ТОП 10:

Схвалено науково-методичною радою при Генеральній прокуратурі України (протокол від 20.06.2014 № 3)ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

 

М Е Т О Д И Ч Н І Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

Щодо особливостей прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при проведенні досудового розслідування у кримінальних провадженнях та оперативно-розшукової діяльності за заявами і повідомленнями про безвісне зникнення осіб

Київ

Рік

Схвалено науково-методичною радою при Генеральній прокуратурі України (протокол від 20.06.2014 № 3)

Автори:

Гошовський Микола Іванович– начальник Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, державний радник юстиції 3 класу, кандидат юридичних наук

Вітрук Олег Володимирович– заступник начальника Головного управління – начальник управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції

Севрук Юрій Григорович– заступник начальника управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції

 

Менделенко Олена Володимирівна –начальник відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, радник юстиції

 

Березін Максим Григорович –заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції

Столітній Антон Володимирович – прокурор відділу захисту конституційних прав громадян, безпеки руху та пасажирських перевезень управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту, старший радник юстиції

Будков Володимир Сергійович– старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів ОВС і підтримання державного обвинувачення в кримінальному провадженні прокуратури Луганської області, здобувач Національної академії прокуратури України

 

Вигівська Людмила Володимирівна – доцент кафедри нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Національної академії прокуратури України

 

Штанько Артем Олександрович – головний науковий співробітник відділу досліджень проблем кримінального провадження Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, юрист 1 класу, кандидат юридичних наук

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ.

 

 

1. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при прийомі, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про безвісне зникнення особи.

2. Особливості процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень за фактами безвісного зникнення осіб.

 

3.Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності щодо розшуку безвісно зниклих осіб.

 

4. Організація процесуальної взаємодії прокурора зі слідчим та оперативними підрозділами.

 

 

Список використаних та рекомендованих джерел

 

Вступ

 

Питання належного розгляду органами внутрішніх справ заяв чи повідомлень про безвісне зникнення осіб, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних проваджень за відповідними фактами має особливу актуальність, оскільки за цими випадками можуть приховуватись факти вбивств. Тож такий напрям роботи потребує постійного вдосконалення професійного рівня задіяних спеціалістів.

Безвісно зникла особа – особа, щодо якої є інформація про її зникнення і місцеперебування якої невідоме.

Розшук безвісно зниклих осіб – це комплекс організаційних, оперативно-розшукових, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, які здійснюються уповноваженими органами з метою встановлення місця знаходження таких осіб.

Правову основу організації та проведення розшуку безвісно зниклих осіб становлять Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Закон України „Про міліцію”, Закон України „Про прокуратуру”, Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність”, міжнародно-правові акти, ратифіковані в установленому порядку, підзаконні відомчі нормативно-правові документи.

Загалом протягом 2013 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано понад 14 тис. заяв та повідомлень вказаної категорії, щодо 12 тис. прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку із відсутністю події або складу злочину, за 3,7 тис. заведено ОРС.

Із загальної кількості зареєстрованих заяв і повідомлень про безвісне зникнення осіб у 2013 році розшукано лише 3,2 тис. осіб. Водночас в Україні залишаються не розшуканими за всі роки незалежності понад 10 тис. осіб, з яких розшукуються із застосуванням ОРЗ 4,5 тис. осіб., а інші лише проходять по обліках. Зазначене вказує на те, що ефективність розшуку залишається низькою.

На цьому фоні важливим стає якнайшвидше правильне реагування співробітників міліції у взаємодії з прокурорами на заяви та повідомлення про безвісне зникнення.

Управлінням нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному упровадженні Генеральної прокуратури України вже розроблено методичні рекомендації:

- «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення»;

- «Щодо організації здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів слідчими органів внутрішніх справ при проведенні досудового розслідування та під час судового розгляду»;

- «Про особливості розслідування, здійснення процесуального керівництва та участі прокурора в суді у кримінальних провадженнях про умисні вбивства»;

- «Щодо проведення перевірок додержання законів органами внутрішніх справ при здійсненні оперативно-розшукової діяльності»

у яких розглянуті загальні питання організації прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ під час приймання, вирішення та внесення до ЄРДР заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, при здійсненні досудового розслідування і оперативно-розшукової діяльності.

Завданням цих методичних рекомендацій є розкриття особливостей процесуального керівництва у кримінальних провадженнях за фактами безвісного зникнення осіб та прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності щодо розшуку безвісно зниклих осіб.

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

 

М Е Т О Д И Ч Н І Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

Щодо особливостей прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при проведенні досудового розслідування у кримінальних провадженнях та оперативно-розшукової діяльності за заявами і повідомленнями про безвісне зникнення осіб

Київ

Рік

Схвалено науково-методичною радою при Генеральній прокуратурі України (протокол від 20.06.2014 № 3)

Автори:

Гошовський Микола Іванович– начальник Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, державний радник юстиції 3 класу, кандидат юридичних наук

Вітрук Олег Володимирович– заступник начальника Головного управління – начальник управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції

Севрук Юрій Григорович– заступник начальника управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції

 

Менделенко Олена Володимирівна –начальник відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, радник юстиції

 

Березін Максим Григорович –заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції

Столітній Антон Володимирович – прокурор відділу захисту конституційних прав громадян, безпеки руху та пасажирських перевезень управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту, старший радник юстиції

Будков Володимир Сергійович– старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів ОВС і підтримання державного обвинувачення в кримінальному провадженні прокуратури Луганської області, здобувач Національної академії прокуратури України

 

Вигівська Людмила Володимирівна – доцент кафедри нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Національної академії прокуратури України

 

Штанько Артем Олександрович – головний науковий співробітник відділу досліджень проблем кримінального провадження Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, юрист 1 класу, кандидат юридичних наук

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ.

 

 

1. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при прийомі, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про безвісне зникнення особи.

2. Особливості процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень за фактами безвісного зникнення осіб.

 

3.Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності щодо розшуку безвісно зниклих осіб.

 

4. Організація процесуальної взаємодії прокурора зі слідчим та оперативними підрозділами.

 

 

Список використаних та рекомендованих джерел

 

Вступ

 

Питання належного розгляду органами внутрішніх справ заяв чи повідомлень про безвісне зникнення осіб, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних проваджень за відповідними фактами має особливу актуальність, оскільки за цими випадками можуть приховуватись факти вбивств. Тож такий напрям роботи потребує постійного вдосконалення професійного рівня задіяних спеціалістів.

Безвісно зникла особа – особа, щодо якої є інформація про її зникнення і місцеперебування якої невідоме.

Розшук безвісно зниклих осіб – це комплекс організаційних, оперативно-розшукових, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, які здійснюються уповноваженими органами з метою встановлення місця знаходження таких осіб.

Правову основу організації та проведення розшуку безвісно зниклих осіб становлять Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Закон України „Про міліцію”, Закон України „Про прокуратуру”, Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність”, міжнародно-правові акти, ратифіковані в установленому порядку, підзаконні відомчі нормативно-правові документи.

Загалом протягом 2013 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано понад 14 тис. заяв та повідомлень вказаної категорії, щодо 12 тис. прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку із відсутністю події або складу злочину, за 3,7 тис. заведено ОРС.

Із загальної кількості зареєстрованих заяв і повідомлень про безвісне зникнення осіб у 2013 році розшукано лише 3,2 тис. осіб. Водночас в Україні залишаються не розшуканими за всі роки незалежності понад 10 тис. осіб, з яких розшукуються із застосуванням ОРЗ 4,5 тис. осіб., а інші лише проходять по обліках. Зазначене вказує на те, що ефективність розшуку залишається низькою.

На цьому фоні важливим стає якнайшвидше правильне реагування співробітників міліції у взаємодії з прокурорами на заяви та повідомлення про безвісне зникнення.

Управлінням нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному упровадженні Генеральної прокуратури України вже розроблено методичні рекомендації:

- «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ під час приймання, реєстрації та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення»;

- «Щодо організації здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів слідчими органів внутрішніх справ при проведенні досудового розслідування та під час судового розгляду»;

- «Про особливості розслідування, здійснення процесуального керівництва та участі прокурора в суді у кримінальних провадженнях про умисні вбивства»;

- «Щодо проведення перевірок додержання законів органами внутрішніх справ при здійсненні оперативно-розшукової діяльності»

у яких розглянуті загальні питання організації прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ під час приймання, вирішення та внесення до ЄРДР заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, при здійсненні досудового розслідування і оперативно-розшукової діяльності.

Завданням цих методичних рекомендацій є розкриття особливостей процесуального керівництва у кримінальних провадженнях за фактами безвісного зникнення осіб та прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності щодо розшуку безвісно зниклих осіб.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.140.184 (0.011 с.)