Витрачання коштів, отриманих від продажу видання та проведення лотерей і конкурсівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Витрачання коштів, отриманих від продажу видання та проведення лотерей і конкурсів
Газета працює за принципом самоокупності. Прибуток використовується в якості призового фонду для конкурсів, що проводяться на сторінках газети. Контроль за витрачанням коштів веде редакційна колегія.
Примітка: Частина кожного тиражу складають подарункові екземпляри, кількість їх затверджується редакційною колегією за поданням необхідних даних.


3. Публікація реклами на сторінках газети.


Газета «Шкільна планета» має право публікації на своїх сторінках рекламних матеріалів. Розмір, ціна, порядок оплати рекламних матеріалів затверджуються на редакційної колегії безпосередньо для кожного окремого випадку.

 

4. Члени шкільного творчого об'єднання зобов'язані:
Періодично звітувати про виконану роботу.
Не розголошувати зміст підготовлюваного до друку номера.
Допомагати один одному у підготовці матеріалів для газети.
Ставити загальну справу вище особистих амбіцій.

5. Члени шкільного творчого об'єднання мають право:
* Вийти зі складу об'єднання.
* Брати участь у підготовці поточного номера і відстоювати свою думку з усіх питань, пов'язаних з ним.
* Виступити на засіданні редколегії.
* Входити до складу інших об'єднань. Бути обраним у керівні органи.

 


Положення затверджено на спільному засіданні редакції газети «Шкільна планета» та координаційного центру «08» вересня 2009 р

 

Підсумкова аналітична довідка за результатами анкетування
Учні ЗОШ № 15 вважають, що видання шкільної газети:

• Дозволило створити в школі виховні центри за інтересами;
• Допомогло набути навичок спілкування,
• Виробити особисту відповідальність,
• Згуртувати і скоординувати дії учнівських колективів
• Дозволило виявити свої можливості і реалізувати їх;
• Сприяло виявлення лідерів;
• Підвищило рівень вихованості учнів;
• Дало свободу думки;
• Зробило впевненим у своїх силах.

Вчителі ЗОШ № 15 вважають, що видання шкільної газети:

• Учні повинні брати участь у видавництві шкільної газети;
• Активні, талановиті діти стимулюють професійне зростання вчителя;
• Робить учнів більш організованими, зібраними, самостійними, привчає до відповідальності;
• Буде більш успішним, якщо учні усвідомлюють мети колективу як свої особисті;
• Сприяє створенню умов для самореалізації особистості;
• Формує культуру спілкування.

Батьки ЗОШ № 15 вважають, що видання шкільної газети:
• Головний показник роботи шкільного видавництва - розвиток самостійності дітей у прийнятті та реалізації рішень
• згуртовує колектив
• Залучає як дітей, так і батьків в управління школою
• Дає дітям свободу вибору - найпростіший крок до розвитку творчої думки

 

Література

1. http://yanach.rusedu.net/post/2833/22674 -Шкільний прес-центр

2. http://dzuga.com.ua/sites/default/files/pres-centr.doc -Форми роботи прес-центру

3. http://prev.novadoba.org.ua/citizen/content.php?dep=4&id=84 - Учнівське самоврядування

4. http://ukrlibrary.com.ua/books/24/2/2/2605.html - Учнівське самоврядування в школі та класі

5. Любов Денисюк. Основи журналістики // Українська мова та література. – 2008. - № 18-19

6. Шкільна журналістика. Факультативний курс для профільної школи./ Упоряд. Г.Федяй. – К.: Шкільний світ, 2009

 

 

Додаток 1

Шкільна планета

Газета для вчителів та учнів

ЗОШ № 15

Адреса: 86147, Донецька область, м. Макіївка, кв-л. «Залізничний»

Положення про вільну шкільній газеті «Шкільна планета»

Декларативна частина

1. Цим документом засновується періодичне видання «Шкільна планета» міських загальноосвітніх заклад середня загальноосвітня школа № 15 м. Макіївки Донецької області (далі за текстом - «газета»).
2. Газета є друкованим органом, що виражає думку учнів і викладачів школи.
3. Газета як шкільний друкований орган володіє свободою і недоторканністю. Жоден з авторів газети не може бути підданий в школі-якого покаранню за висловлену на її сторінках думка.

Статутна частина

4. На чолі газети коштує Редакційна рада (далі по тексту - РР), що складається з Головного редактора та Технічного редактора.
5. Редакційна рада:
5.1. затверджує концепцію газети, її дизайн і спрямованість;
5.2. здійснює загальне керівництво виданням номерів газети;
5.3. стверджує пропоновані в газету статті, малюнки та фотоматеріали;
5.4. стверджує псевдоніми авторів газети;
5.5. підписує номер в друк;
5.6. виносить зауваження авторам газети.
6. Учні, що здійснюють безпосередню роботу над газетою, утворюють Редакційну колегію.
7. Члени редколегії:
7.1. розробляють концепцію, спрямованість і дизайн газети;
7.2. обговорюють зміст номерів газети, пропоновані публікації;
7.3. готують статті, малюнки і фотографії в газету, працюють над її оформленням.
8. Редколегія очолюється Відповідальним секретарем, який обирається на посаду простою більшістю голосів членів редколегії і затверджується Головним редактором
8.1. Відповідальний секретар може мати одного заступника, кандидатуру якого може вибрати сам Відповідальний секретар
9. До редколегії приймаються учні школи, делеговані для участі у виданні газети «Шкільна планета» своїм класним колективом
10. Учень школи може бути виключений зі складу редколегії з причини:
10.1. власного бажання;
10.2. переходу в інше освітній заклад (школу, ліцей, коледж, технікум, училище);
10.3. закінчення школи ;
10.4. виключення з школи;
10.5. неодноразового порушення вимог Головного редактора;
10.6. пред'явлення претензій членами редколегії (не менше двох третин) у разі їх підтримки Головним редактором.
11. Газета може мати постійних позаштатних кореспондентів, як з числа членів шкільного колективу, так і з числа людей, не навчаються і / або не викладають в школі.
12. Позаштатні кореспонденти можуть брати участь у засіданнях редколегії з правом дорадчого голосу.

Заключні та перехідні пункти
13. Дане Положення приймається одноголосно на зборах Редакційної ради газети. Погоджений примірник Положення підписується Засновником (директором школи) та засвідчується печаткою школи.

 

 

 

 

Додаток 2

Обов'язки редакторського колективу
і кореспондентів газети
«Шкільна планета»
Правила здачі матеріалів для друку.

1.Головний редактор:

Ø На початку навчального року пропонує теми для творчого конкурсу кореспондентів.

Ø Займається збором і підбором зданого матеріалу, як текстового, так й ілюстративного.

Ø При необхідності проводить літературну обробку тексту, виправляє граматичні, орфографічні та інші помилки.

Ø Бере участь у наборі тексту.

Ø Бере участь у розробці оригінал - макету.

Ø Переглядає і перевіряє оригінал - макет видання перед друком.

 

2. Технічний редактор:

Ø Набирає текст видання.

Ø Веде підбір ілюстративного матеріалу, при необхідності проводить його обробку для видання.

Ø Оформляє титульні аркуші.

Ø Відповідає за внутрішнє оформлення тексту (шрифти, буквиці і т.д.)

Ø Верстає оригінал - макет і роздруковує видання.

Додаток 3

Обов'язки кореспондентів газети «Шкільна планета»
Правила здачі матеріалів до редакції

Кореспонденти газети:

Кожен клас на початку навчального року обирає кореспондента в шкільну газету «Шкільна планета». Участь цієї людини в зборах редакційного колективу, а також у підготовці матеріалу та виданні газети є ОБОВ'ЯЗКОВИМ!

Кореспондент зобов'язаний у строки, заявлені головним редактором газети, здати від імені свого класу конкурсну статтю на задану тему. Кореспондент повинен в міру своїх творчих здібностей допомагати виданню шкільної газети, приносячи до редакції нотатки, безпосередньо не відносяться до заявленої конкурсній темі.

 

Правила здачі статей:

При здачі статей до редакції автор повинен керуватися нижченаведеними нормами:
• Стаття повинна бути здана в друкованому вигляді (бажано на електронному носії). Якщо немає можливості надрукувати роботу, то потрібно акуратно переписати її на подвійний аркуш паперу.
• У зданої роботі обов'язково має бути зазначено назву, прізвище та ім'я автора (повністю), клас. При відсутності цих відомостей робота зарахована не буде!
• Якщо в статті використовується ілюстративний матеріал, він також повинен бути підписаний або переданий в редакцію на електронному носії.

 

 

 

Додаток 4Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.03 с.)