Тема № 9. Оформлення прав на житло й угод з нимиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 9. Оформлення прав на житло й угод з ними1. Чи припустиме оформлення угод пов’язаних з житлом без участі нотаріуса?

а) не припустиме;

б) припустиме лише за згодою сторін;

в) припустиме лише за відсутності нотаріуса в місці оформлення

угоди;

г) припустиме завжди.

2. Заповіт житлового приміщення оформляється в:

а) одному примірнику;

б) двох примірниках;

в) трьох примірниках;

г) чотирьох примірниках.

3. Договір купівлі–продажу житлового приміщення оформляється в:

а) чотирьох примірниках;

б) трьох примірниках;

в) двох примірниках;

г) одному примірнику.

4. За видачу свідоцтва про право на спадщину на житлове приміщення стягується зі спадкоємців першої черги держмито від вартості житлового приміщення в розмірі:

а) 0,3%;

б) 0,5%;

в) 1%;

г) 2%.

5. За нотаріальні дії, вчинені нотаріусом поза приміщенням державної нотаріальної контори, держмито стягується в:

а) 1 %;

б) подвійному розмірі;

в) потрійному розмірі;

г) розмірі, погодженому сторонами, що беруть участь в угоді.

6. Підставою для повернення держмита платникові є такі обставини:

а) перевищення необхідного розміру держмита;

б) відмова у вчиненні нотаріальних дій, за які було сплачено держмито;

в) відмова особи, що сплатила держмито, від здійснення дій для одержання документа;

г) все, зазначене в п. а) – в).

7. Датою державної реєстрації права на житлове приміщення вважається дата:

а) надходження відповідного документа;

б) ухвалення позитивного рішення;

в) відповідного запису в Єдиному державному реєстрі;

г) одержання заявником свідоцтва про проведену державну реєстрацію.

8. Реєстраційний орган зобов'язаний надати інформацію про державну реєстрацію прав на житлове приміщення особі, що запросила її, від дня звернення до часу:

а) трьох днів;

б) п'яти днів;

в) десяти днів;

г) одного місяця.

9. Громадяни України при реєстрації за місцям перебування (проживання) сплачують держмито в розмірі:

а) 0,3%;

б) 0,5%;

в) 1%;

г) 3%.

10. Орган реєстраційного обліку зобов'язаний зареєструвати громадянина за місцем проживання від дня пред'явлення їм документів на реєстрацію протягом :

а) десяти днів;

б) п'яти днів;

в) трьох днів;

г) двох днів.

11. Норма житлової площі на одну людину при реєстрації громадянина за місцем проживання на житлову площу власника житла з обліком уже зареєстрованих осіб установлена не менше:

а) 5 кв. м;

б) 8 кв. м;

в) 12 кв. м;

г) 18 кв. м.

12. Норма житлової площі на одну людину при реєстрації громадянина за місцем проживання на муніципальну житлову площу з обліком уже зареєстрованих осіб установлена не менше:

а) 18 кв. м;

б) 13,65 кв. м;

в) 8 кв. м;

г) 5 кв. м.

13. За затримку сплати податку на житлове приміщення стягується пеня від несплаченої суми за кожний день прострочення в розмірі:

а) 0,1%;

б) 0,3%;

в) 0,5%;

г) 1%.

14. Від оподатковування звільняється житлове приміщення, що переходить у порядку спадкування:

а) батькам, що пережили своїх дітей;

б) сестрі, що пережила свого брата, і навпаки;

в) чоловіку, що пережив іншого з подружжя;

г) бабці, що пережила свого онука, за відсутності в останнього батьків;


 

Тема № 10. Обмін і збереження житлового фонду

1. Предметом договору обміну житлового приміщення може бути приміщення:

а) муніципального житлового фонду;

б) маневреного житлового фонду;

в) що є службовим;

г) що розташовується в гуртожитку.

2. Оформлення договору обміну житлового приміщення здійснюється від дня подачі документів у строк, що не перевищує:

а) трьох днів;

б) п'яти днів;

в) десяти днів;

г) тридцяти днів.

3. Термін дії обмінного ордера:

а) один місяць;

б) два місяці;

в) три місяці;

г) шість місяців.

4. Якщо в обмінюваному житловому приміщенні соціального користування проживає неповнолітній, то для обміну цього приміщення необхідна згода:

а) органа опіки й піклування;

б) органа міліції;

в) комісії зі справ неповнолітніх;

г) суду загальної юрисдикції.

5. Правила обміну житловими приміщеннями встановлюються:

а) Кабінетом Міністрів України

б) Президентом України;

в) Верховною Радою України.

6. Відмова у видачі обмінного ордера на житлове приміщення може бути оскаржена у судовому порядку протягом :

а) двох місяців;

б) трьох місяців;

в) шести місяців;

г) одного року.

7. Обмін житловими приміщеннями може бути визнаний судом недійсним:

а) якщо він зроблений з порушенням вимог, передбачених ЖК України;

б) якщо він зроблений з порушенням вимог, передбачених для угод;

в) з будь-яких підстав, зазначених у п. а) й б);

г) якщо одна сторона відмовляється від обміну після підписання нею договору.

8. Якщо обмін житлового приміщення зізнається недійсним:

а) сторони підлягають переселенню в раніше займані ними житлові приміщення;

б) сторона, винна у визнанні обміну недійсним, зобов'язана відшкодувати іншій стороні збитки, що виникли внаслідок цього обміну;

в) має місце все, зазначене в п. а) й б);

г) сторона, винна у визнанні обміну недійсним, переселяється в приміщення гуртожитку.

9. Чи втрачає громадянин право на житлове приміщення, займане ним за договором соціального найму, у випадку його вибуття в інший населений пункт для постійного проживання?

а) так, завжди;

б) ні, якщо забронює це житлове приміщення;

в) так, якщо перестане сплачувати за квартиру й комунальні послуги;

г) ні, ніколи.

10. За тимчасової відсутності наймача або членів його родини за ним зберігається право на житлове приміщення протягом:

а) усього часу відсутності;

б) шести місяців;

в) трьох місяців;

г) двох місяців.

11. Право на житлове приміщення зберігається за особою, відсутньою

у місці постійного проживання протягом:

а) проходження військової служби за призовом;

б) перебування у виховній державній дитячій установі;

в) навчання у вузі, що перебуває в іншому населеному пункті;

г) будь–якого строку, зазначеного в п. а) – в).

12. Суд уповноважений визнати громадянина втратившим право на займане житло, а наймодавець уповноважений розірвати договір найму житлового приміщення лише за наявності документа:

а) про виписку громадянина з житлового приміщення;

б) про звільнення громадянина з роботи й прийнятті його на роботу з нового місця проживання;

в) про забезпечення житлом за новомим місцем роботи;

г) що посвідчує все, зазначене в п. а) – в).

13. Право бронювання житлового приміщення мають наймачі й члени їхніх родин, що проживають у будинках:

а) державного, муніципального житлового фонду;

б) приватного житлового фонду;

в) будь–якого фонду, зазначеного в н. б) й в);

14. Житлові приміщення бронюються в таких випадках:

а) при напрвленні на роботу за кордон або в райони Крайньої Півночі;

б) за призовом на військову службу або виходу на військову службу за контрактом;

в) виїзду з населеного пункту для виконання обов'язків опікуна або піклувальника;

г) виїзду з населеного пункту для тривалого лікування.

15. Житлове приміщення має бути заброньоване з моменту виїзду протягом:

а) одного місяця;

б) двох місяців;

в) трьох місяців;

г) шести місяців.

16. Термін дії охоронного свідчення житлового приміщення (броні) обчислюється від дня:

а) видачі броні;

б) подачі заяви про бронювання житлового приміщення;

в) реєстрації заяви про бронювання житлового приміщення;

г) виїзду громадянина із заброньованого за ним житлового приміщення.

17. Наймач житлового приміщення вправі заселити його після бронювання тимчасовими мешканцями за договором піднайму на строк:

а) п'яти років;

б) дії охоронного свідчення;

в) не обмежений у випадку від'їзду наймача за кордон;

г) перебування наймача в районі Крайньої Півночі.

18. Житлове приміщення не підлягає бронюванню, якщо особа, що претендує на його бронювання, проживає:

а) у будинку, що грозить обвалом;

б) у будинку, що підлягає зносу;

в) у будинку, що підлягає капітальному ремонту;

г) на службовій житловій площі або в гуртожитку.

19. При вселенні в житлове приміщення, отримане в результаті обміну, наймач повинен здати обмінний ордер протягом:

а) трьох днів;

б) п'яти днів;

в) десяти днів;

г) тридцяти днів.

20. У випадку визнання обміну житлового приміщення недійсним внаслідок неправомірних дій однієї зі сторін, виннний зобов'язаний відшкодувати іншій стороні:

а) вартість перевезення домашніх речей;

б) вартість домашніх речей, ушкоджених під час перевезення;

в) вартість ремонту житлових приміщень;

г) все, зазначене в п. а) – в).
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 68; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)