ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Середовище табличного процесора. 

Електронна таблиця (ЕТ)це діалогова система обробки даних, поданих у вигляді прямокутної таблиці, яка складається з рядків і стовпців.

Основні сфери застосування ЕТ:

F розрахунки грошових обігів у фінансових операціях

F статистична обробка даних

F інженерні розрахунки

F математичне моделювання процесів

 

Основні можливості ЕТ:

@ введення і редагування даних

@ форматування таблиць

@ обробка табличних даних за допомогою вбудованих функцій

@ подання табличних даних у графічному вигляді

@ перевірка правопису

@ попередній перегляд і друк

@ імпорт даних з інших програм

 

Приступаючи до вивчення ЕТ MICROSOFT EXCEL, варто дізнатися про походження слова Ехсеl.

Ехесиtаblе - той, що може бути виконаний, сеll - комірка (комірка, яка може бути виконаною). Тому Ехсеl іноді перекладають як жива комірка.

Робоча книга- _______________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Чарунка (комірка)ЕТ - основний елемент для зберігання даних. Кожна комірка має власне ім'я (адресу), що утворюється з назв стовпців і номерів рядків, на перетині яких знаходиться чарунка. Наприклад:

 

  A B C D
    C1  
  B2    
       
      D4

 

Діапазон комірок– це певна кількість послідовних комірок.

Наприклад: А1:А4, С3: D4

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Стовпців може бути 256, а рядків 65536.Всього 16 777 216комірок.

Основну частину робочої області займає вікно книги. По аналогії з бухгалтерськими книгами, будь-який документ ЕТ - це книга, що складається з листів, кожний з яких має вигляд таблиці.

Урок 44. Засоби керування роботою ЕТ.

Щоб завантажити Excel треба виконати такі дії:

Пуск → Все программы → MICROSOFT OFFICE → MICROSOFT EXCEL

 
 

На екрані монітора з’явиться вікно програми.

Складові вікна:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

В клітинку електронної таблиці можна записати слово, речення, число або формулу для виконання обчислень.

На екрані можуть знаходитись три курсори:

F таблиці __________________________________________________________

F клавіатури _______________________________________________________

F «миші»___________________________________________________________

 

Об’єктом обробки MS Ехсеl є файл, який має ім’я та розширення .xls.

Excel надає можливості для керування своєю роботою за допомогою:

· Меню;

· Панелей інструментів;

· Натисканням «швидких (гарячих) клавіш».

Урок 45. Створення та редагування електронних таблиць.

 

Після завантаження, Excel автоматично пропонує режим створення нового документа.

Якщо на екрані була інша таблиця, то потрібно виконати команду меню: Файл → Создать…

Ця команда очистить місце для набору нової таблиці.

Всі дії введення символів виконуються тільки у поточній комірці.

 

Щоб перейменувати лист, досить на його ярлику двічі клацнути «мишею» і ввести нову назву.

 

Завдання.

1. Повторити правила т/б у комп’ютерному класі.

2. Завантажити Excel.

3. Набрати з клавіатури таблицю за зразком:

 

A B C D E F G H
Інформація про учнів 6 класу
Прізвище Ім'я Вік Зріст Стать Очі Захоплення День нар.
Іванов Ігор хлопчик сірі боротьба 23.09.1997
Буйна Марія дівчина блакитні танці 14.07.1997
Прокопов Євген хлопчик карі футбол 30.01.1996
Моргун Іван хлопчик зелені танці 17.09.1996
                         

 

4. Збережіть таблицю у файл з назвою «Учні»

 

· Щоб змінити ширину (висоту) стовпчиків (рядків) – встановити курсор миші на лінію, що розділяє стовпчики (рядки) у їх заголовку і потягнути тримаючи ЛКМ (курсор має вигляд 1).

· Щоб виправити помилку, треба двічі клацнути на потрібній комірці – з’явиться курсор клавіатури.

· Щоб об’єднати кілька комірок в одну: виділи потрібні комірки і вибери пункт меню Формат " Ячейки… " Выравнивание " объединение ячеек

 

· Щоб дозволити в комірках переносити слова по складам : Формат " Ячейки… " Выравнивание " перенести по словам

 

· Щоб здійснити вирівнювання в комірках: виділи комірки і вибери пункт меню Формат " Ячейки… " Выравнивание

Для введення тексту у комірку в кілька рядків для переходу
на новий рядок натискати клавіші
Alt +Епter.


Урок 46. Автоматизоване заповнення комірок.

 

Активна комірка в правому нижньому куті мас маркер заповнення у вигляді чорного квадрата.

Якщо у виділеній комірці курсор миші, який на полі комірки має вигляд "товстого плюса", перевести на цей маркер, він набуде вигляду "худого плюса". Такий курсор використовується для автоматичного запов­нення послідовності комірок.

Якщо у виділеній комірці курсор миші перевести на її границю, він набуде вигляду "товстої стрілки". Такий курсор використовується для переміщення вмісту комірки шляхом буксировки.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Якщо при виконанні попередніх дій тримати натиснутою клавішу Сtrl (курсор миші матиме вигляд "товстої стрілки" з маленьким плюсом), виконується копіювання буксировкою вмісту комірки або діапазону комірок на нове місце, на старому місці вміст комірок залишається.

 

Щоб не виконувати зайвої роботи при заповненні комірок, Ехсеl пропонує засобів автоматизації заповнення таблиці, серед них такі:

Щоб у наступні комірки повторити вміст попередньої комірки, необхідно виконати такі дії:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

Ехсеl може виконувати розумні дії при заповненні комірок. Наприк­лад: можна автоматично заповнити комірки послідовністю назв днів тижня

або місяців року. Щоб це зробити, досить у активну комірку записати назву першого (або іншого) місяця списку і далі виконати попередні дії з маркером заповнення.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________


Урок 47. Операції над вмістом комірок.

 

Над вмістом ЗАПОВНЕНОЇ комірки або послідовності ЗАПОВНЕ­НИХ комірок можна виконувати такі операції:

Переміщення —______________________________________________

________________________________________________________________

Копіювання — _______________________________________________

________________________________________________________________

Вставка— _________________________________________________

________________________________________________________________

Додавання________________________________________________

Вилучення— ________________________________________________

________________________________________________________________

Очистка _________________________________________________

________________________________________________________________

Відновлення _______________________________________________

________________________________________________________________

Ехсеl надає такі засоби здійснення операцій над вмістом комірок:

• використання команд меню;

• використання "швидких клавіш";

• робота з кнопками панелі інструментів;

• контекстне меню;

• автоматизоване заповнення комірок.

Запам'ятай i використовуй такі комбінації клавіш:

Ctrl + X — вирізати комірку або діапазон комірок;

Ctrl + С — копіювати комірку або діапазон комірок;

Ctrl + V вставити комірку або діапазон комірок;

Ctrl + Z — відновити вилучену комірку або діапазон комірок;

Ctrl + Y — повторити команду вилучення;

Del — очистити комірку або діапазон комірок;

Завдання.

1. Повторити правила т/б у комп’ютерному класі.

2. Завантажити Excel.

3. Створи таблицю за зразком.

Звітність про результати виторгу відеофільмів у магазинах міста
Код касети Магазин Жанр Назва фільму Ціна Кількість  
Всесвіт бойовик Термінатор 12 4  
Знахідка фантастика Зоряні війни 18 8  
Континент фантастика Назад у минуле 20 6  
Континент фантастика Лангольєри 18 5  
Відеосвіт фільм жахи Иствікські відьми 24 9  
Знахідка драма Уолл-стріт 14 2  
Знахідка комедія Близнюки 18 15  
Всесвіт комедія Велика прогулянка 16 13  

Урок 48. Подання даних в ЕТ. Виконання обчислень в ЕТ.

Щоб встановити формат даних в комірці треба виконати команду:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Тип даних Вигляд числа Пояснення
«Общий»   Для відображення текстів і чисел загального типу
«Числовой»   Найбільш загальний спосіб виведення чисел з вибраною кількістю десяткових знаків.
«Денежный»   До числа додається грн., руб., тощо
«Финансовый»   Числа вирівнюються по роздільнику цілої і дробової частини.
«Дата»   Для відображення дати.
«Время»   Для відображення часу.
«Процентный»   Число множиться на 100 і виводиться з символом %.
«Текстовый»   Відображаються і обробляються як текст незалежно від вмісту.

Excel дає можливість виконувати різні обчислення над вмістом комірок. Обчислення виконуються згідно формул.

Кожна формула починається знаком « = », далі використовують адреси комірок і знаки арифметичних операцій:


_____ додавання;

_____множення;

_____піднесення до степеня;

_____віднімання;

_____ділення;

_____обчислення відсотка.


Формула записується в комірку в один рядок.

Приклади формул:

= D4+F7

= (D4+F7)/(E3-0,15*E4)

=D2+D3+D4+D5+D6

Якщо треба виконати обчислення «для себе», користуються режимом калькулятора:

o виділити потрібні комірки;

o клацнути правою кнопкою «миші» на рядку стану;

o вибрати можливу дію, клацнути лівою кнопкою «миші»;

o переглянути результат в правому кутку рядка стану.

Урок 49. Практична робота №15. „Обчислення в електронних таблицях.”

Мета. Навчитися встановлювати необхідні типи даних та проводити обчислення в електронних таблицях.

Хід роботи.

1. Повторити правила т/б у комп’ютерному класі.

2. Завантажити Excel.

3. Набрати з клавіатури перший стовпець таблиці.

4. Здійснити автозаповнення решти комірок таблиці.

5. Встановити формати даних за зразком.

 

Подання даних в електронній таблиці
Общий Числовой Денежный Финансовый Время Дата Процентный Текстовый
145,00 145,00 грн. 145,00грн. 0:00:00 24.05.1900 14500,00%
23 567,00 23 567,00 грн. 23 567,00грн. 0:00:00 09.07.1964 2356700,00%
34,9 34,90 34,90 грн. 34,90грн. 21:36:00 03.02.1900 3490,00% 34,9
0,789 0,789 0,789 грн. 0,789грн. 18:56:10 00.01.1900 78,90% 0,789
Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура!
Перейди на Лист 2 і створити нову таблицю.
Вартість товару
Назва товару Ціна в грн. Ціна в $        
Мило дитяче 2,50 грн.          
Мило косметичне 5,00 грн.          
Мило господарче 1,80 грн.          
Мило рідке 9,60 грн.          
курс грн. НБУ 5,05 грн.          
Середня ціна на мило:          
                       

 

6. Здійснити обчислення в таблиці.

Ціна в $ = Ціна в грн./ курс грн. НБУ

7. Зберегти книгу з назвою «Проба_2».

8. Виконати фізкультхвилинку

9. Показати роботу вчителю.

 

Моя оцінка за практичну роботу _______________________

Завдання.На панелі «Форматування» є кнопки. Для чого вони призначені?

Урок 50. Складні обчислення в ЕТ. Робота з майстром функцій.

 

Виконати обчислення в Excel можна трьома способами:

F Записати формулу безпосередньо у комірку символ за сим­волом і її на власний розсуд і з своїми помилками залишитися сам на сам.

F Скористатися рядком формул де система допомагає вибрати потрібну функцію для формули, одержати її опис, і залиша­ється лише дописати потрібні аргументи.

F Використання майстра функцій . Excel пропонує більше 200 різноманітних функцій, але немає потреби їх, всі пам'ятати. Ехсеl надає можливості для введення функцій і засоби користування ними. Їх завдання - запобігти помилок, давати по ходу запису формули підказки, обчислювати проміжні результати.

З використанням майстра функцій формула будується у два кроки:

• 1 -й крок - вибір функції;

• 2-й крок - внесення аргументів.

Щоб вибрати і вставити функцію, треба виконати такі дії:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

При введенні формул можуть виникати помилки. Ехсеl допоможе їх знайти і виправити своїми повідомленнями:

#ДЕЛ/0 - спроба поділити на нуль;

#Н/Д - відповідь неможлива через неповноту даних;

#ИМЯ? - незрозуміла формула, помилка в назві функції або адресі комірки;

#ПУСТО! - незрозуміла адреса комірки;

#ЧИСЛО! - проблема з числом у формулі;

#ССЫЛКА! - стерта комірка, на яку посилається формула;

#ЗНАЧ! - можливо, текст замість числа або пуста комірка;

#### -число не поміщається у комірку по довжині.

Приклади функцій:

СУММ(арг1,арг2,...) _____________________________________________________________

СРЗНАЧ(арг1,арг2,...)____________________________________________________________

МАКС(арг1, арг2,...)_____________________________________________________________

МИН(арг1, арг2,...) ______________________________________________________________

КОРЕНЬ(ЕЗ^2+К6^2)____________________________________________________________

ОКРУГЛ(В4/Н4,3) _______________________________________________________________


Урок 51. Форматування комірок електронної таблиці.

 

Форматування комірок включає в себе:

1. Встановлення формату чисел________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Вирівнювання вмісту комірок________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Зміна розміру, кольору, виду шрифту_________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

4. Встановлення границь _____________________________________

__________________________________________________________

5. Виділення кольором комірок________________________________

__________________________________________________________

Також можна форматувати рядки і стовпчики (зміна висоти рядків і ширини стовпчиків, сортування рядків, фільтрація даних), робочі листи (закріплення заголовків робочих листів, розміщення робочих листів в окремих вікнах), робочі книги (встановлення розривів аркушів, попередній перегляд перед друком, друкування електронних таблиць).

Завдання.

Свята продовжуються! Акція! 5% знижка на весь товар!
Виторг магазину "Мрія" під час проведення акції.
РОЗПРОДАЖ! Назва товару Ціна за 1 шт. Кількість Сума 5% від суми товару Сума зі знижкою
Капелюх 60,50 грн.      
Сорочка 72,00 грн.      
Чоботи 245,70 грн.      
Шаровари 50,00 грн.      
Костюм 469,99 грн.      
Сукня 190,10 грн.      
Панчохи 18,89 грн.      
Калоші 31,11 грн.      
      Могли заробити:   Заробили:  
        Втратили:    

1. Повторити правила т/б у комп’ютерному класі.

2. Завантажити Excel.

3. Створи таблицю за зразком.

Урок 52. Діаграми і графіки і малюнки в ЕТ.

В електронні таблиці включені спеціальні засоби, названі діловою графікою, які можуть табличні дані зобразити у графічному вигляді.

1. Кругові діаграми _______________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Стовпчикові діаграми____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.Лінійний графік_________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

В Excel для створення різноманітних діаграм є «Майстер діаграм», який основну роботу бере на себе, і користувачу залишається тільки робити вибір із його пропозицій. Діаграму можна створити у 4 кроки на окремому робочому листі або вставити в уже існуючий.

Щоб створити діаграму треба виконати такі дії:

1. Виділити на робочому листі дані, які необхідно відобразити на діаграмі.

2. Клацнути на кнопці «Майстер діаграм», яка знаходиться на панелі інструментів.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Урок 53. Комплексна практична робота № 16 «Робота з електронними таблицями».

Мета.Навчитися вставляти діаграми за допомогою «Майстра діаграм».

Хід роботи.

1. Повторити правила т/б у комп’ютерному класі.

2. Завантажити Excel.

3. Набрати з клавіатури таблицю:

Продаж обідів в шкільній їдальні
Найменування товару Кількість порцій Відсоток
Перші страви  
Другі страви  
Тістечка  
Булочки  
Напої  
Всього продано:    

4. Знайди кількість проданих всього порцій в їдальні

5. Обчисли відсоток за формулою: =Кількість порцій/Всього продано*100%3.

6. Побудуй кругову діаграму відображення даних таблиці.

На Листі 2 створи таблицю УСПІШНІСТЬ  
Прізвище Предмет Середній бал
Алгебра Фізика Хімія Географія ОБЖД
Белова О.  
Вітрук М.  
Галушко В.  
Жмурко Ю.  
Козаченко Д.  
Мазурик Р.  
               

7. Обчисли середній бал використовуючи функцію СРЗНАЧ(В3:F3)

8. Побудуй стовпчикову діаграму відображення даних таблиці.

  На Листі 3 створи таблицю
Графік зміни температури
Час 06:10:00 07:40:00 08:30:00 09:30:00 10:21:00
Прогноз -5 -4 -2
Температура -3 -2

9. Побудуй лінійний графік

10. Виконати фізкультхвилинку

11. Показати роботу вчителю.

12. Коректно завершити роботу з усіма активними програмами

 

Моя оцінка за практичну роботу _______________________

Урок 54. Тематична атестація.

Питання до тематичної атестації.

1. Як завантажити програму Excel?

2. Перерахуйте складові вікна програми Excel.

3. Як нумеруються рядки і стовпчики електронної таблиці?

4. Як позначаються комірки таблиці?

5. Що можна записати в комірку таблиці?

6. Як завантажити Excel?

7. Як вставити порожній рядок або стовпчик до таблиці?

8. Як об’єднати кілька суміжних комірок?

9. які арифметичні дії можливі у формулах?

10. Як записати формулу у комірку електронної таблиці?

11. Як знайти суму чисел в комірках А2:А12?

12. Як присвоїти ім’я комірці або діапазону комірок?

13. Які є стандартні діаграми і графіки?

14. Які показники краще відображають кругові діаграми?

15. Які показники краще відображають стовпчикові діаграми?

16. Які показники краще відображають лінійні графіки?

17. Який засіб пропонує Excel для створення діаграм?

18. Як змінити розміри діаграми?

19. Для чого призначена програма Excel?

20. Як об’єднати кілька суміжних комірок таблиці?

21. Які операції над вмістом комірок можна здійснити в ЕТ?

22. Скільки курсорів одночасно може знаходитись у вікні ЕТ? Які?

23. Що таке діапазон комірок, які діапазони бувають? Наведи приклади.

24. Як перейменувати лист, збільшити, зменшити кількість листів?

25. Що таке Робоча книга?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Урок 55. Бази даних. СУБД.

 

База даних – впорядкована сукупність даних, призначена для їх зберігання, накопичення і обробки за допомогою комп’ютера.

Це можуть бути архіви, описи майна і матеріалів, бухгалтерські документи, особисті справи відділів кадрів, кримінальні справи на злочинців тощо.

СУБД – це програма для введення, зберігання, пошуку і обробки інформації в базі даних.

Основні функції, що реалізуються СУБД:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розрізняють ієрархічну, мережеву та реляційну бази даних.

Ієрархічна модель БД - _____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ Мережева модель БД -______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ Реляційна модель БД - ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Реляційна база даних складається з таблиць, які в свою чергу складаються з полів і записів.

Поле – стовпець

Запис - рядок

Поле може містити значення лише одного типу – текст, число, дату тощо, а запис – інформацію про один елемент.

 

Урок 56. База даних. Проектування бази даних.

Для створення БД будемо користуватися програмою Access. Щоб розпочати роботу в Access потрібно виконати такі команди:

«Пуск»→ «Всі програми»→ «Microsoft Office»→ «Access».

Створення нової БД будемо виконувати так:

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

4.______________________________________________________

5.______________________________________________________

6.______________________________________________________

 

 

Створення структури таблиць БД:

1. Завантажуємо нову БД.

2. Виконуємо команду «Создание таблицы в режиме конструктора».

3.

 
 

Створюємо таблицю Учні в якій задаємо поля КодУчня, Прізвище, Ім’я, Рік нар.

 

У полі Код учня встановити первинний ключ («Правка»→ «Ключевое поле»).

Після створення структури таблиці можна її заповнювати. Для цього треба вийти з режиму «Конструктора» і перейти до режиму «Таблиці».

Ключове (первинне) поле - _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Урок 57. Комплексна практична робота № 17 «Створення структури бази даних».

Мета.Навчитися створювати структуру нової БД у режимі «Конструктора».

 
 


Хід роботи.

1. Повторити правила т/б у комп’ютерному класі.

2. Завантажити Access.

3. Створити нову БД з ім’ям «Клас».

4. У режимі конструктора створити таблицю Учні.

5. Заповнити таблицю Учнівідомостями про п’ятьох учнів класу.

 
 

6. Зберегти таблицю Учні.

7. Аналогічно у режимі Конструктора створити таблиці Предмети і Успішність.

8. Виконати фізкультхвилинку

Имя поля Тип данных Описание данных
КодПред Счетчик  
НазваПред Текстовый  
Вчитель Текстовый  

 

Имя поля Тип данных Описание данных
КодОцінки Счетчик  
КодУчня Числовой  
КодПред Числовой  
Оцінка Числовой  

 

9.Показати роботу вчителю.

 

Моя оцінка за практичну роботу _______________________

Урок 58. Виконання підстановок. Зв’язування таблиць.

В таблиці Успішність замість назв предметів та прізвищ учнів ми поставили їхні коди, але це викликає певну незручність. На щастя, Access вміє, залишивши для себе коди, виводити інформацію в таблицю в текстовому вигляді.

Робиться це так:

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

3.__________________________________________________________

4.__________________________________________________________

5.__________________________________________________________

6.__________________________________________________________

7.__________________________________________________________

8.__________________________________________________________

9.__________________________________________________________

10._________________________________________________________

11._________________________________________________________

12._________________________________________________________

 

Після виконання вказаних дій всі існуючі таблиці БД Клас треба «зв’язати» між собою. Зв’язування таблиць проводиться таким чином:

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Урок 59. Практична робота № 18. «Зв’язування таблиць».

Мета.Навчитися зв’язувати таблиці та робити підстановки.

 

Хід роботи.

1. Повторити правила т/б у комп’ютерному класі.

2. Завантажити Access.

3. Відкрити БД з ім’ям «Клас».

4. Вставити всі таблиці у вікно «Схема даних», зберегти дані.

5. Виконати підстановку для таблиці Успішність.

6. Встановити зв’язки між таблицями БД за допомогою ключових полів.

7. Виконати фізкультхвилинку

8. Створіть нову базу даних «Олімпіада» з такою структурою.

Країна

Ім’я поля Тип Опис
Країна Текстовий Назва країни
Столиця Текстовий Назва столиці
Частина світу Текстовий Назва частини світу

Спортсмен

Ім'я поля Тип Опис
Номер Счетчик Номер учасника
Прізвище Текстовий Прізвище, ім'я
Країна Текстовий Назва країни
Перекладина Числовий Бали за перекладину
Кільце Числовий   Бали за кільце  

Місце

Ім'я поля Тип Опис
Прізвище Текстовий Прізвище та ім'я спортсмена
Країна Текстовий Назва країни
Вид спорту Текстовий Назва виду спорту
Місце Числовий Місце, яке зайняв спортсмен

 

9. Визначити, яке поле може бути ключовим у таблицях:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

10. Показати роботу вчителю.

 

Моя оцінка за практичну роботу _______________________

Урок 60. Тематична атестація.

Питання до тематичної атестації.

1. Яке призначення БД?

2. Що таке СУБД?

3. Як поділяються БД за структурою?

4. З чого складаються двомірні таблиці реляційної БД?

5. Як створити нову БД?

6. Які типи даних використовуються в таблиці?

7. Як створити у потрібному полі первинний ключ?

8. Якім чином зберегти у власній папці нову БД?

9. Яким чином виконується зв’язування таблиць БД?

10. Як виконується додавання таблиць у вікно «Схема даних»?

11. Які дії потрібно виконати для створення зв’язків між таблицями?

12. Коли і для чого виконуються підстановки?

13. Якого вигляду набудуть таблиці після підстановок?

 

Завдання. Створіть самостійно таблиці з вказаною структурою.

Інформацію для бази даних візьміть з таблиці (Урок 47).

Таблиця Магазин

Поле Тип Опис
Код Лічильник Номер магазину
Магазин Текст Назва магазину
Адреса Текст Адреса магазину
Телефон Текст Телефон магазину

Таблиця Підсумок

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.073 с.)