С) дипломатичне право, право міжнароднихдоговорів, міжнародне морське право.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

С) дипломатичне право, право міжнароднихдоговорів, міжнародне морське право.213)Що є основним джерелом міжнародного права?

А)акти міжнародних предових організацій;

В)міжнародно-правова доктрина;

С)міжнародні угоди.

 

214)Якого з інститутів у період середньовіччя не існувало?

А)режиму воєного полону;

В)оголошення війни;

С)торгівельних представництв.

 

215)Норми міжнародного права поділяються на:

А)диспозитивні та імперативні;

В)матеріальні та диспозитивні;

С)корпоративні та регулярні.

 

216)Якими рисами характерезується сучасне міжнародне право?

А)універсальність міжнародного ругулювання;

В)дискримінаційний характер,насильницький спосіб розв’язання міжнародних суперечок;

С)повага прав і основних свобод людини.

 

217)Яке значення має міжнародне право:

А)природно-об’єктине;

В)природно-суб’єктивне;

С)об’єктивне та суб’єктивне.

 

218)Міжнародне право є:

А) категорією відносин;

В) категорією людства;

С) категорією надбудови.

19)Міжнародне право виникло за бажанням:

А) класів;

В )реальних суспільних процесів;

С) людей,груп.

 

220)Міжнародне право є результатом:

А) суспільної практики;

В) міжнародної практики;

С) державної практики.

 

221)Перша мирна конференція в історії міжнародного природного права-це:

А) Віденська;

В) Гаазька;

С) Женевська.

 

222)З яких двох частин складається колізійна норма:

А) обсягу і прив’язки;

В)гіпотези і санкції;

С) диспозиції і санкції.

 

223)Норми, що розповсюджують свою дію лише на певне коло осіб-це:

А)змістовні;

В)персональні;

С)просторові.

 

224)Спершу міжнародне привавтне право розвивалось як:

А)колізійне;

В)конфліктне;

С)цивільне.

 

225)Для створення міжнародно правового звичаю потрібні :

А)практика суб’єктів міжнародного права;

В)практика суб’єктів і об’єктів міжнародного права;

С)організація міжнародного права.

 

226) Рішення міжнародних органів та організацій називають:

А) цивільним правом;

В) колізійним правом;

С) «м'яким» міжнародним правом.

227) Поняття «м'якого» права з'явилося в міжнародному праві в останні:

А15-20років;

В)20-30 років;

С)30-40 років.

 

228) Значний внесок у розвиток міжнародного права зробили:

А) Рада безпеки;

В)Європейський суд;

С)міжнародні арбітражні трибунали;

229) Міжнародні організації поділяються на:

А)міжурядові;

В)міжурядові та неурядові;

С)неурядові.

 

230)Які існують основні теорії визнання держав міжнародного права:

А) декларативна;

В)конститутивна;

С) декларативна та конститутивна.

 

231) Наука міжнародного права розрізняє такі основні теорії правонаступництва:

А)негативну;

В)міжнародну;

С) універсальну та негативну.

232)Основним масивом норм сучасного міжнародного права є :

А)диспозитивні норми;

В)негативні;

С)просторові.

 

233) Скільки основних теорій визнання держав існує в науці міжнародного права?

А)-2;

В)-4;

С)-1;

 

234) Скільки основних теорій розрізняє наука міжнародного права?

А)-2;

В)-4;

С)-6;

 

235) Скільки конвенцій було прийнято у рамках ООН?

А)-2;

В)-4;

С)-3;

 

236) У якому році були прийняті принципи міжнародного права?

А)1970;

В)1961;

С)1982;

 

237)Які кількість принципів міжнародного права закріплена у Декларації про принципи міжнародного права?

А)8;

В)3;

С)7;

 

238) У якій статті Конституції визнаються норми міжнародного договору частиною національного законодавства?

 

А)8;

В)3;

С)9;

 

239)Які основні теорії розрізняє наука міжнародного права?

А) універсальну та негативну.

В)міжнародну;

С) негативну.

 

240)Сучасне міжнародне право характеризується такими рисами:

А)універсальність міжнародного ругулювання;

В)дискримінаційний характер,насильницький спосіб розв’язання міжнародних суперечок;

С)повага прав і основних свобод людини.

 

 

Варіант 5

 

 

241) Яку назву мала перша мирна конференція в історії міжнародного права?

А) Віденська;

В) Гаазька;

С) Женевська.

 

242)Основним джерелом міжнародного права є?

А)акти міжнародних предових організацій;

В)міжнародно-правова доктрина;

С)міжнародні угоди.

 

243) Які норми розповсюджують свою дію лише на певне коло осіб-це:

А)змістовні;

В)персональні;

С)просторові.

 

244)Які галузі розрізняють в системі міжнародного права?

А)основні, профільні;

В)традиційні,комплексні;

С) основні, профільні, традиційні,комплексні галузі.

245) Результатом чого є міжнародне право?

А) суспільної практики;

В) міжнародної практики;

С) державної практики.

 

246) Рядом яких рис можна охарактеризувати міжнародне право?

А)позитивних рис;

В) негативних рис;

С)позитивних та негативних.

 

247)Колізійна норма складається таких двох частин:

А) обсягу і прив’язки;

В)гіпотези і санкції;

С) диспозиції і санкції.

 

248)Які з норм розповсюджують свою дію лише на певне коло осіб?

А)змістовні;

В)персональні;

С)просторові.

 

249)Характерним представництвом для міжнародних організацій є представництво ?

А)двохстороннє;

В)одностороннє;

С)трьохстороннє

 

250) Наука міжнародного права розрізняє такі основні теорії:

А) універсальну та негативну.

В)міжнародну;

С) негативну.

 

251)Принципи міжнародного права були прийнятті у?

А)1970;

В)1961;

С)1982;

 

252) Чи правильним є твердження,що у міжнародному праві під територією розуміють природні простори земної кулі (сушу, надра, морське дно, водяні простори), повітряний простір в атмосфері Землі, космічний простір, небесні тіла, а також штучні об’єкти та споруди (космічні об’єкти, стаціонарні платформи та ін.)

А)Так ; Б)Ні

 

252) Державна територія — це територія, що належить певній державі, яка здійснює в її межах територіальне верховенство.

А)Так ; Б)Ні

 

253) Територія з міжнародним режимом — це простір, що знаходиться за межами державної території, що не належать комусь одному, а знаходиться в загальному користуванні всіх держав у відповідності з міжнародним правом.

А)Так ; Б)Ні

 

254) Державною територією є частина земної кулі, яка належить певній державі і в межах якої вона здійснює своє територіальне не верховенство.

А)Так ; Б)Ні

 

255) Чи правельним є твердження,що державна територія складається із сухопутної, морської і повітряної територій?

А)Так ; Б)Ні

 

256) Анклав— це частина території держави, оточена зі всіх боків сухопутною територією іншої держави і яка не має морського берега.

А)Так ; Б)Ні

 

 

257) Острів— це частина території держави, яка опоясана водою (має "круговий берег"), яка є вище рівня води під час припливу.

А)Так ; Б)Ні

 

258) Повітряна територія держави — це стовп повітря над сухопутною і водною територією держави в межах її державних кордонів.

А)Так ; Б)Ні

 

259) Під умовною територією держави слід розуміти територію дипломатичних представництв держави, територію торгових суден у відкритому морі, повітряних суден і космічних апаратів, які несуть прапор або знак якої-небудь держави.

А)Так ; Б)Ні

 

 

260) У міжнародному праві розрізнюють демілітаризовані та нейтралізовані території.

А)Так ; Б)Ні

 

261) Чи є Антарктида прикладом нейтралізованої території?

А)Так ; Б)Ні

 

262) Чи є територіальне верховенство складовою частиною державного суверенітету?

А)Так ; Б)Ні

 

263) Територіальний суверенітет— це право держави здійснювати виключну юрисдикцію щодо всіх осіб і предметів на своїй території, а також право не допускати на своїй території діяльності будь-якої іншої держави або організації.

А)Так ; Б)Ні

 

264) Правові підстави зміни державної території— це встановлені в міжнародному праві способи надбання чи втрати державою своєї території.

А)Так ; Б)Ні

 

265) Чинне міжнародне право визнає такі загальні правові підстави зміни державної території: самовизначення, цесія, ефективна окупація, давнина володіння, оренда.

А)Так ; Б)Ні.

 

266) Чи правельним є твердження,що у Декларації принципів міжнародного права сказано, що кожна держава має утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на часткове чи повне порушення національної єдності чи територіальної цілісності держави.

А)Так ; Б)Ні.

 

267) Цесія— це передача території однією державою іншій на підставі публічно-правового міжнародного договору.

А)Так ; Б)Ні.

 

 

268) Оренда території -це спосіб придбання території, яка нікому не належить.

А)Так ; Б)Ні.

269) Окупація – це один зі способів, що найчастіше зустрічаються в чинному міжнародному праві, тимчасової передачі території однією державою іншій на підставі міжнародного публічно-правового договору оренди.

А)Так ; Б)Ні.

 

270) Давнина володіння— це тривалий та мирний публічно-правовий контроль над територією, що можна розцінювати як здійснення суверенітету де факто при відсутності зустрічних домагань із боку інших держав.

А)Так ; Б)Ні.

 

271) Анексія— насильницьке приєднання території однієї держави до території іншої.

А)Так ; Б)Ні.

 

272) Військова окупація— це тимчасове захоплення збройними силами однієї держави території іншої.

А)Так ; Б)Ні.

 

273) Чи правильним є твердження, що кордони мають важливе значення насамперед тому, що вони належним чином закріплені й визнані, визначають межі державної території, підтверджують право держави (титул) на дану територію.

А)Так ; Б)Ні.

 

274) Розрізняють сухопутні, водні (морські) й повітряні кордони.

А)Так ; Б)Ні.

 

275)У скільки етапів здійснюється встановлення лінії державного кордону?

А)-2;

В)-4;

С)-3;

 

276) Види територій:

А)території зі змішаним режимом;

В) державна територіяПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.014 с.)