ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Все, що ми бачимо, з чим працюємо в системі WINDOWS - це об'єкти (диск, програма, файл, папка, документ, піктограма, ярлик тощо). 

«Мой компьютер»- головний інструмент, з його допомогою можна відшукати і запустити програму, знайти і працювати з любим документом.

«Корзина»- папка, куди «викидають» непотрібні документі програми та інше «сміття». Якщо в «Корзину» вилучили щось помилково, файл можна відновити.

 

Способи запуску програм і відкриття файлів:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________


Урок 11. Практична робота № 3. «Головне меню. Запуск програм.»

Мета.Повторити призначення пунктів Головного меню. Тренування навичок запуску програм і додатків різними способами.

 
 


Хід роботи.

1)Повторити правила т/б у комп’ютерному класі.

2)Викличте Головне (каскадне) меню (натисни Пуск).

3)Виберіть пункт Выполнить... і завантаж програму Блокнот. У текстовому полі введіть адресу С:\WINDOWS\systeт32\поtераd.ехе

4)У вікні, що з'явилося, введи текст:

Поясок ясний зіткала,

Небеса підперезала

Після дощику з'явилась

Ніжнобарвно заіскрилась.

5)Збережіть текст у папці Мої документи. Закрий вікно програми.

6)Відшукайте за допомогою пункту Найти програму Раіnt.

Найти " Файли і папки "Введіть назву paint "Натисніть Найти. Намалювати рисунок на вільну тему. Збережи малюнок у папці Мої малюнки. Закрий вікно програми.

7)Виконай пошук файлів, які були змінені за останні 2 дні та з
об'ємом не меншим, ніж 50 Кб;

Введи необхідні параметри в пунктах «Какой размер файла?» і «Когда были произведены последние изменения?»

8)За допомогою пункту Документи переглянь список останніх 15-ти документів, з якими працювали в WINDOWS;

9)Відкрий папку «Корзина» і перевір наявність об'єктів в ній.
Перший об'єкт вилучи остаточно (Клацни на ньому ПКМ’ Видалити); останній об'єкт віднови (ПКМ’ Відновити);

10)Виберіть пункт Програми " Стандартні і запустіть програму Калькулятор.

Підрахуйте 456*123 =________. Клацніть на пункті Вид у меню програми і виберіть інженерний калькулятор. Перемножте 432*0,123=_________ та обчисліть синус (sіп)________. Закрийте вікно калькулятора.

Моя оцінка за практичну роботу________________

 


Урок 12. Вікна. Типи вікон.

 

Вікно з'являється на екрані після подвійного клацання на значку об'єкта. У вікні користувач вводить данні, виконує команди і одержує результати. Вікнорозкриває зміст об'єкта.

Вікно – це основний об’єкт ОС WINDOWS.

 
 

Структура типового вікна.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Типи вікон:

Вікна WINDOWS - ________________________________________________

Прикладні -______________________________________________________

_______________________________________________________________

Діалогові - ______________________________________________________

_______________________________________________________________

Інформаційні- ___________________________________________________

_______________________________________________________________

З вікном можна виконувати такі дії:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Урок 13. Практична робота №4. «Вікна та дії з ними.»

Мета.Повторити структуру типового вікна. Тренування навичок роботи з вікнами та виконання дій з вікнами.

 
 


Хід роботи.

1) Повторити правила т/б у комп’ютерному класі.

2) Завантажити комп’ютер.

3) Відкрийте вікно об'єкта "Мій комп'ютер".

4) Розгорніть вікно на весь екран. (1)

5) Надайте вікну попереднього вигляду. (2)

6) Мінімізуйте вікно (згорніть на Панель задач ). (0 )

7) Розгорніть мінімізоване вікно.

8) З'ясуйте, якій об'єм інформації містять локальні диски С: та D:

9) Зменш розміри вікна, щоб з'явилися смуги прокручування. (1)

10) Викличте контекстне меню робочого поля вікна (Права кнопка8).

11) Розташуйте піктограми (значки) у вікні чотирма способами. Виберіть у контекстному меню пункт Вид.

12) Увімкніть \ вимкніть панель інструментів і рядок статусу вікна. Скористайтесь командами пункту Вид основного меню.

13) Відкрийте вікно диска С:, D: або іншого об’єкта.

14) Відкрийте будь-яку папку, що є на диску.

15) Упорядкуй вікна каскадом (зліва направо, зверху до низу). Викликати контекстне меню Панелі задач, клацнувши ПКМ.

16) Закрийте всі вікна. (T)

17) Виберіть пункт Справка и поддержкав головному меню,знайдіть відповідь: Як створити нову папку? Введіть слово папка в текстовому полі.

Моя оцінка за практичну роботу________________

Завдання для самоконтролю:

1. Що таке операційна система?___________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

2. Чому ОС носить назву WINDOWS?______________________________

_______________________________________________________________________

 

3. Основні об'єкти WINDOWS:____________________________________

________________________________________________________________

Урок 14. Створення папок і файлів. Ярлики та їх призначення.

Інформація в комп’ютері теж впорядкована і зберігається у «файлах».

Файлце організована сукупність даних, що має свою назву і зберігається на пристроях зовнішньої пам’яті як єдине ціле.

 
 

 

 


Назву файлу дає користувач. Тип файлу, розширення вказує комп’ютер. Наприклад,

Щоб створити файл, виконують такі дії:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Папка (каталог)це спеціальне місце на диску, в якому реєструються всі відомості про файл (ім’я, розмір, тип тощо).

Щоб створити папку, виконують такі дії:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Ярликце ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 
 

________________________________________________________________

Повне ім’я файлуце_____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Урок 15. Практична робота №5. «Створення файлів папок та ярликів».

Мета.Повторити поняття файлу, папки та ярлика. Тренування навичок створення папок, файлів та ярликів та виконання операцій з ними.

 
 


Хід роботи.

1) Повторити правила т/б у комп’ютерному класі.

2) Завантаж комп’ютер.

3) . Відкрий папку Мої документи. Створіть папку з назвою 6-Г
клас. Відкрити створену тобою папку.

4) Створити у цій папці папку з твоїм Прізвищем.

5) Відкрий папку з твоїм прізвищем.

6) Створіть текстовий документ.

Клацни ПКМ в полі вікна і вибери пункт Создать " Текстовий документ

7) Відкрийте створений текстовий файл і введіть своє: прізвище, ім'я, по батькові.

8) Збережіть текстовий документ з назвою Текст_1.

Вибери пункт меню Файл " «Сохранить как…»

9) Закрийте всі вікна.

10) Створи ярлик папки 6-Г клас на Робочому столі.

11) Перевір чи є ярлик папки на Робочому столі.

12) Знайди папку із своїм прізвищем, зміни її назву на Навчальна.

Клацни ПКМ на папці " вибери пункт «Переименовать»

13) Відкрий папку Навчальна і створи в ній папку Світоч.

14) Скопіюй папку Світоч і розмісти її на Робочому столі

Клацни ПКМ на папці " вибери пункт «Копировать»; клацни
ПКМ на Робочому столі " Вставить

15) Покажіть роботу вчителю.

16) Вилучіть папку Світоч та ярлик 6-Г клас з Робочого столу.
Клацни ПКМ на Робочому столі " «Удалить»

17) Відкрий Корзину і остаточно видали папку і ярлик.

* Кожний файл, залежно від його типу, ПК позначає своїм значком (піктограма, іконка).

.txt, .doc – текстові файли

.bmp, .gif, .jpeg, .tiff – графічні файли

.wav, .mp3, .mid – звукові файли

.avi –файли відео

.com, .exe – файли запуску програм

.sys – системні файли

 

Моя оцінка за практичну роботу________________

Урок 16. Стандартні програми ОС WINDOWS.

Завдання 1.

1. З допомогою Головного меню знайдіть групу програм Стандартні.

Пуск " Програми " Стандартні

2. Запустіть програму Калькулятор і виконай обчислення, а результати запиши в зошит:

(567-342)*32= ___________ 54321:678= __________

657:3+125= ______________ 98*(7908-5640)= ___________

1*2*3*4*5*6*7*8*9*10=_____________

 

Завдання 2.

1. Відкрийте вікно програми WordPad.

2. Введіть запропонований текст і форматуй його за зразком.

 

Встанови українську мову. (розмір 16) Кожне слово набери відповідним кольором: синій, зелений, червоний, жовтий, чорний, фіолетовий. (розмір 20)

 

Установи русский язык. (розмір 18) Для каждого слова установи начертание то образцу:мед,сыр,молоко, хлеб, масло, колбаса.

 

3. Збережи документ назвою Текст_2 в папці з твоїм прізвищем.

 

Завдання 3.

Вибери Спеціальні можливості в групі програм Стандартні і з'ясуй для чого призначені ці програми.

Екранна лупа______________________________________________

__________________________________________________________

Екранна клавіатура_________________________________________

__________________________________________________________

Завдання 4.

1. Відкрий вікно програми Раіnt.
Намалюй малюнок, розфарбуй його.

2. Збережи файл з назвою КОМП в папку Мої малюнки.

Завдання 5.

1. Розглянь об'єкти на Робочому столі. Перетягни всі значки в центр екрану і розмісти у вигляді r.

2.Упорядкуй значки на Робочому столі за розміром (ім'ям, типом, автоматично) _____________________________________________________

3. Розмісти Панель задач по правому краю екрану (ліворуч, вгорі).

___________________________________________________________________

4. Закріпи Панель задач внизу екрану.__________________________________

Урок 17. Тематична атестація.

Модуль 1. Теоретична частина.

 

1. Що таке програма?

2. На які типи програм можна поділити все програмне забезпечення?

3. Що таке операційна система?

4. Що з'являється на екрані після завантаження ОС WINDOWS?

5. Як з англійської мови перекладається WINDOWS?

6. Що називають об’єктами ОС WINDOWS?

7. Які є типи вікон?

8. Які ви знаєте способи запуску програм?

9. Що таке папка?

10. Як закріпити (перетягнути) Панель задач?

11. Що називається файлом?

12. Що таке ярлик?

13. Як викликати контекстне меню?

14. Як створити папку?

15. Що таке вікно?

16. Структура типового вікна?

17. Які дії з вікнами можна виконувати?

18. Як викликати Головне меню?

19. Як створити ярлик?

20. Для чого призначена програма WordPad?

Модуль 2. Стерті слова. Продовж словосполучення.

 

1. Мої ...______________________________

2. Робочий ...___________________________

3. Ліва ...______________________________

4. Операційна ...___________________________

5. Компакт ...___________________________

6. Головне ...___________________________

7. Мій ...__________________________________

8. Жорсткий ...____________________________

9. Панель ...____________________________

10. Права ...____________________________

11. Системний ...____________________________

12. Персональний ..._________________________

__

__ _____________________________________________________________

__ _____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Урок 18. Системи опрацювання текстів.


Системи опрацювання текстів – програми для створення, редагування і друкування текстів. Для обробки текстової інформації призначені текстові редактори (Блокнот, WordPad та інші) і текстові процесори – це програми, для створення текстових документів, яке складається з таких етапів:

Дії, які можна виконати за допомогою текстового процесора:

1) вводити текст різними шрифтами, розмірами, накресленням;

2) вирівнювати текст, задавати розміщення тексту відносно сторінки;

3) виконувати пошук та виправлення помилок в тексті;

4) створювати списки;

5) виконувати вставку, заміну, видалення, переміщення частин тексту;

6) вставляти в документ малюнки, діаграми, таблиці;

7) обробка декількох текстових документів одночасно;

8) імпорт інформації з інших програм;

9) здійснювати попередній перегляд і роздрукувати текстовий документ на папір.

Завдання. Завантажте клавіатурний тренажер, виконавши такі дії:

Рабочий столðКеуðкеу.ехе

Вибрати рівень роботи „Первачок".

Через 10 хв. завершити роботу, визначивши свою швидкість набору (число написане червоним кольором).

 

Моя швидкість набору ______ символів.

Урок 19. Завантаження текстового редактора MS Word.

 

Щоб завантажити програму Word потрібно виконати такі дії:

Пуск _ Все программы _ Microsoft Office _ Microsoft Word

 
 

Вікно програми, яке за умовчанням носить назву Документ 1 і має вигляд:

Складові вікна

1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

4. ____________________________________________

5. ____________________________________________

6. ____________________________________________

7. ____________________________________________

8. ____________________________________________

9. ____________________________________________

10. ___________________________________________

11. ___________________________________________

 

Перед початком роботи з документом потрібно виконати такі дії:

1. Виберіть пункт меню Файл " Параметри сторінки:

• виберіть розміри аркушу паперу;

• встановіть розміри полів.

2. На панелі інструментів

• встановіть масштаб;

• встановіть розмір шрифту.


Урок 20. Режими роботи з документом. Створення і редагування документу.

Режими роботи з документом (меню Вид)

Звичайний - _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Розмітки - ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Структури - _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Web – документ -_________________________________________________

________________________________________________________________

Попередній перегляд -____________________________________________

________________________________________________________________

Набираючи текст, дотримуйся таких вимог:

, не треба натискати на Entеr в кінці рядка. Редактор перево­дить курсор на новий рядок сам. Entеr натискай тільки в кінці абзацу;

, роби хоча б один «пропуск» між словами;

, кому, крапку (інші розділові знаки) став одразу після слова (між ними не повинен стояти «пропуск»);

, після кожного розділового знаку ставити «пропуск»;

, до і після дефісу не ставити «пропуск» (який-небудь);

, до і після тире ставити «пропуск» (книга – джерело знань).

Помилки виправляють у режимі „Вставка" або „Заміна".

 

Перемикання режимів виконується клавішею Insert.

 

Зайвий символ знищують за допомогою клавіш Delete (якщо курсор знаходиться зліва від зайвого символу) або !ВS (BackSpace)(якщо курсор знаходиться справа від зайвого символу).

Робота з рядками:

1. Розбити рядок на два_________________________________________

2. Об єднати два рядка в один____________________________________

3. Вставити порожній рядок________________________________

4. Вилучити порожній рядок_______________________________


Урок 21. Робота зтекстовим документом.

Завдання 1.

1. Набери з клавіатури текст.

Є в зайчихи п’ять малят, Неслухняних зайченят. Ось вони рядочком сплять: Раз, два, три, чотири, п’ять.

2. Перевір текст і виправи допущені помилки.

3. Розбий текст на чотири рядки, щоб вийшов віршований стовпчик.

4. Встав порожній рядок після кожного рядка.

Завдання 2.

5. Набери запропонований нижче текст.

6. Для кожного рядка встанови різний розмір шрифту і колір.

 

Є в зайчихи п’ять малят,

Неслухняних зайченят.

На обід їх мати жде:

Раз, два, три… А решта де ?

7. Збережи документ у власній папці з назвою ЗАЙЦІ.

Завдання 3.Для чого призначені клавіші на клавіатурі?

 

<Enter>__________________________________________________

________________________________________________________

<Shift>__________________________________________________

________________________________________________________

<Caps Lock>_____________________________________________

________________________________________________________

<Ctrl>___________________________________________________

________________________________________________________

<Alt>____________________________________________________

________________________________________________________

<Esc>___________________________________________________

________________________________________________________

<Backspace>_____________________________________________

________________________________________________________

<Delete>_________________________________________________

________________________________________________________

<Num Lock>______________________________________________

________________________________________________________

ª, ©, , “________________________________________________

________________________________________________________


Урок 22. Форматування текстового документа.

Форматування - надання кожному абзацу тексту заданого вигляду.

До форматування відносяться такі дії:

1. Вирівнювання абзаців: Формат " Абзац " Вирівнювання


• по лівому краю;

• по центру;

• по правому краю;

• по ширині.


2. Відступи і виступи: Формат " Абзац " Відступ (Виступ)

• відступ - встановлення зсуву вправо 1-го рядка абзацу;

• виступ-встановлення зсуву вліво 1-го рядка абзацу.

3. Інтервал між абзацами: Формат " Абзац " Інтервал

• „интервал" - „перед"; (вимірюється в пунктах - ПТ)

• „интервал" - „после".

4. Інтервали між рядками: Формат " Абзац " Міжрядковий


• «одинарный»;

• «полуторный»;

• «двойной»;

• «минимум»;

• «точно»;

• «множитель».


Табуляція – це положення у рядку, в які встановлюється курсор клавіатури після натискання клавіші Tab.

За умовчанням програма Word має невидимі табулятори в рядку через кожні 1,27 см.

Встановити табулятори можна так:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Урок 23. Практична робота №6. «Форматування абзаців і шрифтів»

Мета.Навчитися встановлювати абзацні відступи і виступи. Тренування навичок роботи з абзацами та шрифтами.

Хід роботи.

1) Повторити правила т/б у комп’ютерному класі.

2) Завантажити програму Word.

3) Встановіть розмір шрифту – 18. Введіть текст.

Успіх діяльності Чингисхана пояснюється тільки його природними даруваннями; у нього не було ні попередників, ні сподвижників, ні гідних наступників.

4) Виділіть абзац і виконайте команду Формат " Абзац.

5) Введіть наступний текст. Форматуйте його за зразком.

Як монгольські воєначальники і представники культурних націй, були тільки знаряддям в руках Чингисхана.

З інформатикою дружимо,

Але й вправи любим дуже.

Очі вгору, очі вниз,

На сусіда подивись.

М’язи шиї розминаємо,

Працювати починаємо.

6) Збережи документ у власній папці з назвою «Проба».

Моя оцінка за практичну роботу________________


Урок 24. Вставка в документ спеціальних символів.

 

Крім шрифтів з літерами, є шрифти, які мають графічні зображення. Наприклад:

Webdings: 7 K M ] T P ( >

Wingdings:€  º ¹ ü õ ö ÿ

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.3.10 (0.051 с.)