Аудиторський звіт, передбачений законом або нормативним актом 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудиторський звіт, передбачений законом або нормативним актом43. У разі, якщо аудитор готує свій звіт із використанням структури звіту або формулювань, що вимагаються законом або нормативним актом конкретної юрисдикції, аудиторський звіт повинен містити посилання на Міжнародні стандарти аудиту лише у разі, якщо він включає, як мінімум, кожен із зазначених нижче елементів (див. параграф Д42):

а) заголовок;

б) адресат відповідно до обставин завдання;

в) вступний параграф, де зазначено, які фінансові звіти були перевірені аудитором;

г) описання відповідальності управлінського персоналу або інший доречний термін (див. параграф 24) за складання фінансової звітності;

ґ) описання відповідальності аудитора за висловлення думки щодо фінансової звітності, а також описання обсягу аудиту включно з:

– посиланням на Міжнародні стандарти аудиту, закон або нормативний акт;

– описанням аудиту відповідно до зазначених стандартів;

д) параграф, в якому висловлюється думка аудитора щодо фінансової звітності та наводяться посилання на застосовану концептуальну основу фінансової звітності (включаючи ідентифікацію юрисдикції походження іншої концептуальної основи фінансової звітності, ніж Міжнародні стандарти фінансової звітності або Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі (див. параграф 37);

є) підпис аудитора;

є) дату аудиторського звіту;та

ж) адресу аудитора.

Аудиторський звіт (див. параграф 20)

Д13. Письмовий звіт являє собою звіт, оприлюднений на паперових та електронних носіях.

Д14. У додатку наведені ілюстративні приклади аудиторських звітів щодо фінансової звітності, що включають елементи, про які йдеться в параграфах 21-42.

Аудиторський звіт для аудитів, проведених відповідно до Міжнародних стандартів аудиту

Заголовок (див. параграф 21)

Д15. Заголовок “Звіт незалежного аудитора”, який вказує на те, що звіт є звітом незалежного аудитора, підтверджує, що аудитор дотримався всіх відповідних етичних вимог щодо незалежності і, отже, відокремлює звіт незалежного аудитора від звітів, оприлюднених іншими особами.

Адресат(див. параграф 22)

Д16. Законом або нормативним актом часто визначається, для кого призначений аудиторський звіт у цій конкретній юрисдикції. Як правило, аудиторський звіт адресується тим, для кого він був підготовлений. Часто це бувають акціонери або ті, кого наділено найвищими повноваженнями щодо суб’єкта господарювання, фінансова звітність якого проходить аудит.

Вступний параграф (див. параграф 23)

Д17. У вступному параграфі зазначається, наприклад, що аудитор провів аудит фінансової звітності суб’єкта господарювання, яка включає [вкажіть назву кожного фінансового звіту, що становить повний комплект фінансової звітності, які вимагаються застосовною концептуальною основою фінансової звітності, із зазначенням дати або періоду, що охоплюються кожним фінансовим звітом], а також описання важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.


МСА 705 “Модифікації думки незалежного аудитора”

Вступ

Сфера дії цього МСА

1. Цей Міжнародний стандарт аудиту (МСА) розглядає відповідальність аудитора за надання відповідного звіту за обставин, якщо, формулюючи думку згідно з МСА 700 і, аудитор доходить висновку про необхідність модифікації аудиторської думки щодо фінансової звітності.

Типи модифікованих думок

2. Цей МСА визначає три типи модифікованих думок, а саме: умовно-позитивну, негативну і відмову від висловлення думки. Рішення, ; яка модифікована думка є прийнятною, залежить від:

а) характеру питання, що призвело до модифікації, тобто чи містить фінансова звітність суттєві викривлення, або в разі неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів, чи може фінансова звітність містити суттєві викривлення; та

б) судження аудитора щодо всеохоплюваності впливу або можливого впливу питання на фінансову звітність (див. параграф Д1).

Метою аудитора є чітке висловлення у відповідний спосіб модифікованої думки щодо фінансової звітності, яка є необхідною, якщо:

а) аудитор на основі отриманих аудиторських доказів доходить висновку, що фінансова звітність у цілому містить суттєві викривлення; або

б) аудитор не має можливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази, щоб дійти висновку, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень.

Визначення

а) всеохоплюючий – термін, який застосовується в контексті викривлень для описання впливу викривлень на фінансову звітність або можливого впливу на фінансову звітність викривлень (якщо вони є), які залишилися невиявленими через неможливість отримати достатні та прийнятні аудиторські докази.

Всеохоплюючим на фінансову звітність вважається вплив, який за судженням аудитора:

і) не обмежується конкретними елементами, рахунками або статтями фінансової звітності;

іі) якщо й є обмеженим, як зазначено вище, охоплює або може охоплювати значну частину фінансової звітності;

ііі) має принципове значення для розуміння фінансової звітності користувачами, якщо йдеться про розкриття інформації;

б) модифікована думка – умовно-позитивна, негативна або відмова від висловлення думки.

Аудитор модифікує думку в аудиторському звіті в разі, якщо він:

а) на основі отриманих аудиторських доказів доходить висновку, що фінансова звітність у цілому містить суттєві викривлення, або

б) не має можливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази, щоб дійти висновку, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень.

Визначення типу модифікації аудиторської думки

Вид модифікації Підстава
Умовно-позитивна думка а) взяті окремо або в сукупності викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими для фінансової звітності; або б) не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
Негативна думка   викривлення, взяті окремо або в сукупності, є одночасно і суттєвими, і всеохоплюючими для фінансової звітності.
Відмова від висловлення думки   не має можливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки і доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути одночасно суттєвим та всеохоплюючим.

 


Параграф, у якому йдеться про підставу для модифікації

 

Якщо аудитор модифікує думку щодо фінансової звітності, він повинен додатково до окремих елементів, передбачених вимогами МСА 700, включити до аудиторського звіту параграф із описанням питання, що призвело до модифікації. Аудитор наводить цей параграф безпосередньо перед параграфом аудиторського звіту, в якому висловлена думка, і використовує заголовок “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, “Підстава для висловлення негативної думки” або “Підстава для відмови від висловлення думки”залежно від обставин.

 

 

У разі існування суттєвого викривлення фінансової звітності, яке стосується розкриттів описового характеру, аудитор повинен включити до параграфа, в якому йдеться про підставу для модифікації, пояснення того, в який спосіб викривлені ці розкриття.

 

 

Якщо необхідність модифікації спричинена неможливістю отримати достатні і прийнятні аудиторські докази, аудитор повинен зазначити причини такої неможливості у параграфі, в якому йдеться про підставу для модифікації.

 

Навіть у тому разі, якщо аудитор висловив негативну думку або відмовився висловити думку щодо фінансової звітності, він має описати у параграфі, в якому йдеться про підставу для модифікації, причини виникнення будь-яких інших питань, відомих аудитору, що вимагали б модифікації думки, та їхній вплив.

Типи модифікованих думок

Подана нижче таблиця показує, як судження аудитора щодо характеру питання, у зв’язку з яким виникає необхідність модифікації, і всеохоплюваність його впливу чи можливого впливу на фінансову звітність, впливає на тип думки, що буде висловлена.

Характер питання, у зв’язку з яким виникає необхідність модифікації Судження аудитора щодо всеохоплюваності впливу чи можливого впливу на фінансову звітність
Суттєвий, але не всеохоплюючий Суттєвий і всеохоплюючий
Фінансова звітність містить суттєві викривлення Умовно-позитивна думка Негативна думка
Неможливість отримати достатні і прийнятні аудиторські докази Умовно-позитивна думка Відмова від надання думкиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 241; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.222.251.91 (0.004 с.)