про результати ідентифікації об'єктівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

про результати ідентифікації об'єктівПідвищеної небезпеки

 

_______________________________________________________________

(повна і скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)

 

______________________________________________________________________________________

(форма власності)

 

_______________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)

 

_______________________________________________________________________________________

(орган, до сфери управління якого належить суб'єкт

 

________________________________________________________________________________________

господарської діяльності)

 

______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону керівника суб'єкта

 

_______________________________________________________________________________________

господарської діяльності)

 

_______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону,

 

________________________________________________________________________________________

факс, електронна адреса відповідальної особи)

 

______________________________________________________________________________________

(юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)

 

 

1. Відомості про потенційно небезпечні об'єкти

Основний вид виконуваних робіт, пов'язаних з НР.

Перелік основних технологічних процесів, пов'язаних з НР.

Умови приймання і зберігання сировини.

Умови зберігання та відвантаження продукції.

Перелік основних структурних підрозділів.

Розташування основних структурних підрозділів на майданчику (майданчиках).

Розташування на місцевості та відстань від ПНО до: міста (міст), інших населених пунктів; місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо); промислових об'єктів; транспортних магістралей; природоохоронних об'єктів; життєво важливих цивільних об'єктів.

 

2. Перелік ПНО з НР, виділених для ідентифікації, у тому числі тих, що ідентифіковані як ОПН.

Найменування ПНО, виділеного для ідентифікації, та його склад Місце розташування ПНО Найменування, маса, категорія НР чи групи НР, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті Найменування або категорія НР чи групи НР, за якими проводилася ідентифікація об’єкта Результати ідентифікації (належить до ОПН відповідного класу, не належать до ОПН)

Інших ПНО та ОПН, крім зазначених, не визначено.

 

3. Маса НР, що знаходяться на ПНО.

Для кожного ПНО, зазначеного у пункті 2, по кожному виробництву, дільниці, установці, апарату тощо, що входять до його складу, виявлені НР, розрахована маса кожної, сумарна маса НР подається у таблиці.

 

Найменування ПНО Найменування виробництва, дільниці, установки, апарата тощо, які входять до складу ПНО Найменування НР і маса, тонн Маса індивідуальної НР і маса безпечної речовини кожної категорії, до якої вона може бути віднесена за нормативами порогових мас
Індивідуальна речовина номер категорії за нормативами порогових мас

____________

Усього

 

4. Перелік нормативно-правових актів, нормативних документів, довідкових та науково-технічних видань, що використовувалися під час проведення ідентифікації.

 

5. Відомості про організацію, що провела ідентифікацію (заповнюється у разі проведення ідентифікації іншим суб'єктом господарської діяльності).

Повна і скорочена назва.

Юридична адреса.

Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності.

Зареєстрований вид діяльності (код згідно з КВЕД).

 

Звіт склав ___________ _____________ ___________________

(посада) (підпис) (ініциали та прізвище)

 

____ ____________ 20 р.

 

 

Додаток 2

 

Нормативи порогових мас

 

Таблиця 2.1. Нормативи порогових мас деяких індивідуальних небезпечних речовин

Найменування Порогова маса, тонн небезпечної речовини
1 клас 2 клас
Аміак
Амонію нітрат*
Амонію нітрат (добрива)**
Арсенатний ангідрид, арсенатна кислота та/або її солі
Арсенітний ангідрид, арсенітна кислота та/або її солі 0,1  
Бром
Хлор
Нікелеві сполуки (дрібнодисперсний порошок), монооксид нікелю, діоксид нікелю, триоксид нікелю, сульфід нікелю (II), сульфід нікелю (III)  
Формальдегід (концентрація більш як 90 відсотків)
Водень    
Фосфористий водень (фосфін) 0,2
Хлороводень (зріджений газ)
Алкіли свинцю
Ацетилен
Етилену оксид
Пропілену оксид
Метанол
Кисень
Сірководень
Арсеновмісний водень (арсен) 0,2
Сірки діоксид
Сірки триоксид 7,5
Вугільної кислоти дихлорангідрид (фосген) 0,75 0,3
Метилізоціанат 0,15  
4,4 – метилен – біс (2 – хлоранілін) та/або солі в порошкоподібному стані 0,01  
Толуїдиндизоціонат
Поліхлоридні дибензофурани та поліхлоридні дибензодіоксинни (включаючи ТХДД), розраховані із застосуванням коефіцієнта токсичного еквівалента ТХДД*** 0,001  
Канцерогени: 4-амінобіфеніл та/або його солі, бензидин та/або його солі, бі (хлорметиловий) ефір, хлорметилметиловий ефір, диметилкарбамілхлорид, диметилнітрозомін, гексаметилфосфористий триамід, 2-нафтиламін та/або його солі, 1,3-пропансултон, 4-нітродифеніл 0,001  

 

*Масовий вміст азоту в амонії нітраті та його сумішах становить більш як 28 відсотків, а також водяні розчини амонію нітрату, які містять більш як 90 відсотків нітрату амонію від маси.

**Масовий вміст азоту у простих добривах на основі амонію нітрату, а також у складних добривах на його основі (з фосфатом та/або поташем) становить більш як 28 відсотків.

***Коефіцієнти токсичного еквівалента (ХДД – хлордибензодіоксин, ХДФ – хлордибензофуран, Т – тетра, П – пента, Гкс – гекса, Гпт – гепта, О – окта):

 

1,2,3,7,8 ПХДД 0,5
1,2,3,4,7,8 Гкс ХДД 0,1
1,2,3,6,7,8 Гкс ХДД 0,1
1,2,3,7,8,9 Гкс ХДД 0,1
1,2,3,4,6,7,8 ГптХДД 0,01
ОХДД   0,001
2,3,7,8 ТХДФ 0,1
2,3,4,7,8 ПХДФ 0,5
2,3,7,8 ПХДФ 0,05
1,2,3,4,7,8 ГксХДФ 0,1
1,2,3,7,8,9 ГксХДФ 0,1
1,2,3,6,7,8 ГксХДФ 0,1
2,3,4,6,7,8 ГксХДФ 0,1
1,2,3,4,6,7,8 ГксХДФ 0,01
1,2,3,4,7,8,9 ГксХДФ 0,01
ОХДФ   0,001

 

Таблиця 2.2. Нормативи порогових мас НР за категоріями

Категорія НР Порогова маса, тонн
1 клас 2 клас
1. Горючі (займисті) гази
2. Горючі рідини
3. Горючі рідини, перегріті під тиском
4. Ініціюючі (первинні) вибухові речовини
5. Бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові речовини
6. Речовини-окисники
7. Високотоксичні речовини
8. Токсичні речовини
9. Речовини, які становлять небезпеку для довкілля (високотоксичні для водних організмів)
10. Речовини, які становлять небезпеку для довкілля (токсичні для водних організмів) та/або можуть здійснювати довгостроковий негативний вплив на водне середовище
11. Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою
12. Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів

 

Додаток 3

Приклад повідомлення про результати ідентифікації ОПН

Форма ОПН-1

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________

(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові

 

_______________________________________

керівника суб'єкта господарської діяльності)

 

___________________________________20 р.

МП

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про результати ідентифікації об'єктів

Підвищеної небезпеки

 

_________________________________________________________________________________________

(повна і скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)

 

_______________________________________________________________________________________

(форма власності)

 

_________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)

 

_______________________________________________________________________________________

(орган, до сфери управління якого належить суб'єкт

 

_________________________________________________________________________________________

господарської діяльності)

 

______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону керівника суб'єкта

 

_________________________________________________________________________________________

господарської діяльності)

 

_________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону,

 

________________________________________________________________________________________

факс, електронна адреса відповідальної особи)

 

_______________________________________________________________________________________

(юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)

1. Відомості про ПНО

Основний вид виконуваних робіт, пов'язаних з НР:

ОЕ розташований на території площею 22 га; займається прийманням, зберіганням, відвантаженням, доведенням до кондиції зернових та олійних культур. Загальний об'єм зберігання – до 115 тис.т.

Технологічний процес включає:

– зважування, вивантаження зерна у приймальні засоби з автотранспорту чи залізничних вагонів за допомогою автомобілерозвантажувачів, очищення зерна у зерноочисних робочих вежах;

– сушіння зерна на зерносушарках;

– складування та зберігання зерна на 20 механізованих складах підлогового зберігання (насипом) – 55000 т та в елеваторі – 60000 т;

– відвантаження зерна на автомобільний чи залізничний транспорт.

Перелік основних технологічних процесів пов'язаних з НР:

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002р. № 956 на підприємстві для ідентифікації, виділені: склад паливо-мастильних матеріа­лів (у подальшому – склад ПММ).

Паливо використовується для власних потреб для сушіння зерна в зерно­сушарках. Паливо зберігається в двох резервуарах: ємкістю 50 м3 на складі ПММ та розхідною ємкістю 1,0 м3 для сушарок. До сушарок паливо подається по трубопроводу за допомогою насосів.

Умови приймання і зберігання сировини:

Дизпаливо Л-0,2-82 доставляється на ОЕ спеціальним автотранспортом, зберігається на складі ПММ у 1 металевому резервуарі, що встановлений на бетонній основі, та у 1 металевому резервуарі біля сушарки.

Умови зберігання та відвантаження продукції:

Дизельне паливо використовується в зерносушарках і до продукції підприємства не відноситься.

Перелік основних структурних підрозділів:

До складу підприємства входять: елеватор місткістю 60 тис. т, поточна лінія, адміністративний корпус, вагова, 20 складів підлогового зберігання зерна місткістю 55 тис. т, робочі башти, зерносушарки, лабораторія, авторозвантажувачі, механічна майстерня, електротехнічний цех, склад ПММ, допоміжні дільниці.

Розташування основних структурних підрозділів на майданчику:

Склад ПММ, призначений для зберігання дизельного палива, розташований у північній частині території на площі 0,4 га. Резервуар для збирання дизпалива, що не згоріло в сушарці, встановлений на даху робочої вежі елеватора у східній частині підприємства.

Всі ПНО ОЕ сконцентровані у межах 500 м, адміністративно підпорядковані одній організації і при проведенні ідентифікації вважаються одним ПНО.

Розташування на місцевості та відстань від ПНО до: міста (міст), інших населених пунктів; місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо); промислових об'єктів; транспортних магістралей; природоохоронних об'єктів.

Підприємство розташоване на окраїні АТО.

Найближчими (у радіусі 500 м) до потенційно небезпечного об'єкту місцями великого скупчення людей, транспортними магістралями, промисловими об'єктами є:

тваринне господарство – 150м;

залізнична колія – 100 м.

Природоохоронних об'єктів, житлових масивів, стадіонів, кінотеатрів, лі­карень, шкіл, інших важливих цивільних об'єктів у радіусі 500м немає.

 

2. Перелік ПНО з НР, виділених для ідентифікації, у тому числі тих, що ідентифіковані, як ОПН

Для роботи сушарок використовується паливо дизельне ДСТУ 3868. Паливо пожежовибухонебезпечне, легкозаймиста рідина, гранична допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони 300 мг/м3. За ГОСТ 12.1.007 відноситься до малотоксичних речовин 4-го класу небезпеки. Густина дизельного палива складає не більш 0,86 г/см3 (0,86 т/м3).

Максимальна маса дизельного палива, яка може зберігатись на підприємстві, становить:

51 м3 × 0,86 т/м3 = 43,86 т

Для дизельного палива не визначено індивідуальної порогової маси. За своїми властивостями, згідно «Нормативам порогових мас небезпечних речо­вин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки», дизпаливо відноситься до 2 категорії – горючі рідини.

За видами аварій, що можуть статися виходячи з властивостей небезпеч­ної речовини, дизпаливо відноситься до групи 2 (пожежа).

Норматив порогової маси для об'єктів підвищеної небезпеки 2 категорії складає: 2-го класу – 5000 т, 1-го класу – 50000 т.

 

Найменування ПНО, виділеного для ідентифікації, та його склад Місце розташування ПНО Найменування, маса, категорія НР чи групи НР, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті Найменування або категорія НР чи групи НР, за якими проводилася ідентифікація об'єкта Результати ідентифікації (належить до ОПН відповідного класу, не належить до ОПН)
Повне найменуванняОЕ Повна адреса. Дизельне паливо 43,86 т Категорія 2 (горючі рідини), група 2 (пожежа) Дизельне паливо Категорія 2 (горючі рідини), група 2 (пожежа) Не належить до ОПН

Інших ПНО та ОПН, крім зазначеного, не визначено.

 

3. Маса НР, що знаходяться на ПНО

На складі ПММ знаходиться дизельне паливо, яке за своїми властивостя­ми відноситься до 2 категорії «горючі рідини», а за видами аварій та уражальними факторами відповідає вимогам групи 2 (пожежа).

Маса потенційно небезпечних речовин групи 2 на складі ПММ становить 43,86 т, що значно нижче порогової маси (5000 т) для 2 класу за «Нормативами порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної не­безпеки».

Найменування ПНО Найменування виробництва, дільниці, установки, апарата тощо, які входять до складу ПНО Найменування НР і маса, тонн Маса індивідуальної НР і маса НР кожної категорії, до якої вона може бути віднесена за нормативами порогових мас
Індивідуальна речовина Номер категорії за нормативами порогових мас
Об’єкт економіки Склад ПММ Паливо дизельне, 43,86 т     43,86 т                    

 

До інших груп за своїми властивостями вище вказана НР не відноситься.

Максимальна маса дизельного палива, яка може знаходитись на підприємстві, становить 43,86 т, що нижче порогової маси для 2 класу, але відстань від об’єкта до залізничної колії менше 500м та складає 100м. У зв’язку з цим, пороговою масою вважається маса НР, визначених за формулою:

,

де Qi.k – норматив порогової маси НР для ПНО, розташованих від місць великого скупчення людей, транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних об’єктів на відстані менше ніж 500 метрів для небезпечних речовин групи 1 і 2 і 1000 метрів для речовин групи 3; Qi – норматив порогової маси індивідуальних НР або категорій НР, або НР однієї категорії чи групи; Rx – відстань від ПНО до місць великого скупчення людей, транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних об’єктів, м; Rn – гранична відстань, починаючи з якої проводиться перерахунок нормативу порогової маси (для речовин групи 1 і 2 Rn = 500 м, для речовин групи 3 Rn = 1000 м), м.

 

Підставляючи до формули відповідні значення, отримуємо:

Для порогової маси 2 класу:

т.

Для порогової маси 1 класу:

т.

Розрахована порогова маса 2 класу для речовин 2 категорії, з урахуван­ням відстані від складу ОЕ до залізничної колії, перевищує потенційно можливу масу дизельного палива на складі.

Висновок

Склад ПММ ОЕ, місткістю горючих рідин (дизельного палива) – 43,86 т, не належить до ОПН.

 

4. Перелік нормативно-правових актів, нормативних документів, довідкових та науково-технічних видань, що використовувалися під час проведення ідентифікації

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та деклару­вання безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» № 956 від 11.07.2002 р.

Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки.

Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки.

ГОСТ 12.1.044-84 Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов, номенклатура показателей и методы их определения.

ДСТУ3868 Паливо дизельне. Технічні умови.

 

5. Відомості про організацію, що провела ідентифікацію (заповнюється у разі проведення ідентифікації іншим суб'єктом господарської діяльності).

Повна і скорочена назва.

Юридична адреса.

Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності.

Зареєстрований вид діяльності (код згідно з КВЕД).

 

Звіт склав ___________ _____________ ___________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

____ ____________ 20 р.

 

 

Додаток 4

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________

(посада, підпіс, прізвище, ім'я, по батькові

_______________________________________

керівника суб'єкта господарської діяльності)

________________________________20 р.

М.П.

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

безпеки об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки

________________________________________________________________________________________

(реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному

________________________________________________________________________________________

реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)

_________________________________________________________________________________________

(найменування об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки)

_______________________________________________________________________________________

(код об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки у Державному

______________________________________________________________________________________

реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)

______________________________________________________________________________________

(повна та скорочена назва суб’єкта господарської діяльності)

________________________________________________________________________________________

(форма власності)

________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності)

________________________________________________________________________________________

(орган, до сфери управління якого належить

_________________________________________________________________________________________

суб'єкт господарської діяльності)

_______________________________________________________________________________________

(юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)

______________________________________________________________________________________

(місцезнаходження об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки)

 

 

1. Загальні відомості про об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки:

– результати ідентифікації із зазначенням найменування та сумарної маси НР, за якими проводилася ідентифікація об’єкта;

– зареєстровані види діяльності, пов’язані з експлуатацією ОПН із зазначенням коду згідно з КВЕД;

– вид, номер, дата видачі ліцензій на зареєстровані види діяльності, пов’язаної з експлуатацією ОПН, передбачених законодавством;

– вид, номер, дата видачі дозволів уповноважених органів виконавчої влади на початок роботи або види діяльності, пов’язаної з експлуатацією ОПН, передбачених законодавством;

– основний вид виконуваних на ОПН робіт;

– склад ОПН і перелік основних технологічних процесів та регламентів, пов’язаних з НР;

– умови приймання і зберігання сировини;

– умови зберігання та відвантаження продукції;

– загальна чисельність персоналу та працівників найбільшої зміни об’єкта (об’єктів) під час експлуатації;

– розташування ОПН на місцевості та відстань до міста (міст), інших населених пунктів, місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо), транспортних магістралей, промислових об’єктів, природоохоронних об’єктів, цивільних об’єктів;

– межі заборонних, охоронних і санітарно-захисних зон.

Додаються:

– нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, передбачених законодавством дозволів та ліцензій, а також договору страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарської діяльності за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на ОПН (у разі його укладення);

– план промислового майданчика (генеральний план), його розміри та межі, де розташований ОПН;

– перелік підприємств, установ та організацій, що можуть опинитися у небезпечній зоні аварії на ОПН із зазначенням відстані до них і максимально можливої чисельності персоналу;

– перелік населених пунктів або житлових масивів великих міст, що можуть опинитися у небезпечній зоні аварії на ОПН небезпеки із зазначенням відстані до них і максимально можливої чисельності населення.

 

2. Заходи щодо забезпечення безпеки ОПН та локалізації і ліквідації наслідків аварій:

– відповідність умов експлуатації ОПН вимогам норм і правил безпеки із зазначенням найменувань нормативно-правових актів та нормативних документів, якими ці умови встановлюються;

– відомості про систему професійної та протиаварійної підготовки персоналу із зазначенням термінів перевірки знань з питань охорони праці та техногенної безпеки, а також порядку допуску персоналу до роботи на ОПН;

– організаційно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки експлуатації ОПН, у тому числі проведення технічного обслуговування та ремонту, розроблення і дотримання технологічних процесів та регламентів;

– відомості про систему виробничого контролю за дотриманням вимог безпеки і охорони праці, проведення експертизи (аудиту) безпеки ОПН, а також проведення та аналізу причин аварійних ситуацій і аварій;

– заходи щодо локалізації і ліквідації наслідків аварій на ОПН, у тому числі перелік затверджених планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій, відомості про фінансові та матеріальні ресурси;

– відомості про склад та дислокацію аварійних служб, підрозділів державної пожежної охорони, аварійно-рятувальних та інших формувань;

– відомості про систему оповіщення у разі виникнення аварії на ОПН з наведенням схеми оповіщення та зазначенням дій персоналу і населення у випадку аварії.

 

Додаються:

– перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;

– нотаріально завірені копії планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій;

– відомості про посаду, прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону (факс) посадової особи суб’єкта господарської діяльності, відповідальної за інформування та взаємодію з громадськістю.

 

3. Результати аналізу ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику:

– умови виникнення та розвитку імовірних аварій, перелік факторів і основних причин, що сприяють виникненню та розвитку аварій;

– найменування та сумарна маса НР, що спричиняють аварії;

– розміри імовірних зон дії вражальних факторів;

– стислий опис сценаріїв імовірних аварій з урахуванням умови їх виникнення та розвитку;

– перелік моделей і методів розрахунку, що застосовуються під час дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;

– дані про ступінь небезпеки та рівень ризику, а також про імовірність заподіяння шкоди населенню та довкіллю, очікувані збитки.

 

4. Дані про розробника декларації безпеки (у разі розроблення іншим суб’єктом господарської діяльності):

– повна та скорочена назва;

– юридична адреса;

– ідентифікаційний код;

– зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД;

– номер телефону, факсу, електронна адреса.

 

 

5. Розрахунково-пояснювальна частина

Обґрунтування фізико-математичних моделей і методів розрахунку:

– опис методів і моделей, обраних розробником для дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;

– обґрунтування обраних фізико-математичних моделей, методів розрахунку та оцінок ступеня небезпеки та рівня ризику;

– посилання на видання, де вміщено опис моделей і методів розрахунку;

– природно-кліматичні умови, сейсмічність, ґрунти, топографічні характеристики місцевості та інші дані, що можуть характеризувати можливі зовнішні впливи природного характеру.

Характеристика НР (наводяться відомості про кожну НР):

– найменування речовини;

– формула (структурна або емпірична), склад;

– фізико-хімічні властивості (молекулярна вага, температура кипіння, густина, агрегатний стан, колір, запах, поріг сприйняття та інші характерні ознаки);

– вибухо- та пожежонебезпечність, токсичність;

– реакційна здатність, корозійна активність;

– вплив на людей та довкілля;

– запобіжні заходи та засоби захисту;

– методи переведення речовини в нешкідливий стан;

– перша допомога потерпілим.

Відомості про технологію:

– принципова технологічна схема із зазначенням основного технологічного обладнання та коротким описом технологічних процесів (регламентів) для всіх структурних підрозділів і технологічних стадій ОПН;

– опис систем автоматичного регулювання, блокування, сигналізації, протиаварійного і протипожежного захисту, інших засобів безпеки;

– перелік видів і план розміщення основного технологічного обладнання, в якому наявні НР, для всіх структурних підрозділів і технологічних стадій ОПН;

– розподіл НР в обладнанні;

– характеристика пунктів керування, а також розміщення персоналу об’єкта (об’єктів), адміністративних і структурних підрозділів із зазначенням середньої чисельності та чисельності найбільшої працюючої зміни.

Аналіз рівня ризику виникнення аварій:

– перелік аварій та аварійних ситуацій, які виникали на об’єкті (тільки для об’єктів, що експлуатуються та/або реконструюються);

– перелік аварій, які виникали на інших аналогічних об’єктах, або аварій, пов’язаних з наявними на об’єкті (об’єктах) НР;

– аналіз основних причин і факторів виникнення аварій;

– визначення ймовірних причин і факторів, що призводять до виникнення аварій;

– визначення типових сценаріїв імовірних аварій;

– оцінка кількості НР, що беруть участь в аварії;

– розрахунок імовірних зон дії вражальних факторів;

– визначення об’єктів «турботи» суспільства, які потрапляють у зону дії вражальних факторів і для яких існує ризик негативних наслідків їх впливу;

– оцінка можливих негативних наслідків для визначених об’єктів «турботи» суспільства (кількість потерпілих, ступінь руйнувань, матеріальні втрати, збитки тощо).

Об’єктами «турботи» суспільства, для яких аварії на ОПН можуть мати негативні наслідки, вважаються:

– люди (персонал підприємств і населення сіл, селищ, міст);

– матеріальні цінності усіх форм власності;

– об’єкти комунального господарства та забезпечення життєдіяльності;

– культурні цінності;

– природоохоронні об’єкти (парки, заповідники, популяції рідкісних тварин тощо);

– флора та фауна;

– атмосфера;

– водне середовище (ріки, водойми, морська акваторія тощо);

– земля, включаючи ґрунтові води;

– інші об’єкти впливу.

Ситуаційний план (графічне зображення у масштабі максимальних зон можливого ураження для найбільш небезпечних за своїми наслідками та для найбільш імовірних сценаріїв аварії):

– виробничий майданчик (територія) та межі санітарно-захисної зони ОПН;

– міста, населені пункти та житлові масиви;

– місця великого скупчення людей;

– транспортні магістралі;

– природні та природоохоронні об’єкти;

– промислові підприємства (об’єкти);

– інші життєво важливі (важливі для життєдіяльності) об’єкти;

– зони дії вражальних факторів імовірних аварій.

Список використаних джерел:

– перелік нормативно-правових актів, нормативних документів, науково-технічних та довідкових видань, що використовувалися для складання декларації безпеки ОПН.

6. Висновок (узагальнена оцінка ступеня небезпеки та рівня ризику виникнення аварій на ОПН).

 

Декларацію безпеки склав ________ ________ ______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

____ _____________ 20 р.

 

Додаток 5

 

Таблиця 5.1. Характеристики найбільш розповсюджених НР

Номер ПП   Найменування   Густина НХР, т/м3  
Газ   Рідина  
Акролеїн - 0,839
Аміак Зберігання під тиском Ізотермічне зберігання     0,0008   0,681 0,681
Ацетонітріл - 0,786
Ацетонциангидрід - 0,932
Водень мишьяковистии 0,0035 1,64
Водень фтористий - 0,989
Водень хлористий 0,0016 1,191
Водень бромистий 0,0036 1,490
Водень ціанистий - 0,687
Діметіламін 0,0020 0,680
Метіламін 0,0014 0,699
Метил бромистий - 1,732
Дизельне пальне   0,86
Метил хлористий 0,0023 0,983
Метил акрилат - 0,953
Метил меркаптан - 0,867
Натрію акрилової кислоти - 0,806
Оксиди азоту - 1,491
Окисел етилену - 0,802
Сірчистий ангідрид 0,0029 1,462
Сірководень 0,0015 0,964
Сірковуглець - 1,263
Соляна кислота - 1,198
Триметиламін - 0,671
Формальдегід - 0,815
Бензин - 0,78
Фтор 0,0017 1,512
Фосфор - 1,570
Хлор 0,0032 1,533
Хлорпікрин - 1,658
Хлорціан 0,0021 1,220
Етиленамін - 0,838
Етиленсульфід - 1,005

Додаток 6

 

Таблиця 6.1. Перелік груп об'єктів підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру,за категорією небезпеки

Групи об'єктів підвищеної небезпеки Категорія небезпеки
Об'єкти, на яких можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, у тому числі пожежовибухонебезпечні, в кількості, що дорівнює чи перевищує норматив граничної маси для об'єкта 1 класу, визначеного відповідно до Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956. Гідротехнічні споруди 1, 2 і 3 класу. Хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувачі токсичних відходів.  
Об'єкти, на яких можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, у тому числі пожежовибухонебезпечні, в кількості, що дорівнює чи перевищує норматив граничної маси для об'єкта 2 класу, але не більше ніж норматив граничної маси для об'єкта 1 класу, визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956. Гідротехнічні споруди 4 класу.  
Об'єкти, на яких можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, у тому числі пожежовибухонебезпечні і пожежонебезпечні, в кількості, що становить 2 і більше відсотки нормативу граничної маси для об'єкта 1 класу, але не більше ніж норматив граничної маси для об'єкта 2 класу, визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956.  

 

Таблиця 6.2. Страхова сума визначається за кожним конкретним об'єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки, встановленої у (табл. 6.1)

для груп об'єктів 1 категорії небезпеки 200000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян* на момент обчислення страхової суми
для груп об'єктів 2


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.015 с.)