ТОП 10:

Лекція 5. Зародження вітчизнянних політичних та правових вчень в найдавніші часи та період формування феодальних відносин (2 год.)Ідеї незалежності держави і єдності слов’янських народів у літописах і пам’ятках Київської Русі. Руська правда. Статут Володимира Мономаха. Учення про державу і право митрополита Іларіона. Розвиток вчень про державу і право в працях Володимира Мономаха. Кирило Туровський про співвідношення світської та духовної влади. Моління Данила Заточника. Питання держави та права в «Повісті временних літ». Основні напрями політичної і правової думки в період створення Російської централізованої держави. Політична концепція Філофея “Москва—третій Рим”. Політичні та правові ідеї “нестяжателів” і “іосифлян”. Обґрунтування необмеженого самодержавства І. С. Пересвєтовим. Політичні погляди А. М. Курбського.

 

 

Завдання для самостійної роботи( 4 год.)

Користуючись рекомендованою літературою, опрацювати та підготувати реферативні повідомлення, відобразивши політико-правові погляди мислителів в періоди:

  1. Ідеї незалежності держави і єдності слов’янських народів у літописах і пам’ятках Київської Русі. Руська правда. Статут Володимира Мономаха.
  2. Учення про державу і право митрополита Іларіона.
  3. Розвиток вчень про державу і право в працях Володимира Мономаха.
  4. Кирило Туровський про співвідношення світської та духовної влади. Моління Данила Заточника.
  5. Питання держави та права в «Повісті временних літ».
  6. Основні напрями політичної і правової думки в період створення Російської централізованої держави. Політична концепція Філофея “Москва—третій Рим”.
  7. Політичні та правові ідеї “нестяжателів” і “іосифлян”.
  8. Обґрунтування необмеженого самодержавства І. С. Пересвєтовим.
  9. Політичні погляди А. М. Курбського.

Контрольні запитання та завдання

1. Сутність ідеї незалежності держави і єдності словянських народів.

2. Охарактеризуйте погляди митрополита Іларіона на державу і право.

3. Особливості політико-правових поглядів Володимира Мономахза.

4. У якому співвіднолшенні повинні перебувати свтська і духовна влада згідно поглядів Кирила Туровського?

5. Думки про державу в «Повісті временних літ».

6. Ідеї про державу і право в «Молінні Данила Заточника».

7. Сутність поглядів на централізовану Російську державу.

8. Ідеї необмеженого самодержавства в поглядах І.Пересвєтова.

Рекомендована література.

1. Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право: Навчальний посібник. – К., 2005.

2. Демиденко Г.Г. Історія вчень про державу і право: Підручник. – Харків, 2004.

3. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право: Навчальний посібник. – К., 2004.

4. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: Навчальний посібник. – К., 2002.

5. Потульницький В. Теорія української політології. Курс лекцій. – К., 1993.

 

ТЕМА № 6. Політичні та правові вчення в Західній Європі на початку розкладу феодалізму (7 год.)

Лекція 6. Розвиток політичних та правових вчень в Західній Європі на початку розкладу феодалізму (2 год.)

 

Загальна характеристика політичної ідеології епохи Відродження. Формування буржуазної політико-правової ідеології. Вчення Н. Макіавеллі про державу і право. Макіавеллі про походження, сутність і форми держави, про завдання і засоби політики.Політичний ідеал Макіавеллі. “Макіавеллізм”.Політичні та правові ідеї Реформації: основні напрями. Політико-правові ідеї Мартіна Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальвіна.Політико-правові ідеї ієзуїтів і тираноборців. Ла Боесі. Вчення Жана Бодена про державу і право. Боден про суверенітет державної влади і форми держави. Політико-правова ідеологія утопічного соціалізму. Ідеальний суспільний і державний лад в “Утопії” Томаса Мора і “Місті Сонця” Томазо Кампанелли. Загальне й особливе в їхніх державно-правових поглядах.

 

Семінар 3. Політико-правові та державно-правові погляди і вчення в Західній Європі періоду розкладу феодалізму –2 год.

План

1. Зародження вітчизнянних політико-правових вчень у найдавніші часи: ідеї незалежності держави і єдності слов’янських народів у літописах і пам’ятках Київської Русі. Руська правда. Статут Володимира Мономаха.

2. Учення про державу і право митрополита Іларіона. Розвиток вчень про державу і право в працях Володимира Мономаха.

3. Моління Данила Заточника. Питання держави та права в «Повісті временних літ».

4. Загальна характеристика політичної ідеології епохи Відродження. Формування буржуазної політико-правової ідеології.

5. Вчення Н. Макіавеллі про державу і право. Макіавеллі про походження, сутність і форми держави, про завдання і засоби політики.

6. Політико-правові ідеї Мартіна Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальвіна.

 

Завдання для самостійної роботи( 3 год.)

Користуючись рекомендованою літературою, опрацювати та підготувати реферативні повідомлення, відобразивши політико-правові погляди мислителів в періоди:

1.Соціально-політична характеристика Відродження і Реформації. Повернення до античних принципів в філософії, політиці і праві.

2. Етапи розвитку політичної і правової думки епохи Відродження: гуманістичний або антропоцентричний, неоплатонічний, натуралістичний та їх характеристика.

3. Політико-правові ідеї європейського гуманізму XIV-XVI ст.ст. Калюччо Салютаті, Леонардо Бруні Арестіно. "Загальна користь" і "справедливість" як принципи права Ульріха фон Гуттена. Політико-правові ідеї в творах Еразма Ротердамського.

4. Політичні і правові ідеї Реформації. Держава і право в поглядах Мартіна Лютера.

5. Томас Мюнцер як селянсько-плебейський вождь Реформації. Жан Кальвін та його трактат "Настанови в християнській вірі". Республіканський лад як оптимальна форма правління.

6. Виникнення утопічного соціалізму. Держава і право в "Утопії" Томаса Мора та в "Місті сонця" Томазо Компанелли.

7. Ніколо Макіавелі та його трактати "Князь", "Роздуми" як джерела політико-правових ідей. Світська теорія Н.Макіавелі про походження і форми держави. Макіавелі про завдання і засоби політики державного управління. Ідея сильної централізованої держави. Суть макіавелізму.

8. Жан Боден про суверенітет як ознаку державної влади та форми держави. Захист ним абсолютизму та монархії.

Контрольні запитання та завдання

1. Сутність ідеї незалежності держави і єдності словянських народів.

2. Охарактеризуйте погляди митрополита Іларіона на державу і право.

3. Особливості політико-правових поглядів Володимира Мономахза.

4. У якому співвіднолшенні повинні перебувати свтська і духовна влада згідно поглядів Кирила Туровського?

5. Думки про державу в «Повісті временних літ».

6. Ідеї про державу і право в «Молінні Данила Заточника».

7. Сутність поглядів на централізовану Російську державу.

8. Ідеї необмеженого самодержавства в поглядах І.Пересвєтова.

9. Що було центральною проблемою державно-правової думки ХУІ ст.?

10. Розкрийте поняття національної держави у поглядах мислителів ранньобуржуазного періоду.

11. В чому полягала найбільша заслуга Н. Макіавеллі у розвитку вчень про державу і право?

12. Як обгрунтовував Н. Макіавеллі фактори стабільності єдиновладдя?

13. В чому полягала ідеалізація Н. Макіавеллі ролі народу в утвердженні монархічної форми правління?

14. В чому полягали державно-правові погляди утопістів-соціалістів та в яких працях і якими авторами вони відображені?

Рекомендована література.

1. Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право: Навчальний посібник. – К., 2005.

2. Демиденко Г.Г. Історія вчень про державу і право: Підручник. – Харків, 2004.

3. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право: Навчальний посібник. – К., 2004.

4. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: Навчальний посібник. – К., 2002.

5. Потульницький В. Теорія української політології. Курс лекцій. – К., 1993.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Державно-правові та політико-правові вчення середньовічного періоду: порівняльний аналіз

ТЕМА № 7. Політичні та правові вчення в Голландії та Англії в період ранніх буржуазних революцій (6 год.)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.005 с.)