Нормування детально розроблених операцій..Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормування детально розроблених операцій..1.Нормування токарної операції.

1. Вибираємо допоміжний час на встановленя, закріплення та зняття деталі.

Тдоп= 0,40хв (карта 3,ст. 34) (4)

2. Вибираємо допоміжний час на переходи.

Тдоп2= 0,45хв. (карта 18, ст..64) (4)

3. допоміжний час на контрольні заміри з врахуванням періодичності контрольних замірів.

Тдоп3=0,34хв.

4. Допоміжний час на прийоми, зв'язані з переходом, які не ввійшли у комплекси (карта 18, с. 69):

-Змінити частоту обертів шпинделя (3 рази) Тд.н.к.1 = 0,08·3 = 0,24 хв.

-Змінити величину подачі (3 рази) Тд.н.к.2 = 0,07·3= 0,21 хв.

-Змінити різець поворотом різцевої головки (3 рази) Тд.н.к.3 = 0,07·3 = 0,21 хв.

-Встановити і зняти інструмент (3 інструменти) Тд.н.к.4 = 0,6·3 = 1,8 хв.

-Закрити або відкрити щиток огородження від стружки (3 рази) Тд.н.к.5 = 0,03·3 = 0,09 хв.

Отже Тд.н.к. = Тд.н.к.1 + Тд.н.к.2 + Тд.н.к.3 + Тд.н.к.4 + Тд.н.к.5 = 0,24 + 0,21 + 0,21 + 1,8 + 0,09 = 2,55 хв.

Сума допоміжног часу.

Оперативний час

Топ=Тосн+Тдоп=3,74+2,45=6,19хв.

5.1.Час на обслуговування робочого місця аобс = 4% від Топ (карта 19 с.70).

5.2.Час перерв на відпочинок та особисті потреби при механічній подачі авідп = 4% (карта 88 с.203).

5.3.Сумарна тривалість обробки партії деталей

5.4.Поправочний коефіцієнт на допоміжний час в залежності від характеру серійності робіт для середніх верстатів Кtв = 1,15 (карта 1 с. 31).

5.5.Визначаємо норму штучного часу:

, хв.

5.12. Підготовчо-заключний час (карта 19, с. 70):

- При встановленні в патрон, інструменту Тпз1 = 7 хв.

- Додаткових прийомів нема.

- На отримання інструменту до початку і здачі його на склад в кінці зміни Тпз2 = 8 хв.

Отже Тпз = Тпз1 + Тпз2 = 8+ 7 = 15 хв.

5.13. Визначаємо норму штучно-калькуляційного часу

хв.

хв.

2.Нормування свердлильної з ЧПК.

 

- Допоміжний час на встановлення, закріплення та зняття деталі (карта 8, с. 49)

Тву = 0,11+0,2 = 0,13 хв.

- Допоміжний час, на управління верстатом (карта 10, с. 51)

а) Ввімкнути верстат, вимкнути Твсп1 = 0,04 хв.

б) Відкрити захисний щиток, закрити Твсп2 = 0,03 хв.

в) Встановити координати Х, У Твсп3 = 0,10 хв.

г) Ввести корекцію Твсп4 = 0,04´4 = 0,16 хв.

Твсп = Твсп1 + Твсп2 + Твсп3 + Твсп4 = 0,03+0,010+0,4+0,16 = 0,33 хв.

- Допоміжний час на контрольні вимірювання (карта 11 с. 57)

Тви = 0,08 хв.

- Автоматичний допоміжний час (без робітника)

де Тх – час автоматичної допоміжної роботи на підвід деталей або інструмента від вихідних точок в зону обробки і навпаки, установку інструменту на розмір, зміна величини і напрямку подачі (0,03 хв. на 1 позицію)

Тх = 0,03´12 = 0,48 хв.

Тост – час технологічних пауз, зупинок подачі і обертання шпинделя для перевірки розмірів, огляду або заміни інструменту (вважатимемо рівним 0).

Тва = Тхост = 0,48+0 = 0,48 хв.

- Автоматичний час роботи верстату

Та = Тоава = 0,68+0,48 =1,17 хв.

- Час виконання ручної допоміжної роботи, що не перекривається часом автоматичної роботи верстату

Тв = Тву + Твсп + Тви = 0,33+0,08+0,31 = 0,72 хв.

- Норма штучного часу:

а) Сумарна тривалість обробки партії деталей

б) Поправочний коефіцієнт (карта 1 с. 28) К = 0,75.

в) Час обслуговування робочого місця, переривів, на відпочинок і особисті потреби (карта 10 с. 55) Тобсл = 10% від Топ.

Тшт = (Та + Тв·К)(1 + Тобсл/100) = (1,17+0,72´0,75)(1+10/100) = 3 хв.

- Підготовчо-заключний час (карта 15 с. 64):

а) Отримати наряд, креслення, тех. документацію і ін. на робочому місці 4 хв.

б) Ознайомитись з роботою, кресленням і ін. 3 хв.

в) Інструктаж майстра 3 хв.

г) Встановити і зняти пристрій 6 хв.

д) Встановити і зняти інструмент 1,5´4 = 6 хв.

е) Встановити вихідні режими роботи 0,5´9 = 4,5 хв.

ж)Встановити програмоносій 1 хв.

Тп.з. = 4+3+3+6+6+4,5+1 = 27,5 хв.

- Норма штучно-калькуляційного часу

хв.

де: n = 100 шт. – кількість деталей в технологічній партії.

3.Нормування фрезерної операції.

1. Призначаємо допоміжний час на встановлення, закріплення та зняття деталі([5] с.54):

1) Час на установку і зняття деталі – 0,09хв.

2) Час на очистку пристосування від стружки щіткою – 0,07хв.

3) Час на закріплення та відкріплення деталі рукояткою пневматичного затискача – 0,04хв.

Отже, Тд.уст.=0,2хв.

2. Призначаємо допоміжний час, що зв’язаний з переходом([5] c.108): фрезерування пазів фрезою, що встановлена на розмір Тд.пер.=0,22хв.

3. Призначаємо допоміжний час на прийомі, що зв’язані з переходом, але не увійшли в комплекс([5], с.108):

1) Змінити число обертів шпинделя – 0,08хв.

2) Поставити і зняти щиток огородження від стружки з'ємний – 0,2хв.

Отже, Тд.п.=0,28хв.

4. Призначаємо допоміжний час на контрольні вимірювання([5], с.188): калібром для контролю пазів Тд.в.=0,14хв.

5. Розраховуємо допоміжний час за формулою:

Тд=Тд.уст.+Тд.пер.+Тд.п.+Тд.в.=0,2+0,22+0,28+0,14=0,84хв.

6. Розраховуємо оперативний час за формулою:

Топ=То+Тд=0,06+0,54=0,6хв.

7. Призначаємо час на обслуговування робочого місця([5], с.110): аобсл.=4% від оперативного часу.

8. Призначаємо час на перерви, відпочинок та особисті потреби([5], с.203): авідп.=4% від оперативного часу.

9. Визначаємо сумарна тривалість обробки партії деталей за формулою:

де, п – розмір партії деталей, п=100шт.

10. Розраховуємо норму штучного часу за формулою:

де, ктв=1,0 – поправочний коефіцієнт ([5]карта 1 с. 31).

11. Призначаємо підготовчо-заключний час([5], с.110):

1) Час на наладку верстата, пристосування та інструменту – 18хв.

2) Час на отримання перед початком роботи пристосування та інструменту на складі та здачу їх після роботи – 10хв.

Отже, Тп.з.=18+10=28хв.

12. Розраховуємо норму штучно-калькуляційного часу за формулою:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.007 с.)