Грошові потоки як основа самофінансування об’єкта підприємництва.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Грошові потоки як основа самофінансування об’єкта підприємництва.Грошові потоки розподіляються на вхідні та вихідні.

Складові вхідного ГП:

1. надходження виручки від реалізації ((а)продукції, товарів, робіт, послуг; б)від іншої реалізації – ОФ, немат активів, ЦП, брокерських місць);

2. надходження позикових коштів ((а)банківські кредити; б)фін допомога, яка повертається);

3. надходження коштів від фін інвестицій ((а)реалізація корпоративних прав - % від акцій, доходи від вкладених коштів в статутний фонд інш. підпр.; б)доходи від облігацій та інш. держ і недерж ЦП; в) % нарахований по рах підприємств в банках);

4. цільові надходження коштів ((а) від інш. суб’єктів господарювання – на фін спільних проектів, кап вкладення, наук дослідження, перепідготовка кадрів; б) одержання фін допомоги, що не повертається; в) із держ централізованих фондів);

5. інші надходження коштів ((а) орендна плата; б) штрафи за порушення господарських договорів);

Зміст управління вхідними ГП:

1. визначення складу вхідних потоків;

2. визначення обсягу та періодичності формування кожного потоку;

3. аналіз факторів, які впливають на формування вхідних потоків в абсолютному обсязі та в часі;

4. виявлення впливу потоків на поточний фін стан та кінцеві результати роботи підприємства;

5. контроль за формуванням потоків та прийняття рішень по їх оперативному управлінню.

Склад вихідних потоків:

1. оплата рахунків: за ТМЦ; послуги, роботи; сплата штрафів; погашення КЗ;

2. платежі державі: сплата податків; відрахування в цільові держ фонди; сплата штрафів;

3. виплати робітникам: з/пл.; премії; винагороди; соц страх; мат допомога; інші виплати;

4. перерахування коштів банкам: погашення кредитів; сплата %; оплата банківських послуг;

5. здійснення інвестицій: корпоративні права; купівля акцій; депозитні та поточні рах;

6. інші перерахування коштів: оренда; благодійні внески.

Загальні задачі управління вихідними потоками:

1. оптимальне визначення абсолютного обсягу вихідних потоків та їх можливе скорочення (це відноситься до всіх потоків, крім фін інвестицій);

2. здійснення платежів по вихідним потокам у встановлені терміни;

3. забезпечення стійкої платоспроможності підприємства, збільшення обсягу прибутку.

 

Класифікація грошових потоків суб’єкта господарювання.

Грошові потоки розподіляються на вхідні та вихідні.

Складові вхідного ГП:

1. надходження виручки від реалізації ((а)продукції, товарів, робіт, послуг; б)від іншої реалізації – ОФ, немат активів, ЦП, брокерських місць);

2. надходження позикових коштів ((а)банківські кредити; б)фін допомога, яка повертається);

3. надходження коштів від фін інвестицій ((а)реалізація корпоративних прав - % від акцій, доходи від вкладених коштів в статутний фонд інш. підпр.; б)доходи від облігацій та інш. держ і недерж ЦП; в) % нарахований по рах підприємств в банках);

4. цільові надходження коштів ((а) від інш. суб’єктів господарювання – на фін спільних проектів, кап вкладення, наук дослідження, перепідготовка кадрів; б) одержання фін допомоги, що не повертається; в) із держ централізованих фондів);

5. інші надходження коштів ((а) орендна плата; б) штрафи за порушення господарських договорів);

Зміст управління вхідними ГП:

1. визначення складу вхідних потоків;

2. визначення обсягу та періодичності формування кожного потоку;

3. аналіз факторів, які впливають на формування вхідних потоків в абсолютному обсязі та в часі;

4. виявлення впливу потоків на поточний фін стан та кінцеві результати роботи підприємства;

5. контроль за формуванням потоків та прийняття рішень по їх оперативному управлінню.

Склад вихідних потоків:

1. оплата рахунків: за ТМЦ; послуги, роботи; сплата штрафів; погашення КЗ;

2. платежі державі: сплата податків; відрахування в цільові держ фонди; сплата штрафів;

3. виплати робітникам: з/пл.; премії; винагороди; соц страх; мат допомога; інші виплати;

4. перерахування коштів банкам: погашення кредитів; сплата %; оплата банківських послуг;

5. здійснення інвестицій: корпоративні права; купівля акцій; депозитні та поточні рах;

6. інші перерахування коштів: оренда; благодійні внески.

Загальні задачі управління вихідними потоками:

1. оптимальне визначення абсолютного обсягу вихідних потоків та їх можливе скорочення (це відноситься до всіх потоків, крім фін інвестицій);

2. здійснення платежів по вихідним потокам у встановлені терміни;

3. забезпечення стійкої платоспроможності підприємства, збільшення обсягу прибутку.

 

Типова сукупність вхідних грошових потоків суб’єкта господарювання.

Всі грош потоки в залежності від їх руху поділ-ся на вхідні які надходять на рахунки під-ва, і вихідні, які пов’язані з використанням грошових коштів. Призначення вхідних грошових потоків полягає у забезпеченні під-ва коштами, які необхідні для здійснення поточної та інвестиційної діяльності. Склад вхідних потоків: 1)надходження виручки від реалізації прод-ї, робіт, послуг. Це основний вхідний поток може формуватися по 4-м напрямкам: по виробництву прод-ї; по товарообороту (торгівля і посередницька діяльність); виконання договорів, будівництво, наукові дослідження; по наданню послуг – банківська діяльність, страхування, комунальні послуги. Дані потоки суттєво впливають на на фінансовий стан під-ва, його платоспроможність. Факторами що впливають на суму цього потоку: обсяг вир-ва, зміна залишків нереалізованої прод-ї, рівень цін, види розрахункових документів, умови збуту продукції, платоспроможність покупця. Облік факторів потрібен для того, щоб досягти абсолютного збільшення потоку і прискорити їх надходження. 2) надходження залучених коштів (банківський кредит і фін допомога). Фактори, які впливають на отримання банк кредитів: наявність власних оборотних коштів, платоспроможність п-ва, непогашена дебіторська заборгованість, надання товарного кредиту покупцям 3)цільові надходження – надходж від суб’єктів комерц д-ті (поза рах-к реалізації) безповоротна фін допомога, кошти на фін-ня спільних проектів, кошти цільових держ-х фондів, внески засновників. Цей потік не пов’язаний з формуванням валового доходу. 4)надходж від фін інвестицій: реалізація корпоративних прав, доходи від облігацій і інш держ і недерж ЦП, нараховані відсотки на депозитеі вклади. 5)Капітальні доходи – від перепродажу майна, землі нерухомості. 6)Дивідендні доходи – доходи, які має підприємство, якщо володіє ЦП іншого під-ва.

Типова сукупність вихідних грошових потоків суб’єкта господарювання.

Призначення вихідних грошових потоків полягає у використанні коштів за різними напрямами фін-господ д-ті. Ці потоки справляють суттєвий вплив на поточний фін стан, платоспроможність і кінцеві рез-ти д-ті п-ва. Особливості вихідних потоків під-ва: 1)більша частина вихідних потоків п-ва здійснюється у безготівковій формі. 2)формування вихідних потоків в часі обумовлена контрактами, угодами. 3)джерелами здійснення вихідних потоків виступають оборотні кошти, вирука від реалізаціїпрод-ї, тобто всі кошти, які знах-ся на розрах рах-ку. 4)вихідні потоки впливають на поточний фін стан і кінцеві фін рез-ти д-ті. Склад вихідних потоків: 1)оплата рахунків за ТМЦ – його абсолютна сума залежить від обсягу господ д-ті, рівня цін, форми розрах-в. Джерелом сплати можуть бути власні і залуч кошти. 2) платежі державі. Обсяг потоку форм-ся під впливом податкової політики і показників діяльності п-ва. Строки формування і джерела потоків визнач державою. Розмір потоку впливає на фін господ д-ть через собівартість і розподіл приб-ку. 3)Виплата з/п. Обсяг залежить від обсягу вир-ва, трудомісткості праці і прод-ті праці робітників. П-во може впливати на обсяг потоку в часі (строки виплати З/П регулюються законодавством і визначаються самостійно п-вом). Джерелом потоку виступає собів-ть (основн і додатков з/п) і прибуток (мат допомога, заохочення, соц виплати). 4)Перерахування коштів банківським установам. Абсол сума потоку формується під впливом: обсягу вир-ї д-ті, сезонних коливань в вироб-ві і реаліз прод-ї, фін стану під-ва, політики держави у визначенні облікової ставки. 5)Проведення інвестицій. Обсяг інвестицій визнач-ся під-вом самостійно і залежить від наявних фін ресурсів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.011 с.)