Тема 13. Застосування законодавства про шлюб та сім’ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Застосування законодавства про шлюб та сім’ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства 

Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства у сімейних відносинах в Україні. Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами. Правила укладення шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. Визнання шлюбу, зареєстрованого за межами України.

Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, що проживають поза її межами.

Умови застосування іноземних законів про шлюб та сім’ю до правовідносин на території України. Умови визнання актів цивільного стану, заснованих на іноземних законах, в Україні.

Види міжнародних договорів, що застосовуються до сімейних правовідносин і умови їх чинності в Україні. Правила застосування норм колізійних норм міжнародних договорів і норм законодавства про шлюб та сім’ю України.

 

Орієнтовна тематика семінарських занять:

1. Поняття сімейного права як правової науки, навчальної дисципліни та галузі права і його особливості

2. Предмет сімейного права України

3. Принципи сімейного права України та їх значення

4. Принципи і напрями державної сімейної політики України

5. Основні принципи регулювання сімейних відносин в дореволюційний період (до 1917 р.)

6. Перші акти сімейного законодавства Української РСР

7. Загальна характеристика Кодексу про шлюб та сім’ю УРСР 1970 р.

8. Джерела сучасного сімейного права України

9. Загальна характеристика роботи Ф.Енгельса “Походження сім’ї, приватної власності та держави”

10. Поняття кровноспорідненої сім’ї як історичної форми шлюбних відносин

11. Поняття та історичні умови виникнення парної сім’ї

12 Поняття моногамної сім’ї як вищого ступеня парної сім’ї

13. Сімейні правовідносини : поняття, види, суб’єкти, об’єкти.

14. Підстави виникнення сімейних правовідносин.

15. Сім’я в соціологічному і юридичному значенні (порівняльна характеристика).

16. Родство і свояцтво у сімейному праві України.

17. Суб’єктивні сімейні права і обов’язки та їх виконання.

18. Строки позовної давності у сімейному праві України.

19. Поняття шлюбу за сімейним правом України та його ознаки.

20. Умови укладення шлюбу.

21. Надання права на шлюб

22. Перешкоди до укладення шлюбу

23. Порядок укладення та державна реєстрація шлюбу

24. Порядок і правові наслідки укладення шлюбного договору

25. Юридичне значення заручин

26. Поняття недійсності шлюбу

27. Обставини, що спричиняють недійсність шлюбу

28. Підстави визнання шлюбу недійсним судом

29. Поняття фіктивного шлюбу

30. Обставини, що можуть бути підставами визнання шлюбу недійсним

31. Юридичні наслідки недійсності шлюбу

32. Поняття особистих немайнових правовідносин подружжя

33. Види особистих немайнових прав чоловіка та дружини

34. Зміст права на материнство та батьківство та його захист

35. Зміст права чоловіка та дружини на особисту свободу

36. Право чоловіка та дружини на ім’я та прізвище у шлюбі

37. Право на збереження чи припинення шлюбних правовідносин

38. Види майнових прав і обов’язків подружжя та підстави їх виникнення

39. Права подружжя укладати дозволені законом угоди.

40. Право особистої приватної власності дружини, чоловіка

41. Законний режим спільного майна подружжя

42. Договірний режим спільного майна подружжя

43. Порядок і способи поділу майна подружжя

44. Позовна давність у майнових правовідносинах подружжя.

45. Звернення стягнень на майно подружжя за зобов’язаннями одного з подружжя

46. Права і обов’язки подружжя по взаємному утриманню

47. Майнові правовідносини чоловіка та жінки, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу

48. Поняття, підстави та порядок припинення шлюбу в Україні.

49. Припинення шлюбу у зв’язку зі смертю одного з подружжя або оголошення його померлим

50. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за спільною заявою обох з подружжя.

51. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою одного з подружжя.

52. Порядок розірвання шлюбу в судовому порядку за спільною заявою подружжя, яке має дітей

53. Розірвання шлюбу в суді за позовом одного з подружжя

54. Юридичні наслідки розірвання шлюбу

55. Право на поновлення шлюбу

56. Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його правові наслідки

57. Підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей.

58. Встановлення походження дітей

59. Встановлення походження дитини в судовому порядку

60. Підстави і порядок оспорювання батьківства

61. Спір про батьківство (материнство)

62. Права та обов’язки батьків та дітей немайнового характеру

63. Порядок визначення імені, по батькові та прізвища дитини

64. Захист батьківських прав. Спори між батьками з приводу виховання дітей

65. Здійснення батьківських прав

66. Позбавлення батьківських прав

67. Підстави та порядок поновлення батьківських прав

68. Правовідносини батьків і дітей щодо їх особистої приватної власності та спільного сумісного майна

69. Обов’язки батьків по утриманню неповнолітніх дітей

70. Обов’язки батьків по утриманню повнолітніх непрацездатних сина, дочки

71. Порядок обчислення аліментів

72. Аліментні зобов’язання повнолітніх сина, дочки по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги

73. Порядок сплати, присудження, стягнення аліментів, визначення заборгованості по аліментах.

74. Аліментні зобов’язання інших членів сім’ї та родичів.

75. Правова характеристика дітей, що залишилися без батьківського піклування, порядок їх виявлення та влаштування

76. Поняття та умови усиновлення за законодавством України. Вимоги до особи усиновлювача

77. Порядок усиновлення дітей в Україні

78. Усиновлення дітей іноземними громадянами

79. Права та обов’язки усиновлювачів і усиновлених

80. Підстави та юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним

81. Підстави та юридичні наслідки скасування усиновлення

82. Поняття опіки та піклування над дітьми, підстави та порядок їх встановлення в Україні

83. Права і обов’язки опікунів і піклувальників. Обмеження прав опікунів та піклувальників

84. Підстави і порядок припинення опіки і піклування

85. Підстави і порядок встановлення патронату над дитиною

86. Правовий статус патронатних вихователів

87. Підстави застосування до сімейних правовідносин норм іноземного законодавства про шлюб та сім’ю

88. Порядок укладення шлюбів з участю іноземців та іноземних громадян між собою в Україні

89. Порядок розірвання шлюбів з участю іноземців та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні

90. Реєстрація актів громадянського стану громадян України, що проживають поза її межами

91. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин між громадянами держав – членів СНД.

 

Рекомендована література:

І. Нормативна література

1. Конституція України.

2. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р.

3. Цивільний кодекс України (2003 р.)

4. Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21 листопада 1992 р.

5. Кодекс про шлюб та сім’ю України 1970 р.

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

7. Цивільний процесуальний кодекс України

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення

9. Закон України „ Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 01 липня 2010 р.

10. Консульський статут України, затверджений Указом Президента України від 18 січня 1996 року № 63/96

11. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені Наказом Міністерства юстиції України № 52/5 від 18 жовтня 2000 р. (зі змінами від 9 вересня 2002 р.).

12. Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р.
№ 1064.

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р.
№ 16 „Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України”.

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 серпня 1979 р. № 8 „Про судову практику в справах про розірвання шлюбу”.

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня 1988 р. № 4 „Про практику розгляду судами справ про розірвання шлюбу”.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146 „Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів”.

17. Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 3 березня 2004 р. за № 283/8882.

18. Закон України „Про охорону дитинства”

19. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. №16 „Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України”.

20. Європейська конвенція про визнання виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми (прийнята Радою Європи
20 травня 1980 р.).

21. Загальна декларація прав людини // Міжнародні договори України. -К., 1992.

22. Декларація прав дитини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 р.).

23. Конвенція про права дитини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р.).

24.Європейська конвенція про усиновлення дітей (ETS N 58)

25. Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом (ETS N 85) // Офіційний вісник України, 2009 р. „№ 51 № 6, 2009, ст. 166” від 17/07/2009, стор. 319, стаття 1780, реєстр.код 47152/2009

26. Декларація про соціальні та правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо у разі передачі дітей на виховання та їх усиновлення на національному і міжнародному рівнях

 

 

II. Спеціальна література

1. Антокольская М.В. Семейное право. – М., 2002

2. Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве. – Свердловск, 1989

3. Енгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М., 1989

4. Жилинкова И.В. Брачный контракт (договор). – Х.: Ксилон, 2001

5. Кидалова А. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів.// Право України. – 2003. - № 5. – с. 51-56

6. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. – Х.: Ксилон, 2000

7. Кисіль В.І. Права і обов’язки батьків і дітей. – К., 1985

8. Коротова Л. Вихров О. Сімейне право України (історичний огляд) // Право України – 1994 - № 11-12 – с. 47-49

9. Матвеев Г.К. История семейно-брачного законодательства Украинской ССР. – К., 1960

10. Машерова М.В. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства. – М., 1972

11. Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – К., 2003

12. Новохатська Я. Щодо правової природи шлюбу. // Право України. – 2002. - № 4. – с. 131-135

13. Пігач Я. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції // Радянське право – 1990 - № 7 – с. 77-79

14. Ромовська З.В. Права та обов'язки батьків і дітей. - Львів, 1975.

15. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Правова єдність, 2009. – 432 с.

16. Савченко Л. Про права і обов’язки батьків по вихованню дітей // Право України – 1997 - № 5 – с. 55-57

17. Сімейне право України / За ред. В.С. Гопанчука – К., 2002

18. Сімейне право України. підручник / За редакцією Гопанчука В.С., – К., 2002

19. Шевченко Я. М. Проблеми нового Сімейного кодексу України. // Правова держава. Щорічник наук. Пр. – 2002 . - Вип. 13. – с. 147-153


Програми розглянута і затверджена на засіданні кафедри___________________

____________________________________________________________________

 

“______”__________2012 р. Протокол №____від _______________

 

Завідувач кафедри_______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.005 с.)