Партнерство в рамках ініціативного проектуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Партнерство в рамках ініціативного проектуАктуальність проекту


Шкільне життя як потік: різноманітна, стрімка й напружена. Діти не стільки вчаться, скільки живуть в школі. Те ж можна сказати і про багатьох вчителів, які віддають весь свій час і сили освіті та вихованню. Хочеться жити осмислено, переробляючи чужий досвід і ділячись своїм. Потрібен обмін інформацією, оцінками, враженнями. Зрештою, слід розвивати природні таланти не тільки в науковій галузі, але і художньої.
З кожним роком ЗМІ відіграють все більшу роль в житті людини. Вони не тільки несуть певну інформацію, розважають, а й формують світовідчуття людини, задають стереотипи його поведінки. Особливо великий вплив ЗМІ надають на формування особистості дітей і підлітків.
З кожним роком з'являється все більше періодичних видань для дітей та підлітків. Всі вони чудові, але хотілося б мати саме шкільну газету, в якій висвітлювалися б важливі і значні події в житті школи, села, району. Газету, яка розповість про чудових людей, що живуть в місті Макіївка, про успіхи і проблеми підлітків, а також пропагує здоровий спосіб життя.
Важливу роль шкільної газети відзначають і самі школярі.
Серед 8-11 класів було проведено анкетування. На питання «Чи є необхідність видання шкільної друкованої газети в нашій школі?» Отримали наступні відповіді:
а) позитивно - 92%
б) негативно - 2%
в) не визначили своєї думки з даного питання - 6%.

Проаналізувавши результати анкетування, ми прийшли до висновку, що більша частина опитаних визнає необхідність видання шкільної газети.
Актуальність цього проекту полягає в тому, що він сприяє залученню підлітків до участі в роботі ЗМІ, зокрема, видання періодики. Реалізація даного проекту дозволяє створити базу для розвитку творчого потенціалу дітей та підлітків.

 

Мета проекту


1. Сприяння формуванню і розвитку творчих здібностей дітей та підлітків МОШ № 15 шляхом видання шкільної газети.
2. Розвиток учнівського самоврядування.


Завдання проекту


1. Організувати практичну суспільно значиму колективну діяльність.
2. Привернути увагу громадськості до проблем дітей та підлітків.
3. Підвищити інформаційну культуру учасників проекту.
4. Прищепити дітям і підліткам інтерес до таких професій як журналіст, кореспондент, дизайнер, верстальник, коректор.

Механізм реалізації проекту


Проект «Шкільна газета «Шкільна планета» » включає в себе заходи з організації видавничої діяльності на базі ЗОШ № 15 силами учнів за підтримки педагогів.
Проект розрахований на 5 років.
У ньому беруть участь учні 8-11 класів Макіївської ЗОШ № 15, а також педагоги школи.
Підготовка дітей і підлітків проводиться у формі тренінгів, навчальних занять, майстер-класів фахівців, участі в роботі районної журналістської школи.
У процесі навчання учасники проекту діляться на робочі групи:
• Кореспонденти - збір інформації.
• Редактори - підготовка матеріалів, контроль роботи журналістів, відсів непотрібної інформації.
• Верстальники - набуття навичок комп'ютерної поліграфії.
Після виходу у світ перших номерів буде проведено соціологічне опитування серед дітей, підлітків, батьків.
Подальша робота прес-центру коригується з урахуванням думок читачів.

 

План реалізації проекту
«Шкільна газета «Шкільна планета» »

Етап План реалізації Шляхи вирішення Результати
1.Підготовчий квітень - травень 2009 Пошук вирішення проблеми відсутності внутрішкільної газети для дітей та підлітків Соціальне опитування. Зустрічі з адміністрацією і обговорення ідеї видання шкільної газети «Шкільна планета» Прийняття рішення про видання шкільної газети
2. Теоретичний серпень - вересень 2009 Підготовка дітей та підлітків до реалізації проекту - навчання основам видавничої справи; - знайомство з комп'ютерною програмою Microsoft Office Publisher 2003 - Заняття з керівниками та авторами проекту, психологом; - розподіл обов'язків у прес-центрі (редактори, кореспонденти, верстальники) відповідно до бажання і здібностей кожної дитини - Інформування дітей і підлітків про роботу прес-центру; - створення активу редколегії, вибір дітьми пріоритетних напрямків діяльності
3. Проектний вересня 2009 - Вибір тематики газети; - збір інформації для газети; - підготовка заміток; - реклама прес-центру, анонс. - Обговорення і вибір тематики майбутньої газети; - підготовка, коректування заміток в газету; - рекламна кампанія - Учасники проекту пробують свої сили в реальній роботі; - видання та вихід у світ перших номерів газети «Шкільна планета»
4. Організаційно-узагальнюючий вересень-травень 2009-2010 Подальша робота по виданню шкільної комп'ютерної газети «Шкільна планета», набуття досвіду, реєстрація в Обласному каталозі шкільних газет.

Проміжний результат
Підсумки соціологічного опитування після виходу перших номерів наступні: з 135 опитаних респондентів позитивно ставляться до видання шкільної газети, регулярно читають і з інтересом чекають чергового випуску - 68%, не визначили свого ставлення до видання шкільної газети - 32%.

 

План оцінки ефективності діяльності, що проводиться по проекту
За підсумками реалізації проекту буде проведена аналітична робота серед дітей та підлітків з метою вивчення результатів роботи шкільного прес-центру.

 

Критерії ефективності

1. Актуальність проекту, охоплення дітей і підлітків, залучення громадськості, фахівців.
2. Стан емоційно-ділових відносин учасників проекту.
3. Рівень інформаційної культури учасників проекту.
4. Якість і професіоналізм газет, створених в рамках проекту.
Форми інформування керівника
• Підсумкова аналітична довідка
• Вивчення результатів творчої діяльності учасників проекту.
• Відгуки в районній газеті.

 

Очікувані результати
Кількісні
• Проведення навчальних занять - 6
• Випуск рекламних листівок - 3
• Презентація першого номера - 1
• Випуск газет -
• Кількість навчених азам журналістської професії - 10
• Замітка в міську шкільну газету про роботу прес-центру - 2
• Реєстрація в Обласному каталозі шкільних газет

Якісні
1. Створення шкільного прес-центру.
2. Навчання дітей і підлітків азам журналістської професії та комп'ютерної верстки.
3. Підвищення інформаційної культури учасників проекту.
4. Привернення уваги громадськості до проблем дітей та підлітків.
5. Придбання учасниками проекту навичок соціальної поведінки і застосування їх у повсякденному житті.
6. Згуртованість дитячого колективу, розвиток творчих здібностей дітей та підлітків, саморозвиток, самовираження особистості на основі пізнавальної діяльності.

Методи оцінки
• Анкетування
• Тестування

 

Перспективи розвитку
• Залучення більшого числа дітей і підлітків до реалізації проекту.
• Участь у пропаганді роботи прес-центру.
• Організація регулярного видання шкільної газети.
• Передача накопиченого досвіду дітям, охочим взяти участь у роботі прес-центру.
• Об'єднання в єдиному інформаційному просторі дітей і підлітків селища та району.
• Співпраця з видавництвами інших шкіл.
• Висвітлення роботи прес-центру в засобах масової інформації.

Забезпечують ресурси

Кадри проекту Матеріально – технічна база Фінансові ресурси
Засновник проекту - Корчаченко Клара Вікторівна, директор ЗОШ № 15. Головний редактор проекту - педагог філолог - Дишлева Світлана Володимирівна. Автори проекту - Кононець Тетяна, Ярошенко Ерік. Педагог-психолог - Сметаніна Оксана Валеріївна Техніки проекту (з числа учнів школи) - Матеріально-технічна база ЗОШ № 15 (ПК, програмне забезпечення, кольоровий принтер, цифрова фотокамера, презентаційне обладнання, тому що вважаємо корисним презентувати своє видання) - Вихід в Інтернет - Фінансові ресурси. - Кошти на підвищення кваліфікації.

 

 

Бюджет проекту

Стаття витрат Сума в гривнях
Канцтовари (папір, ручки, олівці)
Картриджі на кольоровий принтер, 2 шт.
Компакт - диски
Фотоапарат
Разом

Витрати чималі, але МИ ПРОПОНУЄМО
• Випускати 1 номер на місяць. Всього 9 номерів на рік.
• Встановити роздрібну ціну на один номер 2 гривні.
• Авторам публікацій дарувати номер з опублікованим матеріалом.

 

Структура об'єднання


Шкільне творче об'єднання Редакція газети «Шкільна планета» являє собою відкриту структуру. Керує роботою редакційна колегія, яка має право складати календарні плани на чверть, стверджувати зміст поточного номера газети, оголошувати конкурси та лотереї для читачів, вести контроль за витратою коштів, отриманих від продажу видання.
У редакційну колегію входять: головний редактор газети, відповідальний секретар та редактори відділів. Кількість відділів та напрямок їх діяльності регламентуються редакційною колегією.
Поточні питання можуть вирішуватися головним редактором за умови повної подальшої звітності перед редакційною колегією. Відповідальність за підготовку матеріалів до друку покладається на редакторів відділів, які в свою чергу звітують про виконану роботу перед головним редактором або перед редакційною радою.
В обов'язки головного редактора входить загальне керівництво всіма етапами створення газети, контроль за роботою всієї структури в цілому.
Серед авторів, представлених в газеті, можуть бути як члени творчого об'єднання, так і особи, які в об'єднання не входять.
Першим присвоюється статус штатних кореспондентів, другим - позаштатних. Позаштатний кореспондент може не розділяти принципи, цілі та завдання об'єднання. Роботу з кореспондентами ведуть редактори відділів

Література

1. http://yanach.rusedu.net/post/2833/22674 -Шкільний прес-центр

2. http://dzuga.com.ua/sites/default/files/pres-centr.doc -Форми роботи прес-центру

3. http://prev.novadoba.org.ua/citizen/content.php?dep=4&id=84 - Учнівське самоврядування

4. http://ukrlibrary.com.ua/books/24/2/2/2605.html - Учнівське самоврядування в школі та класі

5. Любов Денисюк. Основи журналістики // Українська мова та література. – 2008. - № 18-19

6. Шкільна журналістика. Факультативний курс для профільної школи./ Упоряд. Г.Федяй. – К.: Шкільний світ, 2009

 

 

Додаток 1

Шкільна планета

ЗОШ № 15

Адреса: 86147, Донецька область, м. Макіївка, кв-л. «Залізничний»

Положення про вільну шкільній газеті «Шкільна планета»

Декларативна частина

1. Цим документом засновується періодичне видання «Шкільна планета» міських загальноосвітніх заклад середня загальноосвітня школа № 15 м. Макіївки Донецької області (далі за текстом - «газета»).
2. Газета є друкованим органом, що виражає думку учнів і викладачів школи.
3. Газета як шкільний друкований орган володіє свободою і недоторканністю. Жоден з авторів газети не може бути підданий в школі-якого покаранню за висловлену на її сторінках думка.

Статутна частина

4. На чолі газети коштує Редакційна рада (далі по тексту - РР), що складається з Головного редактора та Технічного редактора.
5. Редакційна рада:
5.1. затверджує концепцію газети, її дизайн і спрямованість;
5.2. здійснює загальне керівництво виданням номерів газети;
5.3. стверджує пропоновані в газету статті, малюнки та фотоматеріали;
5.4. стверджує псевдоніми авторів газети;
5.5. підписує номер в друк;
5.6. виносить зауваження авторам газети.
6. Учні, що здійснюють безпосередню роботу над газетою, утворюють Редакційну колегію.
7. Члени редколегії:
7.1. розробляють концепцію, спрямованість і дизайн газети;
7.2. обговорюють зміст номерів газети, пропоновані публікації;
7.3. готують статті, малюнки і фотографії в газету, працюють над її оформленням.
8. Редколегія очолюється Відповідальним секретарем, який обирається на посаду простою більшістю голосів членів редколегії і затверджується Головним редактором
8.1. Відповідальний секретар може мати одного заступника, кандидатуру якого може вибрати сам Відповідальний секретар
9. До редколегії приймаються учні школи, делеговані для участі у виданні газети «Шкільна планета» своїм класним колективом
10. Учень школи може бути виключений зі складу редколегії з причини:
10.1. власного бажання;
10.2. переходу в інше освітній заклад (школу, ліцей, коледж, технікум, училище);
10.3. закінчення школи ;
10.4. виключення з школи;
10.5. неодноразового порушення вимог Головного редактора;
10.6. пред'явлення претензій членами редколегії (не менше двох третин) у разі їх підтримки Головним редактором.
11. Газета може мати постійних позаштатних кореспондентів, як з числа членів шкільного колективу, так і з числа людей, не навчаються і / або не викладають в школі.
12. Позаштатні кореспонденти можуть брати участь у засіданнях редколегії з правом дорадчого голосу.

Заключні та перехідні пункти
13. Дане Положення приймається одноголосно на зборах Редакційної ради газети. Погоджений примірник Положення підписується Засновником (директором школи) та засвідчується печаткою школи.

 

 

 

 

Додаток 2

Обов'язки редакторського колективу
і кореспондентів газети
«Шкільна планета»
Правила здачі матеріалів для друку.

1.Головний редактор:

Ø На початку навчального року пропонує теми для творчого конкурсу кореспондентів.

Ø Займається збором і підбором зданого матеріалу, як текстового, так й ілюстративного.

Ø При необхідності проводить літературну обробку тексту, виправляє граматичні, орфографічні та інші помилки.

Ø Бере участь у наборі тексту.

Ø Бере участь у розробці оригінал - макету.

Ø Переглядає і перевіряє оригінал - макет видання перед друком.

 

2. Технічний редактор:

Ø Набирає текст видання.

Ø Веде підбір ілюстративного матеріалу, при необхідності проводить його обробку для видання.

Ø Оформляє титульні аркуші.

Ø Відповідає за внутрішнє оформлення тексту (шрифти, буквиці і т.д.)

Ø Верстає оригінал - макет і роздруковує видання.

Додаток 3

Обов'язки кореспондентів газети «Шкільна планета»
Правила здачі матеріалів до редакції

Кореспонденти газети:

Кожен клас на початку навчального року обирає кореспондента в шкільну газету «Шкільна планета». Участь цієї людини в зборах редакційного колективу, а також у підготовці матеріалу та виданні газети є ОБОВ'ЯЗКОВИМ!

Кореспондент зобов'язаний у строки, заявлені головним редактором газети, здати від імені свого класу конкурсну статтю на задану тему. Кореспондент повинен в міру своїх творчих здібностей допомагати виданню шкільної газети, приносячи до редакції нотатки, безпосередньо не відносяться до заявленої конкурсній темі.

 

Правила здачі статей:

При здачі статей до редакції автор повинен керуватися нижченаведеними нормами:
• Стаття повинна бути здана в друкованому вигляді (бажано на електронному носії). Якщо немає можливості надрукувати роботу, то потрібно акуратно переписати її на подвійний аркуш паперу.
• У зданої роботі обов'язково має бути зазначено назву, прізвище та ім'я автора (повністю), клас. При відсутності цих відомостей робота зарахована не буде!
• Якщо в статті використовується ілюстративний матеріал, він також повинен бути підписаний або переданий в редакцію на електронному носії.

 

 

 

Додаток 4

Microsoft Office Publisher

 1. Відкриваємо Microsoft Publisher, ліворуч, у докері “Нова публікація”, вибираємо “Порожні публікації” і нажимаємо мишкою по “Чистому аркуші” праворуч у вікні макетів. Відкрився чистий аркуш.
 2. Установлюємо поля. Всі поля в чистій публікації мають розмір 2,5 см. У газеті обов'язково повинні бути присутнім колонтитули, тому верхнє й нижнє поля залишаємо як є; зовнішнє поле зробити 2 см, а внутрішнє - 1,5 см.
 3. Викликаємо опцію “Розташування” - “Напрямні розмітки”. Ставимо галочку “Двохсторінковий майстер” і назви полів “ Ліве-Праве” змінюються на необхідні “ Зовнішнє-Внутрішнє”. Призначаємо необхідні розміри полів.

 

 1. У газеті завжди є стовпці. “Напрямні сітки” дають можливість призначити їх тут. Для аркуша формату А4 вибрати 5 стовпців. У вкладці “Напрямні рядків” залишаємо число 1. У вікні перегляду видний результат. ОК.

5. Тепер створюємо текстові блоки по стовпчиках за допомогою інструмента “Напис” ліворуч на панелі інструментів.

 1. Додаємо сторінки: “Вставка” - “Сторінка”. Одержимо діалог вставки сторінок. Ставимо “Число нових сторінок” - 3, “Після поточної”. У нижніх опціях відзначаємо галочкою “Скопіювати всі об'єкти на сторінці”.

 

7.Для того, щоб макет газети був наочним, заходимо в команду “ Вид ”- дві сторінки , тоді внутрішні сторінки газети будуть видні повним розворотом.

Основа газети готова, необхідно зробити оформлення колонтитулів. У газеті колонтитули різні для лівої й правої сторінки.

 1. Вибрати команду “ Вид ” - “ Колонтитули ”.

Розглянемо колонтитули

На колонтитулі повинні бути назва газети, рік видання, номер, підзаголовок, номер сторінки.

· Проводимо дві лінії — і для лівого, і для правого колонтитулів, виділяємо обидві, утримуючи клавішу Shift, викликаємо контекстне меню, нажимаючи правою кнопкою миші, й вибираємо команду “Згрупувати”.Вибираємо форму й товщину ліній через команду контекстного меню “Формат об'єкта” або на рядку текстового меню “Формат” - “Об'єкт” . Якщо лінії розташовані занадто близько до текстових блоків, необхідно їх підняти: виділити й вручну зрушити на необхідну величину нагору чи донизу.

· Далі виконуємо надписи. Якщо місця для них на колонтитулі мало, то можна розширити розмір поля колонтитула, зрушивши середні маркери колонтитулів нагору чи донизу.

9. Щоб звернути увагу читачів на інформацію, що написана в газеті, потрібно оформити заголовок так, щоб він впадав в око. Заголовок повинен бути видний відразу і якнайкраще.

  • Малюємо великий довгий прямокутник і призначаємо йому білий контур і білий колір заповнення. Цим прямокутником закриваємо весь верхній колонтитул.
  • Тепер копіюємо прямокутник у буфер і знову вставляємо його, закривши весь нижній колонтитул.
  • Далі вибираємо основу під заголовок, вона може бути різною, на ваш розсуд, - малюємо потрібну фігуру, зафарбовуємо кольором, визначаємо, яка буде лінія, при необхідності змінюємо форму.
  • Потім необхідним шрифтом написати заголовок газети.
  • Вставляємо в поле заголовка логотип.

Макет газети готовий, тепер на його основі можна верстати номери газети.

Для того, щоб газета мала привабливий вигляд, варто використовувати різноманітні фони та способи заливки. Фон для сторінки можна задати за допомогою меню Формат – Фон або встановити фоном власний малюнок, збережений на диску.

Дизайн статті

· В залежності від змісту статті оформлюється заголовок: може бути помітний заголовок, або, навпаки, зовсім нейтральний, ділового стилю. Блок, де розташований заголовок, можна підфарбувати або виділити рамкою. Краще писати заголовок в окремому текстовому блоці.

· Текст, зазвичай, розподіляють на декілька блоків, тому краще встановити зв'язок між текстовими блоками, для того, щоб текст перетікав з одного блоку в інший, вибравши на панелі керування кнопку “Створити зв'язок з написом”.

· Вставка малюнка відбувається двома способами: з меню “Вставка” або на панелі інструментів кнопкою “Малюнок”.

· Вихідні дані містять ім'я головного редактора, склад редакції, номер ліцензії, засновники, спонсори, інші особи, які мають відношення до газети. Потім - тираж, адреса редакції, телефони, факси, можливо, адреса електронної пошти.

Також можна скористатися шаблонами для створення публікацій – макетами: Файл – Нова публікація – Почати з макета. У розділі Публікації для друку обрати Бюлетені. В основному вікні програми відкриються макети, які задовольнять будь-який смак користувача.

 

 

 

 

 

Додаток 5

Анкета
(вхідна)
Шановний учень школи!
З метою створення в школі власної газети просимо Вас серйозно відповісти на нижченаведені питання:

1. Як повинна називатися наша шкільна газета?_________________________________

_______________________________________________________________

2. Які рубрики, на Вашу думку, повинні бути присутніми в шкільній газеті?_________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

3. Скільки сторінок має бути в газеті і з якою періодичністю вона повинна виходити?

_________________________________________________________________________

4. Хто з учителів школи повинен брати участь у випуску номерів шкільної газети?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Хто з учнів школи може, на Вашу думку, брати участь у випуску номерів шкільної газети?___________________________________________________________________

6. Розкажіть трохи про себе і свої захоплення:
- Улюблена книга? ______________________________________________
- Коли останній раз читав книгу для душі? ___________________________
- Ваш улюблений герой? _______________________________________________
- Улюблений шкільний предмет (не більше трьох, із зазначенням причин)__________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Чи є у Вас хобі? Чим Ви займаєтесь у вільний час? _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Ваша стать М Ж і вік _________________________________

З повагою автори проекту «Шкільна планета»

 

Додаток 6

Анкета
Шановний респондент - учень, вчитель, батько!
З метою продуктивної роботи шкільної газети МОШ № 15
просимо Вас серйозно відповісти на нижченаведені питання:

Для початку, давайте з Вами познайомимося____________________________________
(якщо хочете, можете не вказувати своє ім'я)
Ви учень, батько, вчитель (потрібне підкреслити)
1. Ваша стать М Ж і вік ___________________________________________________
2. Рід занять ______________________________________________________________
3. Наділені Чи ви громадським навантаженням? (Який) _________________________

_________________________________________________________________________

4. Про що, на Ваш погляд, потрібно в першу чергу розповідати в шкільній газеті?____
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Хотіли б Ви брати участь у створенні шкільної газети?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Авторство в шкільній газеті: педагоги або учні? А самі ви готові став автором матеріалів для ваших ЗМІ?_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Яким, на Ваш погляд, повинен бути тираж шкільної газети?_______________________

____________________________________________________________________________

8.Чим були корисні ЗМІ учнівського самоврядування для Вас особисто?______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Як Ви думаєте, чи впливає оформлення (дизайн, верстка) шкільної газети на його успіх? Чи головне все-таки актуальні, цікаві та грамотно написані матеріали?________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Чи потрібно поширювати шкільну газету за межами випускової організації? Якщо так, то чому (назвіть від 1 до 3 найбільш важливих причин)?____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Як зробити шкільну газету популярною?_______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Продовжить речення: «Я читаю шкільну газету, щоб……………» __________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Чи вважаєте ви доцільним співробітництво шкільної газети з районними, місцевими ЗМІ?________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Якщо Ваша відповідь позитивна, то яким Ви бачите цю співпрацю?________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дякуємо Вам за те, що Ви знайшли час і можливість відповісти на запитання нашої анкети. Дані дослідження допоможуть в подальшій роботі шкільної газети.
Редактори газети «Шкільна планета».

Актуальність проекту


Шкільне життя як потік: різноманітна, стрімка й напружена. Діти не стільки вчаться, скільки живуть в школі. Те ж можна сказати і про багатьох вчителів, які віддають весь свій час і сили освіті та вихованню. Хочеться жити осмислено, переробляючи чужий досвід і ділячись своїм. Потрібен обмін інформацією, оцінками, враженнями. Зрештою, слід розвивати природні таланти не тільки в науковій галузі, але і художньої.
З кожним роком ЗМІ відіграють все більшу роль в житті людини. Вони не тільки несуть певну інформацію, розважають, а й формують світовідчуття людини, задають стереотипи його поведінки. Особливо великий вплив ЗМІ надають на формування особистості дітей і підлітків.
З кожним роком з'являється все більше періодичних видань для дітей та підлітків. Всі вони чудові, але хотілося б мати саме шкільну газету, в якій висвітлювалися б важливі і значні події в житті школи, села, району. Газету, яка розповість про чудових людей, що живуть в місті Макіївка, про успіхи і проблеми підлітків, а також пропагує здоровий спосіб життя.
Важливу роль шкільної газети відзначають і самі школярі.
Серед 8-11 класів було проведено анкетування. На питання «Чи є необхідність видання шкільної друкованої газети в нашій школі?» Отримали наступні відповіді:
а) позитивно - 92%
б) негативно - 2%
в) не визначили своєї думки з даного питання - 6%.

Проаналізувавши результати анкетування, ми прийшли до висновку, що більша частина опитаних визнає необхідність видання шкільної газети.
Актуальність цього проекту полягає в тому, що він сприяє залученню підлітків до участі в роботі ЗМІ, зокрема, видання періодики. Реалізація даного проекту дозволяє створити базу для розвитку творчого потенціалу дітей та підлітків.

 

Мета проекту


1. Сприяння формуванню і розвитку творчих здібностей дітей та підлітків МОШ № 15 шляхом видання шкільної газети.
2. Розвиток учнівського самоврядування.


Завдання проекту


1. Організувати практичну суспільно значиму колективну діяльність.
2. Привернути увагу громадськості до проблем дітей та підлітків.
3. Підвищити інформаційну культуру учасників проекту.
4. Прищепити дітям і підліткам інтерес до таких професій як журналіст, кореспондент, дизайнер, верстальник, коректор.

Механізм реалізації проекту


Проект «Шкільна газета «Шкільна планета» » включає в себе заходи з організації видавничої діяльності на базі ЗОШ № 15 силами учнів за підтримки педагогів.
Проект розрахований на 5 років.
У ньому беруть участь учні 8-11 класів Макіївської ЗОШ № 15, а також педагоги школи.
Підготовка дітей і підлітків проводиться у формі тренінгів, навчальних занять, майстер-класів фахівців, участі в роботі районної журналістської школи.
У процесі навчання учасники проекту діляться на робочі групи:
• Кореспонденти - збір інформації.
• Редактори - підготовка матеріалів, контроль роботи журналістів, відсів непотрібної інформації.
• Верстальники - набуття навичок комп'ютерної поліграфії.
Після виходу у світ перших номерів буде проведено соціологічне опитування серед дітей, підлітків, батьків.
Подальша робота прес-центру коригується з урахуванням думок читачів.

 

План реалізації проекту
«Шкільна газета «Шкільна планета» »

Етап План реалізації Шляхи вирішення Результати
1.Підготовчий квітень - травень 2009 Пошук вирішення проблеми відсутності внутрішкільної газети для дітей та підлітків Соціальне опитування. Зустрічі з адміністрацією і обговорення ідеї видання шкільної газети «Шкільна планета» Прийняття рішення про видання шкільної газети
2. Теоретичний серпень - вересень 2009 Підготовка дітей та підлітків до реалізації проекту - навчання основам видавничої справи; - знайомство з комп'ютерною програмою Microsoft Office Publisher 2003 - Заняття з керівниками та авторами проекту, психологом; - розподіл обов'язків у прес-центрі (редактори, кореспонденти, верстальники) відповідно до бажання і здібностей кожної дитини - Інформування дітей і підлітків про роботу прес-центру; - створення активу редколегії, вибір дітьми пріоритетних напрямків діяльності
3. Проектний вересня 2009 - Вибір тематики газети; - збір інформації для газети; - підготовка заміток; - реклама прес-центру, анонс. - Обговорення і вибір тематики майбутньої газети; - підготовка, коректування заміток в газету; - рекламна кампанія - Учасники проекту пробують свої сили в реальній роботі; - видання та вихід у світ перших номерів газети «Шкільна планета»
4. Організаційно-узагальнюючий вересень-травень 2009-2010 Подальша робота по виданню шкільної комп'ютерної газети «Шкільна планета», набуття досвіду, реєстрація в Обласному каталозі шкільних газет.

Проміжний результат
Підсумки соціологічного опитування після виходу перших номерів наступні: з 135 опитаних респондентів позитивно ставляться до видання шкільної газети, регулярно читають і з інтересом чекають чергового випуску - 68%, не визначили свого ставлення до видання шкільної газети - 32%.

 

План оцінки ефективності діяльності, що проводиться по проекту
За підсумками реалізації проекту буде проведена аналітична робота серед дітей та підлітків з метою вивчення результатів роботи шкільного прес-центру.

 

Критерії ефективності

1. Актуальність проекту, охоплення дітей і підлітків, залучення громадськості, фахівців.
2. Стан емоційно-ділових відносин учасників проекту.
3. Рівень інформаційної культури учасників проекту.
4. Якість і професіоналізм газет, створених в рамках проекту.
Форми інформування керівника
• Підсумкова аналітична довідка
• Вивчення результатів творчої діяльності учасників проекту.
• Відгуки в районній газеті.

 

Очікувані результати
Кількісні
• Проведення навчальних занять - 6
• Випуск рекламних листівок - 3
• Презентація першого номера - 1
• Випуск газет -
• Кількість навчених азам журналістської професії - 10
• Замітка в міську шкільну газету про роботу прес-центру - 2
• Реєстрація в Обласному каталозі шкільних газет

Якісні
1. Створення шкільного прес-центру.
2. Навчання дітей і підлітків азам журналістської професії та комп'ютерної верстки.
3. Підвищення інформаційної культури учасників проекту.
4. Привернення уваги громадськості до проблем дітей та підлітків.
5. Придбання учасниками проекту навичок соціальної поведінки і застосування їх у повсякденному житті.
6. Згуртованість дитячого колективу, розвиток творчих здібностей дітей та підлітків, саморозвиток, самовираження особистості на основі пізнавальної діяльності.

Методи оцінки
• Анкетування
• Тестування

 

Перспективи розвитку
• Залучення більшого числа дітей і підлітків до реалізації проекту.
• Участь у пропаганді роботи прес-центру.
• Організація регулярного видання шкільної газети.
• Передача накопиченого досвіду дітям, охочим взяти участь у роботі прес-центру.
• Об'єднання в єдиному інформаційному просторі дітей і підлітків селища та району.
• Співпраця з видавництвами інших шкіл.
• Висвітлення роботи прес-центру в засобах масової інформації.

Партнерство в рамках ініціативного проекту


Зв'язок проекту з іншими програмами
• Проект «Інформатизація системи освіти».
• Програма інформатизації ОШ № 15 м. Макіївки.
• Проект «Формування інформаційної культури школярів».Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.019 с.)