Облік амортизації основних засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік амортизації основних засобівТОВ “Рута” нараховує амортизацію основних засобів кумулятивним методом. Вихідні дані для розрахунків наведені в табл. 2.11

 

Таблиця 2.11

Інвент.№ Назва об’єкта Первісна вартість,грн. Строк корисного використання, роки Рік експлуатації
Швейна машина
Швейна машина
Закрійний стіл
Комп’ютер

 

Річні кумулятивні коефіцієнти для кожного інвентарного об’єкта становлять: 001 – 1/1+2+3+4+5=1/15; 002 – 3/15; 003 – 5/1+2+34+5+6+7+8=5/36; 004 – 3/1+2+3=3/6. Тоді амортизаційні відрахування на квітень будуть такими:

 

 

Усього за місяць нарахована амортизація по машинах та інвентарю в сумі 23,05 грн. (4,44+11,67+6,94).

За операційну оренду приміщення сплачено 240 грн., в т.ч. податковий кредит 40 грн. (240/6).

 

Оборотна відомість ТОВ “Рута” за квітень місяць (продовження)

№ запису Короткий зміст господарської операції Сума, грн. коп. Рахунки
Дебет Кредит
35. Нарахували суму зносу машин та інвентарю 23,05
36. Нарахували суму зносу комп’ютера 83,33
37. Акцептували рахунок за оренду приміщення
38. Нарахували ПК по орендній платі
39. Оплатили рахунок за оренду приміщення

 

Облік доходу від реалізації продукції, робіт, послуг

Для визначення суми доходу необхідно встановити ціну одиниці продукції, робіт, послуг. Для цього спочатку віднайдіть витрати за даними рахунків 23, 92 (табл. 2.15):

Витрати на матеріали – 5460+65,5+81,75+0,98=5608,23 грн.

Витрати на оплату праці – 2473,68+1200=3673,68 грн.

Відрахування на соціальні заходи – 786,63+71,74+32,16+98,95+381,6+34,8+15,6+48=1469,48 грн.

Амортизація – 23,05+83,33=106,38 грн.

Інші витрати – 200 грн.

Разом – 11057,77 грн.

Витрати на пошиття одиниці спецодягу становлять: 11057,77/95=116,4 грн.

При нормативній рентабельності 9 % (за даними додатка 2), норма прибутку дорівнює: 0,9∙116,4=10,48 грн.

Ціна одиниці спецодягу без податкового зобов’язання (ПЗ) становить 126,88 грн. (116,4+10,48).

Дані про реалізацію продукції ТОВ “Рута” у квітні наведені в табл. 2.12.

 

Таблиця 2.12

Споживач Кількість Ціна (без ПЗ), грн. Форма розрахунків
АТП 1 126,88 Попередня оплата
АТП 2 126,88 наступна оплата

Доставка продукції здійснюється транспортом споживачів.

Необхідні розрахунки по реалізації продукції представлені в таблиці 2.13.

 

Таблиця 2.13

у грн.

Спожи- вач Первісна вартість Податкове зобов’язання по ПДВ Загальна вартість
АТП 1 45∙126,88=5709,60 5709,60∙0,2=1141,92 5709,6+1141,92=6851,52
АТП 2 38∙126,88=4821,44 4821,44∙0,2=964,29 4821,44+964,29=5785,73

 

Тепер необхідно скласти оборотну відомість за даними табл. 2.13.

 

Оборотна відомість ТОВ “Рута” за квітень місяць (продовження)

№ запису Короткий зміст господарської операції Сума, грн. коп. Рахунки
Дебет Кредит
40. Отримали аванс від АТП 1 6851,52
41. Нарахували податкове зобов’язання за ПДВ 1141,92
42. Виставили рахунок АТП 1 за відвантажену продукцію 6851,52
43. Закрили рахунок 643 1141,92
44. Закрили рахунок 681 6851,52
45. Виставили рахунок АТП 2 за відвантажену продукцію 5785,73
46. Нарахували податкове зобов’язання по ПДВ 964,29
47. Отримали гроші від АТП 2 5785,73

 

Облік собівартості готової й реалізованої продукції, робіт, послуг

 

Готова продукція на складі облічується за виробничою собівартістю, дані про яку протягом місяця накопичувалися на рахунку 23. ТОВ “Рута” не веде облік незавершеного виробництва, отже собівартість всієї готової продукції дорівнює сумі дебетових оборотів рахунку 23 (див. табл. 2.15), тобто 9094,44 грн. Тоді виробнича собівартість одиниці спецодягу, виготовленого у квітні, становить: 9094,44/95=95,73 грн.

Собівартість реалізованої продукції розраховується таким само методом, яким рахувалася первісну вартість використаних виробничих запасів. В ТОВ ”Рута” – це метод ФІФО.

 

Таблиця 2.14

Розрахунок собівартості реалізованої продукції у квітні

Показник Один. виміру Кіль-кість Собіварість
в грн. за одиницю загальна, в грн.
Реалізовано спецодягу        
Із залишку на 1.04 шт. 6∙90=540
З партії, що виготовлена протягом квітня -“- 95,73 77∙95,73=7371,21
Разом -“- х 540+7371,21=7911,21

Оборотна відомість ТОВ “Рута” за квітень місяць (продовження)

№ запису Короткий зміст господарської операції Сума, грн. коп. Рахунки
Дебет Кредит
48. Оприходували готовий спецодяг на складі 9094,44
49. Відвантажили спецодяг за собівартістю 7911,21


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 75; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.01 с.)