Приклад виконання курсового проекту 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад виконання курсового проектуПояснювальна записка

Зміст

Вихідні дані……………………………………………………………. 1. Розрахунок сталевого настилу та кріплення настилу до балок……. 2. Розрахунок нормального типу балкової клітини……………………. 2.1. Розрахунок балок настилу……………………………………... 3. Розрахунок ускладненого типу балкової клітини…………………... 3.1. Розрахунок балок настилу……………………………………... 3.2. Розрахунок допоміжної балки…………………………………. 4. Розрахунок головної балки…………………………………………… 4.1. Збір навантажень на головну балку…………………………… 4.2. Визначення висоти головної балки…………………………… 4.3. Зміна перерізу балки по довжині……………………………… 4.4. Перевірка міцності балки……………………………………… 4.5. Перевірка загальної стійкості балки і місцевої стійкості її елементів…………………………………………………………... 4.5.1. Перевірка місцевої стійкості поясів балки………………... 4.5.2. Перевірка місцевої стійкості балки………………………... 4.6. Розрахунок вузлів головної балки…………………………….. 4.6.1. Розрахунок опорного ребра головної балки……………… 4.6.2. Розрахунок поясного шва головної балки………………… 4.6.3. Розрахунок монтажного стику зварної балки…………….. 5. Розрахунок колони……………………………………………………. 5.1. Розрахунок відносно матеріальної осі………………………... 5.2. Розрахунок відносно вільної осі………………………………. 5.3. Розрахунок вузлів колони……………………………………… 5.3.1. Розрахунок оголовка колони……………………………….. 5.3.2. Розрахунок з’єднувальних планок………………………… 5.3.3. Розрахунок бази колони……………………………………. 6. Розрахунок ферми……………………………………………………... 6.1. Геометричний розрахунок ферми……………………………... 6.2. Збір навантажень на ферму……………………………………. 6.3. Статичний розрахунок ферми…………………………………. 6.4. Підбір перерізів стержнів ферми……………………………… 6.5. Розрахунок зварних швів, які кріплять стержні до фасонок… 6.6. Розрахунок вузлів ферми………………………………………. 6.6.1. Розрахунок опорного вузла ………………………………... 6.6.2. Вузол верхнього поясу зі зміненим перерізом……………. 6.6.3. Вузол нижнього поясу зі зміненим перерізом…………….. 6.6.4. Монтажний вузол верхнього поясу………………………... 6.6.5. Монтажний вузол нижнього поясу………………………… Список використаної літератури……………………………………...    

Вихідні дані

 

В даному курсовому проекті потрібно запроектувати одноповерхову, однопрольотну промислову будівлю разом з балочною клітиною всередині по наступним даним:

1. Ширина прольоту – 36 м;

крок колон – 12м;

довжина цеху –96 м;

цех обладнаний краном вантажопідйомністю 80/20т;

відмітка головки рейки підкранової балки – 15,7м;

режим роботи крана – середній;

цех опалюваний, холодний, із зайвим тепловиділенням;

покрівля тепла;

стіни залізобетонні.

2. Розміри майданчика всередині цеха – ;

крок колон в поздовжньому напрямку – 9,9м, в поперечному – 8,2м;

відмітка верху майданчика – 8,8м;

конструкції не піддаються динамічному навантаженню.

3. Матеріал конструкції – сталь С255;

матеріал фундаментів – бетон класу В-7,5;

монтажні з’єднання на болтах нормальних, високоміцних;

умови виготовлення конструкцій заводські;

переміщення конструкцій автотранспортом.

4. Цех знаходиться в районі міста ІV ( );

5. Корисне навантаження на майданчик – ;

6. Будівельна висота перекриття майданчика –_____.

 

Розрахунок сталевого настилу та кріплення настилу до балок

Дано:

ІІІ район будівництва

Корисне навантаження на майданчик ;

Коефіцієнт перевантаження ;

Гранично допустимий прогин для настилу ;

Сталь марки С 255;

 

Товщину настилу знаходимо із умови забезпечення жорсткості настилу:

, (1)

де проліт балок, м;

товщина настилу, мм.

корисне навантаження на майданчик, .

При проводимо розрахунок на згин;

проводимо розрахунок на розтяг;

проводимо розрахунок і на згин, і на розтяг.

Приймаємо товщину настилу 12мм:

Приймаємо 11 прольотів по 0,9м.

Рисунок 1. Схема розміщення балок

Розраховуємо висоту зварного шва, що кріпить настил до балки настилу.

 

Рисунок 2. Кріплення балки настилу

 

Знаходимо силу, яка розтягує настил:

, (2)

, (3)

де коефіцієнт перевантаження;

товщина настилу, мм; ;

модуль пружності (табл.63 [1]); ;

коефіцієнт Пуассона; .

;

Знаходимо катет кутового шва з умови роботи шва на зріз:

 

а) по металу шва:

, (4)

де розрахунковий опір металу шва на зріз (табл.56 [1]); ;

коефіцієнт, що залежить від типу зварювання (табл.34 [1]); .

За таблицею 55 [1] приймаємо ручне зварювання електродами типу Э42.

.

б) по границі сплавлення:

, (5)

де міцність по границі сплавлення, становить 45% від нормальної текучості:

, (6)

де для сталі С255 (табл.51 [1]);

;

.

Приймаємо мінімально допустимий катет шва за табл.38 [1]:

Розрахунок нормального типу балкової клітини

Допустимий прогин ;

сітка колон ­– .

Рисунок 3. Нормальний тип балкової клітини

Розрахунок балок настилу

Розрахунок навантажень на балку настилу проводимо в табличній формі

Таблиця 1. Збір навантажень на балку настилу

№ п/п Вид навантаження Нормативне навантаження, Коефіцієнт перенаванта–ження Розрахункове навантаження,
Постійне навантаження (маса настилу) 0,85 1,1 0,94
Тимчасове навантаження 23,0 1,2 27,6
  Всього 23,85 28,54

Рисунок 4. Розрахункова схема балки настилу для нормального

типу балкової клітини

Знаходимо розрахунковий момент:

, (7)

де розрахункове навантаження, , ;

.

Знаходимо необхідний момент опору:

, (8)

де розрахунковий опір сталі (табл.51 [1]), ;

коефіцієнт, який залежить від форми перерізу, для двотаврових балок приймаємо ;

коефіцієнт умов роботи, .

 

 

;

Із сортаменту прокатної сталі приймаємо двотавр №40, для якого:

, , .

Перевіряємо прогин балки:

, (9)

де розрахункова довжина балки, ;

модуль пружності, .

.

; .

Приймаємо двотавр №45, для якого:

, , .

Перевіряємо прогин балки:

.

– умова міцності і жорсткості виконується.

Витрати сталі на перекриття:

1. Настил ;
2. Балки настилу ;
  Всього: .

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.007 с.)