Екзотоксини бактерій: продуценти (приклади), основні властивості, дія на організм. Практичне використання. Приклади. Визначення токсигенності бактерій.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Екзотоксини бактерій: продуценти (приклади), основні властивості, дія на організм. Практичне використання. Приклади. Визначення токсигенності бактерій.Токсичні речовини, синтезовані бактеріями, по хімічній природі відносяться до білків .

ž Легко декретуються з клітини в навколишнє середовище

ž Високотоксичні, характеризуються вибірковим ураженням певних органів і тканин

ž Складаються з білкових речовин, мають властивості ферментів, розщеплюються протеолітичними ферментами

ž Термолабільні(деякі термостаб)

ž Під впливом формаліну і темп. +38-40С перходять в анатоксин

ž Індукують в організмі утворення високоактивних антитоксичних АТ

Екзотокс: збудники ботулізму, рівця, дифтерії, чуми, холери, сибірки

 

Ендотоксини бактерій: хімічний склад, особливості дії на організм. Приклади збудників, що мають ендотоксини. Ендотоксичний шок: причини розвитку.

Ендотоксин - ліпополісахарид, пов'язаний із зовнішньою мембраною грамнегативних бактерій і складається з ліпіду A, полісахаридного ядра і бічного ланцюга - O-полісахариду. Послідовність олігосахаридів в бічному ланцюзі у всіх бактерій різна.

Ендотоксин - потужний стимулятор синтезу цитокінів, особливо ФНП та ІЛ, які підсилюють реакцію на ендотоксин, активуючи нейтрофіли, ендотеліальні клітини, тромбоцити і викликаючи викид інших медіаторів: фактора активації тромбоцитів, ейкозаноїдів, компонентів комплементу, кінінів, гістаміну, ендорфінів. Ці речовини діють як на судини, так і на серці. Спочатку падає ОПСС, а серцевий викид зростає. Введення добровольцям невеликої кількості ендотоксину викликало зміни, характерні для сепсису: падіння ОПСС і ПЕКЛО і зростання серцевого викиду.

Ендотоксин активує внутрішній механізм згортання і систему фібринолізу, це веде до відкладення фібрину в мікроциркуляторному руслі, порушення кровотоку і посиленню ішемії тканин.

Ендотоксин - типовий приклад екзогенного пирога.

При грамнегативних сепсисі ендотоксин запускає згортання крові безпосередньо. Крім активації фактора XII він викликає експресію тканинного фактора на мембрані моноцитів та ендотеліальних клітин. В результаті згортання крові різко прискорюється і виникають тромбози і емболії дрібних судин. Біологічно активний ліпід A, що входить до складу ліпополісахаридів, обумовлює багато клінічні прояви сепсису, викликаного грамнегативними бактеріями, - лихоманку, рабдоміоліз, ДВС-синдром і шок. Цей процес опосередкований виробленням макрофагами ІЛ-1, ФНОальфа і, можливо, ІЛ-6. Зазначені речовини збільшують судинну проникність, змінюють властивості ендотелію (при цьому він набуває прокоагулянтную активність) і викликають гіпертермію, впливаючи на терморегуляторний центр гіпоталамуса. На жаль, ефективність більшості методів лікування, націлених на нейтралізацію дії ендотоксину (включаючи використання антитіл до ліпідів A і ФНОальфа, блокатора рецепторів ІЛ-1), не підтверджена клінічними випробуваннями.

Ендо в слові ендотоксин вказує, що токсин є частиною клітини, а не секретується у зовнішнє середовище речовиною.

Періоди розвитку інфекційної хвороби. Вторинна інфекція. Приклади.

1.Інкубаційний –від моменту проникнення патогенного агента до появи перших ознак захворювання.

2.Продромальний- період первісників хвороби,під час якого немає зазвичай немає характерних для цього захворювання симптомів і розвиваються неспецифічні,спільні для багатьох хвороб ознаки.

3.Основних проявів захворювання – інфекційний процес досягає найвищої інтенсивності :

а) стадія наростання клінічних симптомів

б)стадія максимального прояву клінічних симптомів

в)стадія згасання клінічних проявів

4.Згасання захворювання і видужання (реконвалесценції)

Розрізняють:

1)клінічне одужання, при якому зникають тільки видимі клінічні симптоми хвороби;

2)мікробіологічне видужання, яке супроводжується звільненням організму людини від мікроорганізмів;

3)морфологічне видужання,яке супроводжується відновленням морфологічних та фізіологічних властивостей уражених тканин і органів.

Крім повного видужання може формуватися мікробоносійство і перехід у хронічну форму перебігу хвороби. У деяких випадках можливий розвиток загострень захворювання, рецидивів,ускладнень,вторинних інфекцій.

Вторинна інфекція – інфекція викликана іншим видом мікроорганізмів і розвинулась на фоні первинного, основного захворювання.

Поняття про інфекційний процес. Основні ланки інфекційного процесу. Роль мікроорганізму, макроорганізму та навколишнього середовища.

Інфекція (інфекційний процес) – це біологічний динамічний процес взаємодії чутливого макроорганізму з патогенним (заразним) мікроорганізмом у певних умовах навколишнього, а для людини і соціального середовища, що спрямований на підтримку постійності внутрішнього середовища (гомеостазу).

Крайнім проявом інфекційного процесу є інфекційне захворювання

Ланки інф.процесу:

Патогенний або умовно-патогенний збудник

Сприйнятливий мікроорганізм

Певні, у тому числі й соціальні, умови навколишнього середовища.

Властивості мікроорганізму,які зумовлюють виникнення інфекційного процесу :

патогенність, вірулентність, агресивність, токсичність.

Екзотоксини бактерій: хімічний склад, основні властивості, практичне використання. Визначення токсигенності бактерій.

Токсини – найважливіший фактор патогенності

/ \

екзотоксини ендотоксини

(виділяєтья мікробом під час його (виділяється лише під час руйнування бактеріальних

життєдіяльності) клітин)

Продуцент Гр +, Гр -
Локалізація Внутрішньоклітинна,позаклітинна
Хімічна природа Пептиди
Стабільність при 100°С Лабільні
Біологічна активність Індивідуальна для кожного токсину
Вплив на клітини Прямий, специфічний
Імуногенність Висока, утворення антитоксинів
Перехід в анатоксин Виявлений для деяких токсинів
Токсичність 100 – 1 000 000

Клас А - повністю секретуються у оточуюче середовище(токсин дифтерійної палички);

Клас В -частково секретуються у оточуюче середовище і частково асоційовані з бактеріальною клітиною(тетаноспазмін правцевої палички);

Клас С –не секретуються, вивільнюються після її загибелі(екз.ентеробактерій).

 

Форми інфекції: екзогенна, ендогенна, осередкова, генералізована, моноінфекція, змішана, вторинна інфекція. Приклади.

екзогенні інфекції виникають і розвиваються внаслідок проникнення в організм людини патогенних м/о з довкілля разом з їжею, водою, атакож з повітря,грунту

ендогенні і– виникають внаслідок активації або проникнення умовно-патогенних м/о нормальної мікрофлори з нестерильних порожнинлюдського тіла у внутрішнє середовище організму. Особливість- відсутність інкубаційного періоду.

Регіональні(місцеві, осередковіабо вогнищеві)і –інфекційний процес протікає у обмеженому, місцевому вогнищі (осередку) і мікроорганізми,локалізовані у даному вогнищі, не поширюються в організмі.

Генералізовані (загальні) і- за умови порушення рівноваги між макро- і мікроорганізмами місцеві інфекції можуть переростати у загальні.

Генералізовані інфекційні захворювання розвиваються внаслідок поширеня збудника в організмі лімфогенним або гематогенним шляхом.

Генералізована інфекція: форми, причини розвитку, принципи діагностики і імунотерапії.

Генералізована інфекція, що вражає той чи інший «орган-мішень», характерна для багатьох клінічно серйозних захворювань. До них відносяться, такі вірусні хвороби, як енцефаліт, поліомієліт, епідемічний паротит (свинка). Генералізовані інфекції розвиваються поетапно. Згадаємо ці етапи лише коротко, враховуючи, що кожен вид інфекції має ще й свої характерні риси, пов'язані зі специфічними властивостями даного вірусу.

При проникненні вірусу в організм (при укусі членистоногим, вдиханні, ковтанні) відбувається його первинне розмноження - в місцях контакту і в клітинах найближчих лімфатичних вузлів.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 327; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.006 с.)