ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приховати файл student.txt у файлі main.rar як результат створити файл grypa.txtВаріант 7

За допомогою команди cipher шифрувати та дешифрувати папку Name та 2 файли, які розміщені в середині папки (w.doc, z.txt).

Приховати файл 1.jpg у файлі 2.rar як результат створити файл 3.jpg

Варіант8

1. За допомогою команди cipher шифрувати та дешифрувати папку Grypa та 3 файли, які розміщені в середині папки (h.doc, g.txt, f.doc).

Приховати файл name.doc у файлі grypa.rar як результат створити файл student.doc

Варіант 9

За допомогою команди cipher шифрувати та дешифрувати папку Stydent та файл, який розміщений в середині папки (name.txt).

Приховати файл student.txt у файлі main.rar як результат створити файл grypa.txt.

Варіант 10

За допомогою команди cipher шифрувати та дешифрувати папку Name та 2 файли, які розміщені в середині папки (w.doc, z.txt).

Приховати файл 1.jpg у файлі 2.rar як результат створити файл 3.jpg

Варіант 11

1. За допомогою команди cipher шифрувати та дешифрувати папку Grypa та 3 файли, які розміщені в середині папки (b.doc, q.txt, r.doc).

Приховати файл name.doc у файлі grypa.rar як результат створити файл student.doc

Варіант 12

За допомогою команди cipher шифрувати та дешифрувати папку Stydent та файл, який розміщений в середині папки (name.txt).

Приховати файл student.txt у файлі main.rar як результат створити файл grypa.txt

Варіант 13

За допомогою команди cipher шифрувати та дешифрувати папку Name та 2 файли, які розміщені в середині папки (t.doc, p.txt).

Приховати файл 1.jpg у файлі 2.rar як результат створити файл 3.jpg


Тема: “Файлові команди операційної системи Linux”.

Мета роботи: ознайомитись з командним рядком та вивчити файлові команди операційної системи Linux.

Теоретичні відомості

Інтерфейс командного рядка (англ. command-line interface, CLI) — різновид текстового інтерфейсу користувача і комп'ютера, в якому інструкції комп'ютера даються тільки шляхом введення з клавіатури текстових рядків (команд). Також відомий під назвою консоль. Інтерфейс командного рядка може бути протиставлений системам управління програмою на основі меню, а також різних реалізацій графічного інтерфейсу. Формат виводу інформації в інтерфейсі командного рядка не регламентується; звичайно це простий текстовий вивід, але може бути і графічним, звуковим виводом тощо.

Робота в режимі командного рядка - це документація оболонки bash. Команди man і info дозволяють отримувати доступ до інформації про команди. Навіть якщо ви не знаєте як щось зробити в текстовому режимі Linux, існують можливість дізнатися необхідну команду, не залишаючи робочого місця і текстовий режим відповідно.

Оболонка bash дуже зручний інструмент Linux: багато операцій можна здійснювати швидше, ніж у графічному режимі користувача (GUI). Часто починаючі користувачі забувають або не знають про таку корисної функції як автозавершення команд. Командна оболонка дозволяє не писати команду або адреса — аргумент повністю, а сама добудовує закінчення (при натисканні на клавішу Tab).

Напевно, найбільш частими завданнями, які розв'язуються за допомогою засобів командного рядка Linux є операції з файлами (копіювання, переміщення, видалення файлів і папок). У циклі уроків "Робота в режимі командного рядка Linux" цими операціями приділяється особлива увага і що дуже важливо, розглядаються способи організації посилань на файли в операційній системі Linux. Адже найчастіше, в графічній оболонці створити посилання складніше (якщо взагалі можливо), ніж у текстовому режимі. А створивши посилання в текстовому режимі, ми можемо без проблем користуватися їй в графічному. Звідси випливає, що командна оболонка bash дозволяє організувати зручну роботи в операційній системі Linux.

Хід роботи

Файлові команди Linux:

ls- список файлів і каталогів

ls-la -форматований список з прихованими каталогами та файлами

cd dir -змінити директорію на dir

cd -змінити на домашній каталог

pwd -показати поточний каталог

mkdir dir -створити каталог dir

rm file -видалити file

rm-r dir -видалити каталог dir

rm-f file -видалити форсовано file

rm-rf dir -видалити форсовано каталог dir

cp file1 file2 -скопіювати file1 в file2

cp-r dir1 dir2 -скопіювати dir1 в dir2; створить каталог dir2, якщо він не існує

mv file1 file2 -перейменувати або перемістити file1 в file2. якщо file2існуючий каталог - перемістити file1 в каталог file2

ln-s file link -створити символічне посилання link до файлу file

touch file -створити file

cat> file -направити стандартний введення в file

less file -вивести вміст file

head file -вивести перші 10 рядків file

tail file -вивести останні 10 рядків file

tail-f file - вивести вміст file по мірі зростання, починає з останніх 10 рядків

 

Завдання

Варіант 1

Створити папку main та папку main1.

В папці main створити файли з назвою text1.txt, text2.txt.

Cкопіювати файли з папки main в папку main1.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Варіант 2

Створити папку student1 та папку student2.

В папці student1 створити файли з назвою text1.doc, text2.doc.

Cкопіювати файли з папки student1 в папку student2.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Варіант 3

Створити папку grypa3 та папку grypa4.

В папці grypa3 створити файли з назвою text1.txt, text2.txt.

Cкопіювати файли з папки grepa3 в папку grypa4.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Варіант 4

Створити папку main та папку main1.

В папці main створити файли з назвою text1.txt, text2.txt.

Cкопіювати файли з папки main в папку main1.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Варіант 5

Створити папку student1 та папку student2.

В папці student1 створити файли з назвою text1.doc, text2.doc.

Cкопіювати файли з папки student1 в папку student2.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Варіант 6

Створити папку grypa3 та папку grypa4.

В папці grypa3 створити файли з назвою text1.txt, text2.txt.

Cкопіювати файли з папки grepa3 в папку grypa4.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Варіант 7

Створити папку main та папку main1.

В папці main створити файли з назвою text1.txt, text2.txt.

Cкопіювати файли з папки main в папку main1.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Варіант 8

Створити папку student1 та папку student2.

В папці student1 створити файли з назвою text1.doc, text2.doc.

Cкопіювати файли з папки student1 в папку student2.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Варіант 9

Створити папку grypa3 та папку grypa4.

В папці grypa3 створити файли з назвою text1.txt, text2.txt.

Cкопіювати файли з папки grepa3 в папку grypa4.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Варіант 10

Створити папку main та папку main1.

В папці main створити файли з назвою text1.txt, text2.txt.

Cкопіювати файли з папки main в папку main1.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Варіант 11

Створити папку student1 та папку student2.

В папці student1 створити файли з назвою text1.doc, text2.doc.

Cкопіювати файли з папки student1 в папку student2.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Варіант 12

Створити папку grypa3 та папку grypa4.

В папці grypa3 створити файли з назвою text1.txt, text2.txt.

Cкопіювати файли з папки grepa3 в папку grypa4.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Варіант 13

Створити папку main3 та папку main4.

В папці main3 створити файли з назвою text1.txt, text2.txt.

Cкопіювати файли з папки main3 в папку main4.

Вивести на екран список файлів та каталогів.

Тема: “Файлові команди операційної системи Linux”.

Мета роботи: ознайомитись з командним рядком та вивчити файлові команди операційної системи Linux.

Теоретичні відомості

Зупинка системи

shutdown -h now зупинити систему

init 0 -"-

telinit 0 -"-

shutdown -h hours:minutes & запланувати зупинку системи на вказаний час

shutdown -c відмінити заплановану за розкладом зупинку системи

shutdown -r now перевантажити систему

reboot -"-

logout вийти iз системи

Системна інформація

arch відобразити архітектуру комп'ютера

uname -m -"-

uname -r відобразити використовувану версію ядра

dmidecode -q показати апаратні системні компоненти - (SMBIOS / DMI)

hdparm -i /dev/hda вивести характеристики жорсткого диска

hdparm -tT /dev/sda протестувати продуктивність читання даних з жорсткого диска

cat /proc/cpuinfo відобразити інформацію про процесор

cat /proc/interrupts показати переривання

cat /proc/meminfo перевірити використання пам'яті

cat /proc/swaps показати файл(и) підкачування

cat /proc/version вивести версію ядра

cat /proc/net/dev показати мережеві інтерфейси і статистику по ним

cat /proc/mounts відображувати змонтовані файлові системи

lspci -tv показати у вигляді дерева PCI пристрою

lsusb -tv показати у вигляді дерева USB пристрою

date вивести системну дату

cal 2007 вивести таблицю-календар 2007-го року

date 041217002007.00 встановити системну дату і час ММДДГГххРРРР.СС

clock -w зберегти системний час в BIOS

Дисковий простір

df -h відображає інформацію про змонтованi розділи з відображенням загального, доступного і використаного простору

ls -lSr |more видає список файлів і директорій рекурсивно з сортуванням за зростанням розміру і дозволяє здійснювати посторінковий перегляд

du -sh dir1 підраховує і виводить розмір,займаний директорією'dir1'

du -sk * | sort -rn відображає розмір і імена файлів і директорій,з сортуванням за розміром

rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' | sort -k1,1n показує розмір використовуваного дискового простору,займане файлами rpm-,з сортуванням за розміром (fedora,redhat і т.п.)

dpkg-query -W -f='${Installed-Size;10}t${Package}n'|sort -k1,1n показує розмір використовуваного дискового простору,займане файлми deb-пакету,з сортуванням за розміром (ubuntu, debian т.п.)

Користувачі та групи

groupadd group_name створити нову групу з ім'ям group_name

groupdel group_name видалити групу group_name

groupmod -n new_group_name old_group_name перейменувати групу old_group_name в new_group_name

useradd -c "Nome Cognome" -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1 створити користувача user1, призначити йому в якості домашнього каталогу /home/user1,як shell'а/bin/bash,включити його в групу admin і додати коментар Nome Cognome

useradd user1 створити користувача user1

userdel -r user1 видалити користувача user1 і його домашній каталог

usermod -c "User FTP" -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1 змінити атрибути користувача

passwd змінити пароль

passwd user1 змінити пароль користувача user1(тільки root)

chage -E 2005-12-31 user1 встановити дату закінчення дії облікового запису користувача user1

pwck перевірити коректність системних файлів облікових записів. Перевіряються файли / etc / passwd і / etc / shadow

grpck перевіряє коректність системних файлів облікових записів. Перевіряється файл / etc /group newgrp []group_name змінює первинну групу поточного користувача. Якщо вказати "- ", ситуація буде ідентичною тій, в якій користувач вийшов із системи і знову увійшов. Якщо не вказувати групу, первинна група буде призначена з / etc / passwd

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.013 с.)