Оцінка впливу на довкілля при механічній обробці металівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка впливу на довкілля при механічній обробці металів 

Питомі показники виділення пилу основного технологічного обладнання при механічній обробці металів без охолодження наведені в
табл. 1.1-1.2. У табл. 1.1. дані питомої показники виділення абразивної, металевої, повстяної та ін пилу з різних видів устаткування. Визначальною характеристикою обладнання є діаметр шліфувального круга. Таблиця містить також відомості щодо пилоутворення при обробці деталей зі сталі, сплавів феррадо, алюмінію. В окрему табл. 1.2 виділені питомі показники виділення пилу при шліфуванні і поліруванні виробів у гальванічному виробництві [5–8].

У ряді процесів механічної обробки металів та їх сплавів застосовують змазочно-охолоджуючі рідини (ЗОР), які залежно від фізико-хімічних властивостей основної фази підрозділяються на водні, масляні і спеціальні. Застосування ЗОР супроводжується утворенням тонкодисперсного масляного аерозолю та продуктів його термічного розкладання. Кількість виділяє мого аерозолю залежить від багатьох факторів: форми і розмірів виробу, режимів різання, витрат та способів подачі ЗОР. Експериментально встановлено залежність кількості виділень масляного аерозолю від енергетичних витрат на різання металу. Питомі показники в цьому випадку визначаються як маса забруднюючої речовини, яку виділяє на одиницю потужності устаткування (на 1 кВт потужності приводу верстата). Застосування ЗОР знижує виділення пилу до мінімальних значень, однак, у процесах шліфування виробів кількість виділяємого спільно з аерозолями металоабразивного пилу залишається значною. Питомі виділення аерозолів масла й емульсолу при механічній обробки металів з охолодженням представлені в табл. 1.1.

Кількість забруднюючих речовин, що виділяються під час механічної обробки металів без застосування ЗОР на рік, визначається за формулою:

 

, (т/рік) (1.1)

 

де – питомі виділення пилу технологічним обладнанням, г / с;

– фактичний річний фонд часу роботи обладнання, год.

Кількість, пилу надходить в атмосферу за рік, за відсутності газоочистки визначається за формулою (1.1). Валовий викид пилу при наявності газоочистки обчислюється за формулою:

 

, (т/рік) (1.2)

 

де j - ступінь очищення повітря пиловловлювальним обладнанням. Валовий викид забруднюючих речовин під час обробки металів у разі застосування ЗОР та газоочищення розраховується за формулою:

 

, (т/рік) (1.3)

 

де – питомі показники виділення масла й емульсолу,

– потужність встановленого обладнання, кВт.

 

У зв’язку з тим, що загальнообмінна витяжна система вентиляції відсутня, вважаємо Кмо = 1. Масові виділення абразивного та металевого пилу беремо з табл.1.1.

 

Таблиця 1.1 – Питоме виділення пилу (г/с) основним технологічним обладнанням при механічній обробці металів без охолодження

Найменування технологічного процесу, вид устаткування Визначальна характеристика обладнання Виділення в атмосферу шкідливих речовин (г / с)
Пил абразивний Пил металевий
Повздовжно-шліфувальні станки Діаметр шліфувального кола, мм    
а) робоча швидкість 30 м/с 0.62 0.96
1.06 1.59
б) робоча швидкість 50 м/с 1.46 2.19
1.92 2.88
Круглошліфувальні верстати 0.010 0.018
0.013 0.020
0.017 0.026
0.018 0.029
0.020 0.030
0.026 0.039
0.030 0.045
0.034 0.052
Пласкошліфувальні верстати 0.014 0.022
0.016 0.026
0.020 0.030
0.022 0.033
0.023 0.036
0.025 0.038
Бесцентро-шліфувальні верстати 30,100 0.005 0.008
395,500 0.006 0.013
480,600 0.009 0.016
Зубошліфувальні і різьбошліфувальні верстати 75 - 200 0.005 0.008
200 - 400 0.007 0.011

 

Таблиця 1.2 – Питоме виділення пилу при механічній обробці металів у гальванічному виробництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид виробництва, найменування технологічної операції Найменування верстатного обладнання Діаметр кола, мм Забруднюючі речовини
вид пилу кількість г/с на одиницю обладнання
Грубе шліфування перед нанесенням покриттів Верстати шліфувальні   металева 0.126
абразивна 0.055
Полірування поверхні виробів перед нанесенням покриттів Верстати полірувальні з повстяним кругом повстяна 0.108
0.144
0.181
0.217
0.253
0.289
0.325
Фінішне полірування із застосуванням хромомісткої пасти (паста ГОІ) Верстати полірувальні з повстяним кругом Повстяний пил та пил полірувальної пасти 0.017
0.22
0.028
0.033
0.039
0.044
0.050
Полірування поверхні виробів перед нанесенням покриття Верстати полірувальні з матерчатими (текстильними кругами) Текстильний пил 0.208
0.278
0.347
0.417
0.486
0.556
0.625
Фінішне полірування із застосуванням хромомісткої пасти (паста ГОІ) Верстати полірувальні з матерчатими (текстильними кругами) Пил текстильний і полірувальної пасти 0.042
0.056
0.069
0.083
0.097
0.111
0.125

 

 

Джерелами виділення забруднюючих речовин заточувальної дільниці є три верстата з діаметрами абразивного кола 100, 250 і 400 мм відповідно. Всі три джерела викидів об’єднані в одну систему місцевої витяжної вентиляції і викидають забруднене повітря в атмосферу через трубу джерела забруднення атмосфери з допомогою вентиляційного агрегату В1. Перед викидом в атмосферу повітряний потік очищується в пилогазоочисному апараті - циклоні з зворотним конусом типу ЦОК зі ступенем очищення Е = 0,85. Час роботи джерел виділення 1, 2 і 3 відповідно Т = 400; 700;
250 год / рік.

 

Таблиця 1.3 – Джерела викидів заточувальної дільниці

 

Номер джерела виділення Джерело виділення Масове виділення забруднюючих речовин
Заточувальні верстати з діаметром кола (мм) , (г/с) , (г/с)
0,004 0,006
0,011 0,016
З 0,019 0,029

 

Оскільки є три джерела виділення забруднюючих речовин з різними характеристиками кожного виду по 1 одиниці , то для джерела
викидів 1:

 

(г/с), (1.4)

(г/с).

 

Аналогічно визначаються виділення від джерел викидів 2 і 3. У даному прикладі Кмо = 1 і , тому для кожного забруднюючої речовини .

Визначаємо сумарні виділення від джерел викидів до очищення по кожній із забруднюючих речовин:

 

(г/с), (1.5)

(г/с).

 

Масові викиди в атмосферу з урахуванням очищення:

 

= 0,034 (1 - 0,85) = 0,0051 (г/с), (1.6)

= 0,051 (1 - 0,85) = 0,00765 (г/с).

 

Валові викиди забруднюючих речовин до очищення по кожному джерелу викиді розраховуємо за формулою (1.1):

 

1: (т/рік),

(т/рік),

2: (т/рік),

(т/рік),

3: (т/рік),

(т/рік).

 

Сумарні валові виділення забруднюючих речовин:

 

0,00576 + 0,0277 + 0,0171 = 0,0506 (т/рік),

0,00864 + 0,0403 + 0,0261 = 0,0750 (т/ рік).

 

Валові викиди в атмосферу з урахуванням очищення за формулою (1.2):

 

0,0506 (1 - 0,85) = 0,00759 (т/ рік),

0,0750 (1 - 0,85) = 0,0113 (т/ рік).

 

Результати заносимо у табл.1.4.

 

Таблиця 1.4 – Результати розрахунку викидів заточувальної дільниці

Забруднююча речовина (г/с) (т/рік) (г/с) (т/рік)
Абразивний пил 0,034 0,0506 0,0051 0,00759
Металевий пил 0,051 0,075 0,00765 0,0113

 

Механічна дільниця. Оброблюваний матеріал – сталь. Джерела виділення забруднюючих речовин: 1, 2 – розточувальні верстати N = 15 кВт з охолодженням маслом; 3, 4 – токарні верстати з охолодженням емульсією з вмістом емульсолу 3 ... 10%, N = 11 кВт; 5-9 - фрезерні верстати з охолодженням маслом, N = 7 кВт. Час роботи кожного верстата Т = 2000 год/рік. Викиди в атмосферу здійснюються трьома вентиляторами 2, 3, 4 продуктивністю L = 1,4; 2,2 і 1,4 м3/c відповідно.

Місцеві відсмоктувачі відсутні, тому Кмо = 0. Пилогазоочисні апарати також відсутні: .

Масові виділення парів масла і емульсолу беремо з табл. 1.4.

 

Таблиця 1.5 – Джерела викидів механічної дільниці

 

 

Номер джерела виділення, кількість Джерело виділення Масове виділення забруднюючих речовин (г / с на 1 кВт потужності верстата)
1, 2 ( ) Розточувальні верстати з охолодженням маслом, N = 15 кВт 0,000056  
3,4 ( ) Токарні верстати з охолодженням емульсією, N = 11 кВт  
5-9 ( ) Фрезерні верстати з охолодженням маслом, N = 7 кВт 0,000056  

Визначаємо сумарні викиди від джерел викидів до очищення по кожній із забруднюючих речовин за формулою (4.2):

 

1, 2: (г/с);

3, 4: (г/с);

5–9: (г/с).

 

Сумарні за джерелами викидів масові викиди забруднюючих речовин:

 

(г/с);

(г/с).

Масовий викид через кожне джерело забруднення атмосфери пропорційний його продуктивності по повітрю :

 

; (1.7)

(1.8)

м3/с.

 

Джерело забруднення атмосфери ДЗА 2:

 

(г/с),

(г/с).

 

Джерело забруднення атмосфери ДЗА 3:

 

(г/с),

(г/с).

 

Джерело забруднення атмосфери ДЗА 4:

 

(г/с),

(г/с).

 

Визначаємо валовий викид в атмосферу кожним джерелом забруднення за формулою (1.3):

 

ДЗА 2, 4: (т/рік);

(т/рік).

ДЗА 3: (т/рік);

(т/рік).

 

Таблиця 1.6 – Результати розрахунку викидів механічної дільниці

 

 

 

 

 

Номер джерела забруднення атмосфери Вид викиду забруднююча речовина
Масло мінеральне Емульсол
ДЗА 2 (г/с) 0,00058
(т/рік) 0,00418
ДЗА 3 (г/с) 0,00091
(т/рік) 0,00655
ДЗА 4 (г/с) 0,00058
(т/рік) 0,00418

 

На ділянці шліфування є сім верстатів, підключених до місцевої витяжної вентиляції з викидом повітря в атмосферу через джерело забруднення ДЗА 5. Перед викидом повітря очищається від пилу в пилогазоочисного апараті – циклоні типу ЦЛП зі ступенем очищення 90%. Коефіцієнт ефективності місцевих відсмоктувачів Кмо=0,95. Невидалені місцевими відсмоктувачами забруднюючі речовини видаляються з приміщення двома даховими вентиляторами однаковою продуктивності – ДЗА 6, 7. Марки верстатів наведені в таблиці. Час роботи усіх верстатів Т = 2100 год/рік. Оброблюваний матеріал - сталь. Масові виділення абразивного та металевого пилу від ДВ 1-7 беремо з табл.1.1. ДВ 1-5 працюють з охолодженням емульсією.

 

 

Таблиця 1.7 – Джерела викидів шліфувальної дільниці

 

 

Номер джерела викидів, кількість Джерело викидів Масове виділення забруднюючих речовин (г/с)
ДВ 1, 2, 3 ( ) Кругло-шліфувальний верстат з діаметром кола 400 мм, з охолодженням емульсією N =7 кВт 0,02 0,1 0,03 0,1 0,05
ДВ 4, 5 ( ) Плоско-шліфувальний верстат з діаметром круга 250 мм, з охолодженням емульсією N =10 кВт 0,016- 0,1 0,026 0,1 0,05
ДВ 6, 7 ( ) Внутрішньо-шліфувальний верстат з діаметром круга 20 ... 50 мм без охолодження, N = 6 кВт 0,005 0,008 -

 

Визначаємо масові викиди забруднюючих речовин по групах джерел виділень з однаковими характеристиками ДЗА 5 за формулою (1.1):

ДВ 1-3: = 0,002 · 3 · 0,95 = 0,0057 (г/с),

= 0,003 · 3 · 0,95 = 0,00855 (г/с),

= (0,05 · 7) · 3 · 0,95 = 0,998 (г/с);

ДВ 4, 5: = 0,0016 · 0,95 = 0,00304 (г/с),

= 0,0026 · 2 · 0,95 = 0,00494 (г/с),

= (0,05 · · 10) · 2 · 0,95 = 0,95 · 10-5 (г/с);

ДВ 6, 7: = 0,005 · 2 · 0,95 = 0,0095 (г/с),

= 0,008 · 2 · 0.95 = 0,0152 (г/с).

 

Визначаємо масові викиди по ДЗА 5 для всіх джерел виділення:

 

= 0,0057 + 0,00304 + 0,0095 = 0,0182 (г/с),

= 0,00855 + 0,00494 + 0,0152 = 0,0287 (г/с),

= 0,998 · 105 + 0,95 · 105 = 1,95 · 10-5(г/с).

 

Визначаємо масові викиди ДЗА 5 з урахуванням очищення за формулою (4.2):

 

= 0,0057 + 0,00304 + 0,0095 = 0,0182 (г/с),

= 0,00855 + 0,00494 + 0,0152 = 0,0287 (г/с),

= 0,998 · 10-5 + 0,95 · 10-5 = 1,95 · 10-5 (г/с).

= 0,0182 · (1 - 0,9) = 0,00182 (г/с),

= 0,0287 · (1 - 0,9) = 0,00287 (г/с),

= 1,95 · 10-5 (г/с).

.

Визначаємо валові викиди для ДЗА 5 для всіх джерел викидів:

 

= 0,0036 · 2100 · 0,0182 = 0,138 (т/рік),

= 0,0036 · 2100 · 0,0287 = 0,217 (т/ рік),

= 0,0036 · 2100 · 1,95 · 105 = 0,000147 (т/ рік).

 

Визначаємо валові викиди по ДЗА 5 з урахуванням очищення за формулою (4.3):

= 0,138 · (1 - 0,9) = 0,0138 (т/рік),

= 0,217 · (1 - 0,9) = 0,0217 (т/ рік),

= 0,000147 т/ рік.

 

Визначаємо масові викиди по групам джерел викидів, невловлені місцевими відсосами, що потрапляють у ДЗА 6, 7. Оскільки пилогазоочисні апарати на них не встановлено, то (за формулою 1.3):

 

ДВ 1-3: = 0,002 · 3 · (1 - 0,95) = 0,0003 (г/с);

= 0,003 · 3 · (1 - 0,95) = 0,00045 (г/с);

= (0,05 · 10-5 · 7) · 3 · (1 - 0,95) = 0,0525 · 10-5 (г/с);

ДВ 4, 5: = 0,0016 · 2 · (1 - 0,95) = 0,00016 (г/с);

= 0,0026 · 2 · (1 - 0,95) = 0,00026 (г/с);

= (0,05 · 10-5 · 10) · 2 · (1 - 0,95) = 0,05 · 10-5 (г/с);

ДВ 6, 7: = 0,005 · 2 · (1 - 0,95) = 0,0005 (г/с);

= 0,008 · 2 · (1 - 0,95) = 0,0008 (г/с).

 

Визначаємо сумарні масові викиди від усіх джерел у ДЗА 6,7:

 

= 0,0003 + 0,00016 + 0,0005 = 0,00096 (г/с);

= 0,00045 + 0,00026 + 0,0008 = 0,00151 (г/с);

= 0,0525 · 10 -5 +0,05 · 10 5 = 0,103 · 10-5 (г/с).

 

Визначаємо масові викиди по кажному ДЗА 6, 7:

 

0,00096/2 = 0,00048 (г/с); (1.9)

0,00151/2 = 0,000755 (г/с);

= 0,103 · 10-5/2 = 0,0515 · 10-5 (г/с).

 

Визначаємо валові викиди по кожному ДЗА 6, 7 (за формулою 1.3):

 

= 0,0036 · 2100 · 0,00048 = 0,00363 (т/ рік),

= 0,0036 · 2100 · 0,000755 = 0,00571 (т/ рік),

= 0,0036 · 2100 · 0,0515 · 10-5 = 0,389 · 10-5 (т/ рік).

 

Таблиця 1.8 – Результати розрахунку викидів шліфувальної дільниці

 

 

 

 

 

 

Номер джерела забруднення атмосфери Вид викиду Забруднююча речовина
Пил абразивний Пил металевий Емульсол
ДЗА 5 (г/с) 0,0182 0,0287 1,95 • 10-5
(т/рік) 0,138 0,217 0,000147
(г/с) 0,00182 0,00287 1,95 • 10-5
(т/рік) 0,0138 0,0217 0,000147
ДЗА 6, ДЗА 7 (г/с) 0,00048 0,000755 0,0515 • 10-5
(т/рік) 0,00363 0,00571 0,389 • 10-5

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.015 с.)