ПКУ, п.2 ст.180 ПКУ);

не ввозить підакцизних товарів на територію України (пп. 1. п.3. Статті 212 ПКУ);

не здійснює реєстрацію транспортних засобів (п. 1 ст. 321 ПКУ);

не має у власності об’єктів нерухомості (пп. 1 п.1 ст. 265 ПКУ);

не отримує послуг тимчасового проживання із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк (пп. 1 п.2 ст. 268 ПКУ);

не є власником земельних ділянок, земельних часток (паїв), не є землекористувачем (пп.1,2 п.1 ст. 269 ПКУ)

не має ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (п.1 ст.318 ПКУ);

не є лісокористувачем. (п.1 ст.329 ПКУ)

Тобто моя неповнолітня дитина не має, не одержуює (не передає) об’єкти оподаткування, не провадить діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно НКУ або податковими законами, і на неї не покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом, а тому не є платником податків.

У відповідності до ст. 70 Податкового кодексу Україниу державний реєстр фізичних осіб-платників податків реєструються лише платники податків, що додатково підтверджено наказом ДПАУ № 954 от 17.12.2010 г., де п.2 визначено, що «Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі здійснюється з метою єдиного державного обліку фізичнихосіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України».

Таким чином, моя неповнолітня дитина не підлягає реєстрації у державному реєстрі платників податків. Немає підстав для генерації та присвоєння моїй дитині реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Оскільки державний реєстр платників податків - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів у порядку й на умовах, що визначаються законодавчими актами України, як це вказано у науково-практичному коментарі до Податкового кодексу України під загальною, редакцією М. Я. Азарова (Київ.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010), то у відповідності до абз.5 п.2 ст 8. Закону України № 2297-\/І від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» особа має право «пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом», а за п.6. 6 цього ж Закону пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

Враховуючи вищевикладене, вимагаю знищення персональних даних моєї неповнолітньої дитини з державного реєстру фізичних осіб, так як ці дані обробляються незаконно.

Прошу Вас Письмово повідомити:

1. Згідно якого пункту, якої статті, якого Закону передбачено реєстрацію, у реєстрі фізичних осіб платників податків, фізичних осіб які не являються платниками податків.

 

Дана заява є зверненням, у розумінні Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року. Повідомлення про знищення персональних даних моєї неповнолітньої дитини з реєстру фізичних осіб-платників податків, та знищення реєстраційного номера облікової картки платника податків моєї дитині прошу надіслати письмово на вказану вище адресу, в термін, визначений ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» N 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року .

У випадку посилання в тексті відповіді на законодавчі акти, обов’язково вказувати відповідні статі, абзаци, пункти та підпункти нормативного акту, на який Ви будете посилатись .

 

 

З повагою, ПІБ__________________________ підпис________

«__»________201_ року.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.019 с.)