ТОП 10:

Виконання військового вітання у строю на місці та під час руху 

150. Виконання військового вітання у строю на місці та під час руху здійснюється, як визначено для роти (статті 140 і 141 цього Статуту).

Під час руху батальйону в колоні команда командира батальйону для виконання військового вітання послідовно повторюється командирами рот (крім напрямної), коли середина роти, що рухається попереду, зрівняється з начальником.

 

Строї бригади

 

151. Розгорнутий стрій бригади складається з батальйонів, вишикуваних у лінію взводних або ротних колон.

У розгорнутому строю бригади на правому фланзі шикуються батальйони в порядку їх номерів, ліворуч від них - артилерійські підрозділи, підрозділи протиповітряної оборони і підрозділи забезпечення. Управління бригади шикується праворуч від батальйонів, заступники командира бригади стають праворуч від управління, а під час шикування з Бойовим Прапором - праворуч від нього, інтервали між батальйонами - три кроки (малюнок 34).

Начальники родів військ і служб, підпорядковані їм офіцери та головний сержант бригади шикуються з рештою складу управління бригади.

152. Для шикування бригади командир бригади особисто або через штаб віддає наказ, у якому визначає: мету, місце, час та порядок шикування; форму одягу та спорядження; яку зброю та техніку мати в підрозділах.

153. Шикування бригади в похідний стрій (малюнок 35) може проводитися як безпосередньо в похідну колону, так і шляхом перешикування з розгорнутого строю в лінію ротних або взводних колон.

154. Під час шикування на місці в похідну колону батальйони, артилерійські підрозділи, підрозділи протиповітряної оборони та підрозділи забезпечення в колонах прибувають до місця шикування бригади і займають вказані для них місця.

155. Перешикування бригади з розгорнутого строю в похідну колону проводиться за розпорядженням або за командами, наприклад: "Бригада, у похідну колону, дорогою (або вказується інший напрямок руху), за порядком шикування (або вказується інший порядок руху)"; "На ре-МІНЬ"; "Перший батальйон - ВПЕРЕД".

За командою "В похідну колону" командири батальйонів виходять із строю і стають за десять кроків перед командирами головних підрозділів своїх батальйонів, заступники командирів батальйонів і начальники штабів батальйонів - в одній шерензі через два кроки за командирами батальйонів, командири рот і взводів виходять із строю і стають, як викладено у статті 148 цього Статуту.

Командири батальйонів послідовно подають команди для руху (стаття 148).

Рух бригади проводиться в порядку, як зображено на малюнку 35, або в іншому порядку, вказаному командиром бригади; дистанції між батальйонами (дивізіонами) на місці - три кроки, під час руху - десять кроків, між іншими підрозділами - три кроки.

156. Бригада із похідної колони в розгорнутий стрій перешиковується за розпорядженням або за командою командира бригади.

У розпорядженні зазначаються місце та фронт шикування бригади, за яким батальйоном та в якому строю шикуватися.

Під час перешикування за командою "Бригада, ліворуч у лінію, батальйони в лінію ротних (взводних) колон кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ") підрозділи шикуються, як зображено на малюнку 34.

 

Виконання військового вітання у строю на місці та під час руху

 

157. Для виконання військового вітання у строю на місці та під час руху командир бригади подає команду "Бригада, СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)".

У строю на місці командир бригади, подавши команду, прикладає руку до головного убору, підходить стройовим кроком до начальника і рапортує.

Під час руху похідним строєм команда для виконання військового вітання, подана командиром бригади, повторюється послідовно командирами батальйонів, коли середина роти, що рухається попереду, зрівняється з начальником.

Розділ V

СТРОЇ ВЗВОДУ, РОТИ, БАТАЛЬЙОНУ

ТА БРИГАДИ НА МАШИНАХ

Загальні положення

158. У розгорнутому строю машини підрозділів і військових частин шикуються на одній лінії по фронту в лінію машин, у лінію взводних або ротних колон на визначених цим Статутом або командиром інтервалах і дистанціях між машинами й підрозділами. При цьому особовий склад перебуває на машинах або шикується попереду машин в одношеренговому або двошеренговому строю в лінію взводних або ротних колон так, щоб остання шеренга була попереду машин не ближче трьох кроків (малюнки 36 - 39); механіки-водії та водії машин стають у стрій свого підрозділу.

159. У похідному строю машини в підрозділі шикуються в колону або підрозділи в колонах шикуються один за одним на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром.

160. Перед посадкою в бойові машини піхоти та бронетранспортери, а також на автомобілі та інші машини в підрозділах у разі потреби проводиться розподіл військовослужбовців і матеріальних засобів за машинами та визначається спосіб посадки.

Перед посадкою особового складу на машини перевіряється, чи розряджена зброя, а якщо пересування відбувається із зарядженою зброєю, то чи поставлена вона на запобіжник, багнети відмикаються (відкидаються).

161. На кожній машині призначається старший з офіцерів або сержантів, якому підпорядковується весь особовий склад цієї машини, з водієм включно.

Старшому машини категорично забороняється брати на себе керування машиною, крім випадків, які можуть призвести до невиконання бойового завдання. Він не має права змушувати водія передавати керування машиною будь-кому, віддавати команди, що можуть призвести до порушення водієм Правил дорожнього руху та встановленої швидкості руху.

Спостереження за сигналами старшого начальника ведеться командиром підрозділу (старшим машини), а у відкритих автомобілях, крім того, призначеним спостерігачем, який розміщується в правому передньому кутку кузова автомобіля.

Для спостереження за кріпленням бортових засувів автомобільного кузова під час руху призначаються "бортові" із військовослужбовців, які сидять скраю біля переднього та заднього бортів.

Спостереження за машинами, що рухаються позаду, за буксированою технікою та за засувами задніх дверей бойової машини піхоти (правим засувом заднього борту автомобіля) доручається військовослужбовцеві, який сидить біля кормової стінки (заднього борту автомобіля).

162. За командою (сигналом) "ДО МАШИН" особовий склад, що перевозиться у бойовій машині піхоти та в бронетранспортері, а також на автомобілі шикується біля машин, як зображено на малюнку 40. Під час посадки з бортів особовий склад підрозділу шикується головами колон на рівні посадочних люків або задніх коліс (котків) машин.

163. За командою (сигналом) "ДО МАШИН" екіпажі бойових машин шикуються попереду бойових машин у одношеренговий стрій. Командир бойової машини стає за два кроки перед правою гусеницею (колесом); решта складу екіпажу - ліворуч від командира (малюнок 40).

164. Посадка (висадка) особового складу на машини (з машин) може здійснюватися з (на):

бойова машина піхоти - через люки та задні двері;

бронетранспортер - через праві та ліві борти й люки;

автомобіль - через праві, ліві та задні борти; в автомобілі із закритим кузовом - через задній борт; на інші машини – якнайзручніше з урахуванням розташування люків (дверей).

Посадка (висадка) на (з) машини, що знаходяться на правому боці дороги, через лівий борт забороняється.

165. Під час посадки в бойові машини піхоти та в бронетранспортери за командою (сигналом) "ДО МАШИН" призначені для цього військовослужбовці відчиняють двері (кришки посадочних люків) десантного відділення; в автомобілях водії у разі потреби відчиняють задній борт. Після посадки задні двері (посадочні люки, борти) зачиняються.

166. За командою (сигналом) "НА МІСЦЯ" підрозділи швидко сідають на свої місця в машинах (малюнок 41).

Під час посадки використовуються колеса, гусениці та підніжки.

Зброя під час посадки береться якнайзручніше, за винятком ротних кулеметів та іншої важкої зброї, які передаються військовослужбовцям, що сіли або стоять позаду. Закінчивши посадку, військовослужбовці ставлять зброю між колінами і підтримують її обома руками. Автомати за командою командира підрозділу можуть бути взяті в положення "на груди".

Речові мішки знімаються за вказівкою (командою) командира підрозділу (старшого машини) і розміщуються у машині.

Командир підрозділу (старший машини) стежить за порядком під час посадки особового складу, а після її закінчення перевіряє кріплення засувів дверей (люків) і бортів, після чого сідає на визначене для нього місце.

Командир відділення або взводу розміщується в десантному відділенні машини, якщо його місце віддане іншому старшому командирові.

167. Екіпажі бойових машин за командою (сигналом) "НА МІСЦЯ" одночасно повертається кругом і використовуючи колеса, гусениці та підніжки швидко займають свої місця в бойових машинах.

168. Перед початком руху підрозділу (військової частини) попередньо подається команда (сигнал) "ЗАВОДЬ", за якою запускаються і прогріваються двигуни машин.

За командою (сигналом) "РУШ" усі машини починають рух одночасно в тому строю, в якому вони знаходилися на місці, або перешиковуються за командою (сигналом) командира, додержуючись під час руху визначених дистанцій та інтервалів. Якщо дистанції між машинами в колоні менше десяти метрів, то машини рухаються по черзі, додержуючись визначених дистанцій у дорозі.

Під час визначення порядку та швидкості руху, а також зупинок для відпочинку необхідно керуватися вказівками, викладеними у бойових статутах.

Дистанції між машинами залежать від швидкості та умов руху і в середньому можуть становити 25 - 50 метрів.

Для зміни дистанцій подаються команди (сигнали): "ЗБІЛЬШИТИ ДИСТАНЦІЇ", "ЗМЕНШИТИ ДИСТАНЦІЇ".

Повороти під час руху можуть проводитися послідовно за напрямною машиною (заїздом) або одночасно всіма машинами (підрозділами).

Для послідовного розвороту кругом за командою (сигналом) "УВАГА, РОБИ ТЕ, ЩО Я" головна машина на зниженій швидкості розвертається кругом і рухається далі в зворотному напрямку. Решта машин, також розвертається за головною машиною і рухається далі.

Для одночасного повороту праворуч (ліворуч, кругом) подається команда (сигнал) "УСІ ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, КРУГОМ)". За командою (сигналом) "УСІ ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ)" машини під час руху одночасно розвертаються у вказаний бік і рухаються в новому напрямку. За командою (сигналом) "УСІ КРУГОМ" кожна машина зупиняється, не скорочуючи дистанції, поворотом ліворуч розвертається кругом і рухається далі в зворотному напрямку.

Коли виникає потреба звільнити дорогу від колони під час руху, подається команда (сигнал) "УЗЯТИ ПРАВОРУЧ". За цією командою (сигналом) усі машини одночасно звільняють проїжджу частину дороги й рухаються далі правим узбіччям або праворуч від дороги.

169. Зупинка машин здійснюється за командою (сигналом) "СТІЙ", за якою машини під'їжджають до тієї, що зупинилася попереду, й загальмовують одна від одної на дистанціях не менше десяти метрів або на дистанціях, установлених командиром.

Перед зупинкою колона й машини звертають на праве узбіччя або праворуч від дороги. Перехрестя, роздоріжжя, мости, міжгір'я, залізничні переїзди, під'їзди до будинків і в'їзди на подвір'я мають залишатися вільними навіть тоді, коли порушуються дистанції.

У разі потреби після зупинки подається команда (сигнал) "ГЛУШИ ДВИГУН".

170. Висадка особового складу з бойових машин піхоти та бронетранспортерів здійснюється за командою (сигналом) "ДО МАШИН".

Для висадки з автомобілів подається сигнал "ДО МАШИН" або команда, наприклад: "Відділення (взвод, рота), через правий та задній борти - ДО МАШИН".

За цією командою (сигналом) особовий склад швидко висаджується з машин і шикується біля них (малюнок 40) або діє за командою (розпорядженням) своїх командирів.

Під час висадки з машин зброя береться якнайзручніше, а ротні кулемети й важка зброя передаються військовослужбовцям, які вже висадились.

 

Строї взводу

 

171. Розгорнутий стрій взводу - лінія машин (малюнок 42), інтервали між машинами - 3 метри.

Шикування взводу в розгорнутий стрій проводиться за командою (сигналом) "В лінію машин - РУШ". Віддавши команду (сигнал), командир взводу ставить свою машину лобовою частиною у бік фронту взводу, решта машин шикується за номерами на одній лінії зліва від машини командира взводу, додержуючись визначених інтервалів.

172. Похідний стрій взводу - колона (малюнок 43), дистанції між машинами під час шикування на місці та на зупинках - 10 метрів, під час руху - 25 - 50 метрів; машина командира взводу - на чолі колони. Шикування взводу в колону, а також перешикування його з лінії машин у колону проводиться за командою (сигналом) "В колону - РУШ".

Під час перешикування взводу в колону за машиною командира взводу висувається решта машин взводу (малюнок 44) за номерами на визначені дистанції.

Перешикування взводу з колони в розгорнутий стрій - лінія машин (малюнок 45) проводиться, як викладено в статті 171 цього Статуту.

 

Строї роти

 

173. Розгорнутий стрій роти може бути в лінію машин (малюнок 46) або в лінію взводних колон (малюнок 47). Інтервали між

взводами – 5 метрів.

Шикування роти в розгорнутий стрій - лінія машин або лінія взводних колон проводиться за командою (сигналом) "В лінію машин (в лінію взводних колон) - РУШ".

Віддавши команду (сигнал), командир роти ставить свою машину лобовою частиною в бік фронту роти або вказує місце шикування першого взводу. Взводи за номерами шикуються в лінію машин (в колони) ліворуч від машини командира роти на визначених дистанціях та інтервалах.

174. Похідний стрій роти - колона (малюнок 48).

Шикування роти в колону, а також перешикування її з розгорнутого строю в колону проводиться за командою (сигналом) "В колону - РУШ".

 

 

Під час перешикування роти з розгорнутого строю в колону машина командира роти або головна машина першого взводу починає рух прямо, потім виходить на вказаний напрямок; решта взводів у колонах висувається за машиною командира роти або за головною машиною першого взводу за номерами або у порядку, встановленому командиром роти, на визначені дистанції.

175. Перешикування роти з колони в розгорнутий стрій - лінія машин або лінія взводних колон проводиться за командами та правилами, визначеними у статті 173 Статуту. При цьому взводи в колонах виходять із ротної колони й за командою (сигналом) командирів взводів "У лінію машин - РУШ" або "В колону - РУШ" шикуються відповідно в лінію машин або в лінію взводних колон, як зображено на малюнках 46 і 47.

 

Строї батальйону

 

176. Розгорнутий стрій батальйону може бути в лінію взводних або в лінію ротних колон.

У разі потреби батальйон шикується в лінію машин.

Шикування батальйону в розгорнутий стрій проводиться за розпорядженням командира батальйону або за командою (сигналом) "В лінію взводних (ротних) колон (у лінію машин) - РУШ".

Батальйон у лінію взводних колон шикується, як зображено на малюнку 49; роти – у лінію взводних колон.

Батальйон у лінію ротних колон шикується, як зображено на малюнку 50; роти - у колонах.

Батальйон у лінію машин шикується, як зображено на малюнку 51; роти – у лінію машин; інтервали між ротами - 5 метрів.

Під час шикування батальйону машина командира батальйону та підрозділ управління шикуються на правому фланзі батальйону, артилерійські підрозділи та підрозділи забезпечення - відповідно у взводних або ротних (батарейних) колонах на лівому фланзі батальйону.

177. Похідний стрій батальйону - колона (малюнок 52).

Під час шикування батальйону в колону роти, артилерійські підрозділи й підрозділи забезпечення шикуються у порядку, визначеному командиром батальйону; дистанції між ротами під час шикування на місці та на зупинках - 10 метрів, а під час руху - 25 - 50 метрів.

Шикування батальйону в похідний стрій здійснюється за розпорядженням командира батальйону або за командою (сигналом) "В колону - РУШ".

178. Перешикування батальйону з розгорнутого строю в колону проводиться за командою (сигналом) "В колону - РУШ".

За цією командою машина командира батальйону починає рухатися прямо, потім виходить на визначений напрямок; за машиною командира батальйону висуваються на визначені дистанції підрозділи батальйону, як зображено на малюнку 52, або у порядку, визначеному командиром батальйону.

179. Перешикування батальйону з колони в розгорнутий стрій проводиться за командою (сигналом) "В лінію взводних (ротних) колон - РУШ". За цією командою підрозділи шикуються, як зображено на малюнках 49 і 50.

 

Строї бригади

 

180. Розгорнутий стрій бригади складається з батальйонів, вишикуваних в лінію взводних або ротних колон.

Ліворуч від батальйонів шикуються артилерійські підрозділи, підрозділи протиповітряної оборони й забезпечення. Інтервали між батальйонами - 10 метрів, між іншими підрозділами бригади - 5 метрів або такі, які визначив командир залежно від умов шикування.

181. Похідний стрій бригади - колона. Бригада у похідну колону шикується у порядку, визначеному статтею 155 цього Статуту.

Перешикування бригади з розгорнутого строю в колону проводиться за розпорядженням командира полку. У розпорядженні вказуються напрямок і порядок руху, час готовності до руху та дистанції між батальйонами.

Рух у похідному строю розпочинається за командою (сигналом) "В колону - РУШ".

Командири батальйонів послідовно подають команди (сигнали) для руху батальйонів (статті 177 і 179 цього Статуту).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.012 с.)