Их нельзя регистрировать и присваивать им идентификаторы личностиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Их нельзя регистрировать и присваивать им идентификаторы личности 

Очень часто приходится сталкиваться с попытками принуждения к присвоению идентификационных номеров детям. В этом случае у Вас есть возможность законно доказать, что присвоение идентификаторов личности детям и внесение их данных в государственный реестр физических лиц плательщиков налогов не только не предусмотрено Налоговым кодексом Украины, но и противоречит Налоговому кодексу и является незаконным.

Итак, по порядку.

Статья 70 Налогового кодекса Украины (далее НКУ), определяет, что регистрация производится в «Державний реєстр фізичних осіб - платників податків», то есть государственный реестр учитывает только плательщиков налогов. Это подтверждается также Приказом ГНАУ № 954 от 17.12.2010 г., где п.2 определено, что «Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі здійснюється з метою єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України».

Таким образом, согласно НКУ, регистрации подлежат только плательщики налогов.

Статья 15 НКУ определяет круг лиц, которые являются плательщиками налогов, в частности, п. 1 этой статьи определяет «Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.».

Иными словами, если гражданин Украины :

1. не имеет объектов налогообложения;

2. не получает и не передает объектов налогообложения;

3. не проводит налогооблагаемой деятельности;

4. на него не возложены обязательства по уплате налогов и сборов в соответствии с данным Кодексом,

тогда такой человек не является налогоплательщиком и, как следствие, не подлежит регистрации в реестре физических лиц – плательщиков налогов.

Давайте рассмотрим перечисленные выше требования подробнее:

Начнем с конца - с четвертого пункта.

Обязательства по уплате налогов и сборов могут возлагаться только на лиц, у которых существует объект налогообложения или которые выполняют функцию «податкового агента». Перечень возможных налогов и сборов определен НКУ. Рассмотрим, плательщиками каких налогов и сборов могут быть физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью могут быть плательщиками следующих налогов:

1. Согласно «пункту 1 статті 180 розділу V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Платники податку:

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:

5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів;

6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством;

180.2. Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг».

Неплательщик налогов обязан не ввозить на территорию Украины товары в объемах, подлежащих налогообложению, не быть управителем имущества согласно договоров управления имущества, не проводить операций с находками, сокровищами, безхозяйственным и конфискованным имуществом, не получать услуг от нерезидентов, не зарегистрированных как плательщики налогов.

2. Согласно «пп. 1. п.3. Статті 212 розділу VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК. «Платник податку фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства».

Неплательщик налогов обязан не ввозить подакцизные товары на таможенную территорию Украины.

3. Согласно п.1 ст.321 розілу VII. ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ «платниками збору є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що відповідно до статті 232 цього Кодексу є об’єктами оподаткування».

Неплательщик налога обязан не производить первой регистрации транспортного средства согласно 232 статье этого Кодекса

4. Согласно пп.1 п.1 ст. 265 РОЗДІЛ XІI. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ «платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості».

Неплательщик сбора обязан не иметь в собственности объектов жилой недвижимости.

5. Согласно пп. 1 п.2 ст. 268 розділ XІI. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ «платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк».

Неплательщик сбора обязан не получать услуг временного проживания (ночевки) с требованием покинуть место пребывания в установленный срок.

6. Согласно пп.1,2 п.1 ст. 269. розділу ХІІІ. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ «платниками податку є: власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі».

Неплательщик налога не может иметь земельних наделов, паев, не должен быть землепользователем.

7. Согласноп.1 ст.318 розділу XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ
РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ «платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України».

Неплательщик сбора обязан не получать лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины.

8. Согласноп.1 ст.329 розділу XVІІ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ, «платниками збору є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами».Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.012 с.)