Попередження, виявлення та припинення контрабанди 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Попередження, виявлення та припинення контрабандиПопередження контрабанди- це безпосередній вплив всіма дозволеними законом силами, засобами та методами на фізичну особу , яка має намір вчинити контрабанду або на причини й умови, що сприяють її вчиненню. Мета попередження злочину полягає у запобіганні злочину ще до того, як конкретна фізична особа розпочне його безпосереднє вчинення. Підставою для попередження є відомості про підготовку конкретної особи до вчинення контрабанди.

Виявлення контрабанди – це вжиття всіх передбачених законом заходів та використання усіх законних способів спрямованих на отримання інформації щодо намірів вчинення та злочинних дій, що вже розпочалися, та спрямовані на незаконне переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України.

Стосовно припинення контрабанди, то необхідно відзначити, що під цим терміном розуміють - застосування дозволених законом заходів до конкретної особи або групи осіб з метою позбавити їх реальної можливості продовжувати вчинення злочину. Це завдання стосується злочинів, що вчиняються як вочевидь, так і за умов неочевидності.

Виділяють такі види заходів (в залежності від стадії злочину) щодо припинення контрабанди:

1. Припинення контрабанди на стадії її підготовки.

2. Припинення контрабанди на стадії замаху ( в тому числі під час здійснення митного контролю).

3. Припинення контрабанди внаслідок проведення пошукових заходів та митною вартою під час повсякденної служби.

4. Припинення контрабанди під час проведення спеціальних митних операцій.

Серед способів припинення контрабанди, зокрема,:

q затримання злочинця на місці події;

q порушення кримінальної справи (та подальше провадження дізнання);

q застосування кримінально-процесуальних запобіжних заходів;

Затримання злочинця (особи, що вчинила злочин) на місці події – це позбавлення його можливості вільного пересування та вчинення певних дій, насамперед спрямованих на зникнення з місця злочину.


Досудове розслідування контрабанди

Стаття 111. Провадження досудового слідства

Досудове слідство провадиться у всіх справах, за винятком справ про злочини, зазначені в останньому реченні частини 1 статті 27 і статті 425 цього Кодексу, по яких досудове слідство провадиться у випадках, коли злочин вчинено неповнолітнім чи особою, яка через свої фізичні або психічні вади не може сама здійснювати своє право на захист, а також коли це визнає за необхідне прокурор чи суд.

Кримінально-процесуальне законодавство на сьогодні передбачає дві форми досудового розслідування як процесуальної діяльності. Обидві ці форми за своїми завданнями, процедурою взаємопов'язані між собою. Наявність провадження в обох формах при розслідуванні кожної кримінальної справи необов'язкова.

Провідною формою досудового розслідування є попереднє слідство, яке здійснюється слідчими прокуратури, слідчими органів внутрішніх справ, слідчими податкової міліції та слідчими служби безпеки, що передбачено ст. 102 КПК України.

Другою формою досудового розслідування є дізнання. Ст. 101 КПК України дає вичерпний перелік органів дізнання, тобто органів та посадових осіб, які вправі провадити дізнання у кримінальних справах.

 


Методи боротьби з контрабандою

На сьогодні заходи щодо запобігання контрабанді визначені в ст. 317, 318 Митного кодексу України: контрольована поставка та негласний контроль.

Метод «контрольної поставки».Згідно МК України митні органи з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими державними органами (підрозділами), що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів. Поняття «контрольована поставка» вперше було визначено Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року. «Контрольована поставка» означає метод, при якому допускається вивезення, провезення або ввезення на територію однієї або декількох країн незаконних або таких, що викликають підозру, партій наркотичних засобів, психотропних речовин, що їх заміняють, з відома і під наглядом їх компетентних органів з метою виявлення осіб, які беруть участь у здійсненні правопорушень, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції.

Метою проведення контрольованої поставки є вжиття певних заходів, щоб визнати дії осіб, які беруть участь у здійсненні правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Метод «негласного контролю». З метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до контрабандних операцій, а також з метою вилучення товарів, що незаконно переміщуються через митний кордон України, таке переміщення товарів може здійснюватися під контролем і оперативним наглядом правоохоронних органів. Порядок проведення переміщення товарів під негласним контролем визначається цим Кодексом і відповідним нормативно-правовим актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в справах охорони державного кордону України, погодженим з Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції України.

 


Вивчення та аналіз стану оперативної обстановки, а також повідомлень про контрабанду

Загалом оперативна обстановка на митній території України протягом останніх трьох років є нестабільною, хоча, порівнюючи з 2005-2008 рр. вона характеризувалася зниженням обсягів транзитних перевезень і транспортно-пасажирських потоків. На цьому фоні спостерігається зменшення кількості порушених кримінальних справ та зростання кількісних і якісних показників (за сумами) справ про порушення митних правил. Така ситуація зумовлена кількома причинами. По-перше, збільшення переходу перехід справ з розряду кримінальних до адміністративних. По-друге, митні органи зорієнтовано на виконання рекомендацій Генеральної прокуратури України стосовно переміщення через митний кордон України вантажу в разі, коли власник невідомий, питання порушення кримінальної справи має вирішуватися лише за умови, якщо в діях особи вбачається намір вчинити злочин. Що жстосується контрабанди, то її поширенню сприяє як різниця економічного розвитку і внутрішньоекономічної (та політичної) ситуації України та сусідніх східно-європейських держав (західні сусіди є членами ЄС), так і корупція державних органів України і недостатні дії відповідальних органів по боротьбі з контрабандою.Значний розголос і ефект мала державна програма «Контрабанда – стоп !», здійснена у 2010 році в Україні, яка, проте, не мала адекватного продовження.


Пошукові заходи

З метою виявлення, попередження та розкриття контрабанди, виявлення та взяття під контроль осіб, причетних до її вчинення, здійснюється система гласних і таємних пошукових заходів, тобто оперативно-пошукова діяльність. Цю діяльність здійснюють митні органи відповідно до чинного законодавства та міжнародних угод з питань митного співробітництва, укладених Україною з іншими країнами.

Важливою формою правоохоронної діяльності митних органів є забезпечення власної безпеки, що може включати заходи внутрішнього адміністративного контролю, оперативно-пошукові заходи та заходи фізичної, військової, технічної охорони митних об'єктів, співробітників митних органів та членів їх сімей. Оперативно-пошукова робота митних органів є однією з форм їх діяльності, яка поєднує елементи кримінальної (правоохоронної) та спеціальної (розвідувальної, пошукової) діяльності. Ця форма діяльності покликана забезпечити підвищення ефективності митного контролю, виявлення ознак і фактів підготовки до скоєння злочинів і порушень митних правил, виявлення причетних до цих правопорушень осіб, з'ясування причин та умов, що сприяють здійсненню таких правопорушень, а також попередити нанесення збитків державі.

Безпосередньо оперативно-пошукові заходи здійснює Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України та підпорядковані йому підрозділи в регіональних митницях. Інші підрозділи митних органів до проведення оперативно-розшукової роботи не допускаються


Спеціальні митні операції

Спеціальна митна операція (далі – операція) – сукупність заздалегідь узгоджених і взаємопов’язаних метою, місцем і часом масштабних довготривалих спеціальних заходів підрозділів митної варти, які здійснюються за єдиним задумом і планом у визначеному районі (місці) з метою виявлення, попередження та припинення порушень встановленого порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України

Управління спеціальними заходами (операцією) (далі – спеціальними заходами) підрозділів митної варти передбачає:

- постановку завдання цим підрозділам (нарядам);

- підготовку посадових осіб до виконання поставлених завдань;

- контроль за виконанням поставлених завдань посадовими особами;

- уточнення чинних, постановку нових завдань підрозділам (нарядам).


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 219; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.01 с.)