Тема 13. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без батьківського піклування. Усиновлення в Україні 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без батьківського піклування. Усиновлення в УкраїніПитання для розгляду на семінарських заняттях

1. Правова характеристика дітей, що залишилися без батьківського піклування, порядок їх виявлення та влаштування

2. Поняття та умови усиновлення за законодавством України. Вимоги до особи усиновлювача

3. Порядок усиновлення дітей в Україні

4. Усиновлення дітей іноземними громадянами

5. Права та обов`язки усиновлювачів і усиновлених

6. Підстави та юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним

7. Підстави та юридичні наслідки скасування усиновлення

Література до теми:

· Конституція України від 28 червня 1996 р.

· Кодекс про шлюб та сім`ю України 1970 р

· Сімейний кодекс України 2002 р.

· Цивільний процесуальний кодекс України

· Кримінальний кодекс України 2001 р.

· Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 р.

· Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім`ях усиновителів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 775

· Положення про Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 30 березня 1996 р.

· Сімейне право України. підручник / За редакцією Гопанчука В.С., – К., 2002 – с.241-258

· Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – К., 2003 – с. 305-364

· Сімейне право України / За редакцією Дзери О.В. – К., 1997. – с.171-189

· Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім’ю. – К., 1998. – с.154-170

· Антокольская М.В. Семейное право. – М., 2002 – с. 285-300

· Акиданова А. Право дітей знати своїх батьків // Право України – 1998 - № 3 – с. 79-82

· Бурлака І.В. Усиновлення – пріоритетна форма влаштування дітей у сім‘ю. // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 44. – с. 81-85

· Дубей Ж. Обстоюючи майнові та житлові права дітей-сиріт. // Вісник прокуратури. – 2002. - №1. – с.112-115

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. И доп.. – М., 1999

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву. Калинин, 1989

 

2.13.3. Ключові поняття теми: діти, що позбавлені батьківського піклування; усиновлення; усиновлювач; усиновлений; Центр по усиновленню дітей; інформаційний банк даних про дітей, що підлягають усиновленню;

 

Навчальні завдання

6. Порівняти можливі способи (форми) влаштування дітей за законодавством, яке діяло до введення в дію Сімейного кодексу України 2002 р.

7. Записати права дітей, передбачені Конвенцією про права дитини та Законом України “Про охорону дитинства”

8. Визначити умови усиновлення за новим Сімейним кодексом України

9. Скласти заяву про бажання усиновити дитину

10. Скласти перелік документів, які необхідні для здійснення усиновлення

 

 

Практичні завдання

Восьмирічний Богдан Уляник залишившись без опіки батьків, був тимчасово поміщений органом опіки та піклування до дитячої виховної установи. Заходи щодо його влаштування в сім’ю (на усиновлення, на виховання, під опіку) на території області за місцем знаходження виховної установи на протязі чотирьох місяців результатів не дали. Після цього керівник виховної установи Сердунь за проханням іноземної посередницької фірми самостійно організував знайомство з Богданом подружжя Фітьо, які є громадянами Канади, а потім, узгодивши з ними це питання, дав висновок щодо можливості усиновлення ними Богдана. Даний висновок був пред’явлений для рішення суду щодо питання про усиновлення Богдана Уляника подружжям Фітьо.

Дізнавшись про це, орган опіки та піклування відкликав з суду висновок Сердуня і підняв питання щодо притягнення останнього до адміністративної відповідальності. Однак, Сердунь не погодився з тим, що він здійснив правопорушення і пояснив, що він вжив усіх можливих заходів для влаштування дитини в сім’ю і діяв в її інтересах.

Чи є підстави для притягнення Сердуня до адміністративної відповідальності? Як повинні були діяти керівник виховної установи та орган опіки і піклування в даній ситуації?

***

Громадянин Сливка подав до суду позов щодо встановлення усиновлення 7-річного Дмитра Ступки, що тимчасово знаходився після смерті батьків в дитячому будинку. В зв’язку з цим суддя в процесі підготовки справи до судового розгляду вимагав від органу опіки і піклування висновок про підстави і відповідність усиновлення інтересам дитини.

Через місяць до суду надійшов такий висновок, до якого були додані інші документи: згода органу опіки і піклування на усиновлення; свідоцтво про народження Дмитра Ступки; медичний висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток хлопчика, згода директора дитячого будинку на усиновлення Дмитра Ступки. Однак, суддя вимагав від органу опіки і піклування додатково пред’явити також акт обстеження умов життя Сливки і довідку із Ощадбанку за місцем його проживання про наявність і розмір його грошового вкладу. Своє рішення суддя пояснив необхідністю докладного з’ясування матеріального становища Сливки з метою визначення його можливостей щодо надання належного виховання дитини.

Чи обґрунтовані, на вашу думку, вимоги, судді (при відповіді посилайтесь на конкретні норми закону)? Які документи повинні бути додані усиновителем до заяви до суду для усиновлення дитини та до висновку, що надається органу опіки і піклування? Чи правомірні вимоги суду?

***

При розгляді районним судом справи щодо усиновлення не з’явилися до суду з поважних причин працівники районної прокуратури. Це було пов’язане з тим, що прокурор знаходився у відпустці, його заступник від’їхав на нараду до обласної прокуратури, а помічник прокурора знаходився на огляді місця подій. У зв’язку з цим представником органу опіки і піклування було висловлено прохання про притягнення до участі у справі слідчого прокуратури, що знаходився на робочому місці, який з цього приводу заперечень не висловив.

Яке рішення з приводу цього питання прийме суддя? Чия присутність необхідна при розгляді справи щодо усиновлення?

***

До суду надійшла заява подружжя Колісників щодо усиновлення малолітньої Ірини Ключник, що залишилася без опіки батьків. При вивченні особи громадян Колісника П. та Колісник О. суддею було встановлено, що шість років тому вони були позбавлені від обов’язків опікунства їхнього племінника за неналежне виконання покладених на них законом обов’язків. Колісники пояснили цей факт тим, що у них не склалися відносини з племінником внаслідок недоліків його характеру та неспокійної поведінки, у зв’язку з чим виникла конфліктна ситуація, в результаті чого вони й були позбавлені обов’язків опікунів. Себе вони вважали гідними вихователями. Однак, суддя відмовив у задоволенні їх заяви щодо усиновлення, посилаючись на те, що раніше подружжя Колісників дискредитували себе як опікуни.

Які вимоги пред’являє закон до особи усиновителя? Назвіть осіб, які не мають права бути усиновителями. Чи є правомірною відмова суду подружжю Колісників в задоволенні їх заяви щодо усиновлення?

***

Через три роки після смерті дружини громадянин Юзьків, який мав сина у віці 13 років, одружився з 25-річною громадянкою Мигалик. Між мачухою та пасинком склались приязні стосунки, було досягнуте повне взаєморозуміння. Виходячи з цього, рік по тому (після державної реєстрації шлюбу) Мигалик вирішила усиновити дитину свого чоловіка. Однак інспектор відділу освіти, куди Мигалик звернулася за порадою, повідомив, що усиновлення неможливе, оскільки законом забороняється усиновлення, якщо різниця у віці між усиновителем і дитиною, що усиновлюється, менше 15 років.

Що ви можете пояснити з приводу даного роз’яснення? Чи встановлені законом вимоги до різниці у віці між усиновителем і усиновлюваною дитиною при усиновленні дитини мачухою (вітчимом)?

***

Підлісна після смерті рідної сестри взяла до себе її 2-річну дочку Оксану. Батько дівчинки не заперечував проти цього. Коли дитині виповнилося 5 років, підлісна звернулася до Полтавського обласного управління освіти за порадою: вона дуже прив’язалася до дівчинки, і та називає її мамою. Батько Оксани за весь цей час ніякої уваги дочці не приділяв, матеріально не допомагав, від’їхав до іншого міста і одружився. У Підлісної є чоловік, з яким вона перебуває в зареєстрованому шлюбі, але спільно не проживає уже більше 4 років; чи зможе вона усиновити дівчинку без узгодження з чоловіком, що для цього необхідно, хто це питання повинен вирішувати?

Яку відповідь Ви могли б дати Підлісній?

***

Оксана Ясень була передана її матір’ю П.Ясень до дитячого будинку, коли дівчинці було 8 місяців. Мати залишила письмову згоду на усиновлення Оксани, а сама з міста виїхала. Запис про батька дівчинки був зроблений у книзі реєстрації актів цивільного стану зі слів матері, оскільки та не перебувала у зареєстрованому шлюбі і батьківство дитини не встановлювалося. Через два роки дівчинку у встановленому законом порядку усиновило подружжя Савченків. Через рік після цього від матері Оксани до дитячого будинку поштою надійшла заява про відміну згоди на усиновлення. А ще через рік Ясень повернулася до міста і пред’явила позов до суду щодо відміни усиновлення, зазначивши в ньому, що вона сама бажає виховувати дочку.

В якій формі дається згода батьків на усиновлення дитини і чи може вона бути відізвана? Чи є підстави для задоволення вимоги Ясень? Який порядок усиновлення (удочеріння) дітей, що залишилися без опіки батьків і знаходяться в виховних установах?

***

Тарай за проханням своєї дружини Юрась усиновив її 5-річного сина, народженого нею від першого шлюбу з Нечіпаєм. В подальшому відносини між Тарай та Юрась зіпсувалися. Вона разом із сином повернулася до Нечіпая та відновила з ним шлюбні стосунки. Згодом Юрась пред’явила позов до Тарая щодо стягнення аліментів на утримання сина. Суд, виходячи з того, що відповідач є усиновителем дитини, стягнув з нього аліменти. Однак, Тарай пред’явив позов щодо скасування усиновлення, оскільки він фактично позбавлений можливості брати участь у вихованні дитини.

Чи правомірне рішення суду про стягнення з Тарая аліментів? Чи підлягає задоволенню його позов щодо скасування усиновлення дитини?

***

Прокурор району пред’явив позов подружжю Гарбарів щодо скасування усиновлення ними племінниці Ольги. Судом було встановлено, що єдиною причиною усиновлення відповідачами племінниці було прагнення отримати більшу жилу площу в зв’язку зі знесенням будинку, в якому вони проживають. Усиновителі в свою сім’ю Ольгу не брали, дівчина продовжувала жити з матір’ю. Суд виніс рішення про скасування усиновлення, вказавши, що воно суперечить інтересам дитини.

Яка правова оцінка рішення суду? Які підстави визначені законом для скасування усиновлення? Які правові наслідки скасування усиновлення?

***

Осьмак пред’явила позов до Заїки щодо розірвання шлюбу і скасування усиновлення ним її семилітньої дочки, яке було здійснене, коли дівчинці виповнився один рік. На думку матері, неприязні стосунки, що склалися між сторонами, не могли забезпечити нормального виховання дитини. Причиною такого непорозуміння між подружжям стало погане ставлення Заїки до усиновленої дитини: у відносинах з нею він був грубим, часто сварив її, лаявся, дівчинка його боялася. Суд повністю задовольнив позовні вимоги Осьмак і одночасно зобов’язав Заїку виплачувати аліменти на утримання дівчинки до її повноліття.

Хто має право вимагати скасування усиновлення в судовому порядку? Які питання можуть бути вирішені судом при розгляді справи щодо розірвання шлюбу? Чи правильне рішення виніс суд за позовом Осьмак?

Завдання для перевірки знань

ü Визначити загальні принципи, зміст та засоби державного захисту дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківської опіки

ü Назвати органи, на які покладається захист прав та інтересів дітей, що залишилися без батьківської опіки, та їх основні функції

ü Назвати порядок виявлення та обліку дітей, що залишилися без батьківської опіки

ü Перелічити відомі Вам форми влаштування дітей, що залишилися без батьківської опіки в Україні

ü Розкрити порядок формування та використання державного банку даних про дітей, що залишилися без батьківської опіки

ü Визначити порядок постановки дитини, що залишилася без батьківського піклування, на централізований облік в Центрі з усиновлення дітей

ü Розкрити порядок обліку осіб, що бажають усиновити дитину

ü Назвати умови усиновлення в Україні

ü Розкрити правове значення інституту усиновлення в сімейному праві України

ü Назвати дітей, у відношенні яких допускається усиновлення

ü Які особливості усиновлення дітей, що є рідними братами і сестрами?

ü В чому полягає зміст “інтересів дитини” при усиновленні?

ü Які перешкоди до усиновлення в Україні передбачені в Сімейному кодексі України?

ü Які вимоги до форми, в якій надається згода батьків на усиновлення дитини

ü В яких випадках допускається усиновлення дитини без згоди її батьків?

ü Чи передбачено законом відкликання згоди батьків на усиновлення і в якому порядку?

ü Яке правове значення згоди дитини на її усиновлення і в якій формі вона визначається (з‘ясовується)?

ü Які вимоги до особи усиновителя?

ü Яке правове значення віку усиновлювача і усиновлюваного?

ü Визначити порядок усиновлення за законодавством України

ü Назвати документи, які подаються претендентами на усиновлення для одержання дозволу на усиновлення

ü Який порядок державної реєстрації усиновлення

ü Назвати умови, за яких допускається усиновлення на території України дітей, що є іноземними громадянами

ü Визначити юридичні наслідки усиновлення в Україні

ü Які права та обов’язки кровних батьків дитини можуть зберігатися після усиновлення її іншими особами?

ü Назвати підстави скасування усиновлення

ü Назвати юридичні наслідки скасування усиновлення

ü В чому полягають поняття та підстави визнання усиновлення недійсним?

ü Які юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним?

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 329; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.94.236 (0.007 с.)