Тема 4. Визначення векселя та його призначення в розрахунках з дебіторами. Методика визначення відсотків за векселем та облік розрахунків за векселем. Оцінка дебіторської заборгованостіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Визначення векселя та його призначення в розрахунках з дебіторами. Методика визначення відсотків за векселем та облік розрахунків за векселем. Оцінка дебіторської заборгованості(облік сумнівних (безнадійних) боргів).

 

Максимальна сума балів – 2 бали.

У розрахунках між підприємством та його дебіторами можуть застосовуватися векселі.

Клієнт по векселю сплачує відсотки за відсотковою ставкою. Сума відсотків по векселю визначається за формулою (формула 4.1):

Сума % = Номінальна вартість векселя (сума) * відсоткова ставка*

строк векселя (4.1)

Таким чином, у суму погашення векселя входять номінальна вартість векселя та відсоток по векселю.

01.08.2013 р. від покупця «Logop» одержано вексель під 8% річних строком на 3 міс. на суму 10000 дол. в покриття дебіторської заборгованості. Строк погашення векселя 01.11.2013 р.

01.08.2013 р. Одержано вексель від клієнта:

Дт pax. Векселі одержані 10000 дол.

Кт pax. Рахунки до одержання 10000 дол.

Визначимо відсотки по векселю за весь період:

10000 х 8% х 3/12 = 200 дол.

Сума погашення векселя становить

10000 + 200 дол. = 10200 дол.

01.11.2013 р. Клієнт сплатив номінальну вартість векселя та відсоток:

Дт pax. Грошові кошти 10200 дол.

Кт pax. Векселі одержані 10000 дол.

Кт pax. Доходи по відсотках 200 дол.

Якщо строк векселя визначається в днях, то при розрахунку суми відсотків підраховується число днів (формула 4.2):

Сума відсотків = Номінальна вартість векселя * Відсоткова ставка *

Число днів (4.2)

Завдання 4.1. Визначити суми та скласти бухгалтерські проводки з обліку векселів до одержання на підставі такої господарської операції.

01.09.2013 р. від покупця «Lock» одержано вексель під 8% річних на 3 міс. на суму 5000 дол. на покриття дебіторської заборгованості, погашення векселя 01.12.2013 р. Підприємство через місяць 01.10.2013 р. дало вексель банкові за обліковою ставкою 12% річних.

 

Завдання 4.2.Обчислити позиковий процент, суму погашення векселя, дисконт, виплату за векселем. Скласти бухгалтерські проведення.

Вексель на суму 6000 дол. під 12% річних видано на термін 110 днів, дисконтується банком ставкою 15%, коли залишилося 60 днів до закінчення терміну векселя.

 

Завдання 4.3.Обчислити позиковий процент, суму погашення векселя, дисконт, виплату за векселем. Скласти бухгалтерські проведення.

Вексель на суму 9000 дол. під 15% річних видано на термін 130 днів, дисконтується банком ставкою 19%, коли залишилося 60 днів до закінчення терміну векселя.

 

Завдання 4.4. Американська компанія «Grend» продає товари, надаючи покупцям кредит на термін 30 днів. Величина резерву сумнівних боргів обчислюється нарахуванням щомісячно витрат на сумнівні борги у розмірі 2% від суми продаж у кредит. У кінці року рахунок резерву сумнівних боргів коригується виходячи з величини резерву, обчисленого на основі класифікації дебіторської заборгованості за строками її непогашення. На 01.01.201_ р. початкове сальдо на рахунках було:

1) Рахунки до отримання - 160000 дол.;

2) Резерв сумнівних боргів - 20000 дол.

Упродовж 201_ р. сума продажів у кредит становила 1500000 дол., надходження грошових коштів від покупців - 1450000 дол., списана безнадійна дебіторська заборгованість - 12000 дол. Величина резерву сумнівних боргів, обчислена на основі класифікації дебіторської заборгованості за строками її непогашення, на кінець 201_ р. склала 40000 дол. Необхідно:

1) визначити кінцеве сальдо за рахунками «Рахунки до отримання» та «Резерв сумнівних боргів» на 31.12.201_ р.;

2) обчислити величину витрат на створення резерву сумнівних боргів за 201_ р.;

3) відобразити на рахунках бухгалтерського обліку: а) нарахування суми резерву сумнівних боргів; б) списання безнадійної дебіторської заборгованості; в) коригування в кінці року величини резерву сумнівних боргів.

 

 

Тема 5. Основи міжнародних стандартів з обліку товарно-матеріальних запасів. Системи списан­ня на витрати вартості придбання товарно-матеріальних запасів.

 

Максимальна сума балів – 3 бали.

Облікова практика західних компаній базується на припущенні, що надходження та продаж (відпуск на виробництво) запасів - це потік вартостей, а не потік фізичних одиниць. Існує декілька загальноприйнятих методів оцінки кінцевих запасів і відповідно величини, яка списується на собівартість реалізованої продукції, або на виробництво.

За міжнародними стандартами бухгалтерського обліку в країнах ринкової економіки застосовують декілька методів оцінки запасів. Найпоширенішими є такі: Ф1ФО, ЛІФО, середньозваженої собівартості, ідентифікованої собівартості конкретної партії матеріалів.

Розглянемо на прикладі оцінку запасів за наведеними вище методами (табл. 5.1).

Таблиця 5.1 Вихідні дані про рух товару за червень 2014 р.

Дата Показники Кількість одиниць Ціна за одиницю, в дол.
01.06 Залишок на початок місця
10.06 Купівля
15.06 Продаж
25.06 Купівля
28.06 Продаж

Залишок товару на кінець місяця склав:

(100 од. + 200 од. + 150 од.) + (80 од. + 100 од.) = 270 од.

Протягом місяця було в наявності 450 од. товару на суму:

(100 од. *12) + (200 од. *11) + (150 од. *18) = 6100 дол.

Розрахунок собівартості залишку товару на кінець місяця та собівартість продажу при системі періодичного обліку запасів наведемо в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 Розрахунок собівартості товару при застосуванні системи періодичного обліку запасів

Методи визначення собівартості запасів Розрахунок собівартості залишку товару на кінець місяця Розрахунок собівартості продажу
1. «Перше надходження – перший видаток» (ФІФО) 150 од.*18 = 2700 120 од.*11 = 1320 Разом 4020 6100-4020=2080
2. «Останнє надходження – перший видаток» (ЛІФО) 100 од.*12=1200 170 од.*11=1870 Разом 3070 6100-3070=3030
3. Середньозважена собівартість 270*(6100\450)=270*13,55=3658 6100-3658=2442

 

Завдання 5.1. За наведеною інформацією необхідно обчислити вартість проданих запасів товарів і вартість залишку запасів товарів станом на 28.02. 201_ р., використовуючи такі методи:

а) середньозваженої вартості;

б) метод FIFO;

в) метод LIFO.

Відобразити вказані операції в бухгалтерському обліку.

Корпорація «Roshen» використовує постійну систему обліку запасів. За лютий 201_ р. наявна така інформація про запаси товарів:

01.02 - залишок запасів на початок місяця - 3000 штук по 7 дол. за одиницю;

09.02 - куплено 10 000 шт. за 6,50 дол. за 1 шт.;

15.02 - продано 7000 шт. за 10 дол. за 1 шт.;

19.02 - куплено 5000 шт. за 6 дол. за 1 шт.;

25.02 - продано 6000 шт. за 9,50 дол. за 1 шт.

 

Завдання 5.2. Компанія «Byti» торгує єдиним продуктом під назвою «Рафферті».

Дані про залишки (інвентаризацію) і закупівлю Рафферті протягом минулого року наступні: інвентаризація на 1 січня – 57200 примірників по 9,30 дол.; закупівлі у лютому - 79580 примірників по 10,20 дол.; закупівлі в березні – 173620 примірників по 11,40 дол.; закупівлі в травні – 102080 примірників по 11,30 дол.; закупівлі у червні – 198000 примірників по 12,10 дол.; закупівлі у вересні – 172540 примірників по 11,60 дол.; закупівлі у листопаді – 78950 примірників по 12,30 дол. Загальний обсяг продажу за рік становив 16 031 440 дол. (843760 примірників за ціною 19,00 дол. за одиницю). Торговельні і адміністративні витрати за рік становили 3,878,200 дол.

Компанія «Byti» використовує періодичну систему обліку запасів.

Необхідно:

1.Розрахувати вартість товарів для продажу.

2.Підготувати звіт про прибутки і збитки, використовуючи такі методи оцінки запасів:

а) метод середньої собівартості;

б) метод FIFO;

в) метод LIFO.

 

Завдання 5.3.За наведеною інформацієюнеобхідновизначити собівартість витрачених (реалізованих) товарів та відрегулювати в обліку суму залишків на кінець місяця (система періодичного обліку — США).

Залишок товарів на початок місяця – 12000 дол., на кінець місяця -10000 дол. Куплено товарів за місяць – 40000 дол.

 

Завдання 5.4.За наведеною інформацієюнеобхідновизначити собівартість витрачених матеріалів та відрегулювати в обліку залишки їх па кінець місяця (система періодичного обліку запасів – західна Європа).

Залишок матеріалів на початок місяця – 6000 дол., на кінець місяця 11000 дол. Куплено матеріалів за місяць - 40000 дол.

Завдання 5.5.За наведеною інформацією необхідно відобразити в обліку знецінення запасів методом прямого списання та методом нарахування резерву на знецінення. Визначити яка вартість запасів повинна бути відображена в балансі?

На дату складання балансу є такі дані: фактична собівартість залишку запасів – 9000 дол., ринкова (чиста реалізаційна) вартість – 7000 дол.

Тема 6. Основи міжнародних стандартів з обліку необоротних активів. Визначення і облік фінансових результатів при вибутті необоротних акти­вів.

Максимальна сума балів – 3 бали.

 

Для обліку руху основних засобів ведеться рахунок «Основні засоби», який має субрахунки за їх кваліфікаційними групами.

У зарубіжних країнах з високорозвинутою економікою не створюються спеціальні джерела фінансування капітальних вкладень. Тому засоби, які надійшли в результаті купівлі, відображаються в обліку по дебету рахунка «Основні засоби».

Вибуття основних засобів відбувається в результаті їх ліквідації внаслідок зносу або реалізації. За МСБО 16 «Основні засоби», результати вибуття основних засобів повинні відображатися на фінансових результатах діяльності підприємства.

Прибутки або збитки від ліквідації або реалізації основних засобів визначаються як різниця між чистими надходженнями та залишковою вартістю об’єктів основних засобів. Проте техніка відображення в обліку операцій, пов’язаних з вибуттям основних засобів, у різних країнах може бути різною.

Розглянемо методику відображення в обліку вибуття основних засобів у США.

Приклад, Фірма реалізувала верстат первісною вартістю 15000 дол., нарахована амортизація – 5000 дол. Договірна ціна реалізації – 9000 дол.

Вибуття основних засобів відображається бухгалтерською:

Дт рах. «Рахунки до одержання» 9000 дол.

Дт рах. «Амортизація устаткування» 5000 дол.

Дт рах. «Збитки від вибуття основних засобів» 1000 дол.

Кт рах. «Основні засоби» 15000 дол.

Завдання 6.1. Компанія «Avon» станом на 1.01.2013 р. володіє такими автомобілями (табл. 6.1):

Таблиця 6.1 Наявність автомобілів компанії «Avon» станом на 1.01.201_ р.

Автомобіль (марка) Дата Вартість, дол. Ліквідаційна Строк служби, роки
придбання вартість, дол.
ААТ 101 1.10.2000
ДІН 202 1.04. 2001

 

Компанією використовується метод рівномірного нарахування амортизації.

Протягом фінансового року, який закінчується 31.12.2013 р. відбулися такі події:

1) 30.06.2013 р. автомобіль AAT-101 було повернуто фірмі-постачальнику в обмін на КДС-303. Залікова знижка з ціни нового автомобіля за повернення раніше купленого - 5000 дол. КДС-303 коштує 15000 дол., залишок до сплати (за вирахуванням знижки) був сплачений частково готівкою, частково - займом в 6000 дол. За розрахунками строк служби КДС-303 буде 5 років, а ліквідаційна вартість - 4000 дол.

2) розрахунковий залишковий строк служби ДІН-202 зменшився з 6 до 4 років без зміни ліквідаційної вартості.

Необхідно:

- показати на рахунках бухгалтерського обліку всі вищезазначені операції;

- відновити рахунок «Автомобілі» та рахунок «Резерв на знос».

 

Завдання 6.2.За наведеною інформацією необхідно відобразити в бухгалтерському обліку вибуття устаткування за методикою США.

Продано верстат (в кредит). Первісна вартість верстата 30000 дол., Амортизація за період експлуатації 20000дол. Договірна ціна реалізації 1 5000 дол.

 

Завдання 6.3.За наведеною інформацією необхідно відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою західноєвропейських країн.

Компанія продала в кредит устаткування, первісна вартість якого становить 30000 дол. За час експлуатації нараховано амортизацію устаткування 20000 дол. Договірна ціна реалізації 15000дол.

 

Завдання 6.4.За наведеними даними необхідновідобразити господарські операції по реалізації автомобіля: а) у західноєвропейських країнах; б) у США.

Фірма «QQj» реалізувала автомобіль Ford, первісна вартість 50000 дол., нарахована сума амортизації 22000 дол. Договірна ціна реалізації 35000 дол.

 

Завдання 6.5.За наведеною інформацією необхідно визначити фінансовий результат від реалізації підприємством обладнання та зробити відповідні бухгалтерські записи, за умови, що обладнання було продано за:

а) 47 000 дол.; б) 43 000 дол.; в) 45 000 дол.

Американське підприємство реалізувало обладнання, первісна вартість якого 150 000 дол. Упродовж строку експлуатації обладнання було нараховано знос у сумі 105 000 дол.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.011 с.)