Культивування мікроорганізмів в штучних умовахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Культивування мікроорганізмів в штучних умовахБуває 3 типів:

· безперервне;

· періодичне;

· синхронне.

Періодичнездійснюється на поживному середовищі. При цьому бактеріальна популяція проходить 5 фаз розвитку, під час яких змінюються розміри клітини, швидкість розмноження, морфологічні та фізіологічні властивості.

Фази періодичного росту:

1) Лагфаза – відставання, затримка росту; це період, що настає одразу ж після внесення посівного матеріалу. Мікроорганізми не ростуть, а пристосовуються до умов середовища. У клітині збільшується кількість нуклеїнових кислот, відбувається процесс підготовки подальшого біосинтезу білка.

2) Експоненціальна фаза – фаза логарифмічного росту – висока активність розмноження у геометричній прогресії. Тривалість фази залежить від кількості поживних речовин та від вмісту продуктів обміну.

3) Фаза уповільненого росту – поживні речовини зникають, а продукти життєдіяльності накопичуються, розмноження уповільнюється.

4) Фаза зрілості (стаціонарна фаза) - крива росту досягає максимуму і практично паралельна осі абсцис. Кількість нових клітин дорівнює кількості відмерлих.

5) Фаза старості – ріст зменшується, кількість клітин зменшується за рахунок відмерлих клітин.

 

Неперервне:здійснюється у спеціальних установках – хемостатах і турбідостатах. В них відбувається постійний притік свіжого поживного середовища та виведення продуктів обміну. У таких умовах період логічного росту триває безмежно довго. Безперервне культивування використовується при вивченні фізіології мікроорганізмів та біотехнології.

Синхронне:здійснюється тоді, коли популяція поділяється одночасно, одноразово. Її використовують для вивчення фізіології клітинного поділу.

Фактори, що впливають на швидкість розмноження мікробів: температура, рН, аерація, наявність поживних речовин тощо

Бактеріологічний метод дослідження. Принципи виділення чистих культур бактерій та їх ідентифікації

Бактериологические методы исследования - это совокупность методов изучения свойств микроорганизмов, определения их систематического положения. Для этого необходимо прежде всего изолировать отдельные виды микробов и вырастить их в виде так называемых «чистых культур», а затем идентифицировать, т.е. установить соответствие выделенных микроорганизмов видам, описанным в специальных определителях.
Колония- это популяция микробных клеток одного вида, сформировавшаяся в результате деления одной микробной клетки в условиях культивирования на плотной питательной среде при оптимальной температуре.
Чистая культура - масса клеток, состоящая из микроорганизмов, принадлежащих одному виду и полученных как потомство одной клетки. Чистую культуру обычно получают путем пересева на стерильную питательную среду клеток, взятых из отдельно стоящей колонии бактерий.
Культуральные свойствабактерий устанавливаются по морфологии колоний и особенности роста культуры на питательных средах.
Биохимические признаки (свойства)бактерий определяются набором ферментов, присущих определенному роду, виду, варианту.

этапы выделения чистой культуры бактерий
I этап (нативный материал)
Микроскопия (ориентировочное представление о микрофлоре).
Посев на плотные питательные среды (получение колоний).
II этап (изолированные колонии)
Изучение колоний (культуральные свойства бактерий).
Микроскопическое изучение микробов в окрашенном мазке
(морфологические свойства бактерий).
Посев на скошенный питательный агар для выделения чистой культуры.
III этап (чистая культура)
Определение культуральных, морфологических, биохимических
и других свойств для идентификации культуры бактерий

Систематика та номенклатура мікроорганізмів. Принципи класифікації.Поняття про вид, різновидність, біотип, штам, клон.

12.

Колонія (визначення): Видиме скупчення клітин на щільному поживному середовищі.

Штамм (от нем. Stamm, буквально — «ствол», «основа») — чистая культура вирусов, бактерий, других микроорганизмов или культура клеток, изолированная в определённое время и в определённом месте

Разновидность - группа особей, отличающихся от типичных для вида особей какими-либо второстепенными признаками(характером роста, окраски).

Биоти́п — группа особей вида, входящих в местную популяцию и сходных практически по всем признакам, в том числе и генетически.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.007 с.)