ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Також можна змінювати шрифт, розмір та колір даного вікна 

3. Створюємо каталог наприклад на диску С – для цього в командній стрічці прописуємо С:\. Для того щоб змінити диск ми прописуємо сd/D E:\.

Робота з папками.

mkdir Name –створити папку Name

dir –вміст каталогу на якому розміщена папка Name

cd Name –входимо в папку Name

mkdir \name\test1 -в папці Name створюємо папку test1

mkdir name\test1\test2 –в папці test1 створюємо папку test2

rmdir name –видаляємо папку name

mkdir 1\2\3\4\5\6\7\8 –створюємо послідовність папок 1\2\3\4\5\6\7\8

help rmdir -викликаємо службову команду

rmdir/s1 – видаляємо каталог папок 1\2\3\4\5\6\7\8

Y/N–підтвердження (прописуємо Y)

Приклад

Нехай нам необхідно на диску C створити таке дерево папок

main

1 2

               
       


A b c d

1. Для цього необхідно в командному рядку прописати cd/D C:\

2. Щоб створити папку main використовуємо команту mkdir main

3. Щоб створити папки другого рівня потрібно використати таку комбінацію команд mkdir main\1

4. Щоб створити папку третього рівня потрібно використати таку комбінацію команд mkdir main\1\а і т.д.

5. Щоб видалити створений каталог папок потрібно використати команду help rmdir rmdir/S main, N/Y натискаєм Y.

 

Завдання

Варіант 1

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. За допомогою команди rmdir видалити з цього переліку папку main. Cтворити файл Student з розширенням .txt . В файлі написати GRYPA. (Сtrl+Z).

main

1 2 3

                   
   
         
 


F v

A b е c d

Варіант 2

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. За допомогою команди copy con створити файл Name з розширенням .txt . В файлі написати будь який текст.(Сtrl+Z).

Student

 
 


Grypa

 
 


Pidgrypa

Lab 1 lab 2 lab 3

                   
   
         
 


A b е c d

f


Варіант 3

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. Окремо створюємо папку 4 в якій міститься папка 5, в якій міститься папка 6 і т.д. (4/5/6/7/8/9/10) за допомогою команди rmdir видалити папку 4.

Main 1

main 2 main 3

1 4

2 5 6

4/5/6/7/8/9/10

Варіант 4

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. Видалити папку main1. За допомогою команди copy con створити файл Name з розширенням .doc . В файлі написати будь який текст.(Сtrl+Z).

Main 1

main 2 main 3


1 4 7

2 10 5 6 8 9

Варіант 5

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. За допомогою команди copy con створити файл Name з розширенням .doc . В файлі написати будь який текст.(Сtrl+Z).

main 1

main 2 main 3 main 4

1 4 6

2 5

Варіант 6

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. За допомогою команди copy con створити файл Name з розширенням .txt . В файлі написати будь який текст.(Сtrl+Z).

Grypa

 
 


Pidgrypa

Lab 1 lab 2 lab 3

           
   
     
 


A е c

f

Варіант 7

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. За допомогою команди copy con створити файл Name з розширенням .doc . В файлі написати будь який текст.(Сtrl+Z).

main 1

main 2 main 3 main 4

1 4 6 7

2 3


Варіант 8

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. Окремо створюємо папку 2 в якій міститься папка 3, в якій міститься папка 4 і т.д. 2/3/4/5/6/7/8/9/10 за допомогою команди rmdir видалити папку 2.

main 1

main 2 main 3 main 4

1 6 7

5

2/3/4/5/6/7/8/9/10

Варіант 9

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. За допомогою команди copy con створити файл Name з розширенням .txt . В файлі написати будь який текст.(Сtrl+Z).

main 1

main 2 main 3 main 4

1 4 6

2 5

3 8

Варіант 10

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. За допомогою команди copy con створити файл Name з розширенням .doc . В файлі написати будь який текст.(Сtrl+Z).

main 1

main 2 main 3 main 4

1 9 4 6 7

2 3 8

Варіант 11

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. Окремо створюємо папку в якій міститься папка 3, в якій міститься папка 4 і т.д. (3/4/5/6) за допомогою команди rmdir видалити папку 3.

main 1

main 2 main 3 main 4

1 3 4 6

5 2

3/4/5/6

Варіант 12

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. За допомогою команди copy con створити файл Name з розширенням .txt . В файлі написати будь який текст.(Сtrl+Z).

main 1

main 2 main 3 main 4

1 6 7

2 8

Варіант 13

За допомогою команди mkdir побудувати таке дерево папок. За допомогою команди copy con створити файл Name з розширенням .doc . В файлі написати будь який текст.(Сtrl+Z).

 

 

main 1

main 2 main 3 main 4

1 6 7

2 8

 
 

 


Лабораторна робота №2

Тема: « Команди, файли, оператори та копіювання.»

Мета: навчитись створювати дерево папок за допомогою текстового файлу з розширення cmd, використовуючи команду mkdir.

Хід роботи

1.Для того щоб створити cmd-файл необхідно:

- створити новий текстовий документ з розширенням. Txt.

- записати необхідний набір команд у вигляді:

echo"Stvoreno derevo papok"

mkdir main

mkdir main\001

mkdir main\002

mkdir main\001\a

mkdir main\001\b

mkdir main\002\c

mkdir main\002\d

 

- зберегти новий файл з розширенням. Cmd.

2. Після здійснення цих дій запустіть файл в командній стрічці cmd.

3. Використовуємо команду If .Якщо папка з іменем main не існує на нашому компютері, тоді ми створюємо таке дерево папок.

 

echo OFF

if not exist main (

echo"Stvoreno derevo papok"

mkdir main

mkdir main\001

mkdir main\002

mkdir main\001\a

mkdir main\001\b

mkdir main\002\c

mkdir main\002\d

) else (

echo"Papka vje e na vashomy compyteri"

)

echo ON

 

4. Щоб вище створений файл не вображався в повному обсязі, а тільки виводив результат використовуємо знак @- таким чином ми можем закоментувати будь який крок.

 

@echo OFF

if not exist main(

echo"Stvoreno derevo papok"

mkdir main

mkdir main\001

mkdir main\002

mkdir main\001\a

mkdir main\001\b

mkdir main\002\c

mkdir main\002\d

) else (

echo"Papka vje e na vashomy compyteri"

)

echo ON

 

Використання оператора For.

5.1. @For %%1 in (1,2,4,6,7,10) do echo Hello!

 

5.2.@ echo off

@For %%1 in (1,2,4,6,7,10) do echo Hello!

echo on

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.037 с.)