ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виставлення/зміна повноважень на файли 

ls -lh перегляд повноважень на файли і директорії в поточній директорії

ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS вивести вміст директорії / tmp і розділити виведене на п'ять колонок

chmod ugo+rwx directory1 додати повноваження на директорію directory1 ugo(User Group Other)+rwx (Read Write eXecute) -всім повні права. Аналогічне можна зробити таким чином chmod 777 directory1

chmod go-rwx directory1 відібрати у групи і всіх інших всі повноваження на директорію directory1

chown user1 file1 призначити.власником.файлу.file1.користувача. user1

chown -R user1 directory1 призначити рекурсивно власником директорії directory1 користувача user1

chgrp group1 file1 змінити групу-власника файлу file1 на group1

chown user1:group1 file1 змінити власника і групу власника файлу file1

find / -perm -u+s знайти, починаючи від кореня, усі файли з виставленим SUID

chmod u+s /bin/binary_file призначити SUID-біт файлу/bin/binary_file.Це дає можливість будь-якому користувачеві запускати на виконання файл з повноваженнями власника файлу

chmod u-s /bin/binary_file зняти SUID -біт з файлу / bin / binary_file

chmod g+s /home/public призначити SGID -біт директорії / home / public

chmod g-s /home/public зняти SGID -біт з директорії / home / public

chmod o+t /home/public призначити STIKY -біт директорії / home / public. Дозволяє видаляти файли тільки власникам

chmod o-t /home/public зняти STICKY -біт з директорії / home / public

Спеціальні атрибути файлів

chattr +a file1 дозволити відкривати файл на запис тільки в режимі додавання

chattr +c file1 дозволяє ядру автоматично стискати /розтискати вміст файлу

chattr +d file1 вказує утиліті dump ігнорувати цей файл під час виконання backup'а

chattr +i file1 робить файл недоступним для будь-яких змін: редагування, видалення, переміщення, створення лінків на нього

chattr +s file1 дозволяє зробити видалення файлу безпечним, тобто виставлений атрибут s говорить про те, що при видаленні файлу, місце, займане файлом на диску, заповнюється нулями, що не дає можливостi відновлення даних

chattr +S file1 вказує на те, що при збереженні змін, буде проведена синхронізація, як при виконанні команди sync

chattr +u file1 даний атрибут вказує, що при видаленні файлу вміст його буде збережено і при необхідності користувач зможе його відновити lsattr показати атрибути файлів

Маніпуляції з текстом

cat file_originale | [operation: sed, grep, awk, grepит.п.]> result.txt загальний синтаксис виконання дій з обробки вмісту файлу та виведення результату в новий

cat file_originale | [operazione: sed, grep, awk, grepит.п.] >> result.txt загальний синтаксис виконання дій з обробки вмісту файлу та виведення результату в існуючий файл. Якщо файл не існує, він буде створений

grep Aug /var/log/messagesзфайлу'/ var / log / messages' відібрати і вивести на стандартний пристрій виведення рядка, що містять "Aug"

grep ^Aug /var/log/messagesзфайлу'/ var / log /. messages' відібрати і вивести на стандартний пристрій виводу рядки, які починаються на "Aug"

grep [0-9] /var/log/messagesзфайлу'/ var / log / messages' відібрати і вивести на стандартний пристрій виведення рядка, що містять цифри

grep Aug -R /var/log/* відібрати і вивести на стандартний пристрій виведення рядка, що містять "Aug"у всіх файлах, що знаходяться в директорії /var/log і нижче

sed 's/stringa1/stringa2/g' example.txtуфайліexample.txt замінити "string1" на "string2", результат вивести на стандартний пристрій виводу

sed '/^$/d' example.txt видалити порожні рядки з файлу example.txt

sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt видалити порожні рядки і коментарі з файлу example.txt

echo 'esempio' | tr '[:lower:]' '[:upper:]'перетворити символи з нижнього регістра до верхнього

sed -e '1d' result.txt видалити перший рядок з файлу example.txt

sed -n '/string1/p'відобразити лише рядки, що містять "string1"

sed -e 's/ *$//' example.txtвидалити порожні символи в кінці кожного рядка

sed -e 's/string1//g' example.txt видалити рядок "string1" з тексту не міняючи всього іншого

sed -n '1,8p;5q' example.txt взяти з файлу з першої по восьму рядки і з них вивести перші п'ять

sed -n '5p;5q' example.txtвивести п'ятий рядок

sed -e 's/0*/0/g' example.txt замінити послідовність з будь-якої кількості нулів одним нулем

cat -n file1 пронумерувати рядки при виведенні вмісту файлу

cat example.txt | awk 'NR%2==1' при виведенні вмісту файлу, не виводити парні рядки файлу

echo a b c | awk вивести першу колонку. Поділ, по-замовчуванню, за проблелу / прогалин або символу / символам табуляції

echo a b c | awk вивести першу і третю колонки. Поділ, по-замовчуванню, за прогалині / прогалинах або символу / символах табуляції

paste file1 file2 об'єднати file1 і file2 у вигляді таблиці: рядок 1 з file1 = рядок 1 колонка 1-n, рядок 1 з file2 = рядок 1 колонка n +1- m

paste -d '+' file1 file2 об'єднати file1 і file2 у вигляді таблиці з роздільником "+"

sort file1 file2 відсортувати вміст двох файлів

sort file1 file2 | uniq відсортувати вміст двох файлів, не відображаючи повторів

sort file1 file2 | uniq -u відсортувати вміст двох файлів, відображаючи лише унікальні рядки (рядки, що зустрічаються в обох файлах, не виводяться на стандартний пристрій виводу)

sort file1 file2 | uniq -dвідсортувати вміст двох файлів, відображаючи тільки повторювані рядки

comm -1 file1 file2 порівняти вміст двох файлів, не відображаючи рядки, що належать файлу 'file1'

comm -2 file1 file2 порівняти вміст двох файлів, не відображаючи рядки, що належать файлу'file2'

comm -3 file1 file2порівняти вміст двох файлів, видаляючи рядки, що зустрічаються в обох файлах

Моніторинг та налагодження

top відобразити запущені процеси, використовувані ними ресурси та іншу корисну інформацію (з автоматичним оновленням даних)

ps -eafw відобразити запущені процеси, використовувані ними ресурси та іншу корисну інформацію (один раз)

ps -e -o pid,args --forest вивести PID'и і процеси у вигляді дерева

pstree відобразити дерево процесів

kill -9 98989 "вбити" процес з PID 98989 "на смерть" (без дотримання цілісності даних) kill-KILL 98989

kill -TERM 98989 Коректно завершити процес з PID 98989

kill -1 98989 змусити процес з PID 98989 перечитати файл конфігурації

kill -HUP 98989 -"-

lsof -p 98989 відобразити список файлів, відкритих процесом з PID 98989

lsof /home/user1 відобразити список відкритих файлів з ​​директорії / home/user1

strace -c ls >/dev/null вивести список системних викликів, створених і отриманих процесом ls

strace -f -e open ls >/dev/null вивести виклики бібліотек

watch -n1 'cat /proc/interrupts' відображати переривання в режимі реального часу

last reboot відобразити історію перезавантажень системи

last user1 відобразити історію реєстрації користувача user1 в системі і час його перебування в ній

lsmod вивести завантажені модулі ядра

free -m показати стан оперативної пам'яті в мегабайтах

smartctl -A /dev/hda контроль стану жорсткого диска / dev / sda через SMART

smartctl -i /dev/hda перевірити доступність SMART на жорсткому диску / dev / hda

tail /var/log/dmesg вивести десять останніх записів з журналу завантаження ядра

tail /var/log/messages вивести десять останніх записів з системного журналу

Інші корисні команди

apropos ...keyword виводить список команд, які так чи інакше вiдносяться до ключових слів. Корисно, коли ви знаєте що робить програма, але не пам'ятаєте команду

man ping виклик інструкції по роботі з програмою, в даному випадку, - ping

whatis ...keyword відображає опис дій зазначеної програми

mkbootdisk --device /dev/fd0 `uname -r` створює завантажувальний флоппі-диск

gpg -c file1 шифрує файл file1 за допомогою GNU Privacy Guard

gpg file1.gpg дешифрує файл file1 за допомогою GNU Privacy Guard

wget -r http://www.example.comзавантажує рекурсивно вміст сайту http://www.example.com

wget -c http://www.example.com/file.iso завантажити файл http://www.example.com/file.iso з можливістю зупинки і продовження надалі

echo 'wget -c http://www.example.com/files.iso' | at 09:00 почати закачування в зазначений час

ldd /usr/bin/sshвивести список бібліотек, необхідних для роботи ssh

alias hh='history'призначити аліас hh команді history /

Завдання

Варіант 1.

 

 1. Створити папку data.
 2. У папці створити файли file1 та file2 та записати в них будь-який текст.
 3. Вивести список файлів папки.
 4. Змінити права доступу до file1 на наступні:

- для власника – читання, запис.

- для користувачів, що входять в групу власника – читання, виконання.

- для всіх інших – читання.

 1. Змінити користувача файлу file2 на proxy.
 2. Змінити групу власників file1 на bin.
 3. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.
 4. Посортувати файли file1 та file2 і вивести результат без повторень.

 

Варіант 2.

 1. Створити папку documents.
 2. У папці створити файли letter та notes та записати в них будь-який текст.
 3. Вивести список файлів папки.
 4. Змінити права доступу до letter на наступні:

- для власника – читання, запис, виконання.

- для користувачів, що входять в групу власника - немає.

- для всіх інших – немає.

 1. Змінити користувача файлу notes на operator.
 2. Змінити групу власників notes на staff.
 3. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.
 4. Вивести рядки файлу notes, у яких містяться цифри від 5 до 8.

 

Варіант 3.

 

1. Створити папку main.

2. У папці створити файли test та written та записати в них будь-який текст.

3. Вивести список файлів папки.

4. Змінити права доступу до test на наступні:

- для власника – запис, виконання.

- для користувачів, що входять в групу власника – читання, виконання.

- для всіх інших – виконання.

5. Змінити користувача файлу written на default.

6. Змінити групу власників test на disk.

7. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.

8. Вивести рядки файлу test, котрі починаються з www.

 

Варіант 4.

 

1. Створити папку transport.

2. У папці створити файли bus та train та записати в них будь-який текст.

3. Вивести список файлів папки.

4. Змінити права доступу до train на наступні:

- для власника – запис, виконання.

- для користувачів, що входять в групу власника – немає.

- для всіх інших – читання.

5. Змінити користувача файлу bus на default.

6. Змінити групу власників train на bin.

7. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.

8. Замінити у файлі bus цифру 24 на 56.

 

 

Варіант 5.

 

1. Створити папку country.

2. У папці створити файли rivers та lakes та записати в них будь-який текст.

3. Вивести список файлів папки.

4. Змінити права доступу до rivers на наступні:

- для власника – читання.

- для користувачів, що входять в групу власника – запис.

- для всіх інших – читання.

5. Змінити користувача файлу lakes на daemon.

6. Змінити групу власників rivers на adm.

7. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.

8. Посортувати обидва файли та вивести на екран тільки ті рядки, котрі не повторюються в обох файлах.

 

Варіант 6.

 

1. Створити папку group.

2. У папці створити файли students та subjects та записати в них будь-який текст.

3. Вивести список файлів папки.

4. Змінити права доступу до students на наступні:

- для власника – запис, читання, виконання.

- для користувачів, що входять в групу власника – виконання.

- для всіх інших – читання, виконання.

5. Змінити користувача файлу subjects на sys.

6. Змінити групу власників students на users.

7. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.

8. Вивести рядки файлу students, котрі містять задане ім’я.

 

Варіант 7.

 

1. Створити папку processors.

2. У папці створити файли amd та intel та записати в них будь-який текст.

3. Вивести список файлів папки.

4. Змінити права доступу до amd на наступні:

- для власника – запис, читання, виконання.

- для користувачів, що входять в групу власника – запис.

- для всіх інших – немає.

5. Змінити користувача файлу intel на operator.

6. Змінити групу власників amd на root.

7. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.

8. Посортувати файли та вивести на екран.

 

Варіант 8.

 

1. Створити папку money_transactions.

2. У папці створити файли dollar та euro та записати в них будь-який текст.

3. Вивести список файлів папки.

4. Змінити права доступу до euro на наступні:

- для власника – читання, виконання.

- для користувачів, що входять в групу власника – запис, виконання.

- для всіх інших – читання.

5. Змінити користувача файлу dollar на sshd.

6. Змінити групу власників euro на users.

7. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.

8. Вивести рядки файлу dollar, котрі починаються з stock.

 

Варіант 9.

 

1. Створити папку rating.

2. У папці створити файли perfect та good та записати в них будь-який текст.

3. Вивести список файлів папки.

4. Змінити права доступу до perfect на наступні:

- для власника – запис, читання, виконання.

- для користувачів, що входять в групу власника – виконання.

- для всіх інших – запис.

5. Змінити користувача файлу good на mail.

6. Змінити групу власників perfect на netdev.

7. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.

8. Вивести з файлу good, рядки з третього по сьомий.

 

Варіант 10.

 

1. Створити папку banking.

2. У папці створити файли credits та deposits та записати в них будь-який текст.

3. Вивести список файлів папки.

4. Змінити права доступу до credits на наступні:

- для власника – запис, виконання, читання.

- для користувачів, що входять в групу власника – запис, виконання.

- для всіх інших – немає.

5. Змінити користувача файлу deposits на dbus.

6. Змінити групу власників credits на disk.

7. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.

8. Вивести рядки файлу deposits, котрі містять слово bnp.

 

Варіант 11.

 

1. Створити папку hardware.

2. У папці створити файли disks та motherboards та записати в них будь-який текст.

3. Вивести список файлів папки.

4. Змінити права доступу до motherboards на наступні:

- для власника – запис, читання.

- для користувачів, що входять в групу власника – читання.

- для всіх інших – запис.

5. Змінити користувача файлу motherboards на nobody.

6. Змінити групу власників disks на disk.

7. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.

8. Вивести рядки файлу disks, котрі починаються з HDD.

 

Варіант 12.

 

1. Створити папку programming.

2. У папці створити файли pascal та basic та записати в них будь-який текст.

3. Вивести список файлів папки.

4. Змінити права доступу до pascal на наступні:

- для власника – запис, читання, виконання.

- для користувачів, що входять в групу власника – запис, читання, виконання.

- для всіх інших – читання.

5. Змінити користувача файлу basic на sync.

6. Змінити групу власників pascal на tty.

7. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.

8. Вивести рядки файлу basic, котрі містять цифри від 1 до 7.

Варіант 13.

 

1. Створити папку reports.

2. У папці створити файли annual та monthly та записати в них будь-який текст.

3. Вивести список файлів папки.

4. Змінити права доступу до annual на наступні:

- для власника – читання.

- для користувачів, що входять в групу власника – виконання.

- для всіх інших – запис.

5. Змінити користувача файлу monthly на operator.

6. Змінити групу власників annual на nogroup.

7. Вивести список файлів папки для підтвердження змін.

8. Вивести рядки файлу monthly, котрі містять слово june.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.029 с.)