ТЕМА № 7. Участь адвоката у цивільному судочинствіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 7. Участь адвоката у цивільному судочинстві 

Навчальна мета:домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу:2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних документів.

 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.

 

Навчальні питання:

1. Інститут представництва в цивільному процесі. Види представництва. Особи, які можуть бути представниками в цивільному процесі, та документи, що підтверджують їх повноваження.

2. Участь адвоката в процесі підготовки та пред’явлення цивільного позову.

3. Процесуально-правові засади участі адвоката-представника у розгляді цивільної справи судом першої інстанції.

4. Правові можливості сприяння адвоката-представника відмові позивача від позову, визнанню позову відповідачем та укладанню мирової угоди.

5. Процесуально-правові можливості участі адвоката-представника в розгляді справи судами апеляційної та касаційної інстанції.

 

Література: 4, 6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73.

 

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (30 хв)

1. Інститут представництва в цивільному процесі. Види представництва. Особи, які можуть бути представниками в цивільному процесі, та документи, що підтверджують їх повноваження.

2. Участь адвоката в процесі підготовки та пред’явлення цивільного позову.

3. Процесуально-правові засади участі адвоката-представника у розгляді цивільної справи судом першої інстанції.

4. Правові можливості сприяння адвоката-представника відмові позивача від позову, визнанню позову відповідачем та укладанню мирової угоди.

5. Процесуально-правові можливості участі адвоката-представника в розгляді справи судами апеляційної та касаційної інстанції.

5. Опрацювання додаткових питань теми (реферати, доповіді): (10 хв)

1. Особливості організації роботи адвоката в цивільному процесі.

6. Завдання для самостійного вивчення:(20 хв)

1. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

2. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

3. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах України.

4. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному судочинстві.

5. Міжнародні стандарти адвокатської професії.

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

9. Оголошення про закінчення заняття.

ТЕМА № 8. Участь адвоката у господарському та адміністративному судочинстві

Навчальна мета:домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 4 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних документів.

 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.

 

Навчальні питання:

1. Сутність, завдання та основні стадії господарського процесу. Інститут представництва в господарському судовому процесі.

2. Основні напрямки діяльності адвоката в межах досудового врегулювання господарського спору.

3. Процесуально-правові засади участі адвоката-представника у вирішенні господарських спорів судом першої інстанції.

4. Участь адвоката-представника у перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.

5. Принципи, завдання та порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.

6. Участь адвоката як захисника у розгляді справи про адміністративне правопорушення.

7. Процесуально-правове становище адвоката в адміністративному процесі згідно з Кодексом адміністративного судочинства України.

8. Участь адвоката у судовому розгляді справ адміністративної юрисдикції.

 

Література: 4, 6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (30 хв)

1. Сутність, завдання та основні стадії господарського процесу. Інститут представництва в господарському судовому процесі.

2. Основні напрямки діяльності адвоката в межах досудового врегулювання господарського спору.

3. Процесуально-правові засади участі адвоката-представника у вирішенні господарських спорів судом першої інстанції.

4. Участь адвоката-представника у перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.

5. Принципи, завдання та порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.

6. Участь адвоката як захисника у розгляді справи про адміністративне правопорушення.

7. Процесуально-правове становище адвоката в адміністративному процесі згідно з Кодексом адміністративного судочинства України.

8. Участь адвоката у судовому розгляді справ адміністративної юрисдикції.

5. Опрацювання додаткових питань теми (реферати, доповіді): (10 хв)

1. Участь адвоката-представника у провадженні у справах за участю іноземних суб'єктів господарювання.

2. Тактика виконання адвокатського доручення за основними категоріями господарських справ.

3. Особливості виконання адвокатського доручення у справах щодо корпоративних спорів.

6. Завдання для самостійного вивчення:(20 хв)

1. Консультативна робота адвоката на підприємстві, в установі, організації.

2. Форма і зміст позовної заяви в господарському процесі.

3. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України

Верховним Судом України.

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

9. Оголошення про закінчення заняття.

Завдання для самостійної роботи

 

Самостійна робота передбачає пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях і олімпіадах.

Запитання та завдання для самостійного контролю. Дайте розгорнуту відповідь на наступні запитання:

До теми 1.

1. Охарактеризуйте організацію діяльності адвокатури у період судової реформи 1864 р.

2. Визначте особливості розвитку адвокатури в радянський період.

3. З’ясуйте, в чому полягає розвиток демократичних засад організації адвокатури України.

 

До теми 2.

1. Як набувається право на зайняття адвокатською діяльністю.

2. Визначте правовий статус помічника адвоката.

3. В чому полягає дисциплінарна відповідальність адвокатів?

4. Яким чином здійснюється оплата праці адвоката.

5. Визначте особливості оподаткування адвокатських об’єднань та індивідуальної адвокатської діяльності.

6. Що таке безкоштовна правова допомога, у яких випадках вона надається?

До теми 3.

1. Визначте завдання адвокатського самоврядування.

2. Національна асоціація адвокатів України.

3. Які повноваження Вищої ревізійної комісії адвокатури Вам відомі?

4. З'їзд та Рада адвокатів України.

5. Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування.

 

До теми 4.

1. Визначте правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності адвокатури.

2. З’ясуйте практичні аспекти впровадження правил адвокатської етики в Україні.

3. В чому полягає етика поведінки адвоката з органами, наділеними контролюючими функціями, органами досудового розслідування і судом?

4. Які етичні правила поведінки адвоката з колегами та клієнтами?

До теми 5.

1. Дайте визначення поняття гарантій адвокатської діяльності.

2. Які складові елементи структури та системи правових гарантій адвокатської

діяльності?

3. У чому полягає співвідношення між гарантіями-умовами та гарантіями

засобами?

4. Які функції виконують гарантії адвокатської діяльності?

До теми 6.

1. Визначте процесуальний статус захисника в кримінальному процесі.

2. Особливості забезпечення участі захисника у кримінальному провадженні.

3. Надання правової допомоги свідку.

4. Права та обов’язки адвоката в кримінальному процесі.

5. Організаційно-процесуальна діяльність захисника у кримінальних провадженнях, що розглядаються за участю суду присяжних.

6. Які особливості ведення захисту на різних етапах судочинства за участю присяжних?

До теми 7.

1. Опишіть тактику здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному судочинстві.

2. Визначте шляхи удосконалення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.

До теми 8.

1. Процесуально-правові засади участі адвоката-представника у вирішенні господарських спорів судом першої інстанції.

1. Процесуально-правове становище адвоката в адміністративному процесі згідно з Кодексом адміністративного судочинства України.

 

Відповідь аргументуйте та поясніть.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.007 с.)