Дайте загальну характеристику галузей страхуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дайте загальну характеристику галузей страхуванняЗа ієрархічною структурою в світовій практиці страхування класифікується умовно на:

· галузі;

· підгалузі;

· види;

· підвиди.

В основі поділу страхування на галузі покладено принципові відмінності в об'єктах страхування. Об'єкт страхування представляє собою носія всіх ознак та економічних інтересів страхування. Об'єкти страхування поділяються на два класи:

1. ті, що мають вартість;

2. ті, що не мають вартості.

Саме за ознакою вартості об'єктів страхування виділяються галузі страхування. Проте за радянських часів в умовах державної монополії у страхуванні виділялось дві галузі: майнове та особисте. В ринкових умовах світовий досвід формує галузі, виходячи із загальних характеристик об'єктів страхування і виділяє чотири основні галузі: майнове, особисте, страхування відповідальності, страхування економічних ризиків.

В Україні, на відміну від загальноприйнятої практики, за об'єктами визначаються наступні сфери страхування:

§ ризикове страхування;

§ страхування життя.

У практичній діяльності страховиків найбільш поширеною для застосування є класифікація страхування за об'єктами (рис. 5). Підгалузі страхування включають конкретні види страхування, які здійснюються безпосередньо страховиками.

Особисте страхуванняпередбачає, що в якості об'єкта страхування виступають майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією людини. Особисте страхування поєднує ризикову та заощаджувальну функції страхування, а також сьогодні передбачає надання кредиту страхувальнику під заставу страхового полісу. Особисте страхуванняподіляється на 3 підгалузі:

1. страхування від нещасних випадків – об’єднані короткострокові /до 1 року/ види страхування. Виплата страхової суми здійснюється в разі :

- смерті застрахованого,

- постійної втрати ним здоров’я

- тимчасової непрацездатності

Необхідна умова настання відповідальності страховика – щоб події були наслідком нещасного випадку – раптової, короткочасної, непередбаченої та незалежної від волі страхувальника події, що може призвести до травматичного пошкодження, каліцтва або іншого розладу здоров´я застрахованої особи.

2. медичне страхування – пов’язане з відшкодування витрат страхувальника у зв’язку з захворюванням і необхідністю лікування.

3. страхування життя. Виплата страхової суми здійснюється в разі:

- смерті застрахованої особи в період дії договору страхування;

- дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору;

- досягнення застрахованою особою певного віку (пенсійного або іншого, визнане договором)

- настання події, яка обумовлена в договорі (шлюб, народження дитини, вступ до навчального закладу, тощо). Всі договори на строк не менше 3 років (в Україні).

Рис. 5. Класифікація страхування за об’єктами

 

У майновому страхуванніоб'єктом страхування виступають майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням майна. Економічне призначення цього виду страхування – це відшкодування збитків, які виникають при настанні страхового випадку. Страхувальниками виступають не тільки власники майна, а й інші юридичні чи фізичні особи, які відповідають за збереження даного майна. Виплата відшкодування здійснюється в разі пошкодження або знищення матеріальних цінностей, а також у разі втрати страхувальником грошових коштів чи неотримання запланованих доходів внаслідок страхових випадків, обумовлених договором страхування. Майнове страхування поділяється на 2 підгалузі:

1. страхування майна громадян – розмір ризику менший, перелік об’єктів обмежений, ризики прості і однорідні;

2. страхування майна юридичних осіб – ризики складні і неоднорідні (тому потрібно створювати індивідуальні програми страхового захисту), виникає потреба у послугах професійних страхових посередників –брокерів.

Особливою ознакою в класифікації майнового страхування є виділення небезпек, які ієрархічно не пов'язані між собою:

- страхування майна від вогню;

- страхування сільськогосподарських культур від засухи та інших стихійних лих;

- страхування тварин від падежу та вимушеного забою;

- страхування транспортних засобів від аварій, викрадення та інших небезпек.

Страхування відповідальностіце галузь страхування, де об'єктом виступають майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також збитку, нанесеного юридичній особі. Через страхування відповідальності реалізується страховий захист економічних інтересів тих осіб, які можливо заподіють шкоду або призведуть до збитку та втрат. У будь-якому страховому випадку це знаходить свій конкретний грошовий вираз. Тобто, на відміну від особистого страхування, де страхування здійснюється на випадок настання певних страхових випадків та майнового страхування, де страхуванню підлягає конкретна власність, в страхуванні відповідальності страховий захист здійснюється від можливих заподіювачів шкоди. До того ж стороною страхових відносин можуть виступати не визначені раніше “треті” особи, яким в силу закону чи за рішенням суду будуть виконані відповідні виплати. Світовий досвід страхування відповідальності відносить до майнового страхування.

Страхування відповідальностіподіляється на види:

1. страхування заборгованості;

2. страхування на випадок відшкодування заподіяної шкоди.

Розглянутий поділ страхування вирішує загальні завдання оцінки страхової діяльності, проте не виявляє конкретні страхові інтереси підприємств, організацій, громадян, саме за якими й здійснюється страхування. Для деталізації конкретних страхових інтересів з метою обґрунтування методів страхового захисту кожна галузь має свої підгалузі, які охоплюють сукупність видів.

* * * * * * * * * * *Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.009 с.)