Розрахунки за іншими операціями і кредиторами» 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунки за іншими операціями і кредиторами»На рахунку 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами» обліковуються розрахунки установи за іншими операціями.

Рахунок 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами» має такі субрахунки:

671 «Розрахунки з депонентами»;

672 «Розрахунки за депозитними сумами»;

674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»;

675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

На субрахунку 671 «Розрахунки з депонентами» обліковуються операції за розрахунками з депонентами — суми заробітної плати і стипендій, пенсій, допомоги та інших виплат населенню, які не одержані в установлений термін, також обліковуються суми депонентської заборгованості, строк позовної давності яких минув і які підлягають сплаті до відповідних бюджетів.

На субрахунку 672 «Розрахунки за депозитними сумами» ведеться облік депозитних сум.

На субрахунку 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів» ведуться розрахунки: з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при школах; за надходженнями на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо.

На субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами» ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами», зокрема розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком; інших операцій.

Внутрішні розрахунки»

На рахунку 68 «Внутрішні розрахунки» ведеться облік розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторисів між вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установами.

Рахунок 68 «Внутрішні розрахунки» має такі субрахунки:

683 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом»;

684 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом».

На субрахунку 683 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом» обліковуються операції з внутрішнього переміщення за рахунок коштів загального фонду кошторису.

На субрахунку 684 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом» обліковуються операції з внутрішнього переміщення за рахунок коштів спеціального фонду кошторису.

Клас 7. Доходи

Рахунки класу 7 «Доходи» призначені для узагальнення інформації про доходи установи, які вона отримує за рахунок загального і спеціального фонду бюджетів.

Доходи загального фонду»

Рахунок 70 «Доходи загального фонду» призначено для узагальнення інформації про доходи, що відносяться до надходжень коштів із загального фонду бюджету.

Рахунок 70 «Доходи загального фонду» має такі субрахунки:

701 «Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи»;

702 «Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи».

Доходи спеціального фонду»

Рахунок 71 «Доходи спеціального фонду» призначено для узагальнення інформації про доходи спеціального фонду установи на її утримання.

Рахунок 71 «Доходи спеціального фонду» має такі субрахунки:

711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»;

712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ»;

713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду»;

714 «Кошти батьків за надані послуги»;

715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду»;

716 «Доходи за витратами майбутніх періодів».

На субрахунку 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги» обліковуються надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються установою згідно з її основною діяльністю; надходження установи від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна установ; надходження установи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)).

На субрахунку 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ» обліковуються надходження за іншими джерелами власних надходжень установи (благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримує установа від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право).

На субрахунку 713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду» обліковуються надходження установи, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

На субрахунку 714 «Кошти батьків за надані послуги» обліковуються надходження за рахунок кош-тів батьків на утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів.

На субрахунку 715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду» обліковуються кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету загального фонду.

На субрахунку 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів» обліковуються суми коштів за надані послуги, що надійшли у звітному році, але будуть витрачені в наступному році.

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт»

Рахунок 72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт» призначено для узагальнення інформації про надходження від реалізації готових виробів і продукції виробничих (навчальних) майстерень, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств, готової друкованої продукції, наданих послуг, а також реалізації науково-дослідних робіт.

Рахунок 72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт» має такі субрахунки:

721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень»;

722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств»;

723 «Реалізація науково-дослідних робіт».

На субрахунку 721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень» обліковується реалізація готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг.

Кредитовий залишок за субрахунком 721 відображає суму надходжень від реалізації, а дебетовий — збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг.

Результати реалізації після закінчення звітного року відносяться на рахунок 43 «Результати виконання кошторисів».

На субрахунку 722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств» обліковується реалізація продукції, що випускається підсобними сільськими і навчально-дослідними господарствами.

Кредитовий залишок цього субрахунку відображає суму надходжень від реалізації, а дебетовий — збитки від реалізації продукції.

Результати після закінчення року відносяться на рахунок 43 «Результати виконання кошторисів».

На субрахунку 723 «Реалізація науково-дослідних робіт» обліковується вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських робіт.

Списання результатів від реалізації науково-дослідних і конструкторських робіт провадиться за закінченими темами, які здані за актами замовникам.

Інші доходи»

Субрахунок 741 «Інші доходи установ» призначено для узагальнення інформації про доходи від плати за надані послуги установою згідно із законодавством, якщо нарахована плата за розрахунком не може бути в повному обсязі віднесена на певний вид доходу спеціального фонду, а також про доходи за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації дисконту), та відсотки за фінансовими інвестиціями.

За кредитом субрахунку 741 «Інші доходи установ» відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — його списання на рахунок 43 «Результати виконання кошторисів».

Клас 8. Витрати

Рахунки класу 8 «Витрати» призначені для узагальнення інформації про фактичні видатки і витрати установи.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 107; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.005 с.)