За період з листопада 2010 року до жовтня 2011 рокуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За період з листопада 2010 року до жовтня 2011 рокуЗвання Ст. прапорщик міліції П.І.Б. Корнієнко Микола Васильович
Особистий номер   посада молодший інспектор відділення з оброблення
нормативних документів загального відділу УДЗ МВС
Рік народження освіта середня спеціальна, у 1982 році закінчив технічне
училище № 1 м. Києва спеціальність слюсар - ремонтник
Наукові ступені і вчені звання  
Державні нагороди  
Служба у Збройних Силах України (СРСР), Службі безпеки України (КДБ), інших військових формуваннях  
з листопада 1982 року по грудень 1984 року
Служба в органах МВС України з жовтня 1985 року
Стаж служби в посаді з листопада 2002 року
Висновок попереднього атестування Посаді відповідає
Рекомендації атестаційної комісії попереднього атестування  
 
                                 

I. Стисла характеристика атестованого

 

За період роботи в займаній посаді зарекомендував себе позитивно. Професійно грамотний працівник. Набутий у роботі досвід уміло використовує під час виконання доручень керівництва.

Сумлінно виконує службові обов‘язки, вносить пропозиції щодо поліпшення службової діяльності. У виконанні службових доручень не рахується з власним часом.

Добре знає українську мову. З колегами ввічливий. У колективі користується авторитетом.

У спілкуванні з громадянами доброзичливий, виявляє культуру і тактовність. Уміє зберігати державну та службову таємницю. Підтягнутий, фізично добре розвинений, вільно володіє табельною зброєю та прийомами самозахисту.

За сумлінне виконання службових обов‘язків неодноразово заохочувався керівництвом МВС України.

 

ІІ. Висновок безпосереднього начальника (керівника)

Посаді відповідає
 

 

Начальник відділу

майор міліції (підпис) О.М.Шешеня

 

20.10.2011

ІІІ. Результати атестування

Посаді відповідає
Протокол № 5 від 15.10.2011

 

Голова атестаційної комісії (підпис) Л.П.Льовкін

 

Члени атестаційної комісії: (підпис) В.Т.Губик

(підпис) О.В.Зеркаль (підпис) В.В.Кунда

(підпис) Л.Л.Пилипович

 

Секретар атестаційної комісії (підпис) П.М.Черепів

 

20.10.2011

 

IV. Рішення начальника, який затверджує атестацію

Атестацію та висновки затверджую

Начальник Департаменту

генерал-майор міліції (підпис) В.Г.Бірченко

 

21.10.2011

 

Атестацію оголошено_____________________________(підпис)___________________________

(підпис атестованого)

 

20.10.2011

 

Висновок атестації ____________Посаді відповідає____________________

_________________________________________________________________________

Начальник бюро

майор міліції (підпис) С.В.Ященко

 

З текстом і висновками атестації ознайомлений _________________Згоден_____ (згоден; якщо не згоден, указується причина)

________________________________________________________________________

20.10.2011 ___________________________М.В. Корнієнко

(підпис атестованого)

 

Припис

Припис– це документ, у якому визначено повноваження підлеглого, надані йому для виконання службових обов’язків чи конкретного доручення.

Припис має такі реквізити: зображення Державного Герба України, герба Автономної Республіки Крим або зображення емблеми організації, якщо вона зареєстровано у встановленому порядку; назва Міністерства, організації вищого рівня; назва організації; назва структурного підрозділу організації; назва виду документа; дата документа; місце укладання або видання документа; реєстраційний індекс документа; текст документа; підпис, відбиток печатки.

Текст припису має такі складові: назва посади, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видається припис; обсяг наданих повноважень; термін дії припису.

Припис повинен видаватися на термін, необхідний для виконання визначеного завдання.

Не допускається видавати припис на термін, більший ніж необхідно для виконання визначених завдань (наприклад, місяць, квартал, півроку, рік тощо).

Термін, необхідний для виконання поставлених завдань, визначається їх терміновістю, об’ємом проведення необхідних заходів, строками, визначеними нормативно-розпорядчими документами, планами, програмами, дорученнями тощо.

Зразок

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел. (044)256-0333, факс (044)256-1633 WWW.CENTRMIA.GOV.UA

 

ПРИПИС

 

11.09.2011 м. Київ

 

 

Доручається старшому інспекторові з особливих доручень Режимно-секретного управління майору міліції

  Бурею Івану Степановичу
(назва посади, органу, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові)
   

перевірити забезпечення режиму секретності (у т. ч. стан обліку, зберігання й використання матеріалів, що утворилися в ході оперативно-розшукової діяльності) в ГУМВС України в Донецькій області

(назва органу, підрозділу)

Припис дійсний до 31.12.2011

(дата)

 

Начальник УДЗ МВС України

полковник міліції(підпис)О.О. Клепаков

 

Додаток 2

до п. 2.17 Інструкції

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що затверджуються
з проставлянням грифа затвердження

1. Акти (перевірок і ревізій; готовності об’єкта до експлуатації; списання; експертизи; вилучення справ для знищення; передачі справ; ліквідації установ тощо).

2. Завдання (на проектування об’єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; на проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт; технічні тощо).

3. Звіти (про основну діяльність; відрядження; науково-дослідні роботи тощо).

4. Кошториси витрат (на утримання апарату управління, будинків, приміщень, споруд; на підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на капітальне будівництво тощо).

5. Нормативи (витрачання сировини, матеріалів, електроенергії; технологічного проектування; чисельності працівників тощо).

6. Переліки (посад працівників з ненормованим робочим днем; типових, відомчих (галузевих) документів із строками зберігання тощо).

7. Плани (виробничі; будівельно-монтажних, проектно-розвідувальних, науково-дослідних робіт; впровадження нової техніки; кооперованих поставок продукції; розподілу продукції за встановленою номенклатурою; отримання прибутків житлово-комунальним господарством від капітального ремонту; роботи колегії, науково-технічної ради, наукової ради тощо).

8. Посадові інструкції.

9. Програми (фінансово-економічні; проведення робіт і заходів; відряджень тощо).

10. Протоколи засідань колегіальних органів (за потреби).

11. Розцінки на виконання робіт.

12. Статути (положення) установ.

13. Структура установи.

14. Штатні розписи.

15. Номенклатури справ.

16. Описи справ.

17.Форми уніфікованих документів.

 

Додаток 3

до п. 2.23.5 Інструкції

 

 

ПЕРЕЛІКПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)