Контактні дані службових осіб Клієнта, уповноважених надавати інформацію Банку щодо його ідентифікації та щодо проведених ним фінансових операційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контактні дані службових осіб Клієнта, уповноважених надавати інформацію Банку щодо його ідентифікації та щодо проведених ним фінансових операцій 

Посада Прізвище ім’я по батькові Контактний номер телефону
     
     
     

 

Клієнту зрозуміло, що згідно ст. 64 Закону України „Про банки і банківську діяльність” рахунок клієнту відкривається та операції здійснюються лише після проведення ідентифікації особи клієнтів та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Банк має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про себе банк відмовляє клієнту у його обслуговуванні. У разі наявності при здійсненні ідентифікації мотивованої підозри щодо надання клієнтом недостовірної інформації або навмисного подання інформації з метою введення в оману банк має надавати інформацію про фінансові операції клієнта спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

Для ідентифікації клієнта - юридичної особи банк має ідентифікувати фізичних осіб, які є власниками цієї юридичної особи, мають прямий або опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності. У разі якщо юридична особа є господарським товариством, банк має ідентифікувати фізичних осіб, які мають істотну участь у цій юридичній особі. Клієнт має надавати передбачені законодавством відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. У разі ненадання таких відомостей клієнтом рахунок не відкривається, а в разі наявності раніше відкритих рахунків банк відмовляє в здійсненні обслуговування. Для ідентифікації і вжиття заходів, достатніх, на думку банку, для підтвердження особи клієнта - юридичної особи та для забезпечення спроможності банку виконувати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення, у тому числі щодо виявлення фінансових операцій, що мають сумнівний характер, банк має право витребувати передбачену законодавством інформацію, яка стосується ідентифікації цієї особи та її керівників, у органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цієї юридичної особи, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати передбачені законодавством заходи щодо збору такої інформації з інших джерел. Вказані органи державної влади, банки, інші юридичні особи зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку інформацію.

У відповідності з пунктом 3.12. „Положення про здійснення банками фінансового моніторингу”, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.05.2003р. № 189 обов’язкове уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта проводиться банком у разі:

а) зміни власника істотної участі;

б) зміни місцезнаходження (проживання) власника рахунку;

в) внесення змін до установчих документів;

г) закінчення строку дії наданих документів.

 

У зв’язку з викладеним Клієнту зрозуміло, що у вище вказаних випадках, він зобов’язаний надати банку належним чином завірені копії документів, у яких зафіксовані зміни, що відбулися.

 

Наведені у цій анкеті – опитувальнику дані є достовірними. Дані, наведенні у юридичних документах на відкриття рахунку є чинними та відповідають дійсності.

 

________________ (_________________)

Посада керівника Клієнта (ініціали, прізвище)

 
 


„ ” _______________ 201__ року

       
   
печатка
 
 
Печатка

 


Анкета – опитувальник клієнта ПАТ „Харківбанк” – фізичної особи

Фізична особа – підприємець

 

1. Ідентифікаційні дані клієнта

Прізвище  
Прізвище англійською для нерезидента  
Ім’я  
Ім’я англійською для нерезидента  
По батькові (за наявності)  
Адреса місця проживання Поштовий індекс  
Країна  
Область  
Район  
Місто/село  
Вулиця  
Номер будинку  
Номер квартири  
Адреса місця тимчасового перебування на території України (для нерезидентів) Поштовий індекс  
Область  
Район  
Місто/село  
Вулиця  
Номер будинку  
Номер квартири  
Відомості про документ, що посвідчує особу Назва документа  
Серія та номер документа  
Дата видачі документа  
Назва органу, який видав документ  
Кінцевий термін дії документа, включаючи дати вклеювання фотокарток по досягненню 25 та 45 річного віку.  
Ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (за його наявності)  

Місце роботи

 

Місце роботи Посада З якої дати працює клієнт
     

 

Дані про державну реєстрацію фізичної особи як підприємця

 

Дата державної реєстрації  
Номер запису про державну реєстрацію  
Повна назва органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію  
Вид підприємницької діяльності  

 

Дані для зв’язку з клієнтом

 

Номер контактного телефону  
Номер факсу  
Адреса електронної пошти  

 

Ідентифікаційні дані фізичної особи, уповноваженої діяти від імені клієнта.

 

Прізвище, ім`я, по батькові Дата народження Дані довіреності (дата видачі та термін дії) Серія та номер паспорта Дата видачі паспорта Орган, який видав паспорт Ідентифікаційний код для резидента та при наявності нерезидента Місце проживання
               

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.008 с.)