ТОП 10:

Документація та терміни її подання.7.1. Заявки (за підписом директора) про участь команди закладу у І (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») подати до 10 квітня 2016 рокуна адресу позашкільного навчального закладу «Ніжинський Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» (16600, м. Ніжин, вул. Братів Зосим, 6);

7.2. У мандатну комісію в день заїзду на місце проведення гри до отримання місця на розміщення біваку у коменданта подаються наступні документи:

- наказ адміністрації навчального закладу про направлення рою (команди) на І (міський) етап гри та призначення керівників (з мокрою печаткою);

- іменна заявка рою за встановленою формою згідно зразка (додається) та завірена дирекцією навчального закладу, а також лікарсько-фізкультурним диспансером;

- повний список рою за формою (№ з/п, П.І.Б., рік народження, домашня адреса, номер мобільного телефону), завірений «мокрою печаткою»;

- копія паспорта або свідоцтва про народження учасників;

- медичне страхування учасників на період І етапу гри;

- згоду на обробку персональних даних на кожного учасника згідно зразка (додається);

- учнівські квитки або довідки з місця навчання з фотографією, завірені печаткою, що перекриває фотографію на одну третину, підписані директором (керівником) навчального закладу за 2015/2016 навчальний рік (цей документ учасники повинні мати при собі постійно на всіх етапах проведення гри).

7.3. При підготовці до участі в І (міському) етапі гри рої (команди) повинні:

- створити атрибутику рою – назву, відзначку (емблему), ройовий клич-девіз, типову форму – однострій, прапор рою;

- виконати Добре діло (виконання ройового Доброго діла із організацією, що реалізовує благодійні проекти, кампанії із залученням волонтерів; проведення патріотичного заходу на рівні своєї школи, мікрорайону, села тощо) та надати в Головну суддівську колегію (ГСК) письмовий звіт про Добре діло із фотографіями, додатками та електронними носіями згідно умов оформлення звіту.

Умови прийому та розміщення команд

8.1. На місце проведення І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») рій (команда) прибуває у повному складі з відповідною документацією 20.04.2016 р.

8.2. Рої повинні мати все необхідне спорядження для проживання у польових умовах, приготування їжі на вогнищі та повний набір продуктів харчування на всі дні. Використання газових плит, балонів, електричних приладів на території табору ЗАБОРОНЕНО!

8.3. У день закінчення І (міського) етапу гри рої повинні залишити територію табору та здати її обозному (коменданту) до закриття гри.

8.4. Рої від’їжджають організовано.

 

 

Підведення підсумків

9.1. Місце рою (команди) визначається за кількістю здобутих призових місць на різних етапах змагань. Перемагає той рій (команда), який здобув найбільше перших місць. Якщо рівний результат, то враховується кількість других місць і т.д.

Рій (команда), який не взяв участі в одному з видів змагань, у підсумковій таблиці ставиться нижче тих роїв (команд), які взяли участь у всіх видах.

9.2. Апеляції щодо об’єктивності результатів розглядає апеляційна комісія (складається із головних суддів усіх етапів змагань) в присутності суддів відповідного змагання та вихованця рою (команди). Апеляція подається у письмовому вигляді за підписом керівника рою не пізніше, ніж за тридцять хвилин після закінчення виду змагань, а на загальний результат – не пізніше, ніж за одну годину після закінчення змагань. Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає.

Нагородження переможців

10.1 Нагородження роїв - переможців здійснюють представники міського штабу, оргкомітету, почесні гості І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура»).

10.2 Рої, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в загальному заліку змагань та конкурсів нагороджуються Грамотами Управління освіти Ніжинської міської ради.

Фінансування

11.1 Витрати на проведення І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура»), нагородження переможців здійснюються за рахунок коштів Управління освіти Ніжинської міської ради.

11.2 Витрати, пов’язані з участю роїв в І (міському) етапі гри (проїзд до місця проведення змагань та у зворотному напрямку, харчування, медичне страхування учасників на період І етапу гри, матеріально-технічне укомплектування рою, придбання необхідного спорядження) здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.

 

 

Додаток 3
до наказу управління освіти
від 25.01. 2016 р. № 29

Зразок іменної заявки

ЗАТВЕРДЖЕНО

__________________________

(підпис)

Директор навчального закладу

Дата

 

У Головну суддівську колегію І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

І М Е Н Н А З А Я В К А

(загальноосвітній навчальний заклад управління освіти Ніжинської міської ради)

направляє для участі у І (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») рій __________ (назва рою) у наступному складі:

№ з/п Прізвище,імя, по батькові учасника Рік народження Навчальний заклад, клас Дозвіл лікаря на участь у грі, печатка лікувального закладу
1 2 3 4 5
         
         

Керівник рою _____________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Заступник керівника рою ___________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Всього допущено до гри – ________________________ чоловік.

(прописом)

Печатка

лікувального закладу

Лікар ___________ __________________________

(підпис) (прізвище, ім’я по батькові)

 

Додаток 4
до наказу управління освіти
від 25.01.2016 р. № 29

Зразок згоди на обробку персональних даних

До головної суддівської

колегії І (міського) етапу

Всеукраїнськоїдитячо- юнацької

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

від ______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку моїх персональних даних: ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження), інформація стосовно спортивного розряду, результатів виступів на І (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та їх оприлюднення в протоколах змагань.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» мені роз’яснено мої права.

«__» ____________ 20____ р. ____________________

(підпис)

Підпис ____________________________________ завіряю.

 

Директор навчального закладу ______________

(підпис)

 

М.П.

 

Додаток 5

до наказу Управління освіти

від ________ № ____

Перелік необхідного спорядження

Командне:

· Намети для проживання керівників та учасників команди

· спальники для кожного учасника;

· коврики-каремати або інші устілки;

· ліхтарик;

· командна аптечка;

· кострове спорядження та спорядження для приготування їжі;

· пакети для сміття

Індивідуальне:

· одяг і взуття з урахуванням добових коливань температури та негоди;

· дощовики;

· ложка, чашка, миска (металеві);

· засоби санітарії та гігієни.

Додаток 6

до наказу Управління освіти

від 25.01.2016 р. № 29

Методичні рекомендації
щодо підготовки рою (команди) до участі

В І (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

У рамках І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура») будуть проведені наступні змагання та конкурси: «Впоряд» (стройова підготовка), силові змагання «Перетягування линви», туристсько-спортивна «Смуга перешкод», стрільба, теренова гра, змагання «Рятівник», гра «Відун», «Ватра», «У колі друзів», конкурс біваків (таборування), конкурс звітів про виконання домашнього завдання.

Умови

проведення етапу «Впоряд» (стройова підготовка)

Змагання з індивідуальних дій та дій у складі рою проводяться за навчально-методичним посібником «Муштровий впоряд дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Українського козацтва», рекомендованим для практичного використання за рішенням комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 від
24.12.2008 року); упорядник – генерал-хорунжий Українського козацтва
С.П. Рудюк).

Час на виконання: 5 хв., з них - обов’язкове завдання - 2 хв., творче завдання - 3 хв.

Обов’язкове завдання повідомляється рою на початку змагань.
Творче завдання рій готує вдома.

Участь у зазначеному змаганні бере рій у складі 8 чол. Усі накази подає ройовий.

Обов'язкове завдання – це виконання прийомів у складі рою.

Творче завдання може бути представлене у вигляді монолітного та чіткого показу різноманітних елементів впоряду у складі рою під супровід барабанного бою чи під музику.

Оцінка виставляється від 1 до 4 (незадовільно, задовільно, добре, дуже добре) за такими критеріями:

- в обов’язковому та творчому завданнях оцінюється зовнішній вигляд, однострій, організованість та якість виконання впорядових наказів;

- виконання маршової патріотичної пісні.

На завершення показу виконується марш рою стройовим кроком з маршовою патріотичною піснею. Бажано використовувати козацьку тематику пісень.

Перемагає рій, який в сумі набирає найбільше балів.

Увага! Штрафні бали нараховуються за кожну хвилину перебільшення відведеного на етап часу.

Порядок виконання

Рій виходить на місце для показу стройових прийомів у колоні по двоє за командою: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, ходом – РУШ!».

Після виходу на визначене місце ройовий подає команди:

«РІЙ – СТІЙ, право-(ліво-) РУЧ, СПОЧИНЬ, ЗАПРАВИТИСЬ!».

Вийшовши на середину ладу (строю), ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО! Рій (проголошує назву), наш девіз (звучить девіз). «Рівняння до СЕРЕДИНИ!»; підходить до судді конкурсу та доповідає про готовність рою: «Пане суддя! Рій (назва) до участі в конкурсі "Впоряд" готовий! Ройовий (називає своє прізвище)».

Суддя подає команду: «СПОЧИНЬ!».

Ройовий дублює команду: «СПОЧИНЬ! Рій – РОЗІЙДИСЬ».

Після цього рій виконує прийоми в такій послідовності:

шикування в однолаву;

розмикання і змикання рою;

перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки;

повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись);

крок на місці;

перешикування в колону по двоє;

проходження урочистим ходомз виконанням військового вітання під час руху;

проходження з виконанням ладової пісні (по завершенні творчого завдання).

Шикування в однолаву

Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для збору: «Рій – ДО МЕНЕ».

(За цією командою джури бігом збираються до ройового).

Ройовий подає команду: «Рій, у лаву – ЗБІРКА».

(Подавши команду, ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік чолової лінії шикування, рій шикується ліворуч від ройового. З початком шикування ройовий виходить із ладу й стежить за шикуванням рою).

Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ».

(За цією командою усі, крім правокрилового, повертають голови праворуч (праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) вирівнюючись. Під час вирівнювання джури можуть трохи пересуватися вперед, назад або в той чи інший бік).

Після закінчення вирівнювання рою подається команда: «СТРУНКО!»

Ройовий завершує виконання прийомів командою: «СПОЧИНЬ!».

(За цією командою всі джури швидко ставлять голову прямо).

Розмикання і змикання рою

Ройовий стає перед ладом і подає команду: «Рій, вліво на два кроки розім-КНИСЬ».

(За командою всі джури, за винятком того, від якого здійснюється розмикання, повертаються в зазначений бік, рівночасно з постановкою ноги повертають голову до чола ладу і йдуть пришвидшеним півкроком, дивлячись через плече на того, хто йде ззаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто йде ззаду, кожен робить ще стільки кроків, скільки було зазначено в команді, й повертається праворуч).

Ройовий подає команду: «Рій, вправо зім-КНИСЬ».

(За командою всі джури, за винятком того, до якого призначене змикання, повертаються в бік змикання, після чого пришвидшеним півкроком підходять на встановлений для зімкненого ладу проміжок і в міру підходу самостійно зупиняються та повертаються ліворуч).

Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»

Ройовий завершує виконання командою: «СПОЧИНЬ!».

Перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки

Ройовий подає команду: «Рій, до двох – ВІДЛІЧИ».

(Відлік починається з правого крила: кожний джура, швидко повертаючи голову до джури, який стоїть ліворуч від нього, називає свій номер і швидко ставить голову просто (прямо), крайній лівого крила голову не повертає).

Ройовий подає команду: «Рій, у дволаву – ШИКУЙСЬ».

(За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок назад, не приставляючи правої ноги, крок праворуч, щоб стати ззаду за першими номерами, й приставляють ліву ногу).

Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО».

Ройовий подає команду: «Рій, в однолаву – ШИКУЙСЬ».

(За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок вліво, не приставляючи правої ноги, крок вперед й приставляють ліву ногу).

Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»

Ройовий завершує виконання командою: «СПОЧИНЬ!».

Повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись)

Ройовий подає команду: «Рій, право-РУЧ».

(За виконавчою командою всі джури повертаються праворуч).

Ройовий подає команду: «Рій, ліво-РУЧ».

(За виконавчою командою всі джури повертаються ліворуч).

Ройовий подає команду: «Рій, обернись, ЗАПРАВИТИСЬ».

(За виконавчою командою всі джури повертаються через ліве плече на 180 градусів. Під час вирівнювання рою після виконання команди «обернись» у наступній команді вказується на бік рівняння, наприклад: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ»).

Ройовий подає команди: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»

Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!».

Крок на місці

Ройовий подає команду: «Рій, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, на місці ходом-РУШ».

(За виконавчою командою всі джури крокують на місці).

Ройовий подає команду: «Рій – СТІЙ!».

(За виконавчою командою, подається під ліву ногу, всі джури приставляють праву ногу і зупиняють крок на місці).

Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»

Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!».

Перешикування в колону по двоє

Ройовий подає команду: «Рій – РОЗІЙДИСЬ».

Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для збору: «Рій – ДО МЕНЕ»

(За цією командою джури бігом збираються до ройового).

Ройовий подає команду: «Рій, в колону по двоє – ЗБІРКА».

(Подавши команду, ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік руху рою, рій шикується за ройовим по двоє).

Ройовий з початком шикування повертається до рою і подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!».

Ройовий розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, ходом– РУШ!».

(За виконавчою командою ройовий виводить рій на вихідну позицію для проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху).

Проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху

(Рій у колоні по двоє знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом (мал.3), ройовий стоїть перед хорунжим).

Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!», розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, рівним кроком – ходом РУШ!».

(Рій починає рух у встановленому напрямку).

При наближенні рою до судді ройовий повертає голову вправо (в напрямку до судді) і подає команду: «Рій, вправо – ГЛЯНЬ!».

(За виконавчою командою ройовий прикладає праву руку до головного убору, хорунжий і права колона рою тримає голову прямо, а ліва колона повертає голову праворуч).

Після проходження рою за межі суддів ройовий подає команду:

«Рій – СПО-ЧИНЬ!».

(За виконавчою командою ройовий опускає праву руку, ліва колона рою повертає голову прямо, рій крокує на встановлене місце).

Проходження з виконанням ладової пісні

(Рій у колоні по двоє знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом (мал.3), ройовий стоїть перед хорунжим).

Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!», розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, з піснею – ходом РУШ!».

(Рій починає співати пісню з початком руху).

Після проходження рою за межі суддів ройовий подає команду:

«Рій – СПОЧИНЬ!».

(За виконавчою командою рій припиняє співати пісню і крокує на встановлене місце).

УмовиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.236.68 (0.024 с.)