Інформація про посадових осіб юридичної особи та їх повноваженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформація про посадових осіб юридичної особи та їх повноваженняРеєстраційні дані клієнта

Повна назва ТОВ «Бетонярня «БудМайстер»

 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ  

 

Фактична адреса клієнта

 

Поштовий індекс
Область Дніпропетровська обл.
Район р-н Будбаза
Місто м.Павлоград
Адреса (вулиця, будинок) вул.Терьошкіна, 9/1
Номер контактного телефону +38(0563)20-93-70
Номер факсу +38(0563)20-93-72
Адреса електронної пошти zbv@budmajster.com

 

Інформація про посадових осіб юридичної особи та їх повноваження

 

Назва виконавчого органу  

 

Посада Прізвище, ім`я, по батькові Дата призначення, обрання Назва та номер документа, яким призначена, обрана особа Повноваження посадової особи
генеральний директор Пантітов Володимир Степанович      
директор з продажів Свічинська Лілія Володимирівна      
керівник департаменту за­без­пе­чен­ня та зов­ніш­ньо-еко­но­міч­ної ді­яль­нос­ті Соколова Ірина Валерівна      

 

До посадових осіб належать голова та члени спостережної ради, голова та члени правління, голова та члени ревізійної комісії, ревізор, директори та їх заступники*.

 

Інформація про відокремлені підрозділи клієнта (філії, представництва тощо)

 

Повна назва підрозділу Код ЄДРПОУ Адреса
ТОВ «Фабрика будівельних сумішей «БудМайстер»    
ООО Фабрика Дверей "БудМайстер"   Украина, 51400, Днепропетровская область, город Павлоград улица Терешкина 9
     

 

Дані про розмір статутного капіталу (кількість акцій, їх категорію та номінальну вартість, якщо клієнт є акціонерним товариством)

 

Розмір статутного капіталу Загальна кількість емітованих акцій Категорії акцій Кількість акцій по категоріях Номінальна вартість акцій
         

 

6. Ідентифікаційні дані фізичних осіб:

1) які мають прямий вплив на клієнта банку( володіють 10 та більше % акцій (часток, паїв) чи прав голосу юридичної особи – клієнта);

2) мають опосередкований вплив на діяльність клієнта зокрема:

2.1 є уповноваженими представниками осіб, що визначені у п.1 цього пункту;

2.2 являються близькими родичами осіб, які зазначені у п.1 цього пункту;

2.3 являються близькими родичами посадових осіб клієнта;

Категорія впливу Відсоток акцій, часток, паїв, прав голосу. Родинні стосунки, членство у сім»ї Прізвище ім’я по батькові Дата народження (дд.мм.рррр) Серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав Громадянство Місце проживання резидента або місце проживання чи тимчасового перебування для нерезидента Ідентифікаційний код згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів.
1)   Х            
    Х            
2.1)   Х            
    Х            
2.2) Х              
2.3) Х              

 

Юридичні особи, які є засновниками, акціонерами, учасниками клієнта банку та здійснюють контроль за діяльністю цієї юридичної особи

 

Резиденти

 

Повна назва юридичної особи Код ЄДРПОУ Адреса Відсоток акцій, часток, паїв, прав голосу.
       
       
       

 

Нерезиденти

 

Назва юридичної особи українською Назва юридичної особи англійською Країна реєстрації Дата реєстрації Реєстраційний номер Відсоток акцій, часток, паїв, прав голосу.
           
           
           

7.3. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які мають прямий або опосередкований вплив (володіють 10 та більше % акцій( часток, паїв) чи прав голосу) на юридичну особу яка є засновником, акціонером, учасником клієнта банку

 

Назва юридичної особи та відсоток акцій, часток, паїв, прав голосу. Прізвище ім’я по батькові Дата народження (дд.мм.рррр) Серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав Громадянство Місце проживання резидента або місце проживання чи тимчасового перебування для нерезидента Ідентифікаційний код згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів.
             
             
             

 

Ідентифікаційні дані щодо інших пов’язаних осіб клієнта

Пов’язана особа –господарське об’єднання (асоціація, корпорація, концерн, консорціум, холдинг, інше об’єднання підприємств, передбачене законом), до складу якого входить клієнт – юридична особа, а також члени такого об»єднання – юридичні особи; юридична особа, що здійснює контроль над клієнтом чи контролюється клієнтом, або перебуває з ним під спільним контролем.

 

8.1. Якщо ви є членом господарських об’єднань надайте ідентифікаційні дані про ці об’єднання та членів цих об’єднань – юридичних осіб:

Ідентифікаційні дані об’єднання:

 

Повні назви господарських об’єднань, членом яких є клієнт. Коди ЄДРПОУ господарських об’єднань Адреси господарських об’єднань
     
     
     

 

 

Члени господарських об’єднань, до складу яких входить клієнт

 

Назви господарських об’єднань Назва члена господарського об’єднання Коди ЄДРПОУ членів господарських об’єднань Адреси членів господарських об’єднань
       
       
       

Юридичні особи, які контролюються клієнтом, або перебувають з ним під спільним контролем

 

Назва юридичної особи, яку контролює клієнт Код ЄДРПОУ Адреса юридичної особи Форма контролю
       
       
       

 

Ліцензії (дозволи), які отримав клієнт на право здійснення певних операцій (діяльності)

 

Назва ліцензії Серія ліцензії Номер ліцензії Ким видана ліцензія Термін дії ліцензії
         
         
         

Рахунки клієнта, відкриті в інших банках

 

Назва банку МФО банку, або BIC код іноземного банку Номер рахунку Валюта Примітки
         
         
         

 

Зазначаються, поточні депозитні, у цінних паперах та рахунки у банківських металах

 

Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта щоквартально (які очікує клієнт при відкритті рахунку та/або при проведенні уточнення інформації по ідентифікації)

Джерела надходження коштів Кількість операцій Загальна сума (грн.)
Зарахування готівкових коштів на поточні рахунки    
Безготівкові зарахування коштів від контрагентів    
Отримання кредитів    
Надходження від зовнішньоекономічної діяльності    

 

Додаткова інформація щодо фінансового стану клієнта-юридичної особи

Доходи та заборгованість Сума у гривнях
Депозити в інших банках  
Наявність цінних паперів  
Заборгованість за кредитами в інших банках  
Заборгованість за кредитами, отриманими від нерезидентів  

 

Інша додаткова інформація про клієнта

 

Клієнт не будучи фінансовою установою надає послуги із здійснення грошових переказів, операцій з оплати чеків готівкою тощо  
Клієнт займається туристичною діяльністю  
Клієнт здійснює зовнішньоекономічні операції  
Клієнт є благодійною громадською організацією (крім організацій, що діють під егідою відомих міжнародних організацій.  
Клієнт одержує фінансову допомогу від нерезидентів України чи надає фінансову допомогу нерезидентам України.  

 

 

14. Чи є серед Ваших контрагентів контрагенти – резиденти інших країн. Вкажіть назви цих країн:

 

 
 
 

Місце роботи

 

Місце роботи Посада З якої дати працює клієнт
     

 

Дані про державну реєстрацію фізичної особи як підприємця

 

Дата державної реєстрації  
Номер запису про державну реєстрацію  
Повна назва органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію  
Вид підприємницької діяльності  

 

Дані для зв’язку з клієнтом

 

Номер контактного телефону  
Номер факсу  
Адреса електронної пошти  

 

Ідентифікаційні дані фізичної особи, уповноваженої діяти від імені клієнта.

 

Прізвище, ім`я, по батькові Дата народження Дані довіреності (дата видачі та термін дії) Серія та номер паспорта Дата видачі паспорта Орган, який видав паспорт Ідентифікаційний код для резидента та при наявності нерезидента Місце проживання
               

 

Ідентифікаційні дані фізичної особи, яка відкриває рахунок на ім’я клієнта.

 

Прізвище, ім`я, по батькові Дата народження Дані довіреності (дата видачі та термін дії) Серія та номер паспорта Дата видачі паспорта Орган, який видав паспорт Ідентифікаційний код для резидента та при наявності нерезидента Місце проживання
               

 

Характеристика фінансового стану клієнта.

 

Доходи та власність Кількість/площа у квадратних метрах Сума у гривнях
Сума річного прибутку за місцем роботи    
Річна сума пенсії    
Вклади у банківських установах    
Наявність цінних паперів    
Житловий будинок    
Власна квартира    
Дачний будинок    
Земельні ділянки    
Транспортні засоби    
Заборгованість за кредитами в інших банках    

Місце роботи

 

Місце роботи Посада З якої дати працює клієнт
     

 

 

Дані для зв’язку з клієнтом

 

Номер контактного телефону  
Номер факсу  
Адреса електронної пошти  

 

Реєстраційні дані клієнта

Повна назва ТОВ «Бетонярня «БудМайстер»

 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ  

 

Фактична адреса клієнта

 

Поштовий індекс
Область Дніпропетровська обл.
Район р-н Будбаза
Місто м.Павлоград
Адреса (вулиця, будинок) вул.Терьошкіна, 9/1
Номер контактного телефону +38(0563)20-93-70
Номер факсу +38(0563)20-93-72
Адреса електронної пошти zbv@budmajster.com

 

Інформація про посадових осіб юридичної особи та їх повноваження

 

Назва виконавчого органу  

 

Посада Прізвище, ім`я, по батькові Дата призначення, обрання Назва та номер документа, яким призначена, обрана особа Повноваження посадової особи
генеральний директор Пантітов Володимир Степанович      
директор з продажів Свічинська Лілія Володимирівна      
керівник департаменту за­без­пе­чен­ня та зов­ніш­ньо-еко­но­міч­ної ді­яль­нос­ті Соколова Ірина Валерівна      

 

До посадових осіб належать голова та члени спостережної ради, голова та члени правління, голова та члени ревізійної комісії, ревізор, директори та їх заступники*.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.011 с.)