Облік розрахунків із бюджетомМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік розрахунків із бюджетомВідповідно до встановлених податковими органами строків, підприємство повинно розрахуватися з бюджетом по податку на прибуток і податку на додану вартість за березень. Розмір цієї заборгованості міститься в балансі на 1.04 (табл. 2.1). У квітні за результатами податкового обліку податок на прибуток становить 164 грн. (за вихідними даними до курсової роботи).

 

Оборотна відомість ТОВ "Рута" за квітень місяць (продовження)

№ запису Короткий зміст господарської операції Сума, грн. коп. Рахунки
Дебет Кредит
50. Перерахували до бюджету ПДВ за березень
51. Перерахували до бюджету податок на прибуток за березень
52. Нарахували податок на прибуток за квітень

 

Виявлення фінансового результату діяльності підприємства

Виявлення фінансового результату слід оформити відповідною оборотною відомістю.

 

Оборотна відомість ТОВ "Рута" за квітень місяць (продовження)

№ запису Короткий зміст господарської операції Сума, грн. коп. Рахунки
Дебет Кредит
53. Закрили рахунок 701 10531,04
54. Закрили рахунок 901 7911,21
55. Закрили рахунок 92 1963,33
56. Закрили рахунок 981 164,00
57. Закрили рахунок 791 492,50

 

Облік використання чистого прибутку

Якщо Ваше підприємство за підсумками звітного періоду отримало прибуток, то необхідно скласти фактичний кошторис використання чистого прибутку. Нормативи його розподілу Ви визначаєте самостійно. ТОВ "Рута" спрямовує 140 грн. у резервний капітал.

 

Оборотна відомість ТОВ "Рута" за квітень місяць (продовження)

№ запису Короткий зміст господарської операції Сума, грн. коп. Рахунки
Дебет Кредит
58. Спрямували чистий прибуток у резервний капітал
59. Закрили рахунок 443

 

Синтетичний облік: бухгалтерські рахунки

Таблиця 2.15

Бухгалтерські рахунки за квітень місяць по ТОВ "Рута"

№ за об. відом. Зміст господарської операції Обороти Сальдо  
Д К Д К  
  Рахунок 10  
           
           
  Рахунок 131  
           
35. Знос машин та інвентарю   23,05      
36. Знос комп'ютера   83,33      
          1746,38  
  Рахунок 201  
           
2. Оприходували тканину        
6. Оприходували нитки        
10. Видали тканину        
11. Видали нитки   65,5      
        94,5    
  Рахунок 210  
           
3. ТЗВ по придбаній тканині        
7. ТЗВ по придбаних нитках        
12. ТЗВ по використаній тканині   81,75      
13. ТЗВ по використаних нитках   0,98      
        2,27    
  Рахунок 23  
10. Використана тканина        
11. Використані нитки 65,5        
12. ТЗВ по тканині 81,75        
13. ТЗВ по нитках 0,98        
21. Зарплата робітників 2473,68        
23. Нарахування до Пенсійного фонду 786,63        
25. Нарахування до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності 71,74        
27. Нарахування до ФСС на випадок безробіття 32,16        
29. Нарахування на соціальне страхування від нещасних випадків 98,95        
35. Знос машин та інвентарю 23,05        
48. Оприходували спецодяг   9094,44      
  Рахунок 26  
           
53. Оприходували спецодяг 9094,44        
54. Відвантажили спецодяг за собівартістю   7911,21      
        1723,23    
  Рахунок 301  
           
19. Гроші на виплату зарплати        
20. Видана зарплата        
           
  Рахунок 311  
           
1. Аванс за тканину        
9. Оплата ниток        
14. Внески до Пенсійного фонду   1216,8      
15. Внески до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності   140,4      
16. Внески до ФСС на випадок безробіття   64,8      
17. Внески на страхування від нещасних випадків   144,0      
18. Податок із доходів фізичних осіб        
19. Гроші на виплату зарплати        
39. Орендна плата        
40. Аванс від АТП 1 6851,52        
47. Отримали гроші від АТП 2 5785,73        
50. ПДВ за березень        
51. Податок на прибуток за березень        
        10131,25    
  Рахунок 361  
42. Виставили рахунок АТП 1 6851,52        
44. Закрили рахунок 361   6851,52      
45. Виставили рахунок АТП 2 5785,73        
47. Отримали гроші від АТП 2   5785,73      
  Рахунок 371  
1. Аванс за тканину        
5. Закрили рахунок 681        
  Рахунок 40  
           
           
  Рахунок 43  
58. Відрахували прибуток у резервний капітал        
           
  Рахунок 441  
           
57. Чистий прибуток   492,5      
59. Використаний прибуток        
          1252,5  
  Рахунок 443  
58. Відрахували прибуток у резервний капітал        
59. Закрили рахунок 443        
  Рахунок 631  
2. Оприходували тканину        
3. ТЗВ по тканині        
4. ПК у вартості тканини        
5. Закрили рахунок 371        
6. Оприходували нитки        
7. ТЗВ по нитках        
8. ПК у вартості ниток        
Оплатили нитки        
Акцептували рахунок за оренду приміщення        
38. Нараховали ПК по орендній платі        
39. Оплатили рахунок за оренду приміщення        
  Рахунок 6411  
           
4. ПК у вартості тканини        
8. ПК у вартості ниток        
38. ПК по орендній платі        
41. ПЗ в рахунку, виставленому АТП 1   1141,92      
48. ПЗ у рахунку, виставленому АТП 2   964,29      
50. Сплатили ПДВ за березень        
          961,21  
  Рахунок 6412  
           
18. Сплатили податок за березень        
31. Утримали податок з доходів фізичних осіб   460,86      
          460,86  
  Рахунок 6413  
           
51. Сплатили податок за березень        
52. Нарахували податок за квітень        
           
  Рахунок 643  
41. Нарахували ПЗ по ПДВ 1141,92        
43. Закрили рахунок 643   1141,92      
  Рахунок 651  
          1216,8  
14. Сплатили внески за березень 1216,8        
23. Нарахували внески по зарплаті робітників   786,63      
26. Нарахували внески по зарплаті менеджера   381,6      
34. Утримали внески із зарплати   73,47      
          1241,7  
  Рахунок 652
          140,4  
15. Сплатили внески за березень 140,4        
25. Нарахували внески по зарплаті робітників   71,74      
26. Нарахували внески по зарплаті менеджера   34,8      
35. Утримали внески із заробітної плати   36,74      
          143,28  
  Рахунок 653  
          64,8  
16. Сплатили внески за березень 64,8        
27. Нарахували внески по зарплаті робітників   32,16      
28. Нарахували внески по зарплаті менеджера   15,6      
34. Утримали внески із заробітної плати   18,38      
          66,14  
  Рахунок 656  
         
17. Сплатили внески за березень        
29. Нарахували внески по зарплаті робітників   98,95      
30. Нарахували внески по зарплаті менеджера        
          146,95  
  Рахунок 661  
           
20. Виплатили зарплату за березень        
21. Нарахували зарплату робітникам   2473,68      
22. Нарахували зарплату менеджеру        
31. Утримали податок із доходів фізичних осіб 460,86        
32. Утримали внески до Пенсійного фонду 73,47        
33. Утримали внески до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності 36,74        
34. Утримали внески до ФСС на випадок безробіття 18,38        
          3084,23  
  Рахунок 681  
40. Аванс, отриманий від АТП 1   6851,52      
44. Списали аванс 6851,52        
  Рахунок 701  
42. Виставили рахунок АТП 1   6851,52      
43. ПЗ по рахунку, виставленому АТП 1 1141,92        
46. Виставили рахунок АТП 2   5785,73      
48. ПЗ по рахунку, виставленому АТП 2 964,29        
53. Закрили рахунок 701 10531,04        
  Рахунок 791  
53. Чистий дохід   10531,04      
54. Собівартість реалізованої продукції 7911,21        
55. Адміністративні витрати 1963,33        
56. Податок на прибуток        
Закрили рахунок 791 492,5        
  Рахунок 901  
49. Собівартість реалізованої продукції 7911,21        
54. Закрили рахунок 901   7911,21      
  Рахунок 92  
22. Зарплата менеджера        
24. Нарахування до Пенсійного фонду 381,6        
26. Нарахування до ФСС на випадок тимчасової .втрати працездатності 34,8        
28. Нарахування до ФСС на випадок безробіття 15,6        
30. Нарахування по страхуванню від нещасних випадків        
36. Знос комп'ютера 83,33        
37. Орендна плата        
55. Закрили рахунок 92   1963,33      
  Рахунок 98  
52. Податок на прибуток        
56. Закрили рахунок 98        
                       

 

Складання звітності

Баланс розробляється за даними сальдового балансу, звіт про фінансові результати - за даними оборотного балансу. Тому після того, як Ви порахували кінцеве сальдо рахунків, складіть сальдово-оборотну відомість (табл. 2.16).

 

Таблиця 2.16

Сальдово-оборотна відомість ТОВ "Рута" за квітень

№ рах. Сальдова 1.04 Обороти Сальдо на 30.04
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
А
       
        Продовження табл. 2.16
А
        1746,38
      96,77  
      1723,23  
       
      10131,25  
       
         
        1252,5
        1586,07
        1598,07
        3084,23
           
    10531,04 10531,04    
    10531,04 10531,04    
    7911,21 7911,21    
    1963,33 1963,33    
       
Усього     16201,25 16201,25

 

Таблиця 2.17

Баланс

на 30 квітня 200__р.

в тис. грн.

АКТИВ Код рядка На 1.04 На 30.04
А
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість 2,5 2,4
первісна вартість 4,1 4,1
знос 1,6 1,7
Довгострокові фінансові інвестиції      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
        Продовження табл. 2.17
А
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І 2,5 2,4
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 0,2 0,1
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція 0,5 1,7
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
з внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти;      
в національній валюті 10,5 10,1
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи   0,2
Усього за розділом II 11,2 12,0
Ш. Витрати майбутніх періодів    
Баланс 13,7 14,5
ПАСИВ      
І. Власний капітал      
Статутний капітал 6,8 6,8
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал   0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0,9 1,3
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом І 7,7 8,2
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення витрат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом П    
ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання    
Усього за розділом ІІІ    
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом 0,8 1,6
з позабюджетних платежів    
зі страхування 1,6 1,6
з оплати праці 3,6 3,1
з учасниками    
з внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання    
Усього за розділом IV 6,0 6,3
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс 13,7 14,5
               

 

Таблиця 2.18Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.012 с.)