ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок та умови призначення і виплати допомог у звязку з вагітністю та пологамиДопомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається:
• жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби - у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;
• жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації - у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу. Середня заробітна плата, з якої нараховується допомога, обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р.
• жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні - у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю;
• аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів - у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
Розмір допомоги, передбачених у вищезазначених чотирьох випадках, встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, але не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць;
• непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб'єкти підприємницької діяльності, - у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Підставою для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка, заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінпраці, а також довідка:

1) з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

2) ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;

3) центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

5) Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про те, що жінка - суб'єкт підприємницької діяльності не сплачує страхові внески.

Порядок та умови призначення і виплати допомог при народженні дитини

Допомога при народженні нарається одному з батьків або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною. Для отримання допомоги необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення по місцю проживання (реєстрації). Разом з тим допомога призначається і по місцю фактичного проживання, але для цього необхідно надати довідку про неотримання цієї допомоги по місцю реєстрації. А, отже, у будь-якому разі, необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації. За призначенням допомоги при народженні дитини необхідно звернутися в управління не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомога не буде призначена. Для отримання допомоги необхідно передусім пред’явити паспорт або інших документ, який підтверджує особу. Крім того необхідно надати:

- заяву, яка складається по формі, затвердженою наказом Мінпраці і соцполітики від 08.06.06 №215. Така заява заповнюється безпосередньо в управлінні праці та соціального захисту населення.

- копію свідоцтва про народження дитини. (У випадку народження мертвої дитини допомогу при народженні не призначають).

- витяг з Державного реєстру актів громадянського стану про народження дитини для виплати допомоги у зв’язку з її народженням. Цей витяг надається відділом реєстрації актів громадянського стану. Або подається довідка для призначення допомоги при народженні, яка надається виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради. Жінки, які постійного проживають на території України, але які народили за кордоном, надають видану компетентним органом країни перебування і легалізований в установленому порядку в Україні документ, який засвідчує народження дитини, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.(Потрібно зазначити, що у виключних випадках відділ соціального захисту населення з узгодженням з Міністерством соціальної політики може призначити допомогу на підставі дублікатів вищезазначених документів).

- Копію рішення про усиновлення опіки – подають лише опікуни.

- Довідку про склад сімї і копію свідоцтва про народження кожної дитини, яку включають при визначенні розміру допомоги. Ці документи подають особи, які звертаються за призначенням допомоги при народженні другої і наступної дитини.

Допомога при народженні виплачується у розмірі, який залежить від того, яка по рахунку дитина у сім’ї – перша, друга, третя… Також розмір допомоги залежить від дати народження, особливо це актуально у 2011 році, оскільки в цьому році змінено розмір допомоги.

По догляду за дитиною

Право на отримання допомоги по догляду за дитиною має: один із батьків, опікун, усиновлювач, бабуся чи дідусь, інший родич, фактично здійснюючий догляд за дитиною.

Допомогу призначають не зважаючи від того, чи була особа в трудових відносинах (на державній або військовій службі), займалась підприємництвом чи вчилась або була безробітною (за однією умови, що особа не отримувала матеріальну допомогу по безробіттю).

Пенсіонерам (неважливо працюючим чи ні) допомога по догляду за дитиною не виплачується.

Цей вид допомоги надається на кожного з дітией, незалежно від кількості народжених дітей, усиновлених, а також взятих під опіку дітей.

Звертатись за призначенням допомоги необхідно до відповідніх органів (Управління праці та соціального захисту населення) за місцем реєстрації отримувача допомоги. За місцем фактичного проживання допомога по догляду може призначена бути, тільки якщо заявник надасть довідку про те, що він не отримує цей вид допомоги по місцю реєстрації. Допомога по догляду виплачується з дня звернення за цією допомогою (подачі заявки та всіх потрібних документів) і до дня досягнення дитиною трирічного віку.

Потрібно знати, що підприємцям і непрацюючим особам допомогу можуть призначити з того дня, який йде за днем отриманням такого виду допомоги, як допомоги по вагітності та пологам, а іншим особам – не раніше дня, коли настане відпустка по догляду за дитиною.

На дітей одиноким матерям

Перш за все, гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей встановлено Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".

Відповідно до цього Закону призначається такий вид державної допомоги сім’ям з дітьми як, зокрема, допомога на дітей одиноким матерям.

Таке право на грошову допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі),

- одинокі усиновителі,

а якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.

- вдови та вдівці з дітьми,

- мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги (допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною та досягнення нею 3-річноого віку, інше).

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається уразіперебування дитини на повному державному утриманні.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.005 с.)