ТОП 10:

Етапу Всеукраїнської дитячо-юнацькоїВійськово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Відповідно до Указів Президента від 12.06.2015 року №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах, управління освіти Ніжинської міської ради 08.12.2015 р. № 324 «Про створення в управлінні освіти Організаційного комітету Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та призначення відповідальної особи за організацію роботи з патріотичного виховання» з метою сприяння формуванню системи національно-патріотичного виховання, подальшої популяризації Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на базі позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім. Я.П.Батюка в с. Вертіївка (Царенко О.В.).

20-22 квітня 2016 року

2. Затвердити склад головної суддівської колегії (ГСК) (Додаток 1),
Умови І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (Додаток 2).

3. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів управління освіти Ніжинської міської ради:

3.1 Довести до відома колективів Умови І (міського) етапу гри «Сокіл» («Джура»).

3.2 Провести підготовку та забезпечити участь команди закладу у
І (міському) етапі гри 20-22.04.2016 року.

3.3 Подати:

- попередню заявку про участь у І (міському) етапі у гри «Сокіл» («Джура») в ЦТКУМ до 10.04.2016 року;

- іменну заявку команди (встановленої форми – додаток 3), завірену дирекцією та лікарем - у день заїзду (20.04.2016 року) головному секретарю змагань;

- згоду на обробку персональних даних учнів - у день заїзду (20.04.2016 року) головному секретарю змагань (додаток 4).

- звіт про проведену добру справу (згідно положення) – 11.04.2016 року головному секретарю змагань (ЦТКУМ).

4. Директору позашкільного навчального закладу «Ніжинський Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» (Гребенніков І.О.):

4.1. Провести семінар заступників директора з виховної роботи та керівників команд з питання проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

24.02.2016 р.

4.2. Забезпечити проведення І (міського) етапу гри на належному організаційному та професійному рівні.

4.3. Надати організаційно-методичну допомогу навчальним закладам.

Лютий-квітень 2016 року

4.4. Організувати підготовку команди-переможця І (міського) етапу до участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура»).

5. Директору позаміського закладу оздоровлення та відпочинку
ім. Я.П.Батюка в с. Вертіївка (Царенко О.В.):

5.1. Підготувати територію, будівлі та споруди до проведення І (міського) етапу гри «Сокіл» («Джура»).

До 20.04.2016 року.

5.2. Інформувати Вертіївське відділення Ніжинського лісництва про місце та терміни проведення І (міського) етапу гри «Сокіл» («Джура»).

До 20.04.2016 року.

6. Міському методичному кабінету (Левицька Т.М.) забезпечити погодження проведення змагань з міськрайонним управлінням внутрішніх справ, НЦМЛ, військовим комісаріатом.

7. Відповідальність за неухильне дотримання правил техніки безпеки, збереження життя й здоров’я дітей у дорозі, під час проведення міського етапу гри, організацію дозвілля учнів покласти на керівників команд.

8. Відповідальність за створення безпечних умов проведення
І (міського) етапу гри, висвітлення результатів її проведення у ЗМІ покласти на позашкільний навчальний заклад «Ніжинський Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» (Гребенніков І.О.).

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Управління Пономаренко Н.О.

 

Начальник управління освіти С.М.Крапив’янський

7-19-06, Левицька Т.М.

Додаток 1
до наказу управління освіти
від 25.01. 2016 р. № 29

 

Склад

Головної суддівської колегії (ГСК)

 

Головний суддя змагань - Гребенніков І.О., директор ЦТКУМ

 

Головний секретар змагань – Ровенчин І.О., методист ЦТКУМ

 

Комендант змагань – суддя конкурсу біваків (таборування) – Царенко О.В., директор позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім. Я.П.Батюка в
с. Вертіївка.

 

Головний суддя етапу «Смуга перешкод» - Ровенчин О.С., методист ЦТКУМ.

 

Головний суддя конкурсної програми (гра «Відун», «Ватра» («У колі друзів»), (конкурс звітів про виконання домашнього завдання) – Забродська І.М., директор НБДЮ (судді – Прудько В.О., методист НБДЮ, Кресан А.О., вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. № 10).

 

Головний суддя етапу «Впоряд» (стройова підготовка) – Андрущенко О.О, головний спеціаліст відділення забезпечення ОМВК (за згодою) (суддя - Киреєв І.А., вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. № 7).

 

Головний суддя етапу вправи зі зброєю (стрільба з пневматичної гвинтівки) –Ткаченко В.М., старший офіцер відділення комплектування Ніжинського ОМВК (за згодою) (суддя - Костирко М.М., заступник директора Ніжинської автошколи ТСО України (за згодою).

 

Головний суддя етапу «Перетягування линви» – Перевера О.А., керівник гуртків ЦТКУМ (суддя - Шмаровоз С.П., вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. № 15).

 

Головний суддя етапу «Теренова гра» (орієнтування) – Перевера О.А., керівник гуртків ЦТКУМ.

 

Головний суддя змагання «Рятівник» - медпрацівник змагань - Ємець С.Ю., медична сестра гімназії № 3.

 

 

Додаток 2
до наказу управління освіти
від 25.01. 2016 р. № 29

 

УМОВИ

Проведення І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Загальні положення

І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі – гра) проводиться відповідно до Положення про дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.06.2012 № 697 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 03.07.2012 за
№ 1094/21406.

Мета та завдання

2.1 Метою І (міського) етапу гри є патріотичне виховання учнівської молоді на державотворчих героїчних традиціях українського козацтва.

2.2 Головними завданнями І (міського) етапу гри є:

- сприяння поширенню дієвих форм та засобів національно-патріотичного виховання, залучення дітей та молоді до вивчення історії козацтва та української військової традиції;

- популяризація серед молоді військово-прикладних видів спорту, туризму і краєзнавства, українських національних видів єдиноборств, активного дозвілля;

- вшанування борців за незалежність України;

- сприяння фізичному загартуванню юних українців засобами фізичної культури та спорту;

- соціальна адаптація вихованців на основі народної педагогіки та козацьких морально-світоглядних цінностей;

- самоорганізація дитячих колективів та подальше впровадження учнівського самоврядування в педагогічну практику;

- формування серед молоді засад здорового способу життя.

Термін і місце проведення

І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») проводиться на базі позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім. Я.П.Батюка в с. Вертіївка з 20 по 22 квітня 2016 року.

Керівництво

Загальне керівництво І (міського) етапу гри здійснює Управління освіти Ніжинської міської ради.

Безпосередня підготовка та проведення І (міського) етапу гри покладається на позашкільний навчальний заклад «Ніжинський Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» (далі ПНЗ Центр ТКУМ»).

Учасники

5.1. До участі у І (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») допускаються по одному рою від школи.

5.2. Рій складається із учасників віком 14-16 років (орієнтовно учні 8-10 класів).

Склад рою – 10 осіб: 8 учнів (не менше 2-х дівчат), керівник та заступник керівника рою.

5.3. Керівник та заступник керівника рою призначаються наказом по навчальному закладу. На керівника та заступника керівника рою покладається відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів в дорозі та під час проведення заходу.

Керівник та заступник керівника рою можуть залучатися до суддівства змагань та конкурсів за рішенням суддівської колегії.

5.4. Для участі у І (міському) етапі гри рій повинен підготувати: атрибутику рою (назва, емблема, ройовий клич–девіз, ройове гасло - позивний);

- прапорець встановленої форми;

- форму–однострій.

Для участі у спортивних та польових змаганнях і конкурсах слід використовувати спеціальний (спортивний) одяг.

Програма

Під час І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») будуть проведені наступні змагання та конкурси:

- впоряд (стройова підготовка): оцінка зовнішнього вигляду, одностроїв, зорганізованості та якості виконання впорядових наказів. Виконання маршової патріотичної пісні;

- силове змагання - «Перетягування линви»:у змаганнях беруть участь два рої (по 8 чоловік у кожному);

- туристсько–спортивна смуга перешкод:смуга перешкод проводиться з використанням козацької легенди;

- стрільба з пневматичної гвинтівки

- теренова гра:тактична гра на місцевості з елементами топографії та орієнтування;

- змагання «Рятівник»:змагання з надання першої долікарської допомоги з елементами рятувальних робіт;

- гра «Відун»:конкурс на знання історії України, доби козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних Збройних Сил України. Проводиться за аналогією краєзнавчої вікторини;

- ватра «Уколі друзів»:представлення творчо-мистецького звіту рою (мистецька композиція);

- конкурс «Таборування»:оцінка обов’язкових атрибутів (хоругви, емблеми, назви) та побуту – чистоти, дотримання санітарно-гігієнічних норм, стану спорядження, особистих речей, посуду тощо (умови додаються);

- конкурс звітів про виконання домашнього завдання під гаслом «Бог і Україна» та «Добре діло»:проводиться відповідно до окремих умов.

Повна редакція Умов проведення окремих видів змагань та конкурсів
І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») в методичних рекомендаціях (додаються).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.48.53 (0.011 с.)