Тема 5. Гарантії адвокатської діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Гарантії адвокатської діяльності 

Всього годин – 14, лекції – 2, семінарське заняття – 2, самостійна робота – 8.

Лекція № 5 (2 год.)

 

Проблемні питання, що складають сутність теми:

1. Поняття та функції гарантії адвокатської діяльності.

2. Система гарантії адвокатської діяльності.

3. Механізм реалізації правових гарантій діяльності адвоката.

4. Суб’єкти реалізації правових гарантій діяльності адвоката.

 

Додаткові питання:

1. Які складові елементи структури та системи правових гарантій адвокатської діяльності?

2. У чому полягає співвідношення між гарантіями-умовами та гарантіями засобами?

3. Які функції виконують гарантії адвокатської діяльності?

4. Надайте загальну характеристику механізму реалізації гарантій адвокатської діяльності.

5. Визначте коло суб’єктів реалізації гарантій адвокатської діяльності.

Теми рефератів, доповідей:

1. Нормативно-правове закріплення гарантій адвокатської діяльності.

2. Гарантії адвокатської діяльності в кримінальному та цивільному процесі.

3. Гарантії адвокатської діяльності – їх застосування на практиці.

 

 

Рекомендована література: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 65, 66.

 

Змістовий модуль ІІІ.

Всього годин – 38, в тому числі лекції – 10, семінарські заняття – 10, практичні заняття – 0, самостійна робота – 16.

 

Тема 6. Адвокат у кримінальному судочинстві

 

Всього годин – 12, лекції – 4, семінарське заняття – 4, практичне заняття – -, самостійна робота – 4.

 

Лекція № 6 (4 год.)

 

Проблемні питання, що складають сутність теми:

1. Процесуально-правове становище адвоката як захисника у кримінальному судочинстві. Права та обов’язки захисника.

2. Процесуально-правове становища адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача.

3. Діяльність захисника на досудовому розслідуванні. Порядок запрошення, заміни та відмови від захисника.

4. Процесуально-правові засади участі адвоката у розгляді справи у суді першої інстанції.

5. Особливості участі адвоката у розгляді справи судами апеляційної та касаційної інстанції.

 

Додаткові питання:

1. Клопотання захисника. Подання скарг та зауважень. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

2. Побачення з підзахисним. Захист підозрюваного. Участь захисника під час проведення окремих процесуальних дій.

3. Участь адвоката в апеляційному провадженні.

4. Касаційне оскарження судового рішення. Участь захисника в розгляді справи судом касаційної інстанції.

5. Права та обов’язки захисника у судових стадіях кримінального процесу.

6. Захисна промова, її форма та зміст. Право захисника на репліку.

Теми рефератів, доповідей:

1. Організація адвокатської діяльності в кримінальному судочинстві.

2. Особливості роботи адвоката-захисника під час судового розгляду порівняно з досудовим розслідуванням.

 

Рекомендована література: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 23, 24, 25, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 60, 62, 65, 71, 73.

 

 

Тема 7. Адвокат у цивільному судочинстві

 

Всього годин – 12, лекції – 2, семінарське заняття – 2, практичне заняття – -, самостійна робота – 8.

 

Лекція № 7 (2 год.)

 

Проблемні питання, що складають сутність теми:

1. Інститут представництва в цивільному процесі. Види представництва. Особи, які можуть бути представниками в цивільному процесі, та документи, що підтверджують їх повноваження.

2. Участь адвоката в процесі підготовки та пред’явлення цивільного позову.

3. Процесуально-правові засади участі адвоката-представника у розгляді цивільної справи судом першої інстанції.

4. Правові можливості сприяння адвоката-представника відмові позивача від позову, визнанню позову відповідачем та укладанню мирової угоди.

5. Процесуально-правові можливості участі адвоката-представника в розгляді справи судами апеляційної та касаційної інстанції.

 

Додаткові питання:

1. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

2. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

3. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах України.

4. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному судочинстві.

5. Міжнародні стандарти адвокатської професії.

Теми рефератів, доповідей:

1. Визначте особливості організації роботи адвоката в цивільному процесі.

 

Рекомендована література: 4,6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73.

Тема 8. Адвокат у господарському і адміністративному судочинстві

Всього годин – 14, лекції – 4, семінарське заняття – 4, практичне заняття – -, самостійна робота – 4.

 

Лекція № 8 (4 год.)

 

Проблемні питання, що складають сутність теми:

1. Сутність, завдання та основні стадії господарського процесу. Інститут представництва в господарському судовому процесі.

2. Основні напрямки діяльності адвоката в межах досудового врегулювання господарського спору.

3. Процесуально-правові засади участі адвоката-представника у вирішенні господарських спорів судом першої інстанції.

4. Участь адвоката-представника у перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.

5. Принципи, завдання та порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.

6. Участь адвоката як захисника у розгляді справи про адміністративне правопорушення.

7. Процесуально-правове становище адвоката в адміністративному процесі згідно з Кодексом адміністративного судочинства України.

8. Участь адвоката у судовому розгляді справ адміністративної юрисдикції.

 

Додаткові питання:

1. Консультативна робота адвоката на підприємстві, в установі, організації.

2. Форма і зміст позовної заяви в господарському процесі.

3. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України

Теми рефератів, доповідей:

1. Участь адвоката-представника у провадженні у справах за участю іноземних суб'єктів господарювання.

2. Тактика виконання адвокатського доручення за основними категорія господарських справ.

3. Особливості виконання адвокатського доручення у справах щодо корпоративних спорів.

 

Рекомендована література: 4,6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73.


Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів з підготовки

До семінарських занять

 

Змістовий модуль І.

Тема 1. Предмет, система і нормативно-правові джерела дисципліни «Адвокатура України»

 

Проблемні питання, що складають сутність теми:

1. Поняття адвокатської діяльності, її сутність.

2. Предмет, система і нормативно-правові джерела курсу «Адвокатура України».

3. Еволюція суспільних відносин як засада виникнення та існування адвокатури. Адвокатура Греції та Риму.

4. Адвокатура у період судової реформи 1864р.

5. Розвиток адвокатури в радянський період.

6. Розвиток демократичних засад організації адвокатури України.

 

Методичні рекомендації

При вивченні теми, необхідно з’ясувати сутності, системи і нормативно-правових джерел курсу «Адвокатура України, визначити особливості організації та функціонування адвокатури в Україні, визначити сутність адвокатури, її правовий статус, завдання та принципи діяльності. Слід також ознайомитись з історією розвитку адвокатури на території сучасної України та з розвитком демократичних засад організації адвокатури України.

Тема 2. Поняття адвокатури, її завдання, організаційні форми, види і принципи адвокатської діяльності

Проблемні питання, що складають сутність теми:

1. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.

2. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні.

3. Види адвокатської діяльності в правозастосовній практиці.

4. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

5. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави.

Методичні рекомендації

При вивченні теми, необхідно з’ясувати сутність адвокатури, її правовий статус, завдання та принципи її діяльності, визначити організаційні форми адвокатської діяльності. Слід також ознайомитись з порядком зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю, здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави,визначення статусу адвоката іноземної держави в Україні. Варто визначити їх поняття та надати характеристику, посилаючись на норми Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Оволодіти знаннями про види правових гарантій адвокатської діяльності, з’ясувати механізм реалізації правових гарантій.

 

Змістовий модуль ІІ.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 244; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.007 с.)