С)територія з міжнародним режимом, державна територія, території зі змішаним режимо.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

С)територія з міжнародним режимом, державна територія, території зі змішаним режимо.277) Державна територія складається із:

А)морської;

В)повітряної;

С) морської і повітряної території.

 

 

278) Повітряна територія держави — це:

А)частина території держави, яка опоясана водою яка є вище рівня води під час припливу;

В) це частина території держави, оточена зі всіх боків сухопутною територією;

С) стовп повітря над сухопутною і водною територією держави в межах її державних кордонів.

279) У міжнародному праві розрізнюють такі території:

А)однобічні;

В) демілітаризовані та нейтралізовані;

С)нейтралізовані.

 

280) Правові підстави зміни державної території— це:

А) передача території однією державою іншій;

В) спосіб придбання території, яка нікому не належить;

С) встановлені в міжнародному праві способи надбання чи втрати державою своєї території.

 

281) Чинне міжнародне право визнає такі загальні правові підстави зміни державної території:

А) самовизначення, цесія, ефективна окупація, давнина володіння, оренда;

В) оренда;

С) давнина володіння, цесія.

 

282) Не є правовими підставами для зміни державної території:

А) анексія, військова окупація;

В)війсьова окупація;

С)анексія.

 

 

283) Основні принципи міжнародного права— це:

А) системи міжнародно-правових норм;

В) система основоположних норм міжнародного права;

С)принципові положення виконання міжнародних зобов'язань.

 

 

284) Ознаками основних принципів міжнародного права можна вважати такі:

А)вони є критерієм законності;

В)вони є загальновизнаними;

С)вони є загальновизнаними, універсальниминими, критерієм законності.

285) Основним масивом норм сучасного міжнародного права є :

А)диспозитивні норми;

В)позитивні;

С)просторові.

 

286) Можна розглядати функції сучасного міжнародного права з кількох основних позицій:

А)5

В)7

С)3

 

287) Серед об'єктів правового регулювання сучасним міжнародним правом все більшого значення набувають:

А) загальнолюдські,глобальні проблеми;

В)економічні;

С)глобальні.

 

288) Під предметом (об’єктом) міжнародних відносин розуміють)

А) особливий вид соціальних відносин

В)міждержавних відносин;

С)міжнародних.

 

289) Американська Комісія з питань вивчення організації миру дійшла висновку, що резолюції Генеральної Асамблеї ООН у якому році:

А)1968р;

В)1965р;

С) 1966 р.

290) Протягом тривалого часу джерелом міжнародного права був:

А) міжнародно-правовий звичай;

В)міжнародна угода;

С)міжнародний договір.

 

291) Для створення міжнародно-правового звичаю важливою є:

А)практика тільки суб'єктів міжнародного права;

В) резолюції, декларації, рекомендації, спільні заяви держав;

С) консенсусні рішення.

 

292) Міжнародна практика повинна бути:

А)загальною, тривалою;

В) постійною, загальною, одноманітною і тривалою;

С)постійною.

 

293) Підставою для юридичної обов'язковості міжнародного звичаю є:

А)згода держав;

В)моментальний звичай;

С)миттєвий звичай.

 

294) Скільки в науці міжнародного права склалося точків зору на місце договорів у системі джерел міжнародного права:

А)2

В)8

С)5

295) Міжнародний договір можна використовувати для:

А) регулювання будь-якої сфери міждержавних відносин;

В) сучасних міжнародних відносин;

С) міжнародних звичаїв.

 

296) Яка процедура укладення міжнародного договору:

А)врегульована;

В)складна;

С)проста.

297) Переважаючої ролі міжнародний договір набув у:

А)у першій половині XІX ст;

В) другій половині XX ст;

С)у XІ ст..

 

298) Рішення міжнародних органів та організацій є:

А)допоміжними, матеріальними;

В)матеріальнимими;

С) допоміжними.

299) Державна територія складається із:

А)морської;

В)повітряної;

С) морської і повітряної території.

300) Рішення міжнародних органів та організацій є:

А)допоміжними, матеріальними;

В)матеріальнимими;

С) допоміжними.

 

 

  1. Міжнародне право— це…

А) система юридичних норм, які створені визнаними і вповноваженими на те суб'єктами міжнародного права і регулюють відносини між ними.

Б)встановлення цілей у спільних інтересах суб'єктів і забезпечення їх засобами досягнення.

В) застосування чинних норм міжнародного права

2. Що не є характерною рисою міжнародного права?

А) особливий спосіб створення норм

Б) особливі суб'єкти права

В) особливі предмети правового регулювання

Г) поширюється на територію однієї держави

3. Предметом (об’єктом) міжнародних відносин є…

А) особливі предмети правового регулювання

Б) особливий вид соціальних відносин — міжнародні відносини, що мають міждержавний характер

В) застосування чинних норм міжнародного права

4. Скільки існує позицій для розгляду функції міжнародного прав?

А) 4

Б) 3

В) 5

Г) 6

5. Які галузі не входять до системи міжнародного права?

А) основні,

Б) профільні,

В) традиційні

Г) комплексні

Д) локальні

6. Норми, обов'язкові для двох-трьох суб'єктів права

А) локальні

Б) партикулярні

В) матеріальні

7. Норми, обов'язкові для обмеженого простору

А) локальні

Б) партикулярні

В) матеріальні

8.Норми, що регулюють конкретні відносини між суб'єктами права

А) локальні

Б) партикулярні

В) матеріальні

Г) процесуальні

9. Норми, що регулюють процес створення і застосування міжнародного права

А) процесуальні

Б) партикулярні

В) матеріальні

Г) локальні

10. В якому році Росія приєдналась до Великої Сімки (стала восьмою)

А) 2001

Б) 2008

В) 1999

Г) 2002

11. Скільки приблизно існує міжнародних договорів?

А) понад триста тисяч

Б) понад сто тисяч

В) понад мільйон

12. Міжнародна практика це - …

А) презумпції

Б) прецеденти

В) немає правильної відповіді

13. Формами прояву практики міжнародних організацій

А) резолюції, декларації, рекомендації

Б) компетенції

В) немає правильної відповіді

14. Основні принципи міжнародного права — це

А)система основоположних норм міжнародного права, які регулюють відносини між його суб'єктами і є критерієм правомірності міжнародних правотворчого та правозастосовчого процесів, дійсності інших міжнародно-правових норм.

Б) особливі предмети правового регулювання

В) система юридичних норм, які створені визнаними і вповноваженими на те суб'єктами міжнародного права і регулюють відносини між ними.

15. За формою закріплення принципи міжнародного права є…

А) писані

Б) санкціоновані

В) ратифіковані

16. Принцип заборони застосування сили або загрози силою стосується всіх суб'єктів міжнародного права без винятку. Він, зокрема, покладає на них зобов’язання

А) відмовитися від сили або загрози силою як засобу врегулювання спорів

Б) при виникненні міжнародного спору звертатися до суду

В) немає правильної відповіді

17. Принцип мирного врегулювання спорів покладає на суб'єктів міжнародного права таке зобов'язання

А) відмовитися від сили або загрози силою як засобу врегулювання спорів

Б) вирішувати всі свої суперечки і розбіжності виключно мирними засобами

В) немає правильної відповіді

18. Принцип суверенної рівності держав полягає:

А) вирішувати всі свої суперечки і розбіжності виключно мирними засобами

Б) відмовитися від сили або загрози силою як засобу врегулювання спорів

В) немає правильної відповіді

19. На сьогодні принцип співробітництва покладає на суб'єктів міжнародного права такі зобов'язання:

А) ширше знайомити інші держави з власними досягненнями в економіці, науці, техніці, культурі; робити власні досягнення в цих сферах надбанням інших;

Б) відмовитися від сили або загрози силою як засобу врегулювання спорів

В) немає правильної відповіді

20) Що не є механізмом дотримання принципу добросовісного виконання міжнародних зобов'язань?

А) консультації

Б) переговори

В) суди

Г) депозитарій

 

21. Суб’єктом міжнародного права є

А) учасник міжнародних відносин, який має права, передбачені міжнародним правом.

Б) учасник міжнародних відносин, який має права та обов’язки, передбачені міжнародним правом.

В) всі відповіді правильні

22. Класифікація суб’єктів міжнародного права за учасниками міжнародних відносин

А) індивіди, держави, державоподібні утворення, народи (нації), міжнародні організації.

Б) первинні, похідні

В) нації і народи, що борються за свою незалежність

23. Класифікація суб’єктів міжнародного права за порядком утворення

А)індивіди, держави, державоподібні утворення, народи (нації), міжнародні організації.

Б) первинні, похідні

В) нації і народи, що борються за свою незалежність

24. Міжнародна правосуб’єктність складається з таких елементів:

А) міжнародної правоздатності,

Б) міжнародної дієздатності

В) міжнародної деліктоздатності.

Г) всі відповіді правильні

25.Правосуб’єктність держави є

А)юридичною

Б) правовою

Г) фактичною

26. Які основні складові держави як суб’єкта міжнародного права:

А) територія

Б) населення

В) публічна влада

Г) всі відповіді правильні

27. Яка з цих держав не має статусу нейтральної держави?

А) Швейцарія

Б) Австрія

В) Франція

28. Права держави як суб’єкта міжнародних відносин:

А) укладати міжнародні договори;

Б) брати участь у діяльності міжнародних організацій;

В)підтримувати дипломатичні, консульські та інші зв’язки

Г) всі відповіді правильні

29. Крім специфічних прав та обов'язків міжнародних організацій, їхні установчі акти формулюють і загальні типові права та обов'язки — складові міжнародної правосуб'єктності. Це:

А) право укладати договори з державами та міжнародними організаціями;

Б) право визнання держав та урядів (через прийом в організацію);

В) право на співробітництво з суб'єктами міжнародного права та ін.

Г) всі відповіді правильні

30. Міжнародні організації поділяються на:

А) міжурядові (ММУО)

Б) неурядові (МНУО).

В) всі відповіді правильні

31. Яка теорія визнання не існує у міжнародному праві?

А) декларативна

Б) конститутивна

В) конструктивна

32. За декларативною теорією

А) держава визнається суб'єктом міжнародного права з моменту свого утворення, незалежно від визнання з боку інших суб'єктів міжнародного права

Б) стверджує, що нова держава стає суб'єктом міжнародного публічного права лише в разі визнання її вже існуючими державами, тобто саме таке визнання й утворює (конституює) нового суб'єкта міжнародного права

В) всі відповіді правильні

33. Конститутивна теорія

А) держава визнається суб'єктом міжнародного права з моменту свого утворення, незалежно від визнання з боку інших суб'єктів міжнародного права

Б) стверджує, що нова держава стає суб'єктом міжнародного публічного права лише в разі визнання її вже існуючими державами, тобто саме таке визнання й утворює (конституює) нового суб'єкта міжнародного права

В) всі відповіді правильні

34. Форми визнання у міжнародному праві

А) de jure

Б) de facto

В) всі відповіді правильні

35.Засобами визнання є:

А) формальне налагодження дипломатичних стосунків

Б) офіційні привітання новій державі з приводу здобуття нею незалежності і державного суверенітету

В) декларація про нейтралітет в разі визнання стану війни між державами

Г) укладення довгострокової міжнародної угоди

Д) всі відповіді правильні

36. Міжнародне правонаступництво держав

А) перехід прав та обов'язків від держави-попередниці до держави-наступниці відповідно до норм міжнародного права.

Б) формальне налагодження дипломатичних стосунків

В) утворення дипломатичних представництв

37. Наука міжнародного права розрізняє такі основні теоріїправонаступництва

А) універсальну

Б) негативну

В) ) всі відповіді правильні

38. Згідно з універсальною теорією

А) міжнародні права та зобов'язання держави-попередниці не діють по відношенню до держави-наступниці.

Б) держава-наступниця повністю успадковує всі міжнародні права та зобов'язання від держави-попередниці

В) жодна відповідь не правильна

39 Негативна теорія

А) міжнародні права та зобов'язання держави-попередниці не діють по відношенню до держави-наступниці.

Б) держава-наступниця повністю успадковує всі міжнародні права та зобов'язання від держави-попередниці

В) жодна відповідь не правильна

40. Основний документ ООН

А) декларація

Б) статут

В) хартія

41.Державна територія — це…

А) Територія, що належить певній державі, яка здійснює в її межах територіальне верховенство.

Б) Простір, що знаходиться за межами державної території, що не належать комусь одному, а знаходиться в загальному користуванні всіх держав у відповідності з міжнародним правом.

В) Виключна економічна зона і континентальний шельф.

42. . Територія з міжнародним режимом – це…

А) Територія, що належить певній державі, яка здійснює в її межах територіальне верховенство.

Б) Простір, що знаходиться за межами державної території, що не належать комусь одному, а знаходиться в загальному користуванні всіх держав у відповідності з міжнародним правом.

В) Виключна економічна зона і континентальний шельф.

43.Території зі змішаним режимом – це…

А) Територія, що належить певній державі, яка здійснює в її межах територіальне верховенство.

Б) Простір, що знаходиться за межами державної території, що не належать комусь одному, а знаходиться в загальному користуванні всіх держав у відповідності з міжнародним правом.

В) Виключна економічна зона і континентальний шельф.

Г) Всі відповіді правильні

44. Анклав — це…

А) це частина території держави, яка опоясана водою (має "круговий берег"), яка є вище рівня води під час припливу.

Б) частина території держави, оточена зі всіх боків сухопутною територією іншої держави і яка не має морського берега.

В) Всі відповіді правильні

45. Острів – це…

А) це частина території держави, яка опоясана водою (має "круговий берег"), яка є вище рівня води під час припливу.

Б) частина території держави, оточена зі всіх боків сухопутною територією іншої держави і яка не має морського берега.

В) Всі відповіді правильні

46. Як не називають умовну територю держави?

А) "плавучою",

Б) "літаючою"

В) "космічною"

Г) «підземною»

47. Верхня межа повітряної території становить

А) 90 – 100 км.

Б) 110 – 120 км.

В) 100 — 110 км.

48. Правові підстави зміни державної території:

А) самовизначення,

Б) цесія,

В) ефективна окупація,

Г) давнина володіння,

Д) оренда

Е) всі відповіді правильні

49. Протиправні зміни державної території

А) анексія,

Б) військова окупація

В) всі відповіді правильні

50. Делімітація кордону – це…

А) опис в міжнародному договорі, з вказівкою точних астрономічних координат або інших безсуперечних ознак

Б) перенесення на місцевість із встановленням "ясно бачених прикордонних знаків, форми»

В) це відновлювання речових слідів демаркації.

Г) всі відповіді правильні

51. Демаркація кордону

А) опис в міжнародному договорі, з вказівкою точних астрономічних координат або інших безсуперечних ознак

Б) перенесення на місцевість із встановленням "ясно бачених прикордонних знаків, форми»

В) це відновлювання речових слідів демаркації.

Г) всі відповіді правильні

52. Редемаркація кордону – це…

А) опис в міжнародному договорі, з вказівкою точних астрономічних координат або інших безсуперечних ознак

Б) перенесення на місцевість із встановленням "ясно бачених прикордонних знаків, форми»

В) це відновлювання речових слідів демаркації.

Г) всі відповіді правильні

53. Види міжнародних договорів за способом приєднання:

А) правомірними та неправомірними

Б) відкриті, напіввідкриті, закриті.

В) міждержавні, міжурядові, міжвідомчі

54. Парафування — це…

А) попереднє підписання, яке здійснюється шляхом проставлення уповноваженими особами на тексті договору своїх ініціалів;

Б) підтвердження договору компетентним органом державної влади.

В) всі відповіді правильні

55. Ратифікація – це…

А) попереднє підписання, яке здійснюється шляхом проставлення уповноваженими особами на тексті договору своїх ініціалів;

Б) підтвердження договору компетентним органом державної влади.

В) всі відповіді правильні

56. В якому році прийнята загальна декларація прав людини?

А) 1950

Б) 1948

В) 1943

Г) 1958

57. В якому році було засновано комісію з прав людини?

А) 1946

Б) 1950

В) 1952

Г) 1954

58. Підстави для відповідальності поділяються на

А) юридичні (нормативно-правові)

Б) фактичні.

В) всі відповіді правильні

59. Види міжнародно – правової відповідальності

А) матеріальна

Б) політична

В) всі відповіді правильні

60. Вірча грамота — це…

А) документ, який засвідчує загальні повноваження глави представництва.

Б) документ, що офіційно підтверджує закінчення місії попередника

В) всі відповіді правильні

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.01 с.)