В будинках-інтернатах для дітей інвалідів системи соціального захисту населення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В будинках-інтернатах для дітей інвалідів системи соціального захисту населення.(перевіряють прокурори Знам'янської міжрайпрокуратури та Новомиргородського району).

1. Ліміт наповнення та фактичне укомплектування.

2. Забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування:

- забезпечення комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, тепло -, водопостачання, радіофікація тощо), житлом, одягом, взуттям, білизною, м'яким і твердим інвентарем;

- організація харчування;

- цілодобове медичне обслуговування, стаціонарне лікування на базі закріплених закладів;

- забезпечення слуховими апаратами, окулярами, спеціальними засобами пересування, медикаментами та життєвонеобхідними ліками відповідно до медичного висновку;

- організація працетерапії;

- організації культурно-масової роботи;

- забезпечення спортінвентарем для проведення оздоровчо-спортивної корекції фізичних вад вихованців.

3. Дотримання умов приймання. Звернути увагу на наявність висновку психолого-медико-педагогічної комісії. Відповідність профілю закладу згідно висновку.

4. Чи оформлено адміністрацією паспорт та документи про інвалідність вихованцям, які досягли 16-річного віку.

5. Чи оформлено адміністрацією дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, які не мають опікунів (піклувальників) при досягненні ними 16-річного віку пенсійну справу, присвоєно індитифікаційний номер фізичній особі (вихованням, які мають батьків, опікунів (піклуванців пенсійна справа оформляється цими особами).

6. Чи обладнано приймально-карантинне відділення, чи витримується 14-денний термін перебування в ньому дітей при поміщенні.

7. Формування груп з урахування вимог, передбачених п.п.3, 13.

8. Організація навчально-виховного процесу.

9. Тривалість сну, періодичність приймання їжі.

10. Дотримання порядку відрахування вихованців.

11. Законність фінансово-господарської діяльності (із залученням фахівців).

12. Відповідність виданих наказів, положень, правил і т.п. вимогам законів.

13. Формування та ведення особових справ.

14. Забезпечення відомчого та державного контролю за діяльністю закладу.

 

Примітка: прокурору Олександрівського району аналогічну перевірку здійснити у Староосотському обласному дитячому протитуберкульозному санаторії керуючись вищезазначеними законами та Інструкцією про порядок комплектування загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів дітьми

Відносно дітей-інвалідів, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

(згідно з Законом від 19.12.91 р.):

 

1.Чи проводяться щомісячні виплати мінімальної заробітної плати сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи (якщо дитина не перебуває на повному забезпеченні – ст.30 п.8)?

2. Додержання передбачених Законом (ст.20 п.26, ст.21, ст.22 п.6) прав щодо вступу у вищі навчальні заклади поза конкурсом та на підвищену стипендію.

 

Відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Законність вжитих заходів з метою захисту дітей-інвалідів, цільове використання коштів.

 

В службах зайнятості населення, на підприємствах

 

1. Посильна трудова і громадська діяльність інвалідів (ст.ст.17, 18, 19, 20 Закону) в службах зайнятості, управлінні соціального захисту.

2. Облік неповнолітніх інвалідів, які звернулись за допомогою в працевлаштуванні.

3. Наявність обліку робочих місць на підприємствах, організаціях і установах, які можуть і повинні працевлаштовувати неповнолітніх інвалідів.

Відповідно до ст.20 цього Закону підприємства, установи та організації, де кількість працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, сплачують відділенням Фонду соціального захисту інвалідів штрафні санкції, які використовуються на фінансування заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів (у разі несплати, вжити заходів до відшкодування). За рахунок цих коштів надається можливість підприємствам створювати додаткові робочі місця для інвалідів, створення спеціалізованих робочих місць для інвалідів.

4. Врахування при цьому рекомендації медико-соціальної комісії.

5. Випадки відмови у працевлаштуванні, причини звільнення за ініціативою адміністрацій, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди за мотивами інвалідності (ст.17).

6. Забезпечення на підприємствах, установах, організаціях (незалежно від форм власності і господарювання) безпечних і нешкідливих для здоров'я умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації (ст.ст.18, 25).

 

Створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури

 

(Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)

1. Спеціальне обладнання споруд, транспортних засобів, закладів та інших об'єктів (ст.ст 26, 27, 28).

2. Спеціальні засоби в під'їздах, житлових приміщеннях (ст.30).

3. Умови вільного користування культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, (безоплатно ст.34).

 

Використати наступні методи та тактику (способи, прийоми) перевірки:

 

- вивчення рішень, розпоряджень, інструкцій, положень та наказів, які видаються керівниками чи колегіальними органами;

- ознайомлення з розробленими у регіонах заходами для покращення умов життєдіяльності дітей-інвалідів та фактичне їх виконання;

- перегляд місцевих газет для з'ясування питання щодо інформування інвалідів, в т.ч. дітей-інвалідів щодо змін і доповнень, які стосуються соціального захисту інвалідів;

- ознайомлення зі змістом звернень, скарг, пропозицій дітей-інвалідів, їх сімей та законністю їх розгляду;

- отримання переліку осіб у навчальних закладах, відділах (управліннях) освіти дітей-інвалідів взагалі та тих, хто навчається за індивідуальними планами, ознайомитись з графіками їх навчання та документи контрольних перевірок адміністрацією закладу, відділами освіти;

- з’ясування наявності обліку дітей-інвалідів, які вступили до вузів;

- із залученням фахівця вивчення наказів та відомостей щодо нарахування та виплати стипендії;

- вивчення документів про створення при поліклініках служби забезпечення інвалідів всіма видами меддопомоги вдома та фактичне функціонування;

- доручення фахівцям перевірки ведення диспансерного обліку по категоріях інвалідів;

- вивчення довідок (актів) відомчого контролю;

- вивчення фахівцями пенсійних справ, заяв про нарахування пенсій (допомоги);

- опрацювання відомостей про створення спеціалізованих робочих місць для інвалідів(на підприємствах, на дому) та даних відділення Фонду соціального захисту інвалідів щодо штрафних санкцій;

- доручення фахівцям житло-комунальних, транспортних управлінь з'ясування питань щодо створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури (спецобладнання споруд, транспорту, наявність засобів у під'їздах, житлових приміщеннях і т.п.);

- співбесіди з дітьми, батьками (опікунами) для з'ясування проблемних питань.

Мета перевірки полягає у виявленні порушень прав дітей-інвалідів, встановлених законодавством та поновленні прав цієї верстви громадян.

 

Заходи реагування

 

Керуватись ст.ст. 23-24 Закону України «Про прокуратуру».

Поданнявносятьсяза результатами перевірки на підставі узагальнених матеріалів про стан додержання законів для усунення порушень закону та причин, які цьому сприяли.

Постанови прокурора вносяться у разі виявлення в діянні посадової особи або громадянина ознак адміністративного правопорушення.

Кримінальне провадження застосовується у тих випадках, коли в матеріалах перевірки є ознаки злочину, за який винна особа повинна нести покарання в кримінальному порядку (наприклад, нецільове використання коштів, які виділяються для дітей-інвалідів службовими особами; використання не за призначенням коштів пенсії (допомоги) дитини-інваліда батьками (опікунами) і т.п.).

Для захисту прав дітей-інвалідів також застосовуються позови.

Практикувати письмове інформування органів самоврядування та населення про стан додержання законодавства щодо захисту прав дітей-інвалідів через засоби масової інформації.

 

Відділ захисту

Прав і свобод дітей

 

 

 

ДовідкаПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.01 с.)