Як зміниться частота обертання ротора синхронного двигуна, якщо механічне навантаження на його валу збільшиться ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як зміниться частота обертання ротора синхронного двигуна, якщо механічне навантаження на його валу збільшиться ?1. Збільшиться

2. Зменшиться

3. Не зміниться

4. Збільшиться на невелику величину

Л [1] с.339; Л [2] с.368; Л [3] с.276–277

68. Характеристика холостого ходу синхронного генератора – це:

1. Залежність напруги на виході генератора від струму збудження

2. Залежність напруги на виході генератора від струму навантаження

3. Залежність струму збудження від струму навантаження

4. Залежність стуму якоря від струму збудження при к.з.

Л [1] с.379; Л [2] с.330–336; Л [3] с.223–244

 

69. Зовнішніми характеристиками синхронного генератора називають:

1. Залежність напруги на виході генератора від струму збудження

2. Залежність напруги на виході генератора від струму навантаження

3. Залежність струму збудження від струму навантаження

4. Залежність стуму якоря від струму збудження при к.з.

Л [1] с.379; Л [2] с.330–336; Л [3] с.223–244

 

Магнітне поле статора синхронного двигуна обертається з частотою 3000 об/хв, з якою частотою обертається ротор?

1. 1500 об/хв

2. 3000 об/хв

3. 1000 об/хв

4. Для визначення недостатньо величин

Л [1] с.399; Л [2] с.362; Л [3] с.276–277

 


На чому заснований принцип дії асинхронного двигуна?

1. На законі Ома

2. На законі електромагнітної індукції

3. На взаємодії обертового магнітного поля статора і провідників із струмом обмотки ротора

4. На законі Кірхгофа

Л [1] с.250–251; Л [3] с.291–292

 

Яка деталь не відноситься до асинхронного двигуна?

1. Статор

2. Колектор

3. Ротор

4. Підшипникові щити

Л [1] с.244–250; Л [3] с.293–294

 

73. Як зміниться ковзання S асинхронного двигуна, якщо навантаження на валу двигуна збільшиться?

1. Зменшиться

2. Не зміниться

3. Збільшиться

4. Зменшиться в невеликих межах

Л [1] с.250–255; Л [3] с.291–294

 

Якою цифрою позначена обмотка статора?

1. 6

2. 7

3. 9

4. 20

Л [1] с.245; Л [3] с.291–298

75. Яка буде частота обертання магнітного поля статора n1, якщо число полюсів 2P=4?

1. 3000 об/хв

2. 1500 об/хв

3. 1000 об/хв

4. 750об/хв

Л [1] с.294; Л [3] с.291–292; Л [3] с.47–49

 

76. Як з’єднані обмотки статора асинхронного двигуна: а)Y; б)Δ?

1. а) трикутником, б) зіркою

2. а) зіркою, б)зіркою

3. а) зіркою, б) трикутником

4. а) трикутником, б) трикутником

Л [1] с.249; Л [2] с.294–297

 

Яке магнітне поле створює трифазна обмотка статора асинхронного двигуна?

1. Пульсуюче

2. Обертове

3. Біжуче

4. Постійне

Л [1] с.250; Л [2] с.239; Л [3] с.291

Від чого не залежить частота обертання ротора асинхронного двигуна?

1. Зміни частоти струму

2. Величини підведеної напруги

3. Кількості пар полюсів обмотки статора

4. Перемикання обмотки статора із зірки на трикутник

Л [1] с.294–305; Л [3] с.341–344; Л [4] с.47–49

 

Як зміниться струм, який споживає асинхронний двигун з мережі, якщо ковзання збільшиться?

1. Зменшиться

2. Не зміниться

3. Збільшиться

4. Зменшиться в невеликих межах

Л [1] с.255–257; Л [3] с.301–303

 

Яку потужність споживає асинхронний двигун, а яку віддає?

1. а) механічну, б) електричну

2. а) електричну б) механічну

3. а) електричну б) електричну

4. а) механічну б) механічну

Л [1] с.255; Л [2] с.239; Л [3] с.291

Який з наведених асинхронних електродвигунів має найменшу частоту обертання?

1.АИР90S6У3

2.АИР100L8У3

3.АИР100S2У3

4.АИР100S4У3

Л [1] с.11; Л [2] с.238–244

 

Напруга мережі 380 В. У паспорті двигуна зазначена напруга 380/220 В. Як необхідно з’єднати обмотку статора?

1. Зіркою

2. Трикутником

3. Можна зіркою і трикутником

4. Зигзагом.

Л [1] с.248–249; Л [3] с.296–297

 

83. Чи може частота обертання ротора асинхронного двигуна n2 перевищити частоту обертання магнітного поля статора n1?

1. Не може

2. Може, коли двигун працює за холостого ходу

3. Може, коли двигун працює за номінального навантаження

4. Може, коли напруга живлення перевищує номінальну

Л [1] с.294–305; Л [2] с.341–344; Л [3] с.47–49

Якою цифрою позначено осердя статора?

1. 1

2. 6

3. 12

4. 9

Л [1] с.245; Л [3] с.291–298

В якому режимі працює трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором за прямого пуску в початковий момент?

1. Холостого ходу

2. Короткого замикання

3. Номінальному

4. Робочому

Л [1] с.290; Л [2] с.268; Л [3] с.234–236

 

Як можна змінити напрямок обертання ротора асинхронного однофазного двигуна?

1. Змінити величину навантаження

2. Змінити величину напруги

3. Змінити напрямок струму в пусковій або робочій обмотці

4. Змінити напрямок струму в пусковій і робочих обмотках разом

Л [1] с.316–319; Л [3] с.359–363

 

Який спосіб не використовується при пуску трифазного асинхронного двигуна?

1. Прямий пуск

2. Перемиканням обмотки статора із Y на

3. За допомогою допоміжного двигуна

4. За допомогою автотрансформатора

Л [1] с.290–294; Л [2] с.269–274; Л [3] с.234–240

88. В якому положенні повинен бути пусковий реостат Rп асинхронного двигуна з фазним ротором перед пуском двигуна?

1. Виведений повністю

2. Введений повністю

3. Посередині

4. Виведений частково

Л [1] с.290–294; Л [2] с.237–274; Л [3] с.338–340

 

Яке поле утворюється у однофазному асинхронному двигуні?

1. Обертове

2. Пульсуюче

3. Постійне

4. Біжуче

Л [1] с.312–316; Л [2] с.299; Л [3] с.359–363

 

Призначення індукційного регулятора?

1. Перетворення механічної енергії в електричну

2. Регулювання частоти струму

3. Перетворення електричної енергії в механічну

4. Регулювання напруги при навантаженні

Л [1] с.326–329; Л [3] с.354–357

Як можна змінити напрямок обертання ротора трифазного асинхронного двигуна?

1. Змінити величину напруги

2. Змінивши порядок чергування фаз

3. Перемиканням обмотки статора із зірки на трикутник

4. Змінивши величину навантаження

Л [1] с.305; Л [3] с.344–346

 

Що таке ковзання?

1. Відносне відставання обертання ротора від обертового магнітного поля статора

2. Відношення потужності, яку споживає двигун, до потужності, яку віддає

3. Обертання магнітного поля статора

4. Відставання обертання магнітного поля статора від обертання ротора

Л [1] с.251; Л [3] с.292

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 328; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.009 с.)