До теми «Державне регулювання земельних відносин»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До теми «Державне регулювання земельних відносин»І. Законодавство

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

3. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

4. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

5. Закон України „Про столицю України – місто-герой Київ” від 15.01.1999 р. № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

6. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20. – Ст. 190.

7. Закон України „Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 року № 1389- ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 11. – Ст. 90.

8. Закон України „Про Генеральну схему планування території України” від 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 204.

9. Закон України „Про землеустрій” від 22.05.2003 р. № 858-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 282.

10. Закон України „Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19.06.2003 р. № 963-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.

11. Закон України „Про охорону земель” від 19.06.2003 р. № 962-І V // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.

12. Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 01.07.2004 р. № 1952-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

13. Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 р. № 3038-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343.

14. Закон України „Про Державний земельний кадастр” від 07.07.2011 р. № 3613-VІ // Урядовий кур’єр від 30 серпня 2011 року. – № 157.

15. Закон України „Про Фонд державного майна України” від 09.12.2011 р. № 4107-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 28. – Ст. 311.

16. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель” від 23.02.2012 року № 4444-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 49. – Ст. 555.

17. Указ Президента України „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 09.12.2010 р. № 1085/2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.

18. Указ Президента України „Про Положення про Міністерство культури України” від 06.04.2011 р. № 388/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1226.

19. Указ Президента України „Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження” від 06.04.2011 р. № 393/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1230.

20. Указ Президента України „Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України” від 06.04.2011 р. № 406/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1240.

21. Указ Президента України „Про Державне агентство земельних ресурсів України” від 08.04.2011 р. № 445 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1253.

22. Указ Президента України „Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України” від 13.04.2011 р. № 452/ 2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1258.

23. Указ Президента України „Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України” від 13.04.2011 р. № 453/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1259.

24. Указ Президента України „Про Положення про Державну екологічну інспекцію України” від 13.04.2011 р. № 454/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1260.

25. Указ Президента України „Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України” від 13.04.2011 р. № 458/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1264.

26. Указ Президента України „Про Державну інспекцію сільського господарства України” від 13.04.2011 р. № 459/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1265.

27. Указ Президента України „Про Міністерство аграрної політики та продовольства України” від 23.04.2011 р. № 500/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 31. – Ст. 1326.

28. Указ Президента України „Про Положення про Міністерство інфраструктури України” від 12.05.2011 р. № 581/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 37. – Ст. 1513.

29. Указ Президента України „Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” від 31.05.2011 р. № 633/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1665.

30. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про моніторинг земель” від 20.08.1993 р. № 661 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 1. – Ст. 5.

31. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” від 22.06.2011 р. № 703 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 51. – Ст. 2035.

32. Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг” від 01.08.2011 р. № 835 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – Ст. 2374.

33. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку ведення інвентаризації земель” від 23.05.2012 р. № 513 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 44. – Ст. 1701.

34. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку ведення державного земельного кадастру” від 17.10.2012 р. № 1051 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3598.

35. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)” від 06.03.2013 р. № 191 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 24. – Ст. 811.

36. Наказ Міністерства охорони здоров’я „Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів” від 19.06.1996 р. № 173 // http://zakon1.rada.gov.ua

37. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України „Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля” від 27.02.2002 р. № 88 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 631.

38. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах „Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних

ресурсах” від 23.05.2003 р. № 135 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 23. – Ст. 1091.

39. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів „Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12 грудня 2003 року № 312”

від 28.04.2009 р. № 205 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 40. – Ст. 1362.

40. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про затвердження положень про територіальні органи Держземагентсва” від 10.05.2012 р. № 258 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1780.

41. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства” від 12.07.2012 р. № 424 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 60. – Ст. 2455.

42. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою та Уніфікованої форми акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів” від 11.02.2013 р. № 79 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 15. –

Ст. 533.

43. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про затвердження Порядку оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства” від 19.02.2013 р. № 104 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 21. – Ст. 716.

44. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства” від 25.02.2013 р. № 132 // Офіційний вісник України. – 2013. – №23. – Ст. 790.

45. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель” від 14.03.2013 р. № 179 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 31. – Ст. 1108.

 

ІІ. Судова практика

1. Інформаційний лист Вищого господарського суду України „Про зміни, які сталися у земельному законодавстві” від 30.05.2012 р. № 01-06/742/2012 // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 6. – С. 55-64.

 

ІІІ. Література

1. Бусуйок Д. Види органів державного управління земельним фондом / Діана Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5.– С. 92-95.

2. Бусуйок Д. В Вплив земельної реформи на розвиток державного управління в галузі використання й охорони земель України наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. / Д. В. Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 69-72.

3. Бусуйок Д. В. Державне управління у сфері раціонального використання й охорони земель: межі регулювання земельного та адміністративного права / Д. В. Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – С. 95-97.

4. Бусуйок Д. В. Поняття державного земельного кадастру / Д. В. Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 78-80.

5. Бусуйок Д. В. Поняття державного управління земельним фондом в Україні / Д. В. Бусуйок // Право України. – 2008. – № 10. – С. 120-125.

6. Бусуйок Д. В. Правове регулювання процедури здійснення державного управління у сфері використання і охорони земель / Д. В. Бусуйок // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 210-214.

7. Грабовець Н. О. Порівнянність даних державного земельного кадастру з даними про земельні ділянки інших кадастрів / Н. О. Грабовець // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 2(21). – С. 224-226.

8. Грабовець Н. О. Правове забезпечення основних видів земельно-кадастрової діяльності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Н. О. Грабовець. – К., 2011.– 18 с.

9. Гринько С. В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія / Гринько С. В. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 172 с.

10. Державний контроль за дотриманням земельного та екологічного законодавства: стан, проблеми та шляхи вдосконалення: Матеріали між нар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 17 червня 2008 р.). – К.: Вид-во „Юридична думка”, 2009. – 208 с.

11. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид.,перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – Розділ 4, 22, 23, 24. – С. 64-94; 493-535.

12. Земельне право: підручник / [Шульга М. В., Багай Н. О., Гордєєв В. І. і ін.]; за ред. М. В. Шульги. – Х.: Право, 2013. – Розділ Х. – С. 259-291.

13. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. і ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – Розділ 10, 11. – С. 217-298.

14. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Курило. – К.: „Центр учбової літератури”, 2013. – 536 с.

15. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

16. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред.А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – 6-те вид, допов. – Х.: Одіссей, 2009. – 624 с.

17. Ковтун О. М. Правові засади планування використання та охорони земель в Україні / О. М. Ковтун // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – № 1(17). – С. 6-11.

18. Ковтун О. М. Проблеми правового регулювання програмування використання та охорони земель / О. М. Ковтун // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 1(20). – С. 57-63.

19. Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів самоврядування у сфері господарювання // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. – № 6. – 320 с.

20. Конишева О. Державний земельний кадастр – основна передумова охорони земель / Олена Конишева // Юридична Україна. – 2008. – № 11. – С. 84-86.

21. Кудрявцев А. Деякі питання здійснення державного контролю у сфері управління використанням та охорони земельних ресурсів України / Андрій Кудрявцев // Юридична Україна. – 2006. – № 4. – С. 60-64.

22. Кудрявцев А. Компетенція органів державного управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів / Андрій Кудрявцев // Юридична Україна. – 2005. – № 12. – С. 37-42.

23. Лісова Т. В. Правове забезпечення землеустрою в Україні: Монографія / Лісова Т. В. – Х.: ЗАТ „Харківська друкарня № 16”, 2005. – 168 с.

24. Лісова Т. Сучасні проблеми управління в галузі використання й охорони земель / Тетяна Лісова // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 93-97.

25. Лісова Т. В. Управління в галузі використання й охорони земель: сучасні проблеми правового регулювання / Т. В. Лісова // Проблеми законності. – 2010. – Вип. 107. – С. 100-105.

26. Мерзляк А. В. Земельний кадастр у структурі державного управління земельними ресурсами: монографія / А. В. Мерзляк, В. А. Боклаг. – Запоріжжя, 2008. – 100 с.

27. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій

Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – Розділ ІХ. – С. 333-383.

28. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с.

29. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / за ред. В. М. Кравчука. – К.: Істина, 2007. – 632 с.

30. Пейчев К. П. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України / К. П. Пейчев. – Х.: Фактор, 2011. – 472 с.

31. Петлюк Ю. С. Правові аспекти здійснення моніторингу земель в Україні / Ю. С. Петлюк // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 2(21). – С. 246-247.

32. Світличний О. Зміст державної діяльності у сфері управління земельними ресурсами / Олександр Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 138-140.

33. Світличний О. Зміст управлінських відносин у галузі земельних ресурсів у контексті оптимізації системи органів виконавчої влади / Олександр Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9. – С. 115-118.

34. Світличний О. Роль самоврядного контролю при використанні й охороні земельних ресурсів / Олександр Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 10. – С. 93-96.

35. Світличний О. Сутність управлінської діяльності у сфері земельних ресурсів / Олександр Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 11. – С. 41-44.

36. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – Розділ 11. – С. 287-327.

37. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні / Третяк А. М. – К., 1998. – 224 с.

38. Хом’яченко С. І. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / С. І. Хом’яченко. – К., 2004. – 19 с..

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)