Приклади окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклади окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту– Дебіторська заборгованість, резерв на сумнівну дебіторську заборгованість, запаси, зобов’язання за нараховані пільги щодо приватного пенсійного забезпечення, відображена у звіті вартість ідентифікованих нематеріальних активів або зобов’язання за «понесені, але не відображені» претензії у страховому портфелі, включаючи відповідні примітки.

– Перелік зовнішніх активів та доходу з приватного пенсійного забезпечення, включаючи відповідні примітки.

– Перелік чистих матеріальних активів, включаючи відповідні примітки.

– Перелік витрат стосовно оренди власності, включаючи пояснювальні примітки.

– Перелік участі в прибутку або бонуси співробітникам, включаючи пояснювальні примітки.

 

Окремий фінансовий звіт, перевірений аудитором, або певний елемент фінансового звіту, перевірений аудитором, може бути опублікований разом із повним пакетом фінансової звітності суб’єкта господарювання, перевіреним аудитором.

Якщо аудитор доходить висновку, що подання окремого фінансового звіту або певного елемента фінансового звіту не відрізняє його значною мірою від повного пакета фінансової звітності, він повинен попросити управлінський персонал виправити ситуацію.

Якщо в аудиторському звіті надається модифікована думка щодо повного пакета фінансової звітності суб’єкта господарювання або звіт містить пояснювальний параграф чи параграф з інших питань, аудитор визначає вплив цього чинника на аудиторський звіт щодо окремого фінансового звіту або певного елемента фінансового звіту. Якщо не є прийнятним, аудитор модифікує думку щодо окремого фінансового звіту або певного елемента фінансового звіту, або включає пояснювальний параграф чи параграф з інших питань у аудиторський звіт відповідно.

МСА 810 “Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності”

Цей Міжнародний стандарт аудиту розглядає відповідальність аудитора за завданням з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності, основою для складання якої була фінансова звітність, аудит якої проводився відповідно до МСА тим самим аудитором.

Цілі аудитора такі:

а) визначення того, чи є доречним прийняття завдання з надання звіту про узагальнену фінансову звітність; та

б) якщо прийняте завдання з надання звітності щодо узагальненої фінансової звітності:

і) висловити думку про узагальнену фінансову звітність на основі оцінки результатів, отриманих із наявних свідчень; та

іі) чітко висловити таку думку письмово у формі аудиторського звіту, який також надає основу для висловлення цієї думки.

Наведені у цьому МСА терміни мають таке значення:

а) застосовані критерії – критерії, які застосовує управлінський персонал при складанні узагальненої фінансової звітності.

б) перевірена аудитором фінансова звітність – фінансова звітність1,яка перевірена аудитором відповідно до МСА та яка є основою для складання узагальненої фінансової звітності.

в) узагальнена фінансова звітність – історична фінансова інформація, отримана з фінансової звітності, що містить менше детальних даних порівняно з фінансовою звітністю, але забезпечує структуроване відображення, яке узгоджується з інформацією у фінансовій звітності, економічних ресурсів суб’єкта господарювання або його зобов’язань у певний момент часу або зміни в цих показниках за певний проміжок часу.


Форма висловлення думки

У випадках, якщо аудитор вирішує, що стосовно узагальненої фінансової звітності можна висловити не модифіковану думку, він у своєму звіті мас застосовувати такі висловлення, за винятком випадків, коли законодавство потребує іншого:

а) узагальнена фінансова звітність узгоджується в усіх суттєвих аспектах з перевіреною аудитом фінансовою звітністю відповідно до[застосованих критеріїв]; або

б) узагальнена фінансова звітність є достовірним узагальненням перевіреної аудитом фінансової звітності відповідно до [застосованих критеріїв].

 

 

Аудиторський звіт щодо узагальненої фінансової звітності

Компоненти аудиторського звіту щодо узагальненої фінансової звітності

а) назва, яка чітко вказує на те, що це звіт незалежного аудитора;

б) адресат (див. параграф Д12);

в) вступний параграф, який:

і) визначає узагальнену фінансову звітність, звіт щодо якої надає аудитор, включаючи назву кожного звіту узагальненої фінансової звітності (див. параграф Д13);

іі) визначає перевірену аудитом фінансову звітність;

ііі) посилається на аудиторський звіт щодо перевіреної аудитом фінансової звітності, дату такого висновку, а також з дотриманням вимог параграфів 17–18 на той факт, що стосовно перевіреної аудитом фінансової звітності висловлюється не модифікована думка;

iv) якщо дата аудиторського звіту щодо узагальненої фінансової звітності настає пізніше, ніж дата аудиторського звіту щодо перевіреної аудитом фінансової звітності, то це вказує на те, що узагальнена і перевірена аудитом фінансова звітність не відображає впливу подій, що відбулися після дати аудиторського звіту щодо перевіреної аудитом фінансової звітності; та

v) твердження про те, що узагальнена фінансова звітність не містить в собі всіх розкриттів, необхідних відповідно до концептуальної основи фінансової звітності, використаної при складанні перевіреної аудитом фінансової звітності, а також про те, що вивчення узагальненої фінансової звітності не замінює вивчення перевіреної аудитом фінансової звітності.

г) описання відповідальності управлінського персоналу5 за узагальнену фінансову звітність із вказівкою на те, що управлінський персонал6 несе відповідальність за складання узагальненої фінансової звітності відповідно до застосованих критеріїв;

д) твердження, що аудитор несе відповідальність за надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності на основі процедур, виконання яких слід дотримуватися згідно з цим МСА;

є) параграф, який чітко висловлює думку (див. параграфи 9-1);

ж) підпис аудитора;

з) ата надання аудиторського звіту (див. параграф Д14);і) адреса аудитора.

15. адресат узагальненої фінансової звітності не є тим адресатом, що й адресат аудиторського звіту щодо перевіреної аудитом фінансової звітності, аудитор має визначити доречність використання різних адресатів (див. параграф Д2).

 

 

Чинниками, які можуть вплинути на визначення аудитором прийнятності застосованих критеріїв, є:

– Характер суб’єкта господарювання.

– Мета складання узагальненої фінансової звітності.

– Інформаційні потреби визначених користувачів узагальненої фінансової звітності; та

– Чи стане результатом застосованих критеріїв узагальнена фінансова звітність, яка не є недостовірною в існуючих обставинах.

 

Якщо не існує встановлених критеріїв складання узагальненої фінансової звітності, управлінський персонал може розробити такі критерії, керуючись, наприклад, практикою окремої галузі господарства. Результатом застосування критеріїв, прийнятних в існуючих обставинах, стане узагальнена фінансова звітність, яка:

а) Адекватно розкриває свій узагальнений характер та визначає перевірену аудитом фінансову звітність.

б) Чітко роз’яснює джерела отримання фінансової звітності або якщо відповідно до законодавства перевірена аудитом фінансова звітність/не має надаватися визначеним користувачам узагальненої фінансової звітності, визначає критерії складання узагальненої фінансової звітності та такі законодавчі акти.

в) Належно розкриває інформацію про застосовані критерії.

г) Узгоджується з відповідною інформацією перевіреної аудитом фінансової звітності або може бути взятою з такої інформації; та

д) Згідно з метою узагальненої фінансової звітності містить в собі необхідну інформацію та має належний рівень агрегації, щоб в існуючих обставинах не ввести в оману користувачів.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 235; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.25.27 (0.004 с.)