ТОП 10:

Про проведення у 2016 році І (міського)УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

 

Р. № 29

м. Ніжин

 

Про проведення у 2016 році І (міського)

Етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької

Військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Відповідно до Указів Президента від 12.06.2015 року №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах, управління освіти Ніжинської міської ради 08.12.2015 р. № 324 «Про створення в управлінні освіти Організаційного комітету Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та призначення відповідальної особи за організацію роботи з патріотичного виховання» з метою сприяння формуванню системи національно-патріотичного виховання, подальшої популяризації Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на базі позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім. Я.П.Батюка в с. Вертіївка (Царенко О.В.).

20-22 квітня 2016 року

2. Затвердити склад головної суддівської колегії (ГСК) (Додаток 1),
Умови І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (Додаток 2).

3. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів управління освіти Ніжинської міської ради:

3.1 Довести до відома колективів Умови І (міського) етапу гри «Сокіл» («Джура»).

3.2 Провести підготовку та забезпечити участь команди закладу у
І (міському) етапі гри 20-22.04.2016 року.

3.3 Подати:

- попередню заявку про участь у І (міському) етапі у гри «Сокіл» («Джура») в ЦТКУМ до 10.04.2016 року;

- іменну заявку команди (встановленої форми – додаток 3), завірену дирекцією та лікарем - у день заїзду (20.04.2016 року) головному секретарю змагань;

- згоду на обробку персональних даних учнів - у день заїзду (20.04.2016 року) головному секретарю змагань (додаток 4).

- звіт про проведену добру справу (згідно положення) – 11.04.2016 року головному секретарю змагань (ЦТКУМ).

4. Директору позашкільного навчального закладу «Ніжинський Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» (Гребенніков І.О.):

4.1. Провести семінар заступників директора з виховної роботи та керівників команд з питання проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

24.02.2016 р.

4.2. Забезпечити проведення І (міського) етапу гри на належному організаційному та професійному рівні.

4.3. Надати організаційно-методичну допомогу навчальним закладам.

Лютий-квітень 2016 року

4.4. Організувати підготовку команди-переможця І (міського) етапу до участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура»).

5. Директору позаміського закладу оздоровлення та відпочинку
ім. Я.П.Батюка в с. Вертіївка (Царенко О.В.):

5.1. Підготувати територію, будівлі та споруди до проведення І (міського) етапу гри «Сокіл» («Джура»).

До 20.04.2016 року.

5.2. Інформувати Вертіївське відділення Ніжинського лісництва про місце та терміни проведення І (міського) етапу гри «Сокіл» («Джура»).

До 20.04.2016 року.

6. Міському методичному кабінету (Левицька Т.М.) забезпечити погодження проведення змагань з міськрайонним управлінням внутрішніх справ, НЦМЛ, військовим комісаріатом.

7. Відповідальність за неухильне дотримання правил техніки безпеки, збереження життя й здоров’я дітей у дорозі, під час проведення міського етапу гри, організацію дозвілля учнів покласти на керівників команд.

8. Відповідальність за створення безпечних умов проведення
І (міського) етапу гри, висвітлення результатів її проведення у ЗМІ покласти на позашкільний навчальний заклад «Ніжинський Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» (Гребенніков І.О.).

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Управління Пономаренко Н.О.

 

Начальник управління освіти С.М.Крапив’янський

7-19-06, Левицька Т.М.

Додаток 1
до наказу управління освіти
від 25.01. 2016 р. № 29

 

Склад

Головної суддівської колегії (ГСК)

 

Головний суддя змагань - Гребенніков І.О., директор ЦТКУМ

 

Головний секретар змагань – Ровенчин І.О., методист ЦТКУМ

 

Комендант змагань – суддя конкурсу біваків (таборування) – Царенко О.В., директор позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім. Я.П.Батюка в
с. Вертіївка.

 

Головний суддя етапу «Смуга перешкод» - Ровенчин О.С., методист ЦТКУМ.

 

Головний суддя конкурсної програми (гра «Відун», «Ватра» («У колі друзів»), (конкурс звітів про виконання домашнього завдання) – Забродська І.М., директор НБДЮ (судді – Прудько В.О., методист НБДЮ, Кресан А.О., вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. № 10).

 

Головний суддя етапу «Впоряд» (стройова підготовка) – Андрущенко О.О, головний спеціаліст відділення забезпечення ОМВК (за згодою) (суддя - Киреєв І.А., вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. № 7).

 

Головний суддя етапу вправи зі зброєю (стрільба з пневматичної гвинтівки) –Ткаченко В.М., старший офіцер відділення комплектування Ніжинського ОМВК (за згодою) (суддя - Костирко М.М., заступник директора Ніжинської автошколи ТСО України (за згодою).

 

Головний суддя етапу «Перетягування линви» – Перевера О.А., керівник гуртків ЦТКУМ (суддя - Шмаровоз С.П., вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. № 15).

 

Головний суддя етапу «Теренова гра» (орієнтування) – Перевера О.А., керівник гуртків ЦТКУМ.

 

Головний суддя змагання «Рятівник» - медпрацівник змагань - Ємець С.Ю., медична сестра гімназії № 3.

 

 

Додаток 2
до наказу управління освіти
від 25.01. 2016 р. № 29

 

УМОВИ

Проведення І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Загальні положення

І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі – гра) проводиться відповідно до Положення про дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.06.2012 № 697 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 03.07.2012 за
№ 1094/21406.

Мета та завдання

2.1 Метою І (міського) етапу гри є патріотичне виховання учнівської молоді на державотворчих героїчних традиціях українського козацтва.

2.2 Головними завданнями І (міського) етапу гри є:

- сприяння поширенню дієвих форм та засобів національно-патріотичного виховання, залучення дітей та молоді до вивчення історії козацтва та української військової традиції;

- популяризація серед молоді військово-прикладних видів спорту, туризму і краєзнавства, українських національних видів єдиноборств, активного дозвілля;

- вшанування борців за незалежність України;

- сприяння фізичному загартуванню юних українців засобами фізичної культури та спорту;

- соціальна адаптація вихованців на основі народної педагогіки та козацьких морально-світоглядних цінностей;

- самоорганізація дитячих колективів та подальше впровадження учнівського самоврядування в педагогічну практику;

- формування серед молоді засад здорового способу життя.

Термін і місце проведення

І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») проводиться на базі позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім. Я.П.Батюка в с. Вертіївка з 20 по 22 квітня 2016 року.

Керівництво

Загальне керівництво І (міського) етапу гри здійснює Управління освіти Ніжинської міської ради.

Безпосередня підготовка та проведення І (міського) етапу гри покладається на позашкільний навчальний заклад «Ніжинський Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» (далі ПНЗ Центр ТКУМ»).

Учасники

5.1. До участі у І (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») допускаються по одному рою від школи.

5.2. Рій складається із учасників віком 14-16 років (орієнтовно учні 8-10 класів).

Склад рою – 10 осіб: 8 учнів (не менше 2-х дівчат), керівник та заступник керівника рою.

5.3. Керівник та заступник керівника рою призначаються наказом по навчальному закладу. На керівника та заступника керівника рою покладається відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів в дорозі та під час проведення заходу.

Керівник та заступник керівника рою можуть залучатися до суддівства змагань та конкурсів за рішенням суддівської колегії.

5.4. Для участі у І (міському) етапі гри рій повинен підготувати: атрибутику рою (назва, емблема, ройовий клич–девіз, ройове гасло - позивний);

- прапорець встановленої форми;

- форму–однострій.

Для участі у спортивних та польових змаганнях і конкурсах слід використовувати спеціальний (спортивний) одяг.

Програма

Під час І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») будуть проведені наступні змагання та конкурси:

- впоряд (стройова підготовка): оцінка зовнішнього вигляду, одностроїв, зорганізованості та якості виконання впорядових наказів. Виконання маршової патріотичної пісні;

- силове змагання - «Перетягування линви»:у змаганнях беруть участь два рої (по 8 чоловік у кожному);

- туристсько–спортивна смуга перешкод:смуга перешкод проводиться з використанням козацької легенди;

- стрільба з пневматичної гвинтівки

- теренова гра:тактична гра на місцевості з елементами топографії та орієнтування;

- змагання «Рятівник»:змагання з надання першої долікарської допомоги з елементами рятувальних робіт;

- гра «Відун»:конкурс на знання історії України, доби козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних Збройних Сил України. Проводиться за аналогією краєзнавчої вікторини;

- ватра «Уколі друзів»:представлення творчо-мистецького звіту рою (мистецька композиція);

- конкурс «Таборування»:оцінка обов’язкових атрибутів (хоругви, емблеми, назви) та побуту – чистоти, дотримання санітарно-гігієнічних норм, стану спорядження, особистих речей, посуду тощо (умови додаються);

- конкурс звітів про виконання домашнього завдання під гаслом «Бог і Україна» та «Добре діло»:проводиться відповідно до окремих умов.

Повна редакція Умов проведення окремих видів змагань та конкурсів
І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») в методичних рекомендаціях (додаються).

Підведення підсумків

9.1. Місце рою (команди) визначається за кількістю здобутих призових місць на різних етапах змагань. Перемагає той рій (команда), який здобув найбільше перших місць. Якщо рівний результат, то враховується кількість других місць і т.д.

Рій (команда), який не взяв участі в одному з видів змагань, у підсумковій таблиці ставиться нижче тих роїв (команд), які взяли участь у всіх видах.

9.2. Апеляції щодо об’єктивності результатів розглядає апеляційна комісія (складається із головних суддів усіх етапів змагань) в присутності суддів відповідного змагання та вихованця рою (команди). Апеляція подається у письмовому вигляді за підписом керівника рою не пізніше, ніж за тридцять хвилин після закінчення виду змагань, а на загальний результат – не пізніше, ніж за одну годину після закінчення змагань. Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає.

Нагородження переможців

10.1 Нагородження роїв - переможців здійснюють представники міського штабу, оргкомітету, почесні гості І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура»).

10.2 Рої, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в загальному заліку змагань та конкурсів нагороджуються Грамотами Управління освіти Ніжинської міської ради.

Фінансування

11.1 Витрати на проведення І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура»), нагородження переможців здійснюються за рахунок коштів Управління освіти Ніжинської міської ради.

11.2 Витрати, пов’язані з участю роїв в І (міському) етапі гри (проїзд до місця проведення змагань та у зворотному напрямку, харчування, медичне страхування учасників на період І етапу гри, матеріально-технічне укомплектування рою, придбання необхідного спорядження) здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.

 

 

Додаток 3
до наказу управління освіти
від 25.01. 2016 р. № 29

Зразок іменної заявки

ЗАТВЕРДЖЕНО

__________________________

(підпис)

Директор навчального закладу

Дата

 

У Головну суддівську колегію І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

І М Е Н Н А З А Я В К А

(загальноосвітній навчальний заклад управління освіти Ніжинської міської ради)

направляє для участі у І (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») рій __________ (назва рою) у наступному складі:

№ з/п Прізвище,імя, по батькові учасника Рік народження Навчальний заклад, клас Дозвіл лікаря на участь у грі, печатка лікувального закладу
1 2 3 4 5
         
         

Керівник рою _____________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Заступник керівника рою ___________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Всього допущено до гри – ________________________ чоловік.

(прописом)

Печатка

лікувального закладу

Лікар ___________ __________________________

(підпис) (прізвище, ім’я по батькові)

 

Додаток 4
до наказу управління освіти
від 25.01.2016 р. № 29

Умови

проведення етапу «Впоряд» (стройова підготовка)

Змагання з індивідуальних дій та дій у складі рою проводяться за навчально-методичним посібником «Муштровий впоряд дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Українського козацтва», рекомендованим для практичного використання за рішенням комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 від
24.12.2008 року); упорядник – генерал-хорунжий Українського козацтва
С.П. Рудюк).

Час на виконання: 5 хв., з них - обов’язкове завдання - 2 хв., творче завдання - 3 хв.

Обов’язкове завдання повідомляється рою на початку змагань.
Творче завдання рій готує вдома.

Участь у зазначеному змаганні бере рій у складі 8 чол. Усі накази подає ройовий.

Обов'язкове завдання – це виконання прийомів у складі рою.

Творче завдання може бути представлене у вигляді монолітного та чіткого показу різноманітних елементів впоряду у складі рою під супровід барабанного бою чи під музику.

Оцінка виставляється від 1 до 4 (незадовільно, задовільно, добре, дуже добре) за такими критеріями:

- в обов’язковому та творчому завданнях оцінюється зовнішній вигляд, однострій, організованість та якість виконання впорядових наказів;

- виконання маршової патріотичної пісні.

На завершення показу виконується марш рою стройовим кроком з маршовою патріотичною піснею. Бажано використовувати козацьку тематику пісень.

Перемагає рій, який в сумі набирає найбільше балів.

Увага! Штрафні бали нараховуються за кожну хвилину перебільшення відведеного на етап часу.

Порядок виконання

Рій виходить на місце для показу стройових прийомів у колоні по двоє за командою: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, ходом – РУШ!».

Після виходу на визначене місце ройовий подає команди:

«РІЙ – СТІЙ, право-(ліво-) РУЧ, СПОЧИНЬ, ЗАПРАВИТИСЬ!».

Вийшовши на середину ладу (строю), ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО! Рій (проголошує назву), наш девіз (звучить девіз). «Рівняння до СЕРЕДИНИ!»; підходить до судді конкурсу та доповідає про готовність рою: «Пане суддя! Рій (назва) до участі в конкурсі "Впоряд" готовий! Ройовий (називає своє прізвище)».

Суддя подає команду: «СПОЧИНЬ!».

Ройовий дублює команду: «СПОЧИНЬ! Рій – РОЗІЙДИСЬ».

Після цього рій виконує прийоми в такій послідовності:

шикування в однолаву;

розмикання і змикання рою;

перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки;

повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись);

крок на місці;

перешикування в колону по двоє;

проходження урочистим ходомз виконанням військового вітання під час руху;

проходження з виконанням ладової пісні (по завершенні творчого завдання).

Шикування в однолаву

Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для збору: «Рій – ДО МЕНЕ».

(За цією командою джури бігом збираються до ройового).

Ройовий подає команду: «Рій, у лаву – ЗБІРКА».

(Подавши команду, ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік чолової лінії шикування, рій шикується ліворуч від ройового. З початком шикування ройовий виходить із ладу й стежить за шикуванням рою).

Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ».

(За цією командою усі, крім правокрилового, повертають голови праворуч (праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) вирівнюючись. Під час вирівнювання джури можуть трохи пересуватися вперед, назад або в той чи інший бік).

Після закінчення вирівнювання рою подається команда: «СТРУНКО!»

Ройовий завершує виконання прийомів командою: «СПОЧИНЬ!».

(За цією командою всі джури швидко ставлять голову прямо).

Розмикання і змикання рою

Ройовий стає перед ладом і подає команду: «Рій, вліво на два кроки розім-КНИСЬ».

(За командою всі джури, за винятком того, від якого здійснюється розмикання, повертаються в зазначений бік, рівночасно з постановкою ноги повертають голову до чола ладу і йдуть пришвидшеним півкроком, дивлячись через плече на того, хто йде ззаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто йде ззаду, кожен робить ще стільки кроків, скільки було зазначено в команді, й повертається праворуч).

Ройовий подає команду: «Рій, вправо зім-КНИСЬ».

(За командою всі джури, за винятком того, до якого призначене змикання, повертаються в бік змикання, після чого пришвидшеним півкроком підходять на встановлений для зімкненого ладу проміжок і в міру підходу самостійно зупиняються та повертаються ліворуч).

Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»

Ройовий завершує виконання командою: «СПОЧИНЬ!».

Перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки

Ройовий подає команду: «Рій, до двох – ВІДЛІЧИ».

(Відлік починається з правого крила: кожний джура, швидко повертаючи голову до джури, який стоїть ліворуч від нього, називає свій номер і швидко ставить голову просто (прямо), крайній лівого крила голову не повертає).

Ройовий подає команду: «Рій, у дволаву – ШИКУЙСЬ».

(За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок назад, не приставляючи правої ноги, крок праворуч, щоб стати ззаду за першими номерами, й приставляють ліву ногу).

Ройовий подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО».

Ройовий подає команду: «Рій, в однолаву – ШИКУЙСЬ».

(За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок вліво, не приставляючи правої ноги, крок вперед й приставляють ліву ногу).

Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»

Ройовий завершує виконання командою: «СПОЧИНЬ!».

Повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись)

Ройовий подає команду: «Рій, право-РУЧ».

(За виконавчою командою всі джури повертаються праворуч).

Ройовий подає команду: «Рій, ліво-РУЧ».

(За виконавчою командою всі джури повертаються ліворуч).

Ройовий подає команду: «Рій, обернись, ЗАПРАВИТИСЬ».

(За виконавчою командою всі джури повертаються через ліве плече на 180 градусів. Під час вирівнювання рою після виконання команди «обернись» у наступній команді вказується на бік рівняння, наприклад: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ»).

Ройовий подає команди: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»

Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!».

Крок на місці

Ройовий подає команду: «Рій, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, на місці ходом-РУШ».

(За виконавчою командою всі джури крокують на місці).

Ройовий подає команду: «Рій – СТІЙ!».

(За виконавчою командою, подається під ліву ногу, всі джури приставляють праву ногу і зупиняють крок на місці).

Ройовий подає команди: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»

Ройовий завершує виконання прийому командою: «СПОЧИНЬ!».

Перешикування в колону по двоє

Ройовий подає команду: «Рій – РОЗІЙДИСЬ».

Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для збору: «Рій – ДО МЕНЕ»

(За цією командою джури бігом збираються до ройового).

Ройовий подає команду: «Рій, в колону по двоє – ЗБІРКА».

(Подавши команду, ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік руху рою, рій шикується за ройовим по двоє).

Ройовий з початком шикування повертається до рою і подає команду: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!».

Ройовий розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, ходом– РУШ!».

(За виконавчою командою ройовий виводить рій на вихідну позицію для проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху).

Проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху

(Рій у колоні по двоє знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом (мал.3), ройовий стоїть перед хорунжим).

Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!», розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, рівним кроком – ходом РУШ!».

(Рій починає рух у встановленому напрямку).

При наближенні рою до судді ройовий повертає голову вправо (в напрямку до судді) і подає команду: «Рій, вправо – ГЛЯНЬ!».

(За виконавчою командою ройовий прикладає праву руку до головного убору, хорунжий і права колона рою тримає голову прямо, а ліва колона повертає голову праворуч).

Після проходження рою за межі суддів ройовий подає команду:

«Рій – СПО-ЧИНЬ!».

(За виконавчою командою ройовий опускає праву руку, ліва колона рою повертає голову прямо, рій крокує на встановлене місце).

Проходження з виконанням ладової пісні

(Рій у колоні по двоє знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом (мал.3), ройовий стоїть перед хорунжим).

Ройовий повертається до рою і подає команди: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!», розвертається спиною до рою і подає команду: «РІЙ, з піснею – ходом РУШ!».

(Рій починає співати пісню з початком руху).

Після проходження рою за межі суддів ройовий подає команду:

«Рій – СПОЧИНЬ!».

(За виконавчою командою рій припиняє співати пісню і крокує на встановлене місце).

Умови

Умови

Жердини».

Кожен учасник команди долає умовне болото за допомогою жердин.

Купини».

Кожен учасник команди долає умовне болото по купинах.

Паралельні мотузки».

Кожен учасник команди долає яр по вірьовці з перилами на самостраховці ковзаючим карабіном.

Колода».

Кожен учасник команди долає яр по колоді з перилами на самостраховці ковзаючим карабіном.

Навісна переправа».

Кожен учасник команди долає яр по вірьовці на самостраховці ковзаючим та перильним карабінами.

Траверс».

Кожен учасник команди долає ділянку по горизонтальних перилах на самостраховці ковзаючим карабіном.

Маятник».

Команди на старті отримують індивідуальні страхувальні системи. Подолання етапів, де Правилами проведення змагань зі спортивного туризму передбачена самостраховка, можливе лише при вдягнутій індивідуальній страхувальній системі. Час одягання індивідуальної страхувальної системи входить у час проходження дистанції.

 

Умови

Умови

Умови

Зразок оформлення звіту

___________________________________________

(навчальний заклад, організація, що паспортизували рій)

 

З В І Т

про Добре діло (проведений захід)___________________

Загальна тема:____________________________________

Здійснений (проведений)_____________________________

(місце)

з _______ до _____________ року

 

Керівник _________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

Адреса виховника, контактний телефон,

E-mail: _____________________

 

Анотація.

В анотації у стислій формі викладається головна суть та ідея доброго діла (проведеного заходу). Обсяг – до 0,5 сторінки.

Зміст.

У змісті вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої вони починаються.

3. Довідкові відомості .

– місце та адресна спрямованість;

– час та тривалість;

– особливі умови проведення;

– список рою, де вказати прізвище, ім’я, по батькові, навчальний заклад, клас;

– назва навчального закладу чи організації, завдання яких виконував рій, короткий зміст завдання.

Фотографії.

Фотографії у звіті повинні розкривати місце, час, мету даного Доброго діла, проведеного заходу, відображати зміст та конкретну участь кожного.

Фотографії повинні мати підписи об’єктів, містити пояснення, мати нумерацію.

У звіті фотографії розміщуються у хронологічному порядку в місцях, де на них є посилання.

Увага! На фото повинно бути представлено не менш ніж 2/3 учасників команди.

Розмір фотографій від 10х15 см до 21х29,7 см.

Опис Доброго діла (заходу).

– обґрунтування вибору;

– матеріали про виконану роботу, бажано у формі нарису, що докладно розкриває тему.

Додатки.

– висвітлення у ЗМІ;

– рішення місцевих органів влади, суспільний резонанс.

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА

І день. 20.04.2016 р.

Заїзд команд, встановлення таборів. Початок конкурсу «Таборування»

Проходження мандатної комісії. Подання звітів про виконання домашнього завдання.

Відкриття змагань.

Силові змагання «Перетягування линви».

Конкурси «Відун», «У колі друзів».

Нарада керівників команд о 21.00

Відбій о 22.00

ІІ день. 21.04.2016 р.

Шикування.

Конкурси «Смуга перешкод», стройова підготовка, стрільба, орієнтування.

Нарада керівників команд о 21.00

Відбій о 22.00

ІІІ день. 22.04.2016 р.

Шикування

Конкурс «Рятівник»

Завершення конкурсу «Таборування»

Підведення підсумків змагань, нагородження

Від’їзд команд

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

 

Р. № 29

м. Ніжин

 

Про проведення у 2016 році І (міського)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.07 с.)