ТОП 10:

Зустріч військами командувача параду і особи,Яка приймає парад

 

230. Для зустрічі командувача параду старший із командирів з'єднань (військових частин), що беруть участь у параді, подає команди: "РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)" і доповідає про шикування військ. Вислухавши доповідь, командувач параду подає команду "ВІЛЬНО". Під час зустрічі командувача параду зведений оркестр не грає.

231. Для зустрічі особи, яка приймає парад, командувач параду подає команди: "РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)".

Усі командири, починаючи від командира взводу і вище, прикладають руку до головного убору. Зведений оркестр грає "Зустрічний марш".

232. Командувач параду прикладає руку до головного убору, під'їжджає до особи, яка приймає парад, і доповідає, наприклад: "Товаришу генерал-полковнику. Війська (такого-то) гарнізону для параду на відзначення (такого-то) свята вишикувані. Командувач параду генерал-лейтенант Хоменко".

Коли командувач параду зупиниться для доповіді, зведений оркестр припиняє грати. Після закінчення доповіді командувач параду, не опускаючи руки від головного убору, супроводжує особу, яка приймає парад, рухаючись перед фронтом строю трохи позаду.

233. Особа, яка приймає парад, вислухавши доповідь, об'їжджає війська, вітається з ними та поздоровляє їх. Зведений оркестр виконує "Зустрічний марш", припиняючи грати під час зупинок особи, яка приймає парад, для вітання та поздоровлення.

На вітання та поздоровлення війська відповідають так, як викладено у статтях 83, 84 цього Статуту, при цьому слово "Слава" вимовляється протяжно, з перекатом.

234. Під час повернення особи, яка приймає парад, після об'їзду військ до місця приймання параду, війська повторюють слово "слава" (протяжно, з перекатом). Зведений оркестр виконує урочисту мелодію.

235. За вказівкою особи, яка приймає парад, командувач параду подає команду "ВІЛЬНО", командири військових частин повторюють цю команду.

Фанфаристи (корнетисти і сурмачі) зведеного оркестру виконують сигнал "Слухайте всі".

236. Після виконання сигналу "Слухайте всі" особа, яка приймає парад, виголошує промову (читає наказ). Після закінчення промови (зачитання наказу) війська гучно вимовляють тричі "слава", зведений оркестр, війська співом виконують Державний Гімн України, одночасно лунає артилерійський салют (якщо це передбачено); усі командири, від командира взводу й вище, прикладають руку до головного убору, а війська без команди приймають стройове положення.

Після виконання Державного Гімну України фанфаристи (корнетисти й сурмачі) грають "Відбій", усі командири опускають руку від головного убору, а війська стають у положення "вільно".

 

Проходження військ урочистим маршем

 

237. Війська проходять урочистим маршем у строях та в послідовності, визначеній у наказі по гарнізону.

Для проходження урочистим маршем командувач параду подає команди: "СТРУНКО", "До урочистого маршу, поротно (побатальйонно, подивізіонно), на одного лінійного (двох лінійних) дистанції, перша рота (батальйон) прямо, решта право-РУЧ", "Рівняння праворуч, кроком - РУШ".

238. За командою "До урочистого маршу" командири підрозділів виходять із строю та стають перед фронтом своїх підрозділів, а командири військових частин (з'єднань) та їх заступники - попереду командирів головних підрозділів (військових частин) на визначених дистанціях.

Прапороносці та асистенти також виходять вперед і стають на встановлених дистанціях, та за командою "Поротно", прапороносці піднімають Бойові прапори, вставляють нижній кінець древка Бойового Прапора в циліндрик черезплічника і підтримують древко руками.

Призначені сигналісти-барабанщики виходять наперед і стають за 15-20 кроків попереду командира головного з'єднання (військової частини).

Лінійні, призначені для позначення лінії проходження військ урочистим маршем, бігом (стройовим кроком) стають на свої місця вздовж цієї лінії на відстані 15 - 20 кроків один від одного.

239. Подавши команду для проходження урочистим маршем, командувач параду рухається за 30 кроків попереду командира головного з'єднання (військової частини), попереду сигналістів-барабанщиків. Не доїжджаючи одного-двох лінійних до особи, яка приймає парад, командувач параду прикладає руку до головного убору і повертає голову у його бік. Минувши особу, яка приймає парад, він залишає машину і стає праворуч й трохи позаду.

240. За командою командувача параду "РУШ" головний підрозділ починає рух стройовим кроком під бій малих барабанів. Інші підрозділи доходять до місця, де стояв головний підрозділ, за командою своїх командирів повертаються ліворуч (заходять плечем), вирівнюються, набирають визначені дистанції та за командою "ПРЯМО" йдуть за підрозділом, що попереду.

Правофлангові у підрозділах рухаються вздовж лінії, позначеної лінійними, за один крок від них.

241. Під час проходження з'єднання урочистим маршем перед серединою фронту підрозділу, що рухається попереду головної військової частини, йде командир з'єднання, через три кроки за ним - його заступники (в одній шерензі), через два кроки за заступниками - прапороносець із Бойовим Прапором з'єднання та асистенти, через чотири кроки за Бойовим Прапором - військові частини (підрозділи) з'єднання одна за одною на визначених дистанціях.

 

242. Коли головний підрозділ наблизиться до особи, яка приймає парад, на відстань чотирьох-п'яти лінійних, зведений оркестр починає грати марш; барабанщики, які йдуть попереду колони, припиняють бити в барабани і рухаються у вказаному напрямку.

243. Для проходження урочистим маршем з карабінами "на руку" зброя береться в положення "на руку" за командою (сигналом) своїх командирів на відстані трьох-чотирьох лінійних до особи, яка приймає парад.

244. Під час руху урочистим маршем командири з'єднань, військових частин і підрозділів, не доходячи одного-двох лінійних до особи, яка приймає парад, прикладають руку до головного убору й повертають голову в його бік; усі, хто перебуває в строю, крім правофлангових, одночасно повертають голову в той самий бік. Коли остання шеренга підрозділу мине особу, яка приймає парад, командири опускають руку від головного убору і повертають голову прямо.

Прапороносці та асистенти під час проходження урочистим маршем голову в бік особи, яка приймає парад, не повертають.

245. Командири з'єднань (військових частин), минувши особу, яка приймає парад, виходять із строю і зупиняються за п'ять кроків праворуч від командувача парадом.

246. Командири з'єднань і військових частин, які проходять урочистим маршем на машинах, пересуваються попереду своїх з'єднань і військових частин, стоячи в башті (відкритому верхньому люці) бойових машин, і на відстані двох-трьох лінійних до особи, яка приймає парад, прикладають руку до головного убору з одночасним поворотом голови в її бік, люки решти бойових машин мають бути зачинені.

Військовослужбовці, які під час проходження урочистим маршем перебувають в кабінах автомобілів (тягачів), військове вітання не виконують.

Військовослужбовці, які знаходяться у відкритих кузовах машин, виконують військове вітання поворотом голови в бік особи, яка приймає парад, на відстані двох-трьох лінійних до неї.

247. Кожне з'єднання (військова частина), пройшовши перед особою, яка приймає парад, прямує в тому ж строю до вказаного місця, звідки після необхідного перешиковування відбуває до місця свого розташування.

248. Коли остання військова частина мине особу, яка приймає парад, зведений оркестр припиняє грати, повертається праворуч і виходить у вихідне положення, звідки проходить урочистим маршем, виконуючи на ходу марш.

 

 

Почесні варти

 

249. Для зустрічі Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України які прибувають у розташування гарнізону та під час зустрічі іноземних делегацій, що прибули з офіційними візитами, почесна варта з Державним Прапором України, прапорами видів Збройних Сил України чи Бойовим Прапором військової частини шикується в розгорнутому двошеренговому строю. Прапороносець та асистенти стають на відстані двох кроків від правого флангу почесної варти, оркестр - праворуч від Бойового Прапора на відстані трьох кроків.

Під час наближення на 40 - 50 кроків особи, яку зустрічають, начальник почесної варти, озброєної карабінами, командує "Варта - РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Для зустрічі праворуч (ліворуч, з фронту), зброєю - ЧЕСТЬ", а озброєної автоматами: "Варта - РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)".

За цими командами почесна варта бере зброю в положення "зброєю - ЧЕСТЬ" або тільки повертає голову в бік особи, яку зустрічає; оркестр грає "Зустрічний марш"; начальник почесної варти бере шаблю "сторч", стройовим кроком наближається до особи, яку зустрічає, зупиняється за три кроки, салютує шаблею і доповідає, наприклад: "Товаришу Президенте. Почесна варта на честь Вашого прибуття вишикувана. Начальник почесної варти майор Шевченко".

Коли начальник варти зупиниться для доповіді, оркестр припиняє грати. Закінчивши доповідь, начальник почесної варти робить крок лівою (правою) ногою вбік з одночасним поворотом праворуч (ліворуч).

Оркестр, військовослужбовці почесної варти співом виконують Державний Гімн України.

Після виконання оркестром Державного Гімну України начальник почесної варти супроводжує особу вздовж фронту варти, йдучи за ним на один-два кроки позаду із зовнішнього боку строю та тримаючи шаблю опущеною.

Після привітання та обходу фронту варти начальник почесної варти командує: "До но-ГИ", вкладає шаблю у піхви і перешиковує почесну варту в колону по три (по чотири); тоді варта проходить урочистим маршем повз особу, яку зустрічають.

250. Під час відкриття пам'ятника почесна варта шикується у дві шеренги перед ним, фронтом до нього. Начальник почесної варти виставляє до пам'ятника дві пари чатових, які приймають стройове положення, маючи автомати у положенні "на груди" (карабіни - "до ноги").

 

З наближенням на 40 - 50 кроків особи, уповноваженої відкрити пам'ятник, начальник почесної варти, озброєної автоматами, командує "Варта - РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)", а озброєної карабінами: "Варта - РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Для зустрічі праворуч (ліворуч, з (фронту), зброєю - ЧЕСТЬ", бере шаблю "сторч", стройовим кроком наближається до особи, уповноваженої відкрити пам'ятник. Зупиняється за три кроки, салютує шаблею і доповідає, наприклад: "Товаришу генерал-лейтенанте (або називає посаду уповноваженої особи). Почесна варта на честь відкриття пам'ятника (такому-то) вишикувана. Начальник почесної варти капітан Дмитрук".

Закінчивши доповідь, начальник варти робить крок лівою (правою) ногою вбік з одночасним поворотом праворуч (ліворуч), пропускає особу, уповноважену відкрити пам'ятник, і супроводжує її, йдучи за нею за один-два кроки позаду із зовнішнього боку строю, тримаючи шаблю опущеною. За вказівкою уповноваженої особи начальник варти подає команду "ВІЛЬНО" і стає на своє місце в строю.

Якщо особою, уповноваженою відкрити пам'ятник, є військовослужбовець, то на її вітання особовий склад почесної варти відповідає так, як викладено у статті 83 цього Статуту, а на вітання решти осіб – за окремою вказівкою.

Перед зняттям із пам'ятника чохла начальник почесної варти командує: "Варта – СТРУНКО", "Рівняння на – СЕРЕДИНУ", а якщо почесна варта озброєна карабінами, то командує "Варта – СТРУНКО", "Рівняння на – СЕРЕДИНУ, зброєю – ЧЕСТЬ"; почесна варта, озброєна карабінами, бере їх у положення "зброєю – ЧЕСТЬ", оркестр, військовослужбовці почесної варти співом виконують Державний Гімн України.

Після виконання оркестром Державного Гімну України начальник варти подає команду "ВІЛЬНО" (для озброєних карабінами – "До но-ГИ", а тоді "ВІЛЬНО").

Після закінчення мітингу почесна варта за командою начальника почесної варти перешиковується в колону по три (по чотири) і проходить урочистим маршем перед пам'ятником. Чатові почесної варти знімаються за окремою вказівкою.

 

 

Додаток 1

До стройового статуту (стаття 18)

 

 

ТАБЛИЦЯ СИГНАЛІВ УПРАВЛІННЯ СТРОЄМ

 

 

Сигнал Умовні знаки
рукою прапорцями ліхтарем
1. Увага (увага, роби те саме, що я; відклик) Підняти праву руку вгору і тримати до відклику (до повторення сигналу “Увага”) Підняти правою рукою вгору жовтий прапорець і тримати до відклику (до повторення сигналу “Увага”)
 
 

 

 

Ліхтарем із білим світлом – серія точок
2. Збір командирів (начальників) Підняти праву руку вгору й крутити нею над головою, після чого руку різко опустити Те ж із червоним і жовтим прапорцями в правій руці
 
 

 

 

 

Ліхтарем із білим світлом розмахувати над головою вправо і вліво, описуючи півколо  
3. До машин Підняти обидві руки вгору й тримати до виконання Те ж, тримаючи у правій руці жовтий, а у лівій червоний прапорець  
 
 

 

 

Ліхтарем із білим світлом розмахувати перед собою вправо і вліво на рівні плеча  
4. На місця Підняти обидві руки вгору й різко опустити через сторони вниз Те ж, тримаючи в правій руці жовтий, а в лівій червоний прапорець  
 
 

 

 

Ліхтарем із білим світлом розмахувати вертикально вгору і вниз
5. Заводь       Правою рукою робити оберти (крутити) перед собою Те ж, тримаючи у правій руці жовтий прапорець
 
 

 

 

Ліхтарем із білим світлом робити оберти (крутити) перед собою
 
 

 

 

 

6. Глуши Розмахувати перед собою опущеними руками Те ж, тримаючи в правій руці жовтий, а в лівій червоний прапорець  
 
 

 

Ліхтарем із червоним світлом, опущеним вниз, розмахувати перед собою, описуючи півколо      
7. Руш (уперед, рухатися далі в попередньому або новому напрямку, шлях вільний)     Підняти праву руку вгору, повернутися в бік руху та опустити руку в напрямку руху на рівень плеча Те ж, із жовтим прапорцем в правій руці  
 
 

 

 

Ліхтарем із зеленим світлом розмахувати вертикально вгору і вниз
 
 

 

 

 

8. Стій (стоп)     Підняти ліву руку вгору і швидко опустити вниз перед собою, повторюючи це до виконання Те ж, із червоним прапорцем в лівій руці
 
 

 

 

 

Ліхтарем із червоним світлом розмахувати вертикально вгору і вниз  
 
 

 

 

9. Збільшити дистанцію       Підняти ліву руку вгору, а праву витягнути горизонтально вбік і розмахувати нею вниз і вгору до рівня плеча       Те ж, тримаючи в правій руці жовтий, а в лівій червоний прапорець     Ліхтарем із зеленим світлом у вертикальній площині описувати вісімку  
 
 

 

 

10. Зменшити дистанцію Підняти праву руку вгору, а ліву витягнути горизонтально вбік і розмахувати нею вниз і вгору до рівня плеча       Те ж, тримаючи в правій руці жовтий, а в лівій червоний прапорець  
 
 

 

 

 

Ліхтарем із червоним світлом у вертикальній площині описувати вісімку  
 
 

 

 

11. У лінію машин Витягнути обидві руки горизонтально в сторони та тримати до виклику Те ж, тримаючи в правій руці жовтий, а в лівій червоний прапорець  
 
 

 

Ліхтарем із зеленим світлом розмахувати перед собою вправо і вліво на рівні плеча
 
 

 

12. У лінію колон У лінію взводних колон: підняти обидві руки вгору та розмахувати ними навхрест над головою     У лінію ротних колон: підняти обидві руки вгору, скласти їх навхрест над головою і тримати нерухомо Те ж, тримаючи в правій руці жовтий, а в лівій червоний прапорець    
 
 

 


Те ж, тримаючи в правій руці жовтий, а в лівій червоний прапорець

 

 
 

 

 

Ліхтарем із зеленим світлом розмахувати над головою вправо і вліво, описуючи півколо         Ліхтарем із зеленим світлом розмахувати над головою вправо, описуючи півколо. Повернення ліхтаря в початкове положення здійснювати з погашеним або прихованим від того, хто приймає, світлом    
13. У колону     Підняти праву руку вгору та опустити її, тримаючи передпліччя вертикально (повторювати до відклику)   Те ж, із жовтим прапорцем у правій руці   Ліхтар із зеленим світлом спочатку тримати нерухомо, а потім сигнал “Руш” повторювати до відклику    
14. Всі кругом     Витягнути ліву руку горизонтально вбік, а праву підняти вгору й крутити над головою   Те ж, тримаючи в правій руці жовтий, а в лівій червоний прапорець  
 
 

 

 

Ліхтарем із зеленим світлом робити оберти (крутити) перед собою    
 
 

 

 

 

15. Усі праворуч     Витягнути ліву руку горизонтально вбік, а праву підняти вгору, повернутися в бік повороту і розмахувати правою рукою вгору і вниз до рівня плеча (повторювати до відклику) Те ж, тримаючи в правій руці жовтий, а в лівій червоний прапорець  
 
 

 

 

Ліхтарем із зеленим світлом розмахувати вертикально згори вниз і в бік повороту
16. Аварія (вимушена зупинка) Витягнути праву руку горизонтально вбік, а ліву підняти вгору та розмахувати нею над головою вправо і вліво Те ж, тримаючи в правій руці жовтий, а в лівій червоний прапорець. Після подання сигналу червоний прапорець встановлюється на машині під кутом 45 градусів
 
 

 

 

 

Ліхтарем із червоним світлом розмахувати перед собою вправо і вліво на рівні плеча

Примітки:

1. У таблиці сигналів позначені:

прапорець жовтого (білого) кольору –

 
 


прапорець червоного кольору –

 

ліхтар із білим світлом –

 

ліхтар із червоним світлом –

 

ліхтар із зеленим світлом –

 

2. Сигнальний прапорець складається з прямокутного полотнища розміром 32х22 см, прикріпленого до древка завдовжки 40 см. Замість прапорця жовтого кольору можна використовувати прапорець білого кольору.

 

 

 

 

 
 

 


Додаток 3 до Стройового статуту (стаття 188)

 

СТРОЙОВА ЗАПИСКА

______________________________РОТИ (БАТАЛЬЙОНУ) БРИГАДИ

"___" ______________ 20__ р.

 

Вид обліку Зброя Бойова та інша техніка  
офіцери сержанти солдати ВСЬОГО автомати ручні кулемети ротні кулемети І т.ін. БМП-1 (БМП-2) БТР-80 танки тягачі І т. ін.
За штатом                          
За списком                          
У строю                          
Відсутні                          
                             

 

 

Командир роти (батальйону, бригади)

________________________________________
(військове звання, підпис)

Примітки: 1. У стройовій записці батальйону на звороті зазначаються військові звання та прізвища командирів рот, починаючи з першої роти, а в стройовій записці бригади, крім того, - військові звання та прізвища командирів батальйонів.

2. Стройова записка після заповнення зберігається як документ для службового користування і у разі потреби знищується у встановленому порядку.

Додаток 4 до Стройового статуту (стаття 210)

 

ОПИС ЧЕРЕЗПЛІЧНИКА
ДЛЯ НОСІННЯ БОЙОВОГО ПРАПОРА

Черезплічник для носіння Бойового Прапора прапороносцем складається з довгого та короткого плечових ременів і шкіряного циліндрика для встановлення нижнього кінця древка Бойового Прапора. Плечові шкіряні ремені завширшки 80 мм обтягуються малиновою шовковою тканиною, краї обшиваються золотистим галуном 15 мм завширшки.

Черезплічник для асистентів такий самий, як і для прапороносця, але замість шкіряного циліндрика пришивається китиця золотистого кольору.

 

Додаток 4а до Стройового статуту (стаття 226)

ОПИСПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.132.132 (0.018 с.)